Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhden vuoden pituiseksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Viimeksi muokattu: 7.3.2024

Ulkoinen tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhden vuoden pituiseksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tehtäviin kuuluvat konsernin tilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätösten sekä emoyhtiön hallinnon tarkastaminen.

10.5.2023 Optomedin yhtiökokous valitsi  yhtiön tilintarkastajaksi  tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja KHT Heidi Hyryn päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

 

Ulkoinen tilintarkastaja vuonna 2023

Vuonna 2023 Optomedin lakisääteinen tilintarkastaja oli tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Heidi Hyryn ollessa päävastuullinen tilintarkastaja. Heidi Hyry on Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsen. Hyry on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2023.

Tilintarkastuspalkkioita on maksettu seuraavasti:

  2023 2022 2021
1000 euroa      
Tilintarkastus 160 145 120
Konsultointi 0 7 19