Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhden vuoden pituiseksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Viimeksi muokattu: 17.5.2023

Ulkoinen tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhden vuoden pituiseksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tehtäviin kuuluvat konsernin tilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätösten sekä emoyhtiön hallinnon tarkastaminen.

10.5.2023 Optomedin yhtiökokous valitsi  yhtiön tilintarkastajaksi  tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja KHT Heidi Hyryn päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

 

Ulkoinen tilintarkastaja vuonna 2022

Vuonna 2022 Optomedin lakisääteinen tilintarkastaja oli tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Tapio Raappanan ollessa päävastuullinen tilintarkastaja. Tapio Raappana on Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsen. Raappana on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2016.

Tilintarkastuspalkkioita on maksettu seuraavasti:

  2022 2021 2020
1000 euroa      
Tilintarkastus 145 120 77
Konsultointi1 7 19 52