Johdon liiketoimet

Viimeksi muokattu: 27.5.2021

Johdon liiketoimet

Jokaisen johtohenkilön on ilmoitettava Optomedille ja Finanssivalvonnalle kaikki omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä.1 Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T + 3).

Ottaen huomioon Optomedin velvollisuus julkistaa liiketoimi-ilmoitukset, johtohenkilöiden on toimitettava epävirallinen ilmoitus Optomedille (sakari.knuutti@optomed.com ja lars.lindqvist@optomed.com) liiketoimen toteuttamispäivänä ja varsinainen ilmoitus on tehtävä Optomedille viimeistään kaksi työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T + 2).

Ilmoitus on lähetettävä sähköisessä muodossa Optomedin sisäpiirihallinnolle (sakari.knuutti@optomed.com ja lars.lindqvist@optomed.com) ja Finanssivalvonnalle (lähettämällä suojattu sähköposti verkkosivulta https://securemail.bof.fi osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi) käyttämällä Finanssivalvonnan hyväksymää lomaketta, joka on saatavilla Finanssivalvonnan verkkosivustolla (Asiakirja G) ja sisällyttämällä siihen lomakkeessa yksilöidyt tiedot. Lisätietoja voi pyytää yhtiön sisäpiirihallinnosta.

Jos johtohenkilö valtuuttaa toisen henkilön (esim. omaisuudenhoitajan) tekemään ilmoituksen omasta puolestaan, sisäpiirihallintoon tulee ilmoittaa tieto valtuutuksesta (ja valtuutetun henkilön yhteystiedot kirjallisesti. Valtuutus ei vapauta kyseistä johtohenkilöä vastuustaan.

1MAR: n mukaan johtohenkilön velvollisuus ilmoittaa liiketoimista, kun liiketoimien yhteissumma ylittää       5 000 euroa kalenterivuoden aikana (raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen nettouttamatta kaikkia kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet). Optomed suosittelee kuitenkin, että kaikista liiketoimista ilmoitetaan (myös raja-arvon alittavat). Optomed aikoo myös julkistaa kaikki saamansa ilmoitukset (riippumatta siitä, onko 5 000 euron raja saavutettu).