Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain mukaisesti omistuksessa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava, kun omistus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Viimeksi muokattu: 11.3.2024

 

Liputusilmoitukset tulee lähettää kaikkiin seuraaviin osoitteisiin:  sakari.knuutti@optomed.com, investors@optomed.com sekä susanna.latvala-andersson@optomed.com.


Liputusilmoitus 04.12.2023

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Cenova Capitalilta (“Ilmoittaja”). Ilmoituksen mukaan Ilmoittajan osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on 3,81 prosenttia Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 1.12.2023. Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 18 130 397 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 02.11.2023

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung:lta (“Ilmoittaja”). Ilmoituksen mukaan Ilmoittajan osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on 4,98 prosenttia Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 31.10.2023. Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 18 130 397 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 05.06.2023

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Cenova Capitalilta (“Ilmoittaja”). Ilmoituksen mukaan Ilmoittajan rahastojen (Shanghai Cenova Innovation Venture Fund (Limited Partnership), Alnair Investment ja Cenova China Healthcare Fund IV, L.P) osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 9,96 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 2.6.2023. Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 16 541 355 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 02.12.2022

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:lta (“Ilmoittaja”). Ilmoituksen mukaan Ilmoittajan osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on 5,43 prosenttia Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 30.11.2022. OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus ei ole muuttunut 30.11.2022. Rahaston omistusosuuden muutos johtuu OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahaston fuusiosta OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahastoon. Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 15 400 997 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 11.5.2022

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Cenova Capitalilta (“Ilmoittaja”). Ilmoituksen mukaan Ilmoittajan rahastojen (Shanghai Cenova Innovation Venture Fund (Limited Partnership), Alnair Investment ja Cenova China Healthcare Fund IV, L.P) osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 14,36 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 10.5.2022 seurauksena Optomedin kokonaisosakemäärän noususta kyseisenä päivänä.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 28.1.2022

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S:lta (“BIAM”). Ilmoituksen mukaan BIAM:in osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 4,31 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 26.1.2022. Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 26.5.2021

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Robert Bosch Venture Capital GmbH:lta (“RBVC”). Ilmoituksen mukaan RBVC:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut alle 5,00 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 25.5.2021. Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 30.4.2021

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S:ltä (“BIAM”). Ilmoituksen mukaan BIAM:in osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on noussut 5,69 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 28.4.2021. Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 9.4.2021

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä (“OP-Rahastoyhtiö”). Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiön osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on noussut 5,46 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 8.4.2021.
Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 25.3.2021

Optomed Oyj:n osakkeiden ja äänten yhteismäärä on laskenut 4,61 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 17.2.2021. Optomed on tiedottanut muutoksen omien osakkaiden omistuksessa 19.2.2021.
Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 17.11.2020

Optomed Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiön osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 4,99 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 16.11.2020.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 19.10.2020

Optomed Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä . Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiön osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on noussut 5,08 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 16.10.2020.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 12.12.2019

Optomed Oyj on vastaanottanut ilmoituksen Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftungilta (“Universal Investments”). Ilmoituksen mukaan Universal Investmentsin osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärä noussut 7.49 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 5.12.2019.

PDF TIEDOTE


Liputusilmoitus 9.12.2019

Optomed Oyj on vastaanottanut ilmoituksen, jonka mukaan Halma plc:n välillisesti omistamien (Halma Ventures Limitedin suoraan omistamien) osakkeiden ja äänten yhteismäärä laski 0 prosenttiin.

PDF TIEDOTE