Tiedonantopolitiikka

Optomedin tiedonantopolitiikassa on kuvattu ne keskeiset periaatteet, joita Optomed noudattaa sijoittajaviestinnässään ja taloudellisessa raportoinnissaan sekä kommunikoidessaan.

Viimeksi muokattu: 7.6.2022

Tiedonantopolitiikka

Optomedin tiedonantopolitiikassa on kuvattu ne keskeiset periaatteet, joita Optomed noudattaa sijoittajaviestinnässään ja taloudellisessa raportoinnissaan sekä kommunikoidessaan  osakkeenomistajiensa ja muiden pääomamarkkinaosapuolten, median sekä muiden sidosryhmiensä kanssa. Tämä Optomedin verkkosivuilla julkaistu tiedonantopolitiikka on tiivistelmä Optomedin hallituksen hyväksymän tiedonantopolitiikan keskeisimmistä  kohdista.

Keskeiset periaatteet

Optomedin viestinnän keskeiset periaatteet ovat ajantasaisuus, johdonmukaisuus, puolueettomuus, tietojen saatavuus, avoimuus ja vastuullisuus. Tavoitteena on taata, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja mahdollisimman nopeasti riittävät, oikeat, olennaiset ja täydelliset tiedot yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta. Optomedin näkemyksen mukaan hyvin toimiva viestintä on edellytys sille, että Optomediin luotetaan sijoituskohteena, toimittajana, asiakkaana, työnantajana ja yhteisön osana olevana yrityksenä.

Taloudellinen raportointi

Yhtiö raportoi taloudelliset tiedot ja tunnusluvut konsernitasolla ja raportoitavien liiketoimintasegmenttien osalta. Optomed julkaisee säännöllisesti tietoja tuloksesta, taseesta ja taloudellisesta asemasta, tulevaisuuden näkymistä sekä muista vastaavista asioista ja niiden kehityksestä. Nämä tiedot julkaistaan pääasiassa tilinpäätöstiedotteessa, puolivuosikatsauksessa (H1) ja osavuosikatsauksissa (Q1 ja Q3). Lisäksi Optomed julkaisee tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen, jotka voidaan yhdistää yhtiön vuosikertomukseen.

Optomed julkaisee taloudelliset raportit ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Seuraavan tilikauden julkaisupäivät julkaistaan ennen kunkin tilikauden alkua.

Hiljainen jakso

Optomed noudattaa 30 päivän mittaista hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistamista. Tänä aikana yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä anna haastatteluja tai kommentoi konsernin taloudellisesta tilannetta tai yhtiön näkymiä. Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen ajankohdat ovat nähtävillä sijoittajakalenterissa yhtiön verkkosivuilla.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Optomed julkistaa tiedot viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja haastattelujen antamisesta päätetään tapauskohtaisesti, rajoittaen viestintä kuitenkin vain olennaiseen tapahtumaan.

Tietojen jakelukanavat ja kielet

Ensisijainen ja tärkein ajankohtaisen tiedon viestintäkanava kaikille sidosryhmille on Optomedin verkkosivusto (www.optomed.com). Optomed pyrkii tarjoamaan verkkosivuillaan luotettavaa ja kattavaa tietoa, jotta sijoittajat voivat muodostaa tarkan näkemyksen yhtiöstä. Yhtiö julkaisee verkkosivuillaan myös sijoittaja- ja analyytikkotapaamisten materiaaleja.

Optomedin pörssitiedotteet julkaistaan tiedotejakelupalvelun välityksellä (mikä edellyttää jakelua esimerkiksi Nasdaq Helsingissä ja päämedioissa) sekä yhtiön verkkosivuilla (www.optomed.com), missä ne on saatavilla tiedotteet-sivulla. Yrityksen lehdistötiedotteet julkaistaan keskeisissä tiedotusvälineissä ja yhtiön verkkosivuilla. Tiedotteet arkistoidaan viiden vuoden ajan ja taloudelliset sekä muut raportit säännöllisen julkistamisvelvoitteen alaisena kymmenen vuoden ajan.

Optomedin virallinen raportointikieli on suomi. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedotteet sekä taloudelliset raportit julkaistaan suomeksi ja englanniksi sekä tarvittaessa muilla kielillä.

Tiedonantopolitiikasta poikkeaminen

Yhtiöllä on sovellettavien lakien ja säännösten puitteissa oikeus erityisissä olosuhteissa, painavista syistä johtuen, poiketa tiedonantopolitiikasta, jolloin yhtiön toimitusjohtaja päättää poikkeamisesta.