Liputusilmoitukset

Viimeksi muokattu: 17.11.2020

Arvopaperimarkkinalain mukaisesti omistuksessa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava, kun omistus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

 

LIPUTUSILMOITUS 17.11.2020

Optomed Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiön osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 4,99 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 16.11.2020.

PDF TIEDOTE

LIPUTUSILMOITUS 19.10.2020
Optomed Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä . Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiön osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on noussut 5,08 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 16.10.2020.

PDF TIEDOTE

LIPUTUSILMOITUS 12.12.2019
Optomed Oyj on vastaanottanut ilmoituksen Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftungilta (“Universal Investments”). Ilmoituksen mukaan Universal Investmentsin osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärä noussut 7.49 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 5.12.2019.

PDF TIEDOTE

LIPUTUSILMOITUS 9.12.2019
Optomed Oyj on vastaanottanut ilmoituksen, jonka mukaan Halma plc:n välillisesti omistamien (Halma Ventures Limitedin suoraan omistamien) osakkeiden ja äänten yhteismäärä laski 0 prosenttiin.

PDF TIEDOTE