Hallitus

Viimeksi muokattu: 30.9.2020

Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 8 varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksella on yleistoimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu minkään muun yhtiön hallintoelimen toimivaltaan lainsäädännön tai yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön ja koko konsernin toimintaa koskevista merkittävistä asioista. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaansa ja päättää tämän palkitsemisesta ja työsuhteen muista ehdoista. Hallitus tekee myös yhtiön strategiaa, tärkeitä investointeja, organisointia ja taloudellisia asioita koskevat päätökset. Lisäksi hallitus seuraa ja arvioi yhtiön taloudellista suorituskykyä ja asemaa sekä arvioi ja hyväksyy yhtiön osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava yhtiön parhaan edun edellyttämällä tavalla.

 

Petri Salonen

S. 1958, Suomen kansalainen
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
Riippuvainen yhtiöstä

Petri Salonen toimii Delfoi Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja AW-Energy Oy:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii JAS Partners Oy:n myyntijohtajana. Hän on aiemmin toiminut Commit; Oy:n (nykyisin Optomed Software Oy) hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, Chip-Man Technologies Oy:n, IonPhasE Oy:n, sekä Aura Capital Oy:n ja Silicon Laboratories Finland Oy:n hallitusten jäsenenä, AtBusiness Communications Oyj:n ja Bluegiga Technologies Oy:n toimitusjohtajana ja Aura Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Petri Salonen on riippuvainen yhtiöstä, koska hänellä on konsultointisuhde yhtiöön josta hän saa palkkaa. Hän on lisäksi ollut hallituksessa yli 10 vuotta.

Koulutus: Diplomi-insinööri (laivanrakennus ja -suunnittelu) Aalto yliopistosta.

 

Seppo Mäkinen

S. 1952, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Seppo Mäkinen toimii Bittium Oyj:n, AegirBio Ab:n ja Videovisit Oy:n hallitusten jäsenenä, Noribe Group Oy:n ja Taikon Advisor Oy:n hallitusten varajäsenenä. Mäkinen on aiemmin toiminut Taikon Advisor Oy:n. Neurotar Oy:n ja ValiFinn Oy:n hallitusten puheenjohtajana sekä ArcDia International Oy Ltd:n, Coimbra Genomics SA:n, Evondos Oy:n, Ginolis Oy:n, Magnasense Technologies Oy:n, Med Group Oy:n, Med Group Holding Oy:n ja Valirx Oy:n hallitusten jäsenenä sekä Pathena SGPS:n osakkaana. Lisäksi hän on toiminut osakkaana Ventac Partnersilla sekä alueellisena osakkaana Mérieux Développement SAS:ssa, perustajaosakkaana ja toimitusjohtajana BioFund Venturesissa ja Sitran Life Sciences -toimialajohtajana.

Koulutus: Fysikaalisen kemian maisteri Jyväskylän yliopistosta.

 

Reijo Tauriainen

S. 1956, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Reijo Tauriainen toimii Arvo Invest Nordic Oy:n, Meka Pro Oy:n, Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Unipro Oy Ltd:n hallitusten puheenjohtajana, Champion Door Oy:n, Hoivatilat Oyj:n, Lapwall Oy:n, Nordic Option Oy:n, Propria Oy:n, Temotek Oy:n ja Temotek Palvelut Oy:n hallitusten jäsenenä. Tauriainen on aiemmin toiminut Nordic Option Oy:n, Oulun Ydinkeskustan Parkki Oy:n, Sanerall Group Oy:n, Technopolis Kiinteistöt Pääkaupunkiseutu Oy:n, Technopolis Kiinteistöt Oulu Oy:n ja Technopolis Kiinteistöt Tampere Oy:n hallitusten puheenjohtajana, Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan toimitusjohtajana, Uros Oy:n hallituksen jäsenenä ja talousjohtajana sekä Technopolis Oyj:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana. Lisäksi hän on toiminut Technopolis Kuopio Oy:n hallituksen jäsenenä ja Technopolis Hitech Oy:n hallituksen varajäsenenä ja toimitusjohtajana.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta

 

Anna Tenstam

S. 1964, Ruotsin kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Anna Tenstam toimii Sue Ellen Investments Ab:n hallituksen puheenjohtajana, Agamé Beauty Ab:n ja Estelle Medical Ab:n hallituksen puheenjohtajana ja yhtenä perustajista sekä Expomind Ab:n hallituksen puheenjohtajana ja partnerina. Tenstam on aiemmin toiminut Betagenon Ab:n hallituksen puheenjohtajanaj, Patients Pending Ltd:n hallituksen puheenjohtajana sekä Eternogen LLC:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.

Koulutus: Kauppatieteen maisteri Uppsalan Yliopistosta, MBA IMD Business Schoolista sekä EMP Stockholm School of Busineksessä.

Jun Wu

S. 1966, Yhdysvaltojen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Jun Wu on Cenova Capitalin perustaja, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hän toimii myös Aslan Pharmaceuticals Ltd:n, Cheng Heng Health Science and Technology Holdings Ltd:n, Choice Technology Inc:n, Etongonline Shanghai Medical Consulting Co. Ltd:n, HK Doctorlink Internet Tech Co. Ltd:n, Jing Medicine Technology (Shanghai) Ltd:n, Luqa Ventures Co. Ltd:n, Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co.:n, Shanghai EnsurLink Ltd:n, Shanghai Lianji Biotechnology Co. Ltd:n, Shanghai Yao Shi Quan Cloud Health Technology Development Ltd:n, Start (Shanghai) Pharmaceutical Technology Ltd:n, Suzhou SceneRay Corporation Ltd:n, Virtuoso Therapeutics Inc:n ja Vivace Therapeutics Inc:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän toimii Alnair Investmentin, Cenova China Healthcare GP IV Ltd:n, Cenova Management Advisors Ltd:n, Novoasis Investment Ltd:n ja Ruikang Investment Ltd:n johtajana. Lisäksi Wu on yksi Shanghai Genomics, Inc:n perustajista ja hän on aiemmin toiminut Shanghai Genomics Inc:ssä toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja useissa johtotehtävissä sekä GNI Ltd:ssä useissa johtotehtävissä. Hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hänellä on määräysvalta merkittävään osakkeenomistajaan.

Koulutus: Filosofian tohtori mikrobiologian ja immunologian alalta Kalifornian yliopistosta San Franciscosta sekä biologian kandidaatti San Josen osavaltion yliopistosta.