Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Viimeksi muokattu: 5.5.2022

Yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on yhtiön yhtiöjärjestyksen ja Osakeyhtiölain mukaan pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä Osakeyhtiölain mukaan muun muassa seuraavista asioista:

  • tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  • hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta, sekä
  • tilintarkastajien valinnasta.

Myös hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttävät yhtiökokouksen päätöstä. Varsinaisten yhtiökokousten lisäksi voidaan tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Yhtiökokous käsittelee Osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen edellyttämiä tai hallituksen sille esittämiä asioita.

Yleensä hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.