Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhden vuoden pituiseksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Viimeksi muokattu: 5.5.2022

Ulkoinen tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhden vuoden pituiseksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tehtäviin kuuluvat konsernin tilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätösten sekä emoyhtiön hallinnon tarkastaminen.

Ulkoinen tilintarkastaja vuonna 2021

Vuonna 2021 Optomedin lakisääteinen tilintarkastaja oli tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Tapio Raappanan ollessa päävastuullinen tilintarkastaja. Tapio Raappana on Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsen. Raappana on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2016.

Tilintarkastuspalkkioita on maksettu seuraavasti:

  2021 2020 2019
1000 euroa      
Tilintarkastus 120 77 61
Konsultointi1 19 52 516


1) Käsittää listautumisantiin liittyvät kulut joita oli 492 tuhatta euroa vuonna 2019.