Tilinpäätöstiedote 2019

Optomedin tilinpäätöstiedote, tammi–joulukuu 2019

Optomed Oyj, pörssitiedote, 28. helmikuuta 2020 klo 9.00

Optomedin tilinpäätöstiedote, tammi–joulukuu 2019

Loka–joulukuu 2019, kohokohdat

  • Liikevaihto laski 7,7 prosenttia 4 329 (4 688) tuhanteen euroon
  • Laitteet-segmentin OEM-myyntikanavan ja Ohjelmistot-segmentin vahvasta myynnistä huolimatta, sekä neljännen kvartaalin että koko vuoden liikevaihdon kasvu oli matala, johtuen suuren kiinalaisen asiakkaan tilausen siirtymisestä vuodelle 2020
  • Oikaistu käyttökate oli  -211 (1 102) tuhatta ja -4,9 (23,5) prosenttia liikevaihdosta
  • Onnistunut listautumisanti saatiin päätökseen joulukuussa 2019, mikä vahvisti konsernin  kassatilannetta ja vakavaraisuutta 20 miljoonalla eurolla ennen listautumiskuluja

Tammi–joulukuu 2019, kohokohdat

  • Liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia 14 977 (14 463) tuhanteen euroon proforma-luvuilla.
  • Oikaistu käyttökate oli -196 (1 661) tuhatta euroa, mikä vastaa -1,3 (11,5) prosenttia liikevaihdosta.
Avainluvut

Tuhatta euroa Q4/2019 Q4/2018 Muutos, % 2019 Pro forma, 2018 Muutos, %
Liikevaihto 4 329 4 688 -7,7 % 14 977 14 463 3,6 %
Bruttotulos * 2 745 3 530 -22,2 % 9 944 10 398 -7,8 %
Bruttokateprosentti *, % 63,4 % 75,3 %   66,4 % 71,9 %  
Käyttökate 550 968 -43,2 % -335 1 188 -128,2 %
Käyttökateprosentti *, % 12,7 % 20,7 %   -2,2 % 8,2 %  
Oikaistu käyttökate * -211 1 102 -119,1 % -196 1 661 -111,8 %
Oikaistu käyttökateprosentti *, % -4,9 % 23,5 %   -1,3 % 11,5 %  
Liiketulos -33 453 -107,4 % -2 596 -664 -291,0 %
Liiketulosprosentti *, % -0,8 % 9,7 %   -17,3 % -4,6 %  
Oikaistu liiketulos * -794 588 -234,9 % -2 457 -338 -625,8 %
Oikaistu Liikevoittomarginaali *, % -18,3 % 12,6 %   -16,4 % -2,3 %  
Nettotulos -58 449 -116,6 % -2 875 -1 327 -116,7 %
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,01 0,06 -111,4 % -0,32 -0,17 -90,4 %
Liiketoiminnan Nettorahavirta 2 000 1 375 52,9 % 161 -76 311,8 %
Nettovelka -8 938 8 207 -208,9 % -8 938 8 207 -208,9 %
Nettovelka / oikaistu
käyttökate (viimeiset 12 kk) *
45,7 4.9   45,7 4,9  
Omavaraisuusaste  * 57,2 % 24,0 %   57,2 % 24,0 %  
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 210 152 37,9 % 1 245 1 369 -9,0 % 
Tutkimus- ja kehityskulut,
muut kulut
378 100 276,9 % 529 188 180,6 % 
Tutkimus- ja kehityskulut
Yhteensä
588 254 131,9 %  1 774 1 557 14,0 % 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2019 oli Optomedille merkittävä. Vuoden kohokohtia olivat hyvin onnistunut uuden kädessä pidettävän Aurora-silmänpohjakameramme kansainvälinen kaupallistaminen, useiden toisiaan täydentävien myyntikanavien avaaminen tuotteillemme sekä ylimerkitty listautumisantimme Helsingin pörssin päälistalle. Meillä on nyt sekä oikeat tuotteet että tarvittavat pääomat, joiden avulla jatkamme laajentumistamme uusille markkinoille sekä uusiin asiakassegmentteihin maailmanlaajuisesti. Aurora-kameramme kansainvälisen kaupallistamisen ansiosta kasvatimme jakelijaverkostomme myyntiä 21,2 prosenttia ja laitevalmistaja-asiakkaittemme kanssa tehtyä myyntiä 13,8 prosenttia. Lisäksi aloitimme useita tekoälydiagnoosipalvelua ja kameroita yhdistäviä silmäseulontaprojekteja ympäri maailmaa. Ohjelmistosegmenttimme liikevaihto kasvoi vahvasti, 9,5 prosenttia. Kasvu tuli meille merkittävältä terveydenhuollon sektorilta ja myynti oli erityisen vahvaa vuoden viimeisellä kvartaalilla. Optomed-konsernin liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia.

Kuluneen vuoden aikana olemme laajentaneet jakelijaverkostoamme ulottumaan yli 60 maahan EMEA:n ja APAC:in alueilla. Uusi Aurora-kameramme sai lääkintälaiteluvan useilla uusilla meille tärkeillä markkinoilla, kuten Japanissa ja Venäjällä. Toisen kvartaalin aikana solmimme uuden, strategisesti merkittävän sopimuksen erään maailmanlaajuisesti tunnetun johtavan silmäalan laitevalmistajan kanssa. Kyseiselle laitevalmistajalle tekemämme uusi silmänpohjakamera, “Signal”, lanseerattiin markkinoille syyskuussa 2019. Odotamme kyseisen laitevalmistaja-asiakkaamme kasvavan merkittäväksi uudeksi globaaliksi myyntikanavaksemme tulevina vuosina. Oma suoramyyntiorganisaatiomme aloitti useita diabeettisen retinopatian silmäseulontaprojekteja Aasiassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa. Näistä projekteista alkoi kertymään liikevaihtoa jo vuoden 2019 aikana. Silmäseulontaprojektit yhdessä uusien pilottien, kliinisten tutkimusten ja muiden kaupallistamistoimenpiteidemme kanssa johtivat tekoälyyn pohjautuviin kokonaisratkaisujen toimituksiin uusille asiakkaille. Tekoälyn käyttöönotto on silmäsairauksien tunnistamisessa vielä varhaisessa vaiheessa, mutta terveydenhuollon kiinnostus näihin ratkaisuihin on vahvassa kasvussa kaikilla päämarkkinoilla.

Kiina on Optomedille tärkeä markkina-alue. Meillä on Kiinassa tytäryhtiö, jossa on viisitoista työntekijää myynnissä ja markkinoinnissa. Julkisen terveydenhuoltosektorin liiketoimintamme pysyi vuonna 2019 vakaana ja ennustettavana, mutta meillä oli haasteita yksityisellä terveydenhuollon sektorilla, kun eräs Kiinassa toimivista suurista seulontapalveluja tarjoavista asiakkaistamme siirsi kaikkia vuoden 2019 toiselle vuosipuoliskolle suunniteltuja kamerahankintojaan vuodelle 2020. Odotamme, että koronavirusepidemialla on negatiivinen vaikutus liikevaihtoomme, erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Näistä haasteista huolimatta uskomme, että seulontaratkaisujemme kysynnän perusta Kiinassa on vahva ja että yksityinen terveydenhuollon sektori elpyy lähitulevaisuudessa. Kuluvan vuoden odotetuimpia tapahtumiamme Kiinassa ovat Aurora-kameramme lääkintälaiteluvan saaminen (CFDA), sekä silmäseulontapalveluja tarjoavien asiakkaidemme tilausten palautuminen normaalille tasolle.

Odotamme kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden jatkavan markkinaosuutensa kasvattamista myös tulevaisuudessa, ollen edelleen yksi nopeimmin kasvavista tuotekategorioista silmänpohjakameramarkkinoilla. Uusia diabeettisen retinopatian seulontaohjelmia perustetaan kasvavaan tahtiin erityisesti Aasiassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Yksityiset yritykset, jotka tarjoavat silmäseulontapalveluja näihin projekteihin, valitsevat yhä useammin kädessä pidettävän silmäpohjakameran perinteisen pöytäkameran sijasta, koska arvostavat niiden kannettavuutta, helppokäyttöisyyttä, sekä edullista hintaa. Tekoälyyn pohjautuvien diagnoosipalvelujen tarve ja kysyntä maailmanlaajuisesti kasvaa vuosi vuodelta, koska silmälääkäreitä ei ole tarpeeksi tutkimaan kaikkia silmäseulonnan tarpeessa olevia. Uskomme, että meillä on oikeat tuotteet ja vahva asema tämän mahdollisuuden hyödyntämiseksi tulevina vuosina. Painopisteemme vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla on kasvustrategiamme mukaisesti aloittaa markkinoitamme laajentavia toimenpiteitä muun muassa Yhdysvaltojen markkinoilla. Investoimme myös voimakkaasti uuteen, täysin integroituun AI-kameraamme, jolla voidaan seuloa useita silmäsairauksia helpommin, nopeammin ja tarkemmin kuin aikaisemmin. Tarkoituksenamme on lanseerata tuote vuoden 2020 aikana.

Nykyään Optomed on toimialallaan erittäin tunnettu, Nasdaq Helsingissä noteerattu terveysteknologiayhtiö ja maailman johtava kannettavien silmänpohjakameroiden valmistaja. Kameramme yhdistettynä ohjelmistoihin ja tekoälyyn mahdollistavat tehokkaan silmäseulontaprosessin, joka parantaa seulontojen saatavuutta maailmanlaajuisesti. Missionamme, yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa, on pysäyttää vältettävissä olevan sokeuden kasvu maailmanlaajuisesti tuomalla korkealaatuiset ja kustannustehokkaat silmäseulonnat osaksi perusterveydenhuoltoa.

Haluan vilpittömästi kiittää sekä institutionaalisia että yksityissijoittajia, työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme luottamuksesta sekä missiomme ja kasvustrategiamme tukemisesta.

Toimitusjohtaja, Seppo Kopsala

Vuoden 2020 näkymät

Jatkamme laajentumista Yhdysvaltoihin ja kasvatamme edelleen kansainvälistä jakelijaverkostoamme. Lisäksi investoimme tällä hetkellä voimakkaasti ensimmäiseen täysin integroituun tekoäly-kameraan, jonka kaupallistamistoimien arvioidaan alkavan vuonna 2020.

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2020 ja kasvun keskittyvän toiseen vuosipuoliskoon.

Koronavirus-epidemialla voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön kasvuun ja liiketoimintaan sekä Kiinassa että myös muilla markkinoilla johtuen yhtiön kiinalaisista komponenttitoimittajista. Mikäli epidemia muuttuu pandemiaksi, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti myös yhtiön maailmanlaajuiseen myyntiin.

Konsernin tulos

Loka-joulukuu 2019

Liikevaihto laski 7,7 prosenttia ollen 4 329 (4 688) tuhatta euroa. Ohjelmistosegmentin liiketoiminta kehittyi hyvin ja liikevaihto kasvoi 18,6 prosenttia johtuen vahvasta palvelumyynnistä terveydenhuolto-organisaatioille. Laitteet-segmentin liikevaihto kuitenkin laski  24,4 prosenttia. Pääsyy laskuun oli yksityisen sektorin kiinalalaisen seulontaoperaattoriasiakkaan tilaukset, jotka siirtyivät vuodelta 2019 vuodelle 2020. Bruttokateprosentti laski 75,3 prosentista 63,4 prosenttiin. Vuonna 2018 yhtiö sai 420 tuhannen euron avustuksen, joka kasvatti vertailukauden bruttokatetta. Vuoden 2018 neljännen kvartaalin bruttotulos olisi ollut 66,3 prosenttia ilman saatuja avustuksia. Loppuosa eli 2,9 prosenttia laskusta johtui segmentti- ja tuote-eroista.

Käyttökate oli 550 (968) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -211 (1 102) tuhatta euroa. Oikaistuun käyttökatteeseen vaikutti positiivisesti listautumiseen liittyvien kulujen, yhteensä 760 (135) tuhannen euron, uudelleenluokittelu liiketoiminnan muista kuluista omaan pääomaan vuoden 2019 neljännen kvartaalin aikana. Listautumisantiin liittyvät kulut on luokiteltu vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi.  Käyttökatteeseen vaikutti negatiivisesti hallinnon, myynnin ja markkinointitoimintojen vahvistaminen tärkeänä investointina tulevaan kasvuun. Liiketulos oli -33 (453) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos -794 (588) tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat -67 (-102) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbi ja euron välisistä muuntoeroista.

 

Tammi–joulukuu 2019

Koko tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi 3,6 prosentilla ja oli 14 977 (14 463, pro forma) tuhatta euroa. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 2,0 prosenttia, johtuen siirtyneistä kiinalaistilauksista. Ohjelmistosegmentin kasvu oli 9,5 prosenttia, johtuen ennenkaikkea hyvästä kehityksestä terveydenhuoltosektorilla.

Käyttökate oli -335 (1 188) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -196 (1 661) tuhatta euroa. Oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat positiivisesti listautumiseen liittyvät kustannukset, 139 (135) tuhatta euroa.  Vuoden 2018 oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat Commit; Oy:n yritysostosta johtuvat kulut 191 tuhatta euroa. Liiketulos oli -2 596 (-664) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos -2 457 (-338) tuhatta euroa.

Tilikauden tulos oli -2 875 (1 327).

Nettorahoituskulut olivat -356 (-555) tuhatta euroa. Osakekohtainen tappio oli 0,32 euroa (0,17) koko vuodelta.

Rahavirta ja taloudellinen asema

Optomedin rahoitusasemaa, tasetta ja omaa pääomaa vahvisti merkittävästi listautumisannilla joulukuussa 2019 kerätty 20 miljoonaa euroa. Listautumisannin kaikki kustannukset olivat yhteensä 4 208 tuhatta euroa, josta 139 tuhatta euroa kirjattiin tulosvaikutteisesti ja loppuosa 4 069 tuhatta euroa kirjattiin omaan pääomaan.

Neljännessä kvartaalissa liiketoiminnan nettorahavirta oli 2 000 (1 375) tuhatta euroa. Kasvu verrattuna  vuoteen 2018 selittyy pääasiassa ostovelkojen ja muiden velkojen positiivisella muutoksella. Tammi-joulukuussa 2019 liiketoiminnan nettorahavirta oli 161 (-76) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -1 434 (-8 765) tuhatta euroa koko vuoden 2019 osalta ja -408 (-178) tuhatta euroa neljännen kvartaalin osalta. Kasvu koko vuoden 2019 osalta liittyy Commit; Oy:n yritysostoon. Neljännen kvartaalin muutos johtuu pääasiassa vuonna 2018 tapahtuneesta rahoitusvarojen myynnistä.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 18 866 (2 000) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -8 938 (8 207) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 1 276 (1 640) tuhatta euroa vuoden 2019 lopussa. Nettokäyttöpääoma pieneni 1 379 tuhannella eurolla syyskuun loppuun 2019 verrattuna, johtuen pääasiassa ostovelkojen ja muiden velkojen kasvusta.

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kannettavia silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman, seulontaan.

Tuhatta euroa 10-12/2019 10-12/2018 Muutos, % 1-12/2019 1-12/2018 Muutos, %
Liikevaihto 2 158 2 857 -24,4% 7 309 7 460 -2,0%
Bruttotulos * 1 114 2 087 -46,6% 4 200 5,053 -16,9%
Bruttotulosprosentti, % * 51.6% 73,0% 57,5% 67,7 %
Käyttökate -168 648 -126,9% -408 221 -284,6%
Käyttökateprosentti *, % -7,8% 22,7%   -5,6% 3,0 %
Liiketulos -539 221 -343,9% -1 913 -1 323 -44,5%
Liiketulosprosentti*, % -25,0% 7,7%   -26,2% -17,7 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 10-12/2019 10-12/2018 Muutos, % 1-12/2019 1-12/2018 Muutos, %
Liikevaihto jakelukanavittain 2 158 2 856 -24,4% 7 309 7 460 -2,0%
– Jakelijat (distributors) 560 561 -0,2% 1 662 1 370 21,3%
– OEM 1 189 1 042 14,1% 3 373 2 964 13,8%
– Kiina 296 1 136 -73,9% 1 795 2 686 -33,2%
– Muut 113 117 -3,4% 479 440 8,9%

Loka–joulukuu 2019

Laitteet-segmentin liikevaihto laski 24,4 prosenttia neljännellä kvartaalilla. Jakelukanavamyynti laski 0,2 prosenttia, OEM-myynti kasvoi 14,1 prosenttia ja Kiinan myynti laski 73,9 prosenttia vuodelle 2020  siirtyneiden kiinalaisasiakkaan tilausten vuoksi. Toisaalta Laitteet-segmentin OEM-liiketoiminta kasvoi 14,1 % ja Optomed lähetti ensimmäiset tilaukset uudelle OEM-asiakkaalle Topconille.

Bruttokateprosentti oli 51,6 prosenttia, verrattuna 73,0 prosenttiin edellisenä vuonna. Yhtiö sai vuoden 2018 neljännellä kvartaalilla 420 tuhatta euroa julkisia avustuksia, mikä kasvatti vertailuvuoden bruttokateprosenttia. Vuoden 2018 neljännen kvartaalin bruttokateprosentti ilman avustuksia olisi ollut 58,3 prosenttia. Loppuosa laskusta johtui tuote- ja asiakaseroista.

Käyttökate oli -168 (648) tuhatta euroa eli -7,8 (22,7) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen laskuun oli liikevaihdon lasku ja korkeammat liiketoiminnan muut kulut, jotka johtuivat uusien henkilöiden palkkaamisesta myyntiin ja markkinointiin tulevan kasvun saavuttamiseksi.

Tammi–joulukuu 2019

Tammi-joulukuussa 2019 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 2,0 prosentilla 7 309 (7 460) tuhanteen euroon.

Bruttokateprosentti laski 67,7 prosentista 57,5 prosenttiin ja käyttökate oli -408 (221) tuhatta euroa eli -5,6  (3,0) prosenttia liikevaihdosta. Yhtiö sai tilikaudella 2018 julkisia avustuksia 881 tuhatta euroa, mikä kasvatti vertailukauden bruttokateprosenttia.

Liikevaihdon ja kannattavuuden heikentyminen johtui pääasiassa vuodelle 2020 siirtyneistä kiinalaistilauksista.

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Segmentti myös vastaa sen omia ohjelmistoratkaisuja tukevien, valittujen kumppanien suoraan käyttövalmiiden, tuotteiden myynnistä sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

.

Tuhatta euroa 10-12/2019 10-12/2018 Muutos,% 1-12/2019 Pro forma, 1-12/2018 Muutos,%
Liikevaihto 2 171 1 831 18,6%  7 668 7 001 9,5%
Bruttotulos *  1 632  1 442 13,2%  5 744  5 344 7,5%
Bruttotulosprosentti% * 75,2% 78,8% 74,9% 76,3%
Käyttökate 477 320 49,1% 1 667 1 112 49,9%
Käyttökateprosentti*, % 22,0% 17,5% 21,7% 15,9%
Liiketulos 264 233 13,3% 909 660 13,3%
Liikevoittoprosentti*, % 12,2% 12,7% 11,9% 9,4%

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Loka–joulukuu 2019

Ohjelmistot-segmentillä oli vahva vuosineljännes. Liikevaihto kasvoi 18,6 prosenttia ja oli 2 171 (1 831) tuhatta euroa. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat uusien ohjelmistoratkaisuprojektien ja ylläpito- ja tukipalveluiden onnistunut toimittaminen sekä eri terveydenhuoltoalan organisaatioille suuntautuvan toistuvan lisenssimyynnin kasvu. Käyttökate oli 477 (320) tuhatta euroa eli 22,0 (17,5) prosenttia liikevaihdosta ja kasvua oli 49,1 prosenttia.

Tammi–joulukuu 2019

Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 9,5 prosenttia ja oli 7 668 (7 001) tuhatta euroa. Bruttokateprosentti laski 76,3 prosentista 74,9 prosenttiin. Käyttökate oli 1 667 ( 1 112) tuhatta euroa eli 21,7 (15,9) prosenttia liikevaihdosta.

Liikevaihdon kasvua vauhditti uusien ohjelmistoratkaisuprojektien ja ylläpito- ja tukipalveluiden onnistunut toimittaminen sekä eri terveydenhuoltoalan organisaatioille suuntautuvan jatkuvamuotoisen lisenssimyynnin kasvu.

Orgaaninen kasvu

Seuraavassa taulukossa on esitetty orgaaninen kasvu konsernin ja segmenttien osalta. Lukuja on oikaistu niiden erien osalta, jotka liittyvät vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla toteutettuun Commit; Oy:n yritysostoon sekä Kiinan renminbin ja euron välisiin valuuttakurssieroihin. Commit; Oy muodostaa nykyisen  Ohjelmistot-segmentin perustan.

Orgaaninen kasvu, % 10-12/2019 1-12/2018
Laitteet-segmentti * -24,6 % -2,4 %
Ohjelmistot segmentti * 18,6 % 6,9 %
Konserni * -7,8 % 1,5 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, lakiasiat, henkilöstöhallinto ja IT kulut, sekä julkisen osakeannin kustannukset.

Loka–joulukuu 2019

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 617 tuhatta euroa. Niihin sisältyy 760 (135) tuhannen euron listautumisantikulujen uudelleenluokittelu liiketoiminnan muista kuluista omaan pääomaan. Konsernitason kulut olivat 143 tuhatta euroa ilman listautumisantiin liittyviä kuluja. Listautumisantiin liittyvät kulut on luokiteltu vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi.

Tammi–joulukuu 2019

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 488 tuhatta euroa. Tilikauden 2019 konsernitason kulut sisältävät 139 (135) tuhatta euroa listautumisantiin liittyviä kuluja. Tilikauden 2018 konsernitason kulut sisältävät Commit; Oy:n yritysostoon liittyviä kuluja 191 tuhatta. Yritysostoon ja listautumisantiin liittyvät kulut on luokiteltu vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi.

Listautumisantiin liittyvät kulut

Listautumisannin kaikki kustannukset olivat yhteensä 4 208 tuhatta euroa, josta 139 tuhatta euroa kirjattiin tulosvaikutteisesti ja loppuosa 4 069 tuhatta euroa kirjattiin omaan pääomaan.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

 

12/2019 12/2018
Laitteet 59 61
Ohjelmistot 36 36
Konserni 13 8
Yhteensä 108 105

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään osoitteessa www.optomed.com.

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.5.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen olla maksamatta osinkoa kyseiseltä tilikaudelta.

Hallitukseen valittiin uudelleen Petri Salonen, Matthew Hallam, Ingo Ramesohl, Anders Torstensson ja Jun Wu. Seppo Mäkinen, Reijo Tauriainen ja Jens Umehag valittiin uusina jäseninä hallitukseen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Petri Salosen ja seuraavat henkilöt valiokuntien jäseniksi:

Tarkastusvaliokunta: Reijo Tauriainen (puheenjohtaja), Petri Salonen, Matthew Hallam ja Jens Umehag.

Palkitsemisvaliokunta: Petri Salonen (puheenjohtaja), Ingo Ramensohl ja Anders Torstensson.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 811 000 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 5,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com.

Riskit ja epävarmuustekijät

Koronavirus COVID-19

Kiinassa on puhjennut koronavirus-epidemia (COVID-19) vuoden 2020 alussa.

Kiina on yksi Optomedin tärkeimmistä markkinoista ja yhtiö käyttää kiinalaisia alihankkijoita osana toimitusketjuaan. Mikäli Kiinan lääkelaitemarkkinat ajautuisivat pitkittyneeseen taantumaan epidemian vuoksi, voisi sillä olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan. Lisäksi, kiinalaisten komponenttitoimittajien vaikeudet valmistaa ja toimittaa riittävissä määrin haluttuja komponentteja yhtiön omien laitteiden valmistusta ja toimitusta varten, voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiöön. Yhtiö myös tunnistaa riskin epidemian muuttumisesta pandemiaksi, millä olisi negatiivinen vaikutus yhtiön maailmanlaajuiseen myyntiin.

Tuotteiden korkea laatu

Tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat erittäin tärkeitä yhtiön kilpailukyvyn kannalta.

Jos yhtiö ei pysty jatkuvasti kehittämään ja päivittämään kädessä pidettäviä silmänpohjakameroitaan ja ohjelmistoratkaisujaan tai identifioimaan tai integroimaan uusia tuotteita ja tuotealustoja tarjontaansa, voi tällä olla haitallinen vaikutus yhtiöön.

Strategia ja yritysjärjestelyt

Yhtiö voi epäonnistua strategiansa toteuttamisessa tai strategia itsessään voi olla epäonnistunut.

Yhtiön strategian menestyksekäs toteuttaminen riippuu useista tekijöistä, joista osa on kokonaan tai osittain yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yhtiöllä on toimintansa kokoon nähden riittävät riskienhallintamenettelyt, mutta yhtiön riskienhallintatoiminto ei välttämättä kykene tunnistamaan tai valvomaan kaikkia olennaisia riskejä ja määrittämään tehokkaita riskienhallintamenettelyitä ja vastuuhenkilöitä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen strategiaan. Yhtiö on lisäksi riippuvainen kyvystään kehittää ja hallinnoida tuotteidensa vaihtelevia reittejä markkinoille, myyntikanaviensa tehokkuudesta sekä asiakas- ja jälleenmyyjäsuhteistaan. Yhtiö näkee mahdollisuuksia yritysjärjestelyissä, joihin luonnostaan sisältyy riskejä.  Strategian epäonnistuminen voi johtaa alaskirjauksiin yhtiön liikearvossa.

Markkinat ja kilpailu

Yhtiö toimii erittäin kilpailluilla markkinoilla.

Optomed toimii nopeasti kehittyvillä ja vahvasti kilpailluilla silmänpohjakameroiden markkinoilla. Yhtiön tulevan kasvun kannalta markkinoiden hyväksyntä yhtiön tuotteille ja ohjelmistoratkaisuille on hyvin tärkeää. Optomed tunnistaa, että markkinoille voi tulla uusia tuotteita, jotka voivat aiheuttaa muutoksia markkinoissa. Lisäksi yhtiöllä on rajallinen asiakaskunta tietyillä keskeisillä alueilla, ja täten näiden keskeisten markkinoiden ja yksittäisten keskeisten asiakkaiden menettämisellä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulontuottamiskykyyn.

Ulkoiset taloudelliset ja poliittiset riskit sekä luonnonkatastrofit 

Optomed toimii eri puolilla maailmaa ja on siten alttiina erilaisille ulkoisille riskeille.

Yhtiö on altis luonnonkatastrofeille maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa sekä yleisille ja erityisille maakohtaisille taloudellisille, poliittisille ja säätelyä koskeville riskeille jotka voivat aiheuttaa epävakautta yhtiön myynnissä sen avainmarkkinoilla.

Toimitusketju

Optomedin liiketoiminta on riippuvainen materiaalien hankinnan, valmistuksen ja oikea-aikaisen jakelun tehokkuudesta

Yhtiö on riippuvainen sopimusvalmistajistaan toimivan ja tehokkaan tuotannon järjestämisessä sekä tuotteiden kokoamisessa. Yhtiö on lisäksi riippuvainen toimittajista, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteet asiakkailleen sovitussa aikataulussa.

Tietojärjestelmät ja informaatio

Yhtiön toiminta on entistä riippuvaisempi IT-järjestelmistä. 

Häiriöt yhtiön tietojärjestelmissä voivat vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan useilla tavoilla kuten raportoinnin, myynnin, tuotannon ja kassavirtojen kautta.

Oikeudenkäynnit

Optomed toimii kansainvälisesti ja tavoittelee kaksinumeroista orgaanista kasvua keskipitkällä aikavälillä

Optomed ei välttämättä saa parhaita mahdollisia sopimusehtoja eri sidosryhmien kanssa. Erilaiset yhtiöön, tai kolmansiin osapuoliin back-to-back vastuutilanteissa, kohdistuvat oikeudenkäynnit voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiöön. Lisäksi yhtiö on alttiina väitteille ja vaatimuksille liittyen erityisesti lääkintälaitteiden tuotevastuisiin ja immateriaalioikeuksiin.

Liikesalaisuudet ja patentit

Teknologinen osaaminen on yhtiön kilpailuetu, jota on pystyttävä suojaamaan.

Yhtiö ei välttämättä pysty suojaamaan liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja, mikä voi johtaa yhtiön nykyisen kilpailuedun menettämiseen. Optomed voi olla myös pakotettu ryhtymään oikeustoimiin yhtiön immateriaalioikeuksia rikkovia toimijoita vastaan.

Osaaminen ja organisaatio

Osaava työvoima ja ketterä organisaatio ovat ensiarvoisen tärkeitä liiketoiminnan jatkuvalle menestykselle.

Mikäli Optomed menettäisi avainhenkilöitään tai ei pystyisi houkuttelemaan palvelukseensa oikeanlaista osaamista, voisi tällä olla haitallisia vaikutuksia yhtiöön.

 

Rahoitus

Yhtiö tarvitsee ulkoista rahoitusta liiketoimintaansa, eikä ole tällä hetkellä ole kannattava

Yhtiö on riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta. Yhtiöllä voi olla vaikeuksia hankkia vaadittavaa lisärahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla tai rahoitusta ei ole saatavissa lainkaan, mikä voi edelleen lisää yhtiön likviditeettiriskejä. Lisäksi yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille myyntisaataviensa kautta.

Valuuttakurssit

Optomed toimii kansainvälisesti ja on siten alttiina valuuttakurssiriskeille.

Keskeisimmät valuutat, joihin liittyville valuuttakurssiriskeille yhtiö eniten altistuu, ovat Kiinan renminbi ja Yhdysvaltain dollari. Valuuttakurssien sekä kysynnän vaihtelu voivat aiheuttaa merkittäviä heilahteluja yhtiön tuotteissaan käyttämien raaka-aineiden hinnoissa sekä yhtiön omien tuotteiden että OPEX-hinnoissa.

Lait ja määräykset

Lakien ja määräysten noudattaminen on olennainen osa Optomedin liiketoimintaa.

Optomed toimii globaalissa ympäristössä, ja sen täytyy yhdessä toimittajiensa ja jälleenmyyjiensä kanssa noudattaa monien eri maiden kansallisia ja alueellisia lakeja ja määräyksiä. Lait ja määräykset voivat liittyä lääkinnällisiin laitteisiin, tuoteturvallisuuteen, tuotteiden omistusoikeuksiin, tietosuojaan, immateriaalioikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen, kilpailuun, työlainsäädäntöön, veroihin sekä rahanpesun torjuntaan ja korruptioon. Lisäksi monet yhtiön laitteista edellyttävät sääntelyyn pohjautuvaa arviointia (mukaan lukien kliiniset tutkimukset) sekä lupaa ja/tai hyväksyntää ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille.

Näiden lakien ja määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa myyntilupien menettämiseen kyseisillä markkinoilla, tuotteiden takaisinvetoihin, maineen menetykseen sekä siviili- ja rikosoikeudellisten kanteisiin, jotka voivat aiheuttaa Optomedille tai sen työntekijöille suoraa tai epäsuoraa vahinkoa, joita yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kokonaan. Erityisesti epäonnistuminen eräiden lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien määräysten ja hyväksymisprosessien noudattamisessa voi haitata yhtiön tuotteiden pääsyä markkinoille.

Muut tapahtumat

Yhtiön osakkeen kaupankäynti alkoi Nasdaq Helsingin prelistalla 5.12.2019 ja päälistalla 9.12.2019.

Yhtiö ilmoitti 12.12.2019 vastaanottaneensa  arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftungilta (“Universal Investments”). lmoituksen mukaan Universal Investmentsin osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on noussut 7,49 prosenttiin kaikista Optomedin rekisteröidyistä osakkeista 5.12.2019.

Yhtiö ilmoitti 20.12.2019 listautumisannin lisäosakeoption toteuttamisesta ja vakauttamisajan päättämisestä.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 21 736 790,31 euroa ja tilikauden tappio kauden lopussa 5 490 536,34 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että ulkona oleville 14 003 144 osakkeelle kuuluvat voitonjakokelpoiset varat jäävät yhtiölle ja ne jätetään tuleville tilikausille.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

28.1.2020 yhtiö rahoitti uudelleen nykyiset lainansa ja lyhensi samalla lainojaan 3 173 tuhannella eurolla.

3.2.2020 yhtiö ilmoitti nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Toimikunta ehdotti Seppo Mäkisen, Petri Salosen, Reijo Tauriaisen ja Jun Wun valitsemisesta uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Anna Tenstamin valitsemisesta uudeksi jäseneksi hallitukseen.

Tilintarkastus

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastettu.

Vuoden 2020 tilinpäätösraportointi

Viimeistään viikolla 12             Vuosikertomus 2019

29.5.2020                                  Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020

27.8.2020                                  Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

25.11.2020                                Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, CFO
Puhelin: +46 702 59 57 89
Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja
Puhelin: 040 555 1050
Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 55 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2019 Optomedin liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa ja yhtiön pro forma -liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lopussa Optomed työllisti 108 ammattilaista.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
Bruttotulos Bruttokate, % Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut Bruttotulos / Liikevaihto
Käyttökate Käyttökateprosentti, % Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja Käyttökate / Liikevaihto
Liiketulos Liikevoittoprosentti, % Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen Liiketulos / Liikevaihto
Oikaistu liiketulos Oikaistu liikevoittoprosentti, % Oikaistu käyttökate Oikaistu käyttökateprosentti, % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Oikaistu liiketulos / Liikevaihto Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Oikaistu käyttökate / Liikevaihto Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.
Nettovelka Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (poislukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (poislukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat) Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)
Osakekohtainen tulos Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (otettu huomioon osakkeiden määrien muutokset johtuen Ylimääräisen Yhtiökokouksen päätöksestä jakaa yhtiön osakkeet suhteessa 1:20)
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä
Tutkimus- ja kehittämiskulut Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.
Orgaaninen kasvu, % Orgaaninen kasvu viittaa liikevaihdon kasvuun poislukien (i) yritysostoista ja – myynneistä johtuva kasvu; ja (ii) valuuttakurssien vaihteluista johtuva kasvu. Orgaanisen kasvun eri osatekijät lasketaan seuraavasti: Yritysostot ja -myynnit: Näyttää, kuinka kunkin kauden aikana toteutetut yritysostot ja -myynnit ovat vaikuttaneet raportoituihin liikevaihtoihin. Yritysostojen vaikutusten arvioimiseksi raportoituun liikevaihtoon nähden, liikevaihto hankittujen yksikköjen osuuksista tarkasteltavana olevalla kaudella vähennetään kokonaisliikevaihdosta samalta kaudelta.  Yritysmyyntien vaikutusten arvioimiseksi raportoituun liikevaihtoon nähden, liikevaihto myytyjen yksikköjen osuuksista tarkasteltavana olevalla kaudella vähennetään kokonaisliikevaihdosta edelliseltä vastaavalta vertailukaudelta. Valuuttakurssien vaihtelut: Näyttää, kuinka muissa valuutoissa kuin eurossa (Konsernin rapotointivaluutta) kertyneen liikevaihdon muuntaminen on vaikuttanut raportoituun liikevaihtoon silloin, kun valuuttakursseissa on eroja tarkasteltavana olevan kauden ja vastaavan vertailukauden välillä. Vertailukauden tulot muissa valuutoissa kuin euroissa lasketaan uudelleen käyttäen tarkasteltavana olevan kauden soveltuvaa valuuttakurssia valuuttakurssien vaihtelujen vaikutusten poistamiseksi kyseiseltä kaudelta.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 10-12/2019 10-12/2018 2019 Pro forma, 2018
Liikevaihto 4 329 4 688 14 977 14 463
Liiketoiminnan muut tuotot 11 420 254 889
Materiaalit ja palvelut -1 595 -1 579 -5 287 -4 954
Bruttotulos 2 745 3 530 9 944 10 398
Liiketulos -33 453 -2 596 -664
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Listautumiseen liittyvät kustannukset -760 135 139 135
Hankintaan liittyvät kustannukset 0 0 0 191
Oikaistu liiketulos -794 588 -2 457 -338
Poistot ja arvonalentumisdet 583 515 2 261 1 997
Oikaistu käyttökate -211 1 102 -196 1 661

 

Orgaanisen kasvun täsmäytykset

Konsernin orgaaninen kasvu 10-12/2019 10-12/2018 2019 2018
Liikevaihto 4 329 4 688 14 977 12 733
Yrityshankinnat (liikevaihdon eliminointi vertailukelpoisuuden parantamiseksi) 0 0 -2 029 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja 4 329 4 688 12 948 12 733
Valuuttakurssien vaikutus 0 6 0 26
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja valuuttakurssien vaikutusta 4 329 4 694 12 948 12 759
Orgaaninen kasvu, % -7.8 % 1.5 %
Laitteet-segmentin orgaaninen kasvu 10-12/2019 10-12/2018 2019 2018
Liikevaihto 2 158 2 856 7 309 7 460
Yrityshankinnat (liikevaihdon eliminointi vertailukelpoisuuden parantamiseksi) 0 0 0 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja 2 158 2 856 7 309 7 460
Valuuttakurssien vaikutus 0 6 0 26
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja valuuttakurssien vaikutusta 2 158 2 862 7 309 7 486
Orgaaninen kasvu, % -24.6 % -2.4 %
Ohjelsmistot-segmentin orgaaninen kasvu 10-12/2019 10-12/2018 2019 2018
Liikevaihto 2 171 1 831 7 668 5 273
Yrityshankinnat (liikevaihdon eliminointi vertailukelpoisuuden parantamiseksi) 0 0 -2 029 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja 2 171 1 831 5 639 5 273
Valuuttakurssien vaikutus 0 6 0 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja valuuttakurssien vaikutusta 2 171 1 837 5 639 5 273
Orgaaninen kasvu, % 18.2 % 6.9 %

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa     10-12/2019 2019 10-12/2018 2018
Liikevaihto 4 329 14 977 4 688 12 733
Liiketoiminnan muut tuotot 11 254 420 889
Materiaalit ja palvelut -1 595 -5 287 -1 579 -4 568
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 143 -7 299 -1 825 -5 137
Poistot ja arvonalentumiset -583 -2 261 -515 -1 810
Liiketoiminnan muut kulut     -52 -2 980 -738 -2 855
Liiketulos   -33 -2 596 453 -748
Rahoitustuotot -40 8 16 22
Rahoituskulut     -107 -365 -118 -578
Nettorahoituskulut   -67 -356 -102 -555
Voitto/tappio ennen veroja -101 -2 952 351 -1 303
Tuloverokulu 42 76 98 -24
Kauden voitto/tappio     -58 -2 875 449 -1 327
Kauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -58 -2 875 449 -1 327
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 8 935 654 8 935 654 7 775 473 7 775 473
Laimentamaton osakekohtainen tappio, euroa -0,01 -0,32 0,06 -0,17

Konsernin laaja tuloslaskelma

Kauden voitto/tappio -58 -2 875 -476 -1 327
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot     10 14 5 13
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 10 14 5 13
Kauden laaja tulos yhteensä     -48 -2 861 -470 -1 314
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -48 -2 861 -470 -1 314

Konsernitase

Tuhatta euroa   31.12.2019 31.12.2018
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 4 256 4 256
Kehittämismenot 5 218 5 172
Asiakassuhteet 1 829 2 051
Teknologia-omaisuuserä 840 942
Muut aineettomat hyödykkeet 540 376
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 12 662 12 796
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 406 739
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 075 1 084
Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit 0 0
Laskennalliset verosaamiset 8 8
Pitkäaikaiset varat yhteensä  14 151  14 627
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 468 1 121
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 125 3 399
Rahavarat   18 866 2 000
Lyhytaikaiset varat yhteensä 24 459 6 519
Varat yhteensä  39 611  21 146
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 19
Ylikurssirahasto 504 565
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 341 18 549
Muuntoero 89 75
Kertyneet voittovarat -12 500 -13 656
Tilikauden tappio -2 875
Oma pääoma yhteensä  22 637  5 552
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta  5 104
Julkiselta vallalta saadut lainat 2 998 2 993
Vuokrasopimusvelat  699 727
Etuosakevelka 694
Laskennalliset verovelat  616 693
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9 416  5 107
Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 1 766 7 010
Julkiselta vallalta saadut lainat 60 204
Vuokrasopimusvelat 414 393
Ostovelat ja muut velat 5 317 2 880
Lyhytaikaiset velat yhteensä 7 557  10 487
Velat yhteensä 16 973  15 594
Oma pääoma ja velat yhteensä 39 611  21 146

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto- erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
   
Oma pääoma 1.1.2019 19  565  18 549 75 -13 656 5 552
Laaja tulos    
Kauden voitto/tappio -2 817 -2 875
Muut laajan tuloksen
erät – muuntoerot
14 –  14
Kauden laaja tulos yhteensä       –  –  –  14 -2 875 -2 861
   
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti 61 -61 18 792  694  19 486
Osake-
optiot
 – 461  461
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 61  -61  18 792 –  1 155 19 947
       
Oma pääoma 31.12.2019   80 504 37 341 89 -15 376 22 637

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osake- pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
 
Oma pääoma 1.1.2018 19  565  13 049  62 -12 532 1 162
Laaja tulos  
Kauden voitto/tappio -1 327 -1 327
Muut laajan tuloksen erät – muuntoerot 13 13
Kauden laaja tulos yhteensä       13 -1 327 -1 327
 
Liiketoimet omistajien kanssa  
Osakeanti  5 500  5 500
Osakeoptiot 203 203
               
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 5 500 203  5 703
       
Oma pääoma 31.12.2018   19 565 18 549 75 -13 656 5 552

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa         10-12/2019 2019 10-12/2018 2018
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -58 -2 875 449 -1 327
Oikaisut:        
Poistot ja arvonalentumiset 583 2 261 515 1 810
Rahoitustuotot ja -kulut 61 356 102 555
Muut oikaisut         166 466 -32 228
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 752 207  1 033  1 267
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -468 -783 -217 -958
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -135 -1 346 132 -50
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) 1 905 2 396 428 -126
Rahavirta ennen rahoituseriä 2 054 475 1 377 133
Maksetut korot -55 -202 -66 -218
Maksetut muut rahoituskulut -17 -136 -5 -86
Saadut korot 17 24 2 2
Saadut tuloverot 0 0 67 93
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 2 000 161 1 375 -76
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -338 -1 175 -410 -1 295
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -70 -260 -148 -404
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 0 0 0 8
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 0 0 0 133
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankinta-ajankohdan rahavaroilla 0 0 0 -7 604
Saadut osingot 0 0 0 16
Rahoitusvarojen myynnit 0 0 380 380
Investointien nettorahavirta (B)     -408 -1 434 -178 -8 765
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut 20 000 2 ,000 0 5 500
Osakeannin transaktiokulut -4 208 -4 208 0 0
Lainojen nostot 41 176 14 5 192
Lainojen lyhennykset -186 -460 -175 -537
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset     -98 -385 -98 -342
Rahoituksen nettorahavirta (C) 15 547 18 123 -259 9 814
Liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen nettorahavirrat (A+B+C) 17 139 16 858 938 972
Rahavarojen muutos       17 139 16 858 938 972
Rahavarat kauden alussa 1 721 2 000 1 055 1 032
Valuuttakurssien muutosten vaikutus     6 17 6 -5
Rahavarat kauden lopussa 18 866 18 866 2 000 2 000

Liitetiedot

  1. Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

 

1.1 Yrityksen perustiedot
Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessäpidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen sokeuttavien silmänpohjasairauksien seulontaa varten.
Konsernin emoyhtiö, Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”), on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1, 90230 Oulu.
Optomed Oy:n hallitus hyväksyi tämän tilinpäätöstiedotteen kokouksessaan.

 

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2019 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 31.12.2019 mennessä voimaan tulleet standardimuutokset.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2019 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IFRS -standardeissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

Yhtiön hallitus valtuutti osavuosikatsauksen julkistamisen.

Konsernitilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Tällöin oletetaan, että konsernilla on riittävät resurssit jatkaa toimintaansa ja että johto aikoo tehdä niin, ainakin vuoden ajan tilinpäätöksen allekirjoituspäivämäärästä lähtien.

 

Raportoitavat segmentit

10-12/2019

Tuhatta euroa     Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  2 158  2 171  –  4 328
Operatiiviset kulut  netto       -1 044 -539 -1 584
Kate  1 114 1 632  –  2 744
Poistot -371 -213 -583
Muut kulut       -1 282 -1 155 242 -52
Liiketulos -539 264 242 -33
Rahoituserät       0 0 -67 -67
Voitto/Tappio ennen verokuluja -539 264 175 -101

 

10-12/2018

Tuhatta euroa     Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  2 857  1 831  4 689
Operatiiviset kulut  netto   -770 -389 -1 159
Kate  2 087 1 442  3 530
Poistot -428 -86 -515
Muut kulut       -1 439 -1 122 –                       -1 251
Liiketulos 221 233 454
Rahoituserät     0 0 -102 -102
Voitto/Tappio ennen verokuluja 221 233 -102 352

 

2019

Tuhatta euroa     Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni, IFRS
Ulkoiset tuotot  7 309  7 668  –   14 977
Operatiiviset kulut  netto   -3 109 -1 924 -5 033
Kate  4 200 5 744  –   9 944
Poistot -1 504 -757 -2 261
Muut kulut       -4 609 -4 077 -1 593 -10 279
Liiketulos -1 913 909 -1 593 -2 596
Rahoituserät     0 0 -356 -356
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 913 909 -1 949 -2 952

 

2018

 
Tuhatta euroa     Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni  IFRS
Ulkoiset tuotot  7 460  5 273  12 733
Operatiiviset kulut  netto   -2 132 -1 269 -3 401
Kate  5 328 4 004  9 332
Poistot -1 130 -166 -1 296
Muut kulut       -3 394 -2 036 -5 430
Liiketulos -1 559 358 -1 201
Rahoituserät     0 0 -453 -453
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 559 358 -453 -1 654

Myyntituotot

Myyntituottojen erittely

Tuhatta euroa   Q4/2019 Q4/2018 2019    2018    
 
Suomi 1 945 1 793 7 308 48,8 % 5 021 39,4 %  
Kiina 295 1 185 1 795 12,0 % 2 753 21,6 %  
Muut   2 087 1 712 5 874 39,2 % 4 960 39,0 %  
Yhteensä 4 327 4 690 14 977 100 % 12 733 100 %

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tuhatta euroa 2019 2018
Hankintameno
Alkusaldo 1.1. 1 729 1 185
Liiketoimintojen yhdistäminen 0 274
Lisäykset 262 270
Loppusaldo 31.12. 1 992 1 729
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. -990 -555
Kauden poistot -595 -435
Loppusaldo 31.12. -1 585 -990
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 739 631
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 406 739

Vuokrasopimukset

Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät
Tuhatta euroa       31.12.2019 31.12.2018
Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset 378 840
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 075 1 084
Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät ovat toimitiloja.
 
Vuokrasopimusvelat
Tuhatta euroa       31.12.2019 31.12.2018
Lyhytaikainen 414 393
Pitkäaikainen       699 727
Yhteensä 1 113 1 120
Diskonttauksessa käytetty Optomedin lisäluoton korkojen painotettu keskiarvo oli 3,2 %.
Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelat pitkäaikainen/lyhytaikainen) erääntymisajankohtansa mukaan.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

31.12.2019

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  7 353  2 222  1 023  543  15 397
Liiketoimintojen yhdistäminen  –   –   –   –   –   – 
Lisäykset  –   894  –   –   316  1 210
Loppusaldo 31.12.  4 256  8 246  2 222  1 023  859  16 606
 
Kertyneet poistot ja   
arvonalentumiset   
Alkusaldo 1.1.  –  -2 181 -170 -82 -168 -2 601
Kauden poistot  –  -848 -222 -102 -172 -1 344
Loppusaldo 31.12.  –  -3 029 -392 -184 -340 -3 945
 –   –   –   –   –   – 
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256  5 172  2 051  942  376  12 796
Kirjanpitoarvo 31.12.  4 256  5 218  1 829  840  519  12 662

31.12.2018

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  –   6 295  –   –   261  6 557
Liiketoimintojen yhdistäminen  4 256  –   2 222  1 023  44  7 545
Lisäykset  –   1 058  –   –   238  1 296
Loppusaldo 31.12.  4 256  7 353  2 222  1 023  543  15 397
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  –  -1 480 -95 -1 575
Tilikauden poistot  –  -701 -170 -82 -73 -1 026
Loppusaldo 31.12.  –  -2 181 -170 -82 -168 -2 601
Kirjanpitoarvo 1.1.  –   4 816  –   –   166  4 982
Kirjanpitoarvo 31.12.  4 256  5 172  2 051  942  376  12 796

Pääoma ja rahastot

Katso liitetieto Kovenantti ja sen rikkoutuminen.

Rahoitusvelat

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat
Tuhatta euroa       31.12.2019 31.12.2018
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta  5 104  – 
Julkiselta vallalta saadut lainat  2 723  2 993
Vuokrasopimusvelat  699  727
Etuosakevelka        694
Yhteensä  8 800  4 414
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta  1 766  7 010
Julkiselta vallalta saadut lainat 60  204
Vuokrasopimusvelat  414  393
Ostovelat        1 667  732
Yhteensä 3 907  8 339
Rahoitusvelat yhteensä 12 707 12 753

Kovenantti ja sen rikkoutuminen

Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto, ja lisäksi Optomedin on saavutettava tietyt keskeiset toimintaan liittyvät tavoitteet. Konsernin kyseisten lainojen määrä oli 7 006 tuhatta euroa (31.12.2018). Lainat maksetaan takaisin lyhennysohjelmien mukaisesti.
Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella 1.1.2019 – 31.12.2019. Toteumat on laskettu FAS standardien mukaisesti.

  Omavaraisuusaste
  Kovenanttiehto Toteuma Tarkasteltava taso
31.12.2019 25 % 57,53 % Optomed-konserni
31.12.2018 35 % 34,65 % Optomed-konserni

Kovenantti rikkoutui 31.12.2018, ja siksi kyseiset lainat rahoituslaitoksilta on luokiteltu taseessa 31.12.2018 lyhytaikaisiksi rahoituslainoiksi.

Lähipiiritapahtumat

Muun lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä avoimet saldot

Tuhatta euroa Myynnit Myyntisaamiset Muut kulut
2019  2 200 1 172 -143
2018 3 233 1 594 -74

 

Lataa tästä Tilinpäätöstiedote 2019 (FIN)