Tilintarkastajat

Viimeksi muokattu: 2.10.2020

Ulkoinen tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhden vuoden pituiseksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tehtäviin kuuluvat konsernin tilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätösten sekä emoyhtiön hallinnon tarkastaminen.

Ulkoinen tilintarkastaja vuonna 2019

Vuonna 2019 Optomedin lakisääteinen tilintarkastaja oli tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Tapio Raappanan ollessa päävastuullinen tilintarkastaja. Tapio Raappana on Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsen. Raappana on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2016.

Tilintarkastuspalkkioita on maksettu seuraavasti:

  2019 2018 2017
1000 euroa      
Tilintarkastus 61 6 5
Konsultointi1 516 119

 1) Käsittää listautumisantiin liittyvät kulut joita oli 492 tuhatta euroa vuonna 2019 ja 114 tuhatta euroa vuonna 2018.