Johdon liiketoimet

Jokaisen johtohenkilön on ilmoitettava Optomedille ja Finanssivalvonnalle kaikki omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä.¹

Viimeksi muokattu: 27.4.2022

 Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T + 3).

Ottaen huomioon Optomedin velvollisuus julkistaa liiketoimi-ilmoitukset, johtohenkilöiden on toimitettava epävirallinen ilmoitus Optomedille (sakari.knuutti@optomed.com ja lars.lindqvist@optomed.com) liiketoimen toteuttamispäivänä ja varsinainen ilmoitus on tehtävä Optomedille viimeistään kaksi työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T + 2).

Ilmoitus on lähetettävä sähköisessä muodossa Optomedin sisäpiirihallinnolle (sakari.knuutti@optomed.com ja lars.lindqvist@optomed.com) ja Finanssivalvonnalle (lähettämällä suojattu sähköposti verkkosivulta https://securemail.bof.fi osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi) käyttämällä Finanssivalvonnan hyväksymää lomaketta, joka on saatavilla Finanssivalvonnan verkkosivustolla (Asiakirja G) ja sisällyttämällä siihen lomakkeessa yksilöidyt tiedot. Lisätietoja voi pyytää yhtiön sisäpiirihallinnosta.

Jos johtohenkilö valtuuttaa toisen henkilön (esim. omaisuudenhoitajan) tekemään ilmoituksen omasta puolestaan, sisäpiirihallintoon tulee ilmoittaa tieto valtuutuksesta (ja valtuutetun henkilön yhteystiedot kirjallisesti. Valtuutus ei vapauta kyseistä johtohenkilöä vastuustaan.

1MAR: n mukaan johtohenkilön velvollisuus ilmoittaa liiketoimista, kun liiketoimien yhteissumma ylittää 5 000 euroa kalenterivuoden aikana (raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen nettouttamatta kaikkia kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet). Optomed suosittelee kuitenkin, että kaikista liiketoimista ilmoitetaan (myös raja-arvon alittavat). Optomed aikoo myös julkistaa kaikki saamansa ilmoitukset (riippumatta siitä, onko 5 000 euron raja saavutettu).

 

Johdon omistukset

Optomed julkistaa johdon kaupat pörssitiedotteina kolmen päivän sisällä transaktiosta (t+3). Tämän sivusto päivitetään vähintään kerran kvartaalissa.

Hallituksen omistukset 11.11.2021:

Nimi Asema Omat ja määräys-
valtayhteisöjen osakkeet
Optiot
Petri Salonen Hallituksen puheenjohtaja 4295
Simon Guo Hallituksen jäsen 410
Seppo Mäkinen Hallituksen jäsen 1901
Anna Tenstam Hallituksen jäsen 1901
Reijo Tauriainen Hallituksen jäsen 7067
Yhteensä 15,574

 

 

Johdon omistukset 11.1.2021:

Nimi

Asema

Omat ja määräys-
valtayhteisöjen osakkeet

Optiot

Seppo Kopsala

Toimitusjohtaja

185,080

60,000¹

Niina Huikuri

Markkinointijohtaja

40,000²

Sakari Knuutti

Lakiasiainjohtaja

40,0003

Lars Lindqvist

Talousjohtaja

100,0004

Markku Myllylä

Ohjelmistot-segmentin johtaja

180,0005

Laura Piila Laitteet-segmentin johtaja 2000 68,0006
Yhteensä 187,080 488,000

 

1) Josta 2015 osakeoptio-ohjelman mukaisia 40 000 ja 2017 osakeoptio-ohjelman mukaisia 20 000.
2) Josta 2018C osakeoptio-ohjelman mukaisia 8 000, 2019D osakeoptio-ohjelman mukaisia 26 000 ja 2020A osakeoptio-ohjelman mukaisia 6 000.
3) Josta 2019C osakeoptio-ohjelman mukaisia 20 000, 2019D osakeoptio-ohjelman mukaisia 14 000 ja 2020A osakeoptio-ohjelman mukaisia 6 000.
4) Josta 2019B osakeoptio-ohjelman mukaisia 100 000.
5) Josta 2018C osakeoptio-ohjelman mukaisia 60 000, 2019A osakeoptio-ohjelman mukaisia 60 000 ja 2020A osakeoptio-ohjelman mukaisia 60 000.
6) Josta 2015 osakeoptio-ohjelman mukaisia 18 000, 2017 osakeoptio-ohjelman mukaisia 10 000, 2017B osakeoptio-ohjelman mukaisia 20 000 ja 2019D osakeoptio-ohjelman mukaisia 20 000.