Hallitus

Viimeksi muokattu: 27.5.2021

Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 8 varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksella on yleistoimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu minkään muun yhtiön hallintoelimen toimivaltaan lainsäädännön tai yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön ja koko konsernin toimintaa koskevista merkittävistä asioista. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaansa ja päättää tämän palkitsemisesta ja työsuhteen muista ehdoista. Hallitus tekee myös yhtiön strategiaa, tärkeitä investointeja, organisointia ja taloudellisia asioita koskevat päätökset. Lisäksi hallitus seuraa ja arvioi yhtiön taloudellista suorituskykyä ja asemaa sekä arvioi ja hyväksyy yhtiön osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava yhtiön parhaan edun edellyttämällä tavalla.

 

Petri Salonen

S. 1958, Suomen kansalainen
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
Riippuvainen yhtiöstä

Petri Salonen toimii Delfoi Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja AW-Energy Oy:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii JAS Partners Oy:n myyntijohtajana. Hän on aiemmin toiminut Commit; Oy:n (nykyisin Optomed Software Oy) hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, Chip-Man Technologies Oy:n, IonPhasE Oy:n, sekä Aura Capital Oy:n ja Silicon Laboratories Finland Oy:n hallitusten jäsenenä, AtBusiness Communications Oyj:n ja Bluegiga Technologies Oy:n toimitusjohtajana ja Aura Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Petri Salonen on riippuvainen yhtiöstä, koska hänellä on konsultointisuhde yhtiöön josta hän saa palkkaa. Hän on lisäksi ollut hallituksessa yli 10 vuotta.

Koulutus: Diplomi-insinööri (laivanrakennus ja -suunnittelu) Aalto yliopistosta.

 

Lue lisää Lue vähemmän

Xisi Guo

s. 1982, Kiinan kansantasavallan kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, Cenova Capitalista.

Xisi Guo on Cenova Capitalin toiminnanjohtaja (executive director). Hän aloitti Cenovan palveluksessa 2020, jota ennen hän oli kartuttanut yli 10 vuotta kokemusta sijoittamisesta terveydenhuollon alalle. Guo on toiminut johtotehtävissä CICC Jiachengissa ja yhtenä rahaston terveydenhuoltoon keskittyvän sijoitusryhmän avainjäsenenä. Hänen sijoituksensa ja niistä irtautumiset sisältävät muun muassa seuraavat yhtiöt: Shanghai MicroPort Endovascular MedTech, Beijing Chemclin Biotech, Distinct HealthCare, SonoScape Medical Corp ja Beijing MD Joint Hospital. Ennen CICC:tä Guo toimi associatetehtävissä Cumminsin globaalissa yrityskaupparyhmässä. Uransa alussa hän toimi senior associate tehtävissä Deloittella.

Koulutus: Kauppatieteiden kandinaatti, MBA

 

Lue lisää Lue vähemmän

Seppo Mäkinen

S. 1952, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2019, Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Seppo Mäkinen toimii AegirBio Ab:n ja Videovisit Oy:n hallitusten jäsenenä. Mäkinen on aiemmin toiminut Bittium Oyj:n, Taikon Advisor Oy:n. Neurotar Oy:n ja ValiFinn Oy:n hallitusten puheenjohtajana sekä ArcDia International Oy Ltd:n, Coimbra Genomics SA:n, Evondos Oy:n, Ginolis Oy:n, Magnasense Technologies Oy:n, Med Group Oy:n, Med Group Holding Oy:n ja Valirx Oy:n hallitusten jäsenenä sekä Pathena SGPS:n osakkaana. Lisäksi hän on toiminut osakkaana Ventac Partnersilla sekä alueellisena osakkaana Mérieux Développement SAS:ssa, perustajaosakkaana ja toimitusjohtajana BioFund Venturesissa ja Sitran Life Sciences -toimialajohtajana.

Koulutus: Fysikaalisen kemian maisteri Jyväskylän yliopistosta.

Lue lisää Lue vähemmän

Reijo Tauriainen

S. 1956, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2019, Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Reijo Tauriainen toimii Arvo Invest Nordic Oy:n, Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Temotek Oy:n hallitusten puheenjohtajana, Hoivatilat Oyj:n, Nordic Option Oy:n ja Temotek Palvelut Oy:n hallitusten jäsenenä. Tauriainen on aiemmin toiminut Nordic Option Oy:n, Oulun Ydinkeskustan Parkki Oy:n, Sanerall Group Oy:n, Technopolis Kiinteistöt Pääkaupunkiseutu Oy:n, Technopolis Kiinteistöt Oulu Oy:n, Meka Pro Oy:n, Unipro Oy Ltd:n ja Technopolis Kiinteistöt Tampere Oy:n, hallitusten puheenjohtajana, Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan toimitusjohtajana, Uros Oy:n hallituksen jäsenenä ja talousjohtajana sekä Technopolis Oyj:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana. Lisäksi hän on toiminut Propria Oy:n, Champion Door Oy:n, Lapwall Oy:n, Technopolis Kuopio Oy:n hallituksen jäsenenä ja Technopolis Hitech Oy:n hallituksen varajäsenenä ja toimitusjohtajana.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta

Lue lisää Lue vähemmän

Anna Tenstam

S. 1964, Ruotsin kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2020, Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Anna Tenstam toimii Sue Ellen Investments Ab:n hallituksen puheenjohtajana, Agamé Beauty Ab:n ja Estelle Medical Ab:n hallituksen puheenjohtajana ja yhtenä perustajista sekä Expomind Ab:n hallituksen puheenjohtajana ja partnerina. Tenstam on aiemmin toiminut Betagenon Ab:n hallituksen puheenjohtajana, Patients Pending Ltd:n hallituksen puheenjohtajana sekä Eternogen LLC:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.

Koulutus: Kauppatieteen maisteri Uppsalan Yliopistosta, MBA IMD Business Schoolista sekä EMP Stockholm School of Busineksessä.

Lue lisää Lue vähemmän