Puolivuosikatsaus, tammi – kesäkuu 2022

Optomed Oyj   Pörssitiedote   4.8.2022, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2022

 Huhti–kesäkuu 2022

 • Liikevaihto laski 7,0 prosenttia 3,7 (4,0) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 28,2 prosenttia ollen 1,4 (1,9) miljoonaa euroa. Kiinan liikevaihto laski yli 90 %, kun taas muiden markkinoiden liikevaihto kasvoi yli 40 %.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 12,1 prosenttia ollen 2,4 (2,1) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu käyttökate oli -813 (177) tuhatta ollen -21,8 (4,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Optomed toteutti onnistuneen suunnatun osakeannin, millä kerättiin 4,8 miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuu 2022

 • Liikevaihto laski 12,7 prosenttia 6,9 (8,0) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 27,5 % ollen 2,4 (3,3) miljoonaa euroa.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 2,0 % olleen 4,5 (4,6) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu käyttökate oli -1 750 (-138) tuhatta vastaten -25,2 (-1,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Optomed julkaisi tuloksia Yhdysvalloissa toteutetusta prospektiivisestä monikeskustutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kädessä pidettävän silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit. FDA lupahakuprosessi etenee suunnitellusti.

 

Avainluvut

Tuhatta euroa 4-6/2022 4-6/2021 Muutos,  % 1-6/2022 1-6/2021 Muutos, % 2021
Liikevaihto 3 733 4 012 -7,0% 6 947 7 956 -12,7% 14 850
Bruttotulos * 2 149 3 324 -35,4% 4 339 5 901 -26,5% 10 558
Bruttokateprosentti *, % 57,6% 82,9 % 62,4% 74,2 % 71,1 %
Käyttökate -813 177 -559,1% -1 750 -138 -1 172,0% -2 002
Käyttökateprosentti *, % -21,8% 4,4 % -25,2% -1,7 % -13,5 %
Oikaistu käyttökate * -813 177 -559,1% -1 750 -138 -1 172,0% -2 002
Oikaistu käyttökateprosentti *, % -21,8% 4,4 % -25,2% -1,7 % -13,5 %
Liiketulos -1 355 -859 -57,7% -2 815 -1 710 -64,7% -4 780
Liiketulosprosentti *, % -36,3% -21,4 % -40,5% -21,5 % -32,2 %
Oikaistu liiketulos * -1 355 -859 -57,7% -2 815 -1 710 -64,7% -4 780
Oikaistu Liikevoitto-marginaali *,  % -36,3% -21,4 % -40,5% -21,5 % -32,2 %
Nettotulos -1 328 -864 -53,8% -2 698 -1 480 -82,3% -4 249
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,10 -0,06 -48,8% -0,20 -0,11 -76,4% -0,32
Liiketoiminnan Nettorahavirta -965 -1 403 31,2% -1 665 -1 659 -0,4% -2 940
Nettovelka -825 -2 042 -59,6% -825 -2 042 -59,6% 213
Nettovelka / oikaistu
käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
0,2 -68,7 0,2 -68,7 -0,1
Omavaraisuusaste  * 61,5% 64,5 % 61,5% 64,5 % 58,8 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 222 490 -54,7% 598 968 -38,2% 1 773
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 147 161 -9,0% 356 310 14,6% 511
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 368 651 -43,4% 954 1 279 -25,4% 2 284

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

 

Toimitusjohtajan katsaus

Merkittäviä kasvupanostuksia ja rekrytointeja Yhtysvalloissa. Ensimmäinen vuosipuolisko oli ennakoidusti heikko. Toinen vuosipuolisko ja lähitulevaisuus näyttää vahvalta. Optomed toteutti toukokuussa onnistuneen suunnatun osakeannin, millä kerättiin 4,8 miljoonaa euroa.

Toinen vuosineljännes ja sitä kautta ensimmäinen vuosipuolisko olivat Kiinan laskeneesta liikevaihdosta johtuen aiemmin ennakoimamme mukaisesti heikkoja. Lähitulevaisuus näyttää länsimarkkinoiden voimakkaan kasvun vuoksi vahvalta ja tulevien uusien tuotelanseerausten, kuten Aurora AEYE tuotteen, odotetaan vauhdittavan kasvua tulevina vuosina. Kiinan markkina on edustanut merkittävää osaa Optomedin liikevaihdosta viime vuosina. Odotamme tämän markkinan heräävän kuluvan vuoden toisella puoliskolla, mutta markkinan toipumiseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Säilytämme vuoden 2022 näkymät ennallaan, mutta länsimarkkinoiden onnistumisista huolimatta Kiinan markkina aiheuttaa edelleen epävarmuutta koko vuoden liikevaihdon suhteen.

Yhdysvaltain markkinat tulevat olemaan Optomedin liiketoiminnan kasvun ja strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta ratkaisevat seuraavan viiden vuoden ajan. Diabeettisen retinopatian seulontojen odotetaan siirtyvän kiihtyvää tahtia perusterveydenhuollon ammattilaisten tehtäväksi Yhdysvaltain viranomaisten (Centers for Medicare and Medicaid, CMS) hyväksyessä uuden kansallisen tekoälyyn perustuvan diabeettisen retinopatian seulonnan korvattavuuskoodin (CPT 92229). Koodin mahdollistaman korvattavuuden sekä Medicare laatupisteiden vuoksi seulonnoista tulee erityisen kannattavaa perusterveydenhuollon yksiköille. Eri arvioiden mukaan Yhdysvalloissa on tällä hetkellä 200 000 – 500 000 erilaista perusterveydenhuollon (point of care) yksikköä, jotka voivat tulevien vuosien aikana alkaa seulomaan diabeettista retinopatiaa, ja ovat Optomedin tarjoaman Aurora AEYE ratkaisun potentiaalisia asiakkaita.

Yhdessä yhteistyökumppaneidemme, asiakkaidemme ja neuvonantajiemme kanssa tekemämme arvion mukaan Yhdysvalloissa tulee seuraavan 5-10 vuoden kuluttua olemaan vähintään 50 000 – 100 000 diagnostiseen tekoälyyn kytkeytyvää silmänpohjakameraa seulomassa diabeettista retinopatiaa ja myöhemmin myös muita sokeuttavia sekä systeemisiä sairauksia. Odotettavissa on, että muutama markkinajohtaja tulee toimittamaan valtaosan näistä laitteistoista. Optomedin tavoitteena on erittäin kilpailukykyisten tuotteidensa ja aikaisen markkinoille tulonsa avulla olla yksi näistä markkinajohtajista. Onnistuessamme tässä diabeettisen retinopatian seulontamarkkina Yhdysvalloissa pystyy yksinään moninkertaistamaan Optomedin liikevaihdon, ja vielä siten että  syntyvä liikevaihto on lähes kokonaisuudessaan jatkuvalaskutteista.

Keskitämme kasvupanostuksemme tällä hetkellä vahvasti Yhdysvaltoihin. Etenemme Aurora AEYE tuotteemme kanssa FDA-myyntilupaprosessissa suunnittelemallamme tavalla ja aikataulussa. Olemme palkanneet kuluneen vuosineljänneksen aikana lisää myynnin ja markkinoinnin henkilöstöä Yhdysvaltoihin, ja ryhtyneet kouluttamaan ja valmistelemaan organisaatiotamme ja yhteistyökumppaneitamme tulevaa tuotelanseerausta varten. Optomedilla on tällä hetkellä Yhdysvalloissa vahva johto, myynti- ja markkinointitiimi sekä muu operatiivinen organisaatio valmiina.

Muualla maailmassa yhtiön liiketoiminnan muut kulut ovat laskussa. Isoimmat pitkän aikavälin kehityshankkeemme lähenevät valmistuimista, minkä seurauksena yhtiön kiinteät kulut ja investoinnit tulevat toisen vuosipuoliskon aikana laskemaan Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena, ja huolimatta kasvavista panostuksista Yhdysvaltain markkinoille, yhtiön kannattavuuden odotetaan paranevan lähitulevaisuudessa.

Seppo Kopsala

 

Vuoden 2022 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan  vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 4.8.2022 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 552 064 878#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Huhti-kesäkuu 2022

Huhti-kesäkuussa 2022 konsernin liikevaihto laski 7,0 prosenttia ollen 3 733 (4 012) tuhatta euroa. Pääasiallinen syy liikevaihdon laskuun oli aikaisemmin ilmoitetut muutokset Kiinan markkinassa, jotka vaikuttivat negatiivisesti kameramyyntiin. Kiinan tilannetta kompensoi vahva ohjelmistomyynti ja myynnin kasvu sekä globaalin jakelijaverkoston kautta että laitevalmistaja-asiakkaille (OEM). Laitteet-segmentin liikevaihto laski 28,2 %. Kiinan liikevaihto laski yli 90 % kun taas muiden markkinoiden liikevaihto kasvoi yli 40 %. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 12,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.

Bruttokateprosentti laski 57,6 prosenttiin vertailukauden 82,9 prosentista. Yhtiön avustukset ja muut liiketoiminnan tuotot olivat 0 (624) tuhatta huhti-kesäkuussa. Vertailukautta vahvisti Business Finlandin tuolloin tekemä päätös yhtiön 538 tuhannen euron lainan perimättä jättämisestä. Huhti-kesäkuussa 2022 bruttokateprosentti olisi ollut 57,6 (67,3) ilman liiketoiminnan muita tuottoja.

Huhti-kesäkuun 2022 käyttökate oli -813 (177) tuhatta euroa. Suurin syy käyttökatteen negatiiviseen kehitykseen vuoteen 2021 verrattuna, oli alentunut liikevaihto johtuen Kiinan myynnin heikkenemisestä ja matalampi bruttokate. Liiketulos oli -1 355 (-859) tuhatta euroa.

Huhti-kesäkuun 2022 nettorahoituskulut olivat 6 (-25) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin sekä Yhdysvaltojen dollarin ja euron välisistä kurssieroista.

 

Tammi-kesäkuu 2022

Tammi-kesäkuussa liikevaihto laski 12,7 prosenttia ollen 6 947 (7 956) tuhatta euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtuen pääasiassa samoista syistä kuin toisella neljänneksellä. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 27,5 prosenttia ja Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 2,0 prosenttia.

Bruttokateprosentti laski 62,4 prosenttiin vertailukauden 74,2 prosentista. Yhtiön liiketoiminnan muut tulot sisältävät 37 (705) tuhannen euron avustuksen, joka kasvatti kausien bruttotulosta. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon bruttotulos olisi ollut 61,9 (65,3) prosenttia ilman saatuja avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja.

Käyttökate oli -1 750 (-138) tuhatta euroa ja liiketulos oli -2 815 (-1 710) tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat 77 (191) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Huhti-kesäkuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -965 (-1 403) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -825 (-489) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 4 208 (-6). Optomed toteutti suunnatun osakeannin, millä kerättiin 4,8 miljoonan euron bruttovarat.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 7 097 (7 818) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -825 (-2 042) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 4 239 (4 804) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

 

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

Tuhatta euroa 4-6/2022 4-6/2021 Muutos,  % 1-6/2022 1-6/2021 Muutos,  % 2021
Liikevaihto 1 361 1 896 -28,2 % 2 425 3 343 -27,5 % 5 839
Bruttotulos * 642 1 811 -64,6 % 1 283 2 653 -51,7 % 4 139
Bruttotulosprosentti,  % * 47,2 % 95,5 % 52,9 % 79,4 % 70,9 %
Käyttökate -464 593 -178,3 % -963 362 -365,8 % -1 014
Käyttökateprosentti *,% -34,1 % 31,3 % -39,7 % 10,8 % -17,4 %
Liiketulos -843 -292 -188,3 % -1 707 -907 -88,2 % -3 182
Liiketulosprosentti*, % -61,9 % -15,4 % -70,4 % -27,1 % -54,5 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Huhti-kesäkuu 2022

Huhti-kesäkuussa Laitteet-segmentin liikevaihto laski 28,2 prosenttia ollen 1 361 (1 896) tuhatta euroa. Liikevaihdon lasku johtui aiemmin helmikuussa ilmoitetuista muutoksista, jotka vaikuttivat kameramyyntiin Kiinassa. Myynnin kasvu globaalissa jakelijaverkoston kautta ja laitevalmistaja-asiakkaille (OEM) kompensoi osittain Kiinan negatiivista vaikutusta. Liikevaihto laski Kiinassa yli 90 % ja muilla markkinoilla liikevaihto kasvoi yli 40 %.

Bruttotulosprosentti laski 47,2 prosenttiin edellisen vuoden 95,5 prosentista ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 0 (623) tuhatta euroa. Muutokseen vaikutti aiemmin mainittu perimättä jätetty laina vuonna 2021. Katsauskaudella saaduilla avustuksilla ja liiketoiminnan muilla tuotoilla oikaistu bruttotulosprosentti olisi ollut 47,2 ja vertailukaudella 62,6. Myös laitevalmistaja-asiakkaiden suurempi osuus kokonaismyynnistä vaikutti negativiisesti bruttokateprosenttiin.

Käyttökate oli -464 (593) tuhatta euroa eli -34,1 (31,3) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen laskuun oli liikevaihdon lasku Kiinassa ja bruttokateprosentin muutokset.

 

Tammi-kesäkuu 2022

Tammi-kesäkuussa 2022 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 27,5 prosenttia ollen 2 425 (3 343) tuhatta euroa. Laskuun vaikuttivat samat syyt kuin toisella vuosineljänneksellä.

Bruttotulosprosentti laski 52,9 prosenttiin edellisen vuoden 79,4 prosentista. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon bruttotulosprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 51,4 prosenttia verrattuna 58,3 prosenttiin 2021.

Käyttökate oli -963 (362 ) tuhatta euroa eli -39,7 (10,8) prosenttia liikevaihdosta. Syyt käyttökatteen huononemiseen olivat samat syyt kuin toisella vuosineljänneksellä.

 

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 4-6/2022 4-6/2021 Muutos, % 1-6/2022 1-6/2021 Muutos,  % 2021
Liikevaihto 2 372 2 116 12,1 % 4 522 4 613 -2,0 % 9 011
Bruttotulos * 1 507 1 513 -0,4 % 3 056 3 248 -5,9 % 6 420
Bruttotulosprosentti,  % * 63,5 % 71,5 % 67,6 % 70,4 % 71,2 %
Käyttökate 478 248 92,9 % 898 788 14,0 % 1 855
Käyttökateprosentti *,% 20,2 % 11,7 % 19,9 % 17,1 % 20,6 %
Liiketulos 317 97 225,1 % 580 486 19,4 % 1 247
Liiketulosprosentti*, % 13,3 % 4,6 % 12,8 % 10,5 % 13,8 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Huhti–kesäkuu 2022

Huhti-kesäkuussa 2022 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 12,1 prosenttia ollen 2 372 (2 116) tuhatta. Vuoden ensimmäiseltä kvartaalilta myöhästynyt lisenssimyynti saatin kirjattua toiselle neljännekselle, mikä vaikutti positiivisesti toiseen vuosineljännekseen, ja toisaalta negatiivisesti ensimmäiseen vuosineljännekseen. Kansainväliset seulontaratkaisuprojektit jatkuivat hyvin Aasiassa ja Lähi-idässä. Käyttökate oli 478 (248) tuhatta euroa ja 20,2 (11,7) prosenttia liikevaihdosta.

 

Tammi–kesäkuu 2022

Tammi-kesäkuussa 2022 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 2,0 prosenttia 4 522 (4 613) tuhanteen euroon pääasiassa samoista syistä kuin toisella vuosineljänneksellä. Käyttökate oli 898 (788) tuhatta euroa eli 19,9 (17,1) prosenttia liikevaihdosta.

 

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

Huhti–kesäkuu 2022

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 827 (664) tuhatta euroa. Kasvu liittyy pääasiassa konsernin markkinointitoiminnon vahvistamiseen, alkaen jo toisella vuosipuoliskolla 2021.

 

Tammi–kesäkuu 2022

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 1 685 (1 288) tuhatta euroa. Muutos johtuu konsernin markkinointitoiminnon vahvistamisesta.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

6/2022 6/2021
Laitteet 55 55
Ohjelmistot 43 41
Konsernihallinto 22 19
Yhteensä 120 115

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2021. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n 10.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2021 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Xisi Guo, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana jatkaa yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa optio-ohjelman 2017B ehtojen kohtaa II.2.3 siten, että osakkeiden merkintäaikaa jatketaan kahdella (2) vuodella, jolloin merkintäaika kaikilla optio-ohjelman 2017B nojalla annetuilla optio-oikeuksilla päättyy 1.7.2024.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

 

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta:

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 15 400 997 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 386 517 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 2,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

 

Suunnattu osakeanti

Optomed toteutti toukokuussa 2022 suunnatun osakeannin, joka koostui 1 397 853 yhtiön uudesta osakkeesta. Annissa kerättiin noin 4,8 miljoonan euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena oli varmistaa riittävä rahoitus Yhtiön kasvustrategian toimeenpanolle erityisesti Yhdysvaltain diabeettisen retinopatian seulontamarkkinoilla sekä vahvistaa Yhtiön tasetta. Merkintähinta oli 3,45 euroa osakkeelta vastaten noin 6,76 prosentin alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 5.5.2022. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoittajiin kuuluu tahoja, joilla on aikaisempaa kokemusta ja osaamista lääketieteellisten laitteiden alalta (kuten Joensuun Kauppa & Kone Oy, Timo Syrjälä, Markku Kaloniemi, Berenberg rahastot ja Säästöpankki rahastot), joiden Yhtiö odottaa tukevan Yhtiön strategiaa sekä osoittaa Yhtiön houkuttelevaa asemaa markkinoilla. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kaupankäynti niillä alkoi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 10.5.2022.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 4.3.2022 julkaistussa vuoden 2021 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät eivät ole muuttuneet vuosikertomuksen julkaisun jälkeen.

 

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

 

Vuoden 2022 tulosjulkistukset

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022, 3.11.2022

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja

Puhelin: +46 702 59 57 89

Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 555 1050

Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta.

www.optomed.com

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
Bruttotulos

Bruttokate,  %

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

Bruttotulos / Liikevaihto

Käyttökate

Käyttökateprosentti,  %

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

Käyttökate / Liikevaihto

Liiketulos

Liikevoittoprosentti,  %

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

Liiketulos / Liikevaihto

Oikaistu liiketulos

Oikaistu liikevoittoprosentti,  %

Oikaistu käyttökate

Oikaistu käyttökateprosentti,  %

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

Nettovelka Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

Osakekohtainen tulos Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
Omavaraisuusaste,  % Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä
Tutkimus- ja kehittämiskulut Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021
Liikevaihto 3 733 4 012 6 947 7 956 14 850
Liiketoiminnan muut tuotot 0 624 37 705 810
Materiaalit ja palvelut -1 584 -1 311 -2 645 -2 761 -5 102
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 124 -2 257 -4 367 -4 405 -8 702
Poistot ja arvonalentumiset -542 -1 036 -1 066 -1 572 -2 778
Liiketoiminnan muut kulut -838 -890 -1 722 -1 634 -3 858
Liiketulos -1 355 -859 -2 815 -1 710 -4 780
Rahoitustuotot 302 103 418 342 715
Rahoituskulut -296 -128 -340 -151 -263
Nettorahoituskulut 6 -25 77 191 453
Voitto/tappio ennen veroja -1 348 -884 -2 738 -1 519 -4 327
Tuloverokulu 20 20 39 39 78
Kauden voitto/tappio -1 328 -864 -2 698 -1 480 -4 249
Kauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -1 328 -864 -2 698 -1 480 -4 249
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 13 797 968 13 353 833 13 797 968 13 353 833 13 441 437
Laimentamaton osakekohtainen tappio  euroa -0,10 -0,06 -0,20 -0,11 -0,32

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021
Kauden voitto/tappio -1 328 -864 -2 698 -1 480 -4 249
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot -43 -56 -120 -134 -253
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -43 -56 -120 -134 -253
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -1 372 -920 -2 818 -1 614 -4 502

 

Konsernitase

Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo  4 256  4 256  4 256
Kehittämismenot  7 115  5 531  6 338
Asiakassuhteet  1 275  1 497  1 386
Teknologia-omaisuuserä  585  687  636
Muut aineettomat hyödykkeet  355  451  358
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  13 586  12 422  12 975
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  664  352  433
Käyttöoikeusomaisuuserät  1 029  989  1 205
Laskennalliset verosaamiset  14  11  13
Pitkäaikaiset varat yhteensä  15 293  13 774  14 626
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 3 161 2 552 2 936
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 190 5 501 4 631
Rahavarat  7 079  7 818  6 804
Lyhytaikaiset varat yhteensä  15 429  15 871  14 371
Varat yhteensä 30 722 29 646  28 998

 

Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma  80  80  80
Ylikurssirahasto  504  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  43 089  37 832  38 526
Muuntoero -207  32 -88
Kertyneet voittovarat -21 879 -17 839 -17 721
Tilikauden tappio -2 698 -1 480 -4 249
Oma pääoma yhteensä  18 888  19 129  17 052
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta  3 822  3 079  3 813
Julkiselta vallalta saadut lainat  1 871  1 896  1 940
Vuokrasopimusvelat  640  605  818
Laskennalliset verovelat  425  501  463
Pitkäaikaiset velat yhteensä  6 758  6 081  7 034
Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta  368  441  1 071
Julkiselta vallalta saadut lainat  193  361  193
Vuokrasopimusvelat  405  386  396
Ostovelat ja muut velat  4 112  3 249 3 252
Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 077  4 436  4 912
Velat yhteensä  11 835  10 517  11 946
Oma pääoma ja velat yhteensä  30 722 29 646  28 998

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 80 504 38 526 -88 -21 970 17 052
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -2 698 -2 698
Muut laajan tuloksen erät
muuntoerot -120 -120
Kauden laaja tulos yhteensä -120 -2 698 -2 818
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti
Osake optiot  4 563 91 4 654
Liiketoimet omistajien 4 563 91 4 654
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 0
Oma pääoma 30.6.2022 80 504 43 089 -207 -24 577  18 888

 

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -1 480 -1 480
Muut laajan tuloksen erät
muuntoerot -134 -134
Kauden laaja tulos yhteensä -134 -1 480 -1 614
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti
Osake optiot  362 222 584
Liiketoimet omistajien 362 222 584
kanssa yhteensä
86 86
Oma pääoma 30.6.2021 80 504 37 832 32 -19 319  19 129

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -4 249 -4 249
Muut laajan tuloksen erät
muuntoerot -253 -253
Kauden laaja tulos yhteensä -253 -4 249 -4 502
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti
Osake optiot  1 055 340 1 395
Liiketoimet omistajien 1 055 340 1 395
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 86 86
Oma pääoma 31.12.2021 80 504 38 526 -88 -21 970  17 052

 

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -1 328 -864 -2 698 -1 480 -4 249
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 542 1 036 1 066 1 572 2 689
Rahoitustuotot ja -kulut 403 20 330 -201 -472
Muut oikaisut 15 -445 30 -356 992
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -369 -253 -1 273 -465 -1 041
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -872 -1 104 -438 -1 702 -1 409
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 115 -200 -184 10 -340
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) 568 192 671 536 -22
Rahavirta ennen rahoituseriä -557 -1 365 -1 223 -1 622 -2 811
Maksetut korot -10 -11 -22 -30 -66
Maksetut muut rahoituskulut -398 -27 -420 -8 -64
Saadut korot 0 0 0 1 1
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -965 -1 403 -1 665 -1 659 -2 940
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -750 -445 -1 281 -881 -2 112
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -75 -43 -391 -164 -462
Investointien nettorahavirta (B) -825 -489 -1 672 -1 046 -2 574
Rahoituksen rahavirta
Osakeamerkinnöistä saadut maksut 4 892 125 4 945 362 1 012
Osakeannin transaktiokulut -382 0 -382 0 0
Lainojen nostot 14 0 14 0 1 366
Lainojen lyhennykset -213 -33 -778 -225 -327
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -103 -97 -205 -216 -414
Rahoituksen nettorahavirta (C) 4 208 -6 3 595 -79 1 637
Rahavarojen muutos( A+B+C) 2 418 -1 897 257 -2 784 -3 876
Rahavarat kauden alussa 4 630 9 767 6 804 10 608 10 608
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 31 -51 17 -6 73
Rahavarat kauden lopussa 7 079 7 818 7 079 7 818 6 804

 

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä puolivuotiskatsauksen laatimisperusta

 

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

 

Puolivuosikatsauksen laatimisperusta     

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Puolivuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2022 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia mukaillen ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2021 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa.

Tämä puolivuosikatsaus ei sisällä kaikkea IFRS -standardeissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia,  jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

 

Yhtiön hallitus valtuutti puolivuosikatsauksen julkistamisen.

Tärkeimmät johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut sekä arvioihin ja oletuksiin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadinta-ajankohdan varojen ja velkojen määriin,  ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Nämä arviot ja oletukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden Optomedin johto uskoo olevan kohtuullisia ottaen huomioon olosuhteet raportointikauden päättymispäivänä sekä silloin, kun kyseiset arviot ja oletukset on tehty.

Vaikka nämä arviot perustuvat Optomedin johdon parhaaseen näkemykseen tapahtumista ja toimenpiteistä tilinpäätöksen laatimisajankohtana, on mahdollista  että toteumat saattavat poiketa näistä arvioista. Arvioita ja taustaoletuksia arvioidaan jatkuvasti sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Konserni voi joutua muuttamaan arvioitaan  mikäli ne olosuhteet, joihin arviot perustuvat muuttuvat tai jos Optomed saa uutta tietoa tai sille kertyy lisää kokemusta. Mahdolliset muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.

Johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen ja arvioiden käyttö  

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt puolivuotiskatsauksen laatimisperiaatteita soveltaessaan  ja joilla on eniten vaikutusta puolivuotiskatsauksessa esitettäviin lukuihin, liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

—Myyntisaamisten luottotappioriskin määrittämiseen

— kehittämismenojen aktivointi: minkä kehittämismenojen katsotaan täyttävän taseeseen kirjaamisen edellytykset

— kehittämismenojen arvonalentumistestaus

 

Raportoitavat segmentit

4-6/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 361  2 372 0  3 733
Operatiiviset kulut netto -719 -865 0 -1 584
Kate 642 1 507 0  2 149
Poistot -378 -162 -2 -542
Muut kulut -1 106 -1 029 -827 -2 961
Liiketulos -843 317 -829 -1 355
Rahoituserät 0 0 6 6
Voitto/Tappio ennen verokuluja -843 317 -822 -1 348

 

4-6/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 896  2 116 0  4 012
Operatiiviset kulut netto -85 -603 0 -688
Kate 1 811 1 513 0  3 324
Poistot -885 -151 0 -1 036
Muut kulut -1 218 -1 265 -664 -3 147
Liiketulos -292 97 -664 -859
Rahoituserät 0 0 -25 -25
Voitto/Tappio ennen verokuluja -292 97 -689 -884

 

1-6/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  2 425  4 522 0  6 947
Operatiiviset kulut netto -1 143 -1 466 0 -2 609
Kate 1 283 3 056 0  4 339
Poistot -743 -319 -4 -1 066
Muut kulut -2 246 -2 158 -1 685 -6 088
Liiketulos -1 707 580 -1 689 -2 815
Rahoituserät 0 0 77 77
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 707 580 -1 611 -2 738

 

1-6/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  3 343  4 613 0  7 956
Operatiiviset kulut netto -690 -1 365  0 -2 055
Kate 2 653 3 248  0  5 901
Poistot -1 269 -303 0 -1 572
Muut kulut -2 291 -2 460 -1 288 -6 038
Liiketulos -907 486 -1 288 -1 710
Rahoituserät 0 0 191 191
Voitto/Tappio ennen verokuluja -907 486 -1 098 -1 519

 

2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 839  9 011 0  14 850
Operatiiviset kulut netto -1 700 -2 592 0 -4 292
Kate 4 139 6 420 0  10 558
Poistot -2 168 -608 -2 -2 778
Muut kulut -5 153 -4 565 -2 843 -12 561
Liiketulos -3 182 1 247 -2 844 -4 780
Rahoituserät 0 0 453 453
Voitto/Tappio ennen verokuluja -3 182 1 247 -2 392 -4 327

 

Myyntituottojen erittely

Tuhatta euroa 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021
Suomi  2 066  2 047  4 172  4 505  8 939
Kiina  57  876  106  1 651  2 165
Muut  1 610  1 089  2 669  1 800  3 746
Yhteensä 3 733  4 012  6 947  7 956 14 850

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021
Liiketoiminnan muut tuotot 0 624 37 705 810
Yhteensä 0 624 37 705 810

 

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat saaduista avustuksista, käyttöomaisuuden myyntituotoista ja Business Finlandin lainanmuutoksesta avustukseksi. Tilikausilla 2021-2022 Optomed on saanut julkisia avustuksia eri tahoilta kuten Business Finlandilta.

 

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 2021
Myynnin ja markkinoinnin kulut -204 -149 -378 -281 -674
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -82 -234 -263 -361 -412
Hallinto- ja yleiskulut -551 -507 -1 081 -992 -2 772
Liiketoiminnan kulut yhteensä -838 -890 -1 722 -1 634 -3 858

 

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan myös odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset sekä toteutuneet luottotappiot.

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto
Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  2 721  2 257  2 257
Lisäykset  405  165  464
Loppusaldo 30.6 / 31.12.  3 126  2 422  2 721
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. -2 288 -1 898 -1 898
Kauden poistot -174 -173 -390
Loppusaldo 30.6./31.12. -2 462 -2 070 -2 288
Kirjanpitoarvo 1.1.  433  359 359
Kirjanpitoarvo 30.6./31.12.  664  352  433

 

Vuokrasopimukset

Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät
 Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset  35  27  449
Käyttöoikeusomaisuuserien poistot -211 -203 -409
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 029 989 1 205
Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät ovat
toimitiloja ja ne on esitetty omalla rivillään käyttöoikeusomaisuuserissä.
Vuokrasopimusvelat
Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Lyhytaikainen  405  386  396
Pitkäaikainen  640  605  818
Yhteensä  1 044  991  1 214

 

Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelat
pitkäaikainen/lyhytaikainen) erääntymisajankohtansa mukaan.

 

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

30.06.2022

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  11 815  2 222  1 023  951  20 267
Lisäykset 0  1 245 0 0  48  1 293
Loppusaldo 30.6  4 256  13 060  2 222  1 023  999  21 560
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. 0 -5 477 -836 -387 -593 -7 292
Kauden poistot 0 -468 -111 -51 -51 -681
Kauden arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0
Loppusaldo 30.6. 0 -5 945 -947 -438 -644 -7 973
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256  6 338  1 386  636  358  12 975
Kirjanpitoarvo 30.6.  4 256  7 115  1 275  585  355  13 586

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

30.6.2021

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156
Lisäykset 0  831 0 0  34  865
Loppusaldo 30.6  4 256  10 541  2 222  1 023  979  19 021
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. 0 -4 043 -614 -286 -461 -5 403
Kauden poistot  0 -486 -111 -51 -67 -715
Kauden arvonalentumiset 0 -482 0 0 0 -482
Loppusaldo 30.6. 0 -5 010 -725 -337 -527 -6 599
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256  5 667  1 608  738  485  12 753
Kirjanpitoarvo 30.6.  4 256  5 531  1 497  687  451  12 422

31.12.2021

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156
Lisäykset 0  2 105 0 0  6  2 111
Loppusaldo 31.12  4 256  11 904  2 222  1 023  952  20 357
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  0 -4 043 -614 -286 -461 -5 403
Kauden poistot  0 -952 -222 -102 -43 -1 319
Kauden arvonalentumiset  0 -482 0 0 -89 -571
Loppusaldo 31.12. 0 -5 477 -836 -387 -593 -7 292
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 256  5 667  1 608  738  485  12 753
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 256  6 338  1 386  636  358  12 975

 

Rahoitusvarat

Tasearvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 2021
Myyntisaamiset
Saatavarahoitus  358  351 740
Muut myyntisaamiset 3 673 3 787 2 917
Myyntisaamiset yhteensä  4 031  4 138 3 658
Rahavarat  7 079  7 818 6 804
Yhteensä  11 109  11 957 10 462

 

Erääntyneiden myyntisaamisten vuoksi rahoitusvaroihin liittyy kohonnut luottotappioriski.

Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus

Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski.

Kiinalainen asiakas on maksanut erääntyneitä myyntisaatavia maksusuunnitelman mukaisesti. Maksusuunnitelma uudelleen neuvoteltiin heinäkuussa

1 000 euroa Brutto-
kirjanpito-
arvo
Painotettu
keskim.luottotappio-
varausprosentti
Luotto
tappio-
varaus
30.6.2022
Lyhytaikaiset myyntisaamiset
(erääntymättömät)
9
Erääntyneet
1-30 päivää                       172 1,5 % 3
31-60 päivää                         45 4 % 2
61-90 päivää                         11 9 % 1
Yli 90 päivää  40 12 % 4
Erityinen tappiovaraus  2,382 30 % 700
Yhteensä  4,391  718
1 000 euroa Brutto-
kirjanpito-
arvo
Painotettu
keskim.luottotappio-
varausprosentti
Luotto
tappio-
varaus
31.12.2021
Lyhytaikaiset myyntisaamiset
(erääntymättömät)
6
Erääntyneet  – 0
1-30 päivää  67 1,5 % 1
31-60 päivää  10 4 % 0
61-90 päivää  2 9 % 0
Yli 90 päivää  40 12 % 5
Erityinen tappiovaraus  2 382 30 % 715
Yhteensä  3 644  727

 

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  30.6.2022  30.6.2021 31.12.2021
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 822 3 079 3 813
Julkiselta vallalta saadut lainat 1 871 1 896 1 940
Vuokrasopimusvelat 640 605 818
Yhteensä 6 333 5 580 6 571
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 368 441 1 071
Julkiselta vallalta saadut lainat 193 361 193
Vuokrasopimusvelat 405 386 396
Ostovelat 1 159 913 944
Yhteensä 2 123 2 100 2 604
Rahoitusvelat yhteensä 8 456 7 680 9 175

 

Tilikaudella 2022 konserni pidensi OP pankilta saatujen lainojen lyhennysohjelmaa ja vuonna 2021 neuvotteli uuden lainan Nordealta.

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista. Tämä arvio vastaa käyvän arvon hierarkian tasoa 3, koska kyseisten rahoitusvelkojen arvostaminen perustuu Optomedin johdon näkemykseen.

Kovenantti

Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto ja lisäksi Optomedin on saavutettava tietyt keskeiset toimintaan liittyvät tavoitteet. Lainat maksetaan takaisin uusien lyhennysohjelmien mukaisesti.

Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella.

Kovenanttiehto Toteuma Tarkasteltava taso l
Nordea laina
30.6.2022
Omavaraisuusaste 50 % 61,48 % Optomed-konserni
Rahavarat 2 miljoonaa 7,1 miljoonaa Optomed-konserni
31.12 2022 ja tämän jälkeen
Käyttökate 0 Optomed-konserni
OP lainan omavaraisuusaste
30.6.2022 35 % 62,73 % Optomed-konserni
30.6.2021 35 % 68,87 % Optomed-konserni
31.12.2021 35 % 59,04 % Optomed-konserni

 

Yhtiön omavaraisuusaste lasketaan lainanantajasta riippuen seuraavalla tavalla:

Nordean lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/ (taseen loppusumma+vuokravastuut)

OP lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/(taseen loppusumma-saadut ennakot)

Kovenanttiehto täyttyi 30.6.2022.

 

Lähipiiritapahtumat

Muun lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä avoimet saldot

Tuhatta euroa Myynnit Myyntisaamiset Muut kulut
Tammi-kesäkuu 2022 394 2 530 -40
Tammi-kesäkuu 2021 1 734 2 477 -48
Tammi-Joulukuu 2021 1 704 2 382 -87

 

Myynnit ja myyntisaamiset  ja osa muista kuluista liittyvät Optomed Oyj:n merkittävimpiin omistajiin, joiden katsotaan kuuluvan emoyrityksen lähipiiriin.

Muut kulut koostuvat emoyrityksen hallituksen puheenjohtajalle maksetuista konsulttipalkkioista ja matkakulujen korvauksista.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kiinalaisen asiakkaan maksusuunnitelma uudelleen neuvoteltiin heinäkuussa. Johto ei näe luottotappioriskin kasvaneen aiemmin arvioidusta.

 

Lue koko puolivuosikatsaus täältä.