Liputusilmoitukset

Viimeksi muokattu: 9.4.2021

Arvopaperimarkkinalain mukaisesti omistuksessa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava, kun omistus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

LIPUTUSILMOITUS 9.4.2021

Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä (“OP-Rahastoyhtiö”). Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiön osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on noussut 5,46 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 8.4.2021.
Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

PDF TIEDOTE

LIPUTUSILMOITUS 25.3.2021

Optomed Oyj:n osakkeiden ja äänten yhteismäärä on laskenut 4,61 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 17.2.2021. Optomed on tiedottanut muutoksen omien osakkaiden omistuksessa 19.2.2021.
Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

PDF TIEDOTE

LIPUTUSILMOITUS 17.11.2020

Optomed Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiön osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 4,99 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 16.11.2020.

PDF TIEDOTE

LIPUTUSILMOITUS 19.10.2020
Optomed Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä . Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiön osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on noussut 5,08 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 16.10.2020.

PDF TIEDOTE

LIPUTUSILMOITUS 12.12.2019
Optomed Oyj on vastaanottanut ilmoituksen Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftungilta (“Universal Investments”). Ilmoituksen mukaan Universal Investmentsin osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärä noussut 7.49 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 5.12.2019.

PDF TIEDOTE

LIPUTUSILMOITUS 9.12.2019
Optomed Oyj on vastaanottanut ilmoituksen, jonka mukaan Halma plc:n välillisesti omistamien (Halma Ventures Limitedin suoraan omistamien) osakkeiden ja äänten yhteismäärä laski 0 prosenttiin.

PDF TIEDOTE