Optomedin
vuosikertomukset

VUOSI 2020

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista.

Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 56 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2020 Optomedin liikevaihto oli noin 13 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa Yhtiö työllisti 109 ammattilaista.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Poikkeuksellinen vuosi 2020

“Haastavasta vuodesta huolimatta, Optomed säilytti vahvan taloudellisen asemansa, ja kykynsä vastata elpyvän markkinan kysyntään. Strategiamme toteuttaminen eteni ja saavutimme lukuisia meille tärkeitä etappeja. Myyntikanavarakenteemme on muuttunut aiemmasta OEM-kanavamyyntiin painottuneesta kameramyynnistä pääosin omalla tuotemerkillä ja omien jakelupartnereidemme kautta tapahtuvaan myyntiin. Lisäksi suoramyyntimme, kansainvälinen ratkaisumyyntimme ja myös uudet, vaihtoehtoiset myyntikanavat, kuten verkon kautta tapahtuva etämyynti on käynnistynyt hyvin monilla keskeisillä markkina-alueillamme.”

Seppo Kopsala
Toimitusjohtaja

Avainluvut 2020

Liikevaihto 2020

13.0

miljoonaa euroa

Bruttokate

68.8

%

Oikaistu käyttökate

-0.7

miljoonaa euroa

Omavaraisuusaste

64.6

%

LIIKETOIMINTAMALLI

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja silmäseulontoihin

Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn kuvien analysointia varten. Myymme tuotteitamme ja ratkaisujamme kolmen myyntikanavan kautta maailmanlaajuisesti.

Myyntikanavinamme toimivat kameroiden, ohjelmistojen ja kokonaisvaltaisten silmäseulontaratkaisujen suoramyyntiorganisaatiomme, globaali noin 55 yhteistyökumppanimme jakelijaverkostomme ja laitevalmistaja- asiakkaamme (OEM).