Johtoryhmä

Optomedin toimitusjohtaja ja johtoryhmään kuuluvat henkilöt ovat esiteltynä alla.

Viimeksi muokattu: 13.12.2022

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja toteuttaa yhtiön strategiaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi, kehittää yhtiötä hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että yhtiön hallinto on järjestetty soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Seppo Kopsala (syntynyt 1978) on toiminut Optomedin toimitusjohtajana vuodesta 2005.

Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimittämät jäsenet. Optomedin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa. Kaikki johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa toimitusjohtajalle ja toimitusjohtaja voi delegoida konsernitason vastuita tai vastuualueita johtoryhmän jäsenille. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.

Seppo Kopsala

Toimitusjohtaja, perustaja
S.1978, Suomen kansalainen, Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

Seppo Kopsala perusti Optomedin vuonna 2004 ja Kopsala on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2005 lähtien.  Aiemmin Kopsala on toiminut Medigo Oy:n hallituksen jäsenenä.

Koulutus: Diplomi-insinööri (tuotantotalous) Oulun yliopistosta.

Lue lisää Lue vähemmän

Sakari Knuutti

Talousjohtaja
S. 1984, Suomen kansalainen, Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Sakari Knuutti toimii Optomedin talousjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019. Lisäksi Knuutti toimii Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunnan jäsenenä. Knuutti on aiemmin toiminut laki- ja sijoittajasuhdejohtajana Affecto Oyj:lla, Senior Legal Counselina CGI Inc:lla ja useissa eri asemissa Ruukki Group Oyj:lla.

Koulutus: Oikeustieteiden maisteri Helsingin yliopistosta.

Lue lisää Lue vähemmän

Markku Myllylä

Ohjelmistot-segmentin johtaja
S. 1961, Suomen kansalainen, Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Markku Myllylä on työskennellyt Optomedilla vuonna 2018 toteutetusta Commit; Oy:n hankinnasta lähtien. Myllylä on yksi Commit; Oy:n (nykyisin Optomed Software Oy) perustajista ja hän on toiminut Optomed Software Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2009. Lisäksi Myllylä on Softmax Technologies Oy:n perustaja,  hallituksen jäsen ja toimitusjohtajana.

Koulutus: Diplomi-insinööri (tietotekniikka) Teknillisestä korkeakoulusta.

Lue lisää Lue vähemmän

Laura Piila

Laitteet-segmentin johtaja
s. 1983, Suomen kansalainen, Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Laura Piila on työskennellyt Optomedilla vuodesta 2010. Ennen nimitystään Optomedin Laitteet-segmentin johtajaksi, Piila on toiminut useissa johtotehtävissä Optomedilla kuten laatupäällikkönä ja liiketoiminnan kehitysjohtajana sekä Nokia Oyj:n Build Managerina.

Koulutus: Diplomi-insinööri (tuotantotalous) Oulun yliopistosta.

Lue lisää Lue vähemmän