Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti perustaa yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai näiden nimeämistä henkilöistä koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Viimeksi muokattu: 13.9.2023

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti perustaa yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai näiden nimeämistä henkilöistä koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain ja muutoin tarvittaessa hallituksen kokoonpanoa sekä jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Nimitystoimikunta perustetaan ja sen työjärjestys astuu voimaan, kun hallitus on tehnyt päätöksen listautumisen toteuttamisesta. Nimitystoimikunta toimii ja sen työjärjestys on voimassa, kunnes yhtiökokous päättää toisin.

Nimitystoimikunta koostuu osakkeenomistajien nimittämistä kolmesta luonnollisesta henkilöstä. Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) kunkin vuoden syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä (”Määräytymispäivä”) edustavat suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finlandin ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan. Jos kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä suuri määrä osakkeita, eikä heillä kaikilla voi olla oikeutta nimetä yhtä nimitystoimikunnan jäsentä, nimitysoikeus määräytyy hallituksen puheenjohtajan näiden osakkeenomistajien kesken suorittaman arvonnan perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtaja ei ole nimitystoimikunnan varsinainen jäsen eikä hänellä ole äänioikeutta, mutta hänellä on oikeus osallistua nimitystoimikunnan kokouksiin ja saada näitä koskeva materiaali itselleen. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää kolmea suurinta osakkeenomistajaa nimittämään kukin yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan nimittää jäsentä nimitystoimikuntaan, nimitysoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi oikeutta jäsenen nimittämiseen nimitystoimikuntaan.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi Arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön viimeistään Määräytymispäivänä, lasketaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä yhteen nimitysoikeutta määritettäessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle viimeistään Määräytymispäivänä.

Jokaisen osakkeenomistajan, jolla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, tulee pyrkiä nimittämään henkilö, jolla on nimitystoimikunnan tehtäviä ja velvollisuuksia vastaava pätevyys ja kokemus. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun seuraava nimitystoimikunta nimitetään.

Nimitystoimikunta vuonna 2023-2024

Vuoden 2023-2024 nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä:

  • Vesa Vanha-Honko, OP-Rahastoyhtiö Oy:n nimittämä
  • Markus Lindqvist, Aktia Rahastoyhtiö Oy:n nimittämä
  • Keith Bonnici, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n nimittämä

Petri Salonen (Optomedin hallituksen puheenjohtaja) toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.