Sisäpiirihallinto

Optomed noudattaa EU:n lainsäädäntöä, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita sekä Finanssivalvonnan ohjeita.

Viimeksi muokattu: 7.6.2022

Sisäpiirihallinto

Näitä on täydennetty yhtiön omalla sisäpiiriohjeella. Yhtiön oma sisäpiirihallinto valvoo sääntöjen noudattamista.

Yhtiö on määritellyt, että sen johtohenkilöihin kuuluvat Optomedin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Lisäksi yhtiö ylläpitää luetteloa sen taloudelliseen raportointiin osallistuvista henkilöistä (”Taloudellisen Raportoinnin Ryhmä”).

Johtohenkilöiden ilmoitukset

Yhtiön sisäpiiriohjeiden mukaisesti sekä johtohenkilöiden että heidän lähipiiriensä on ilmoitettava kaikista yhtiön rahoitusinstrumentteihin liittyvistä liiketoimista kahden työpäivän kuluessa niiden suorittamisesta. Yhtiö ilmoittaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriensä liiketoimista pörssitiedotteilla.

Kaupankäyntirajoitukset

Johtohenkilöt ja Taloudellisen Raportoinnin Ryhmä eivät saa käydä arvopaperikauppaa 30 päivään ennen yhtiön tulosjulkistuksen ja osavuosikatsausten julkaisua tai niiden julkaisupäivinä.

Mikäli yhtiö päättää merkittävän hankkeen tai muun asian julkistamisen lykkäämisestä, yhtiö luo sille hankekohtaisen sisäpiirirekisterin. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluva henkilö ei saa osallistua arvopaperikauppaan yhtiön rahoitusinstrumenteilla. Optomedillä ei ole pysyviä sisäpiiriläisiä.