Avenue Eye Screen on silmänpohjasairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, seurannan ja seulonnan työnkulun ohjauksen järjestelmä.

Osta tuotteitamme

Diabeettinen retinopatia on työikäisten aikuisten yleisin näönmenetyksen syy. Systemaattisella seulonnalla säästetään näkökykyä ja kustannuksia. Avenue Eye Screen -ohjelmiston avulla seulontaprosessia voidaan automatisoida.

 

Man using Avenue on laptop

Yli 80 % sokeuttavista silmäsairauksista on ehkäistävissä ja hoidettavissa

Maailmassa on arviolta 537 miljoonaa diabeetikkoa ja määrä on voimakkaassa kasvussa. Diabeettinen retinopatia kehittyy arviolta kolmasosalle kaikista diabeetikoista, mutta koska sairaus on alkuvaiheessa oireeton, kaikkien diabetesta sairastavien tulisi käydä säännöllisissä silmänpohjakuvauksissa.

Yli 80% sokeuttavista silmäsairauksista olisi estettävissä ja hoidettavissa, jos ne todettaisiin tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Tämä vuoksi säännölliset silmäseulonnat ovat erityisen tärkeässä roolissa sokeuden ehkäisemisessä.

Avenue Eye Screen on silmänpohjasairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, seurannan ja seulonnan työnkulun ohjauksen järjestelmä. Ohjelmisto virtaviivaistaa ja automatisoi tiedonkulkua kaikissa seulonnan vaiheissa ja se tukee prosessin kokonaishallintaa. Näin henkilöstö voi hyödyntää vapautuneen ajan keskeisten tehtävien hoitoon ja tutkimustilanteeseen keskittymiseen. Järjestelmän avulla voidaan tuottaa ajanvaraukset, lähettää kutsukirjeet, hallita ajanmuutokset, ohjata kuvadatan tuottoprosessi, ohjata lausunnon tuottoprosessi, ohjata mahdolliset jatkotoimenpiteet, välittää data kuntien tietojärjestelmiin ja tuottaa tarvittava raportointi.