Lähipiiriliiketoimet

Yhtiön hallitus on määritellyt lähipiiriliiketoimien seurantaa ja arviointia koskevat periaatteet. Yhtiö pitää luetteloa lähipiiristään.

Viimeksi muokattu: 7.6.2022

Optomedillä on periaatteet lähipiiriliiketoimista sekä lähipiiriliiketoimintaa koskeva politiikka.

Kaikki liiketoimet lähipiirin kanssa tehdään markkinaehtoisesti ja niihin liittyvät päätökset tehdään yhtiön lähipiirimenettelytapojen ja hyväksyntärajojen mukaisesti. Yhtiön talousosasto tarkkailee lähipiiriliiketoimia ja raportoi neljännesvuosittain niistä tarkastusvaliokunnalle. Yhtiön hallitus päättää lähipiiriliiketoimista, jotka eivät ole osa yhtiön normaalia liiketoimintaa tai joita ei ole tehty markkinaehtoisesti. Optomedin tilinpäätöksen lisätiedoista löytyy vuosittain tiedot lähipiiriliiketoimista. Lisäksi yhtiö julkaisee lähipiiriliiketoimet erikseen, mikäli lainsäädännössä tai Nasdaq Helsingin säännöissä näin ohjataan.