Radiologia

Radiologian tietojärjestelmämme (RIS) on terveydenhuollon kuvantamisyksiköiden ohjelmistojärjestelmä lääketieteellisten kuvien ja niihin liittyvien tietojen hallintaan.

Ohjelmisto lääketieteellisten kuvien ja tietojen hallintaan

RIS järjestelmämme integroituu standardoiduilla rajapinnoilla eri valmistajien kuvauslaitteisiin, kuva-arkistoihin, potilastietojärjestelmiin ja muihin sairaalan tietojärjestelmiin.