Optomed sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Optomediin? Optomed on laajentumisvaiheessa oleva tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä myyntiin keskittyvä terveysteknologiayhtiö.

Viimeksi muokattu: 6.4.2022

Optomed on yksi johtavista toimijoista kasvavilla ja muuttuvilla kädessä pidettävien silmäpohjakameroiden markkinoilla.1

Tällä hetkellä suurin osa diabeettisen retinopatian seulonnoista tehdään perinteisillä pöytämallisilla kameroilla. Optomedin kehittämät pienet ja kevyet kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ovat helppoja käyttää ja seulontaohjelmistoon yhdistettyinä ne tehostavat seulontaprossia ja mahdollistavat edullisen seulonnan kaikille. Yhdessä etäkonsultaation ratkaisujen ja tekoälyn kanssa muidenkin kuin silmäsairauksien asiantuntijoiden on helppo käyttää niitä.

Globaalien kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinoiden arvioidaan kasvavan vuosittain noin 11,3 prosenttia vuosien 2017–2024 aikana. Johdon näkemyksen mukaan Optomed on yksi kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden segmentin johtavista tarjoajista ja täten keskeinen toimija markkinoiden kasvattajana.1

Uusille markkinoille ja loppuasiakassegmentteihin laajentuminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa

Optomedin johto on tunnistanut kasvumahdollisuuksia myös perinteisten silmänpohjakameramarkkinoiden ulkopuolelta. Kasvumahdollisuudet pohjautuvat tekoälyn integroimiseen tuotteisiin ja ohjelmistoratkaisuihin.  Optomed näkee suurta markkinapotentiaalia kädessä pidettäville silmänpohjakameroille ja kuvien automatisoidulle luokittelulle myös perusterveydenhuollossa, jota ei pidetä pöytämallisten kameroiden perinteisenä loppuasiakassegmenttinä. Diabeettisen retinopatian seulontaprosessi voidaan mullistaa ottamalla kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ja tekoälyllä toimivat diagnosointivälineet käyttöön paikallisissa terveyskeskuksissa. Asiakaskeskeisemmän seulontaprosessin ja paikallisesti tuotetun palvelun odotetaan kasvattavan todennäköisyyttä, että diabetesta sairastavat potilaat käyvät seulonnoissa säännöllisesti.

Optomed tarjoaa omaa teknologiaansa kohdennetuin arvolupauksin eri markkinoille ja terveydenhuoltojärjestelmille

Tutkimus ja tuotekehitys on aina ollut Optomedin toiminnan ydin ja yhtiön johto uskoo, että vahva patenttisalkku ja uusien kamera- ja ohjelmistoratkaisujen jatkuva kehittäminen ovat Optomedin tärkeimmät kilpailuedut. Optomedille on muodostunut vahva kansainvälinen patenttisalkku: 52 kansainvälistä patenttia ja 5 vireillä olevaa patenttia.

Optomedin kädessä pidettävät silmänpohjakamerat tarjoavat kustannustehokkaan, joustavan ja liikuteltavan ratkaisun kehittyvien maiden terveydenhuollon toimijoille seulontojen kattavuuden ja diabeetikkojen hoidon laadun parantamiseksi. Kehittyneissä maissa, joissa väestö ikääntyy ja terveydenhuollon menot kasvavat, kädessä pidettävät kamerat tarjoavat kustannustehokkaan vaihtoehdon diabeettisen retinopatian seulontaan ja hoitoon.

Ulkoistetun tuotannon ja jakelun ansiosta vähän pääomaa sitova organisaatio, jolla on tarkasti määritelty myyntistrategia ja laaja jälleenmyyntiverkosto

Optomedin strategia on myydä tuotteitaan useimmilla maantieteellisillä alueilla jälleenmyyntiyrityksien kautta. Tuotanto on ulkoistettu kansainväliselle EMS-kumppanille, joka valmistaa Optomedin oman tavaramerkin alaisia kameroita sekä kameroita yhtiön OEM-asiakkaille. Täten tuotannon ja myynnin laajentamiseen ei vaadita suuria investointeja.

Optomed myy kameroitaan ja ohjelmistoratkaisujaan kolmessa myyntikanavassa: OEM-asiakkaiden, jälleenmyyjien, ja suoramyynnin kautta. Optomedin jälleenmyyntiverkosto koostuu tällä hetkellä noin 55 aktiivisesta jälleenmyyjästä yli 50 maassa. OEM-asiakkaat tarjoavat Optomedin kameroita omilla tuotemerkeillään eri loppuasiakasryhmille. Optomed keskittyy suoramyynnissään kokonaisvaltaisiin seulontaratkaisuihin, jotka yhdistävät kamerat ja automatisoituun tekoälyyn perustuvan kuvien luokittelun.

Kokenut johto edistää silmänpohjakuvantamismarkkinoiden muutosta

Optomedin johtoryhmä koostuu erittäin ammattitaitoisista ja alalla kokeneista asiantuntijoista. Johtoryhmällä on tarvittavat kyvyt toteuttaa Optomedin kasvustrategiaa ja johtaa silmänpohjakameramarkkinoiden muutosta. Innovatiivisen tuotteen ja vahvan patenttisalkun lisäksi Optomedin johto on rakentanut laajan jälleenmyyntiverkoston, tehnyt sopimuksia merkittävien OEM-asiakkaiden kanssa, perustanut Kiinaan tytäryhtiön ja ostanut ohjelmistoyhtiö Commit; Oy:n.

Optomed on vuosien 2013–2018 välillä myynyt noin 8 700 kädessä pidettävää silmänpohjakameraa, ja se saavutti 14,5 miljoonan euron pro forma -liikevaihdon3 vuonna 2018 koostuen sekä kameroiden että ohjelmistojen myynnistä. Maineikkaiden sijoittajien antama tuki, Tekesin rahoitus sekä Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman myöntämä 2,0 miljoonan euron avustus ovat osoituksia luottamuksesta Optomedin johtoon ja strategiaan.

 

1 Zion Market Research (2018). Johdon näkemyksen mukaan yhtiön johtava asema perustuu kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinoiden liikevaihdon osuuteen, joka syntyy yhtiön valmistamien kameroiden myynnistä loppukäyttäjille OEM-asiakkaiden ja jälleenmyyjien välityksellä sekä suoraan yhtiön toimesta.

 2 Zion Market Research (2018).

 3Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot esitetään kaudelta 1.1.–31.12.2018 Commit; Oy:n yrityskaupan vaikutuksen havainnollistamiseksi ikään kuin hankinta olisi tapahtunut 1.1.2018 varsinaisen hankinta-ajankohdan 26.3.2018 sijaan.