Megatrendit ja markkina-ajurit

Ikääntyvän väestön ja kroonisten sairauksien kasvun sekä elinajanodotteen pidentymisen myötä terveydenhuollon kustannusten odotetaan kasvavan. Tämä lisää innovatiivisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen tarvetta erityisesti diabeettisen retinopatian ja muiden vastaavien sairauksien varhaisessa havaitsemisessa ja hoidossa.

Viimeksi muokattu: 22.4.2022

Diabetes

Diabetesta sairastaa 425 miljoonaa ihmistä, ja määrä on ollut nopeassa kasvussa etenkin keski- ja matalatuloisissa maissa. Määrän odotetaan nousevan noin 628 miljoonaan ihmiseen vuoteen 2045 mennessä.1

Diabeettinen retinopatia

Diabeettinen retinopatia on työikäisten aikuisten (20–65-vuotiaat) yleisin näönmenetyksen syy. Kolmasosalla diabeetikoista on jonkinasteista retinopatiaa, mutta kaikki diabeetikot tarvitsevat säännöllistä seulonaa.1

Silmänpohjakameramarkkinat

Globaalien silmänpohjakameramarkkinoiden odotetaan kasvavan vuosittain noin 4,1 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2024, mutta globaalien kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden odotetaan kasvavan enemmän, noin 11,3 prosenttia vuodessa.2

1 Kansainvälinen diabetesliitto. IDF Diabetes Atlas. Kahdeksas painos (2017).
2 Zion Market Research (2018).