Johtoryhmä

Viimeksi muokattu: 27.5.2021

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja toteuttaa yhtiön strategiaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi, kehittää yhtiötä hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että yhtiön hallinto on järjestetty soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Seppo Kopsala (syntynyt 1978) on toiminut Optomedin toimitusjohtajana vuodesta 2005.

Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimittämät jäsenet. Optomedin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa. Kaikki johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa toimitusjohtajalle ja toimitusjohtaja voi delegoida konsernitason vastuita tai vastuualueita johtoryhmän jäsenille. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.

Seppo Kopsala

Toimitusjohtaja, perustaja
S.1978, Suomen kansalainen, Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

Seppo Kopsala perusti Optomedin vuonna 2004 ja Kopsala on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2005 lähtien.  Aiemmin Kopsala on toiminut Medigo Oy:n hallituksen jäsenenä.

Koulutus: Diplomi-insinööri (tuotantotalous) Oulun yliopistosta.

Lue lisää Lue vähemmän

Niina Huikuri

Markkinointijohtaja
S. 1977, Suomen kansalainen, Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Niina Huikuri on työskennellyt Optomedilla vuodesta 2018. Aiemmin Huikuri on toiminut Johnson & Johnsonilla Pohjoismaisena myyntipäällikkönä, Suomen asiakkuuspäällikkönä ja liiketoiminnan kehittämispäällikkönä, sekä  aluepäällikkönä Boehringer Ingelheim Finland Ky:ssä.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri pääaineenaan markkinointi Oulun yliopistosta.

Lue lisää Lue vähemmän

Sakari Knuutti

Lakiasiainjohtaja
S. 1984, Suomen kansalainen, Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Sakari Knuutti on työskennellyt Optomedilla vuodesta 2019. Lisäksi Knuutti toimii Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunnan jäsenenä. Knuutti on aiemmin toiminut laki- ja sijoittajasuhdejohtajana Affecto Oyj:lla. Hän on myös toiminut Senior Legal Counselina CGI Inc:lla ja konsernitoiminnoista vastaavana johtajana Ruukki Group Oyj:lla.

Koulutus: Oikeustieteiden maisteri Helsingin yliopistosta.

Lue lisää Lue vähemmän

Lars Lindqvist

Talousjohtaja
S.1957, Ruotsin kansalainen, Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Lars Lindqvist on työskennellyt Optomedilla vuodesta 2019. Lindqvist on aiemmin toiminut Neonode Inc:n, Uppland Kapital AB:n, Uppland Kredit AB:n (publ), Upplandsspar AB:n, Neoeye AB:n, Lendlink AB:n, ONE CC AB:n, Pronode Technologies AB:n ja Terranet Holding AB:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut Neonode Inc:n., Microcell Oy:n and Ericsson Mobile Phones AB:n talousjohtajana.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri (rahoitus) Uppsalan yliopistosta.

Lue lisää Lue vähemmän

Markku Myllylä

Ohjelmistot-segmentin johtaja
S. 1961, Suomen kansalainen, Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Markku Myllylä on työskennellyt Optomedilla vuonna 2018 toteutetusta Commit; Oy:n hankinnasta lähtien. Myllylä on yksi Commit; Oy:n (nykyisin Optomed Software Oy) perustajista ja hän on toiminut Optomed Software Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2009. Lisäksi Myllylä on Softmax Technologies Oy:n perustaja,  hallituksen jäsen ja toimitusjohtajana.

Koulutus: Diplomi-insinööri (tietotekniikka) Teknillisestä korkeakoulusta.

Lue lisää Lue vähemmän

Laura Piila

Laitteet-segmentin johtaja
s. 1983, Suomen kansalainen, Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Laura Piila on työskennellyt Optomedilla vuodesta 2010. Ennen nimitystään Optomedin Laitteet-segmentin johtajaksi, Piila on toiminut useissa johtotehtävissä Optomedilla kuten laatupäällikkönä ja liiketoiminnan kehitysjohtajana sekä Nokia Oyj:n Build Managerina.

Koulutus: Diplomi-insinööri (tuotantotalous) Oulun yliopistosta.

Lue lisää Lue vähemmän