Optomedin
vuosikertomukset

VUOSI 2021

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädes-sä pidettävien silmänpohjakameroiden ja seulontaohjelmistojen tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa useiden sairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomedillä on toimistot Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa ja yrityksen tuotteita myydään eri kanavien kautta yli 60 eri maassa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Optomed kasvoi vahvasti vuonna 2021

“Kasvu oli erityisen vahvaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla länsimarkkinoiden elpyessä covid-19 pandemiasta. Yhdysvaltain tytäryhtiön perustaminen, myynnin ja markkinoinnin henkilöstön rekrytointi ja myynnin käynnistäminen Yhdysvalloissa kiihdyttivät merkittävästi Optomedin Laitteet-liiketoimintayksikön kasvua. Myös myynti laitevalmistaja-asi-akkaillemme (OEM) kääntyi odotetulla tavalla kasvuun.”

Seppo Kopsala
Toimitusjohtaja

Avainluvut 2021

Liikevaihto 2020

14.8

miljoonaa euroa

Bruttokate

71.1

%

Oikaistu käyttökate

-2.0

miljoonaa euroa

Omavaraisuusaste

58.8

%

LIIKETOIMINTAMALLI

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja silmäseulontoihin

Optomed myy silmänpohjakameroitaan, seulontaohjelmistojaan, sekä yhdistettyä tekoälypalvelua kuvien analysoimiseen kolmen eri myyntikanavan kautta maa-ilmanlaajuisesti. Myyntikanavinamme toimivat suoramyyntiorganisaatiomme, globaali noin 55 yhteistyökumppanimme jakelijaverkostomme, laitevalmista-ja-asiakkaamme (OEM), sekä kokonaisvaltaisiin seulontaratkaisuihin keskittyvä myyntiorganisaatiomme.