Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Viimeksi muokattu: 27.5.2021

Taloudelliset tavoitteet

Kasvu

Optomedin keskipitkän aikavälin tavoite vuodesta 2020 eteenpäin on saavuttaa kaksinumeroinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu.

Pitkällä aikavälillä Optomedin tavoite on saavuttaa vähintään 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu.

Oikaistu käyttökateprosentti

Optomedin tavoite keskipitkällä aikavälillä on priorisoida organisaatioon tehtäviä investointeja kasvun tukemiseksi, ja saavuttaa vähintään 30 prosentin oikaistu käyttökateprosentti pitkällä aikavälillä.

Osingonjakopolitiikka

Optomed on laajentumisvaiheessa, ja tästä syystä se aikoo tulevina vuosina priorisoida kasvua osinkojen sijaan.

Tulevaisuuden näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vahvasti vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. (Julkaistu 8.4.2021)

 

Edelliset 18.2.2021 annetut näkymät:

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna.

Edelliset 28.2.2020 annetut näkymät:

Jatkamme laajentumista Yhdysvaltoihin ja kasvatamme edelleen kansainvälistä jakelijaverkostoamme. Lisäksi investoimme tällä hetkellä voimakkaasti ensimmäiseen täysin integroituun tekoäly-kameraan, jonka kaupallistamistoimien arvioidaan alkavan vuonna 2020.

Optomed odottaa liikevaihdon laskevan vuonna 2020.

COVID-19 pandemialla on negatiivinen vaikutus yhtiön kasvuun ja liiketoimintaan vuonna 2020.

Edelliset 28.2.2020 annetut näkymät:

Jatkamme laajentumista Yhdysvaltoihin ja kasvatamme edelleen kansainvälistä jakelijaverkostoamme. Lisäksi investoimme tällä hetkellä voimakkaasti ensimmäiseen täysin integroituun tekoäly-kameraan, jonka kaupallistamistoimien arvioidaan alkavan vuonna 2020.

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2020 ja kasvun keskittyvän toiseen vuosipuoliskoon.

Koronavirus-epidemialla on negatiivinen vaikutus yhtiön kasvuun ja liiketoimintaan sekä Kiinassa että myös muilla markkinoilla johtuen yhtiön kiinalaisista komponenttitoimittajista. Mikäli epidemia muuttuu pandemiaksi, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti myös yhtiön maailmanlaajuiseen myyntiin.