Optomed Oyj:n osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2022

Optomed Oyj Pörssitiedote  3.11.2022, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus,
tammi-syyskuu 2022

 

Heinä–syyskuu 2022

 • Liikevaihto nousi 10,7 prosenttia 3,7 (3,3) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 45,4 prosenttia ollen 1,7 (1,2) miljoonaa euroa. Segmentin kasvu oli 40,2 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.
 • Kehitys oli vahvaa kaikissa Laitteet-segmentin myyntikanavissa vain Kiinan myynnin pysyessä alhaisena.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 7,9 prosenttia ollen 2,0 (2,2) miljoonaa euroa segmentin keskittyessä tuotekehitykseen.
 • Käyttökate oli 0,1 (-0,3) miljoonaa ollen 3,9 (-10,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökatteeseen vaikutti positiivisesti Business Finlandin 0,84 miljoonan euron lainan perimättä jättäminen päättyneeseen tuotekehitysprojektiin liittyen sekä negatiivisesti 0,2 miljoonan euron varastokuluvaraus liittyen päättyneeseen tuotekehityshankkeeseen.
 • Liiketulokseen vaikutti tuotekehityshankkeen 1,0 miljoonan euron alaskirjaus, mihin myös lainan perimättä jättäminen liittyi.
 • Optomed laski 27.10.2022 vuodelle 2022 annettuja näkymiään johtuen Kiinan markkinan epävarmuudesta. Yhtiö odottaa nyt vuoden 2022 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2021.

 

Tammi–syyskuu 2022

 • Liikevaihto laski 5,8 prosenttia 10,6 (11,3) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 8,6 % ollen 4,1 (4,5) miljoonaa euroa.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 3,9 % ollen 6,5 (6,8) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate oli -1,6 (-0,5) miljoonaa vastaten -15,1 (-4,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Optomed julkaisi tuloksia Yhdysvalloissa toteutetusta prospektiivisestä monikeskustutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kädessä pidettävän silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit. FDA-lupahakuprosessi etenee suunnitellusti.

 

Avainluvut

Tuhatta euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021
Liikevaihto 3 700 3 342 10,7 % 10 648 11 299 -5,8 % 14 850
Bruttotulos * 2 967 2 250 31,8 % 7 305 8 151 -10,4 % 10 558
Bruttokateprosentti *, % 80,2 % 67,3 % 68,6 % 72,1 % 71,1 %
Käyttökate 145 -337 143,1 % -1 604 -475 -238,0 % -2 002
Käyttökateprosentti *, % 3,9 % -10,1 % -15,1 % -4,2 % -13,5 %
Oikaistu käyttökate * 145 -337 143,1 % -1 604 -475 -238,0 % -2 002
Oikaistu käyttökateprosentti *, % 3,9 % -10,1 % -15,1 % -4,2  % -13,5 %
Liiketulos -1 411 -888 -58,9 % -4 227 -2 598 -62,7 % -4 780
Liiketulosprosentti *, % -38,1 % -26,6 % -39,7 % -23,0 % -32,2 %
Oikaistu liiketulos * -1 411 -888 -58,9 % -4 227 -2 598 -62,7 % -4 780
Oikaistu Liikevoitto-marginaali *, % -38,1 % -26,6 % -39,7 % -23,0 % -32,2 %
Nettotulos -1 377 -833 -65,3 % -4 075 -2 313 -76,2 % -4 249
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,10 -0,06 -56,2 % -0,29 -0,17 -66,5 % -0,32
Liiketoiminnan Nettorahavirta -504 -764 34,0 % -2 093 -2 450 14,6 % -2 940
Nettovelka -271 -1 052 -74,3 % -271 -1 052 -74,3 % 213
Nettovelka / oikaistu
käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
0,1 2,0 0,1 2,0 -0,1
Omavaraisuusaste * 63,3 % 62,7 % 63,3 % 62,7 % 58,8 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 251 386 -34,8 % 850 1 354 -37,3 % 1 773
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 124 79 56,5 % 480 390 23,1 % 511
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 375 465 -19,3 % 1 329 1 744 -23,8 % 2 284

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

 

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto kääntyi kasvuun, merkittävä määrä uusia myynnin ja markkinoinnin henkilöstön rekrytointeja toteutettu Yhdysvalloissa, resurssit kohdennettu erityisesti Aurora AEYE -ratkaisun viimeistelyyn ja markkinoille tuomiseen.

Laitteet-segmentin liikevaihto kääntyi länsimarkkinoiden vetämänä vahvaan kasvuun. Kameroidemme kysynnän kasvu jatkui Kiinaa lukuun ottamatta kaikilla keskeisimmillä markkina-alueillamme, sekä OEM-kanavissa. Viime vuosien aikana toteutettujen lukuisten lääketieteellisten julkaisujen myötä Optomed Aurora kamera on erityisesti länsimarkkinoilla tunnistettu ja tunnustettu yhä selkeämmin teknisesti ylivertaiseksi kilpaileviin tuotteisiin verrattuna, mikä näkyy tällä hetkellä kasvavana kysyntänä tuotteelle. Tämä takaa meille hyvän perustan kasvattaa myyntiämme tulevina vuosina. Vaikka kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ovat edelleen hyvin alkuvaiheessa oleva ja suhteellisesti pieni tuotekategoria silmänpohjankuvauslaitemarkkinassa, tämä tuotekategoria kuitenkin kasvaa keskimääräistä laitemarkkinaa nopeammin. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski katsauskaudella johtuen pääosin ohjelmistokehittäjäresurssien keskittymisestä aikaisempaa enemmän Optomed Aurora AEYE sekä Avenue Flow -ratkaisuiden kehitystyöhön. Tämä näkyi katsauskaudella hieman pienempinä asiakasprojektien toimituksina ja myyntilaskutuksena. Ohjelmistot-segmentin ja koko Optomedin päätavoite on tällä hetkellä saada Aurora AEYE-ratkaisu, sekä muut kehitteillä olevat ohjelmistotuotteet viimeisteltyä ja lanseerattua markkinoille. Tämän odotetaan lähiaikoina näkyvän hieman normaalia vähäisempänä Ohjelmistot-segmentin liikevaihtona.

Lupaavien Aurora AEYE -tuotteen kliinisten tutkimustulosten ja Yhdysvaltain markkinalle hyväksytyn uuden tekoälyn käyttöön perustuvan diabeettisen retinopatian seulontatutkimusten korvattavuuskoodin myötä, olemme toteuttaneet merkittävät myynti- ja markkinointihenkilöstön lisärekrytoinnit Yhdysvalloissa. Lisäksi odotamme kysynnän Optomed Aurora -kameran perusmallille, myös ilman tekoälyratkaisua, jatkuvan kasvussa. Näemme Yhdysvallat yhtiöllemme sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä selkeästi merkittävimpänä kasvumarkkinana, missä meillä on hyvät edellytykset menestyä. FDA-hyväksynnän saaminen diagnostista tekoälyä hyödyntäville lääketieteellisille laitteille vaatii sitä hakevilta yhtiöiltä merkittäviä panostuksia, ja mahdollista hyväksynnän saamisen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Autonomisen, diagnosoivan tekoälyn käyttöönotto terveydenhuollossa on hyvin uutta ja jokainen ratkaisu on yksilöllinen. Teemme yhteistyökumppaneidemme kanssa määrätietoista työtä hyväksynnän saamiseksi Aurora AEYE -ratkaisullemme. Korkeat laatukriteerit ja korkea markkinoille tulokynnys kuitenkin tuovat myöhemmin suojaa hyväksynnän saaneille ratkaisuille, mikä nähdään lopulta merkittävänä etuna hyväksynnän saantiin kykeneville yhtiöille.

Kiinan markkina jatkui katsauskauden aikana heikkona. Alueelliset lock downit vaikeuttavat merkittävästi myyntityötä ja ne yhdistettynä Kiinan yleiseen heikkoon talous- ja markkinatilanteeseen sekä muuttuneeseen, paikallisia toimijoita suosivaan kauppapolitiikkaan, vaikeuttavat uusien jälleenmyyntikanavien rakentamista. Tutkimme tällä hetkellä erinäisiä strategisia ratkaisuja ja partneruusmahdollisuuksia, millä voisimme jatkossa parhaiten hyödyntää Kiinan markkinalla olevan merkittävän potentiaalin. Tarve Optomedin tarjoamille tuotteille on pitkällä aikavälillä Kiinassa edelleen erittäin merkittävä.

Muiden tuotteiden, kuten Laitteet-segmentin uuden kehitteillä olevan tuotteen, kaupallinen lanseeraus on siirretty ensi vuoteen yhtiön keskittyessä tukemaan Aurora AEYE -tuotteen ja Avenue Flow -ohjelmistoratkaisujen viimeistelyä, hyväksyntäprosesseja ja markkinoille saattamista. Uskomme yleisen markkinatilanteen ja sitä kautta Optomedin tuotteiden kysynnän kehittyvän suotuisasti lähitulevaisuudessa. Näen, että yhtiö on alkuvuodesta saatujen positiivisten kliinisten tutkimusten tulosten, länsimarkkinoilla saavuttamamme myynnin kasvun, sekä kesän aikana vahvistuneen Yhdysvaltojen myyntitiimin johdosta tällä hetkellä monessa suhteessa merkittävästi edistyneemmässä asemassa verrattuna tämän vuoden alun tilanteeseen. Johtuen rajallisista taloudellisista resursseistamme, keskitymme jatkossakin yhä vahvemmin strategiseen päätavoitteeseemme: Aurora AEYE -ratkaisun FDA-prosessin edistämiseen. Tämän vaiheen aikana rajoitamme edelleen muita investointejamme Yhdysvaltain ulkopuolella.

Seppo Kopsala,
Toimitusjohtaja

 

Vuoden 2022 näkymät

Optomed odottaa vuoden 2022 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2021.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 3.11.2022 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00
SE +46 8 505 218 52
UK +44 20 3321 5273
US +1 646 838 1719
FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 469 153 727#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Heinä-syyskuu 2022

Heinä-syyskuussa 2022 konsernin liikevaihto nousi 10,7 prosenttia ollen 3 700 (3 342) tuhatta euroa. Kasvua vauhditti vahva Laitteet-segmentin myynti, jossa kaikki kanavat Kiinaa lukuun ottamatta suoriutuivat hyvin. Kiinaan vaikuttavat edelleen erinäiset liikkumisrajoitukset ja kanavan myynti oli hyvin alhainen. Optomed arvioi parhaillaan eri strategisia jälleenrakennusvaihtoehtoja Kiinassa. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski johtuen päätöksestä keskittää ohjelmistoresurssit Optomed Aurora AEYE:n ja Avenue Flow:n tuotekehitykseen.

Bruttokateprosentti nousi 80,2 prosenttiin vertailukauden 67,3 prosentista. Business Finland jätti perimättä päättyneeseen tuotekehitysprojektiin liittyen 841 tuhannen euron lainan kolmannella vuosineljänneksellä, mikä nosti merkittävästi bruttokateprosenttia. Vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen bruttokateprosentti avustuksilla ja liiketoiminnan muilla tuotoilla oikaistuna olisi ollut 57,4 prosenttia verrattuna vuoden 2021 oikaisemattomaan 65,9 prosenttiin. Vertailukauden bruttokateprosenttia paransi 48 tuhannen euron avustus. Jäljelle jäänyt erotus selittyy Ohjelmistot-segmentin alhaisemmalla osuudella koko konsernin liikevaihdosta. Ohjelmistot-segmentin bruttokateprosentti on yleensä korkeampi kuin Laitteet-segmentissä.

Heinä-syyskuun 2022 käyttökate oli 145 (-337) tuhatta euroa. Suurin syy käyttökatteen muutokseen vuoteen 2021 verrattuna oli edellä mainittu lainan perimättä jättäminen. Toisaalta henkilöstökustannukset nousivat etenkin Yhdysvalloissa. Liiketulokseen vaikutti tuotekehityshankkeen 1 040 tuhannen euron alaskirjaus, mihin myös lainan perimättä jättäminen liittyi.

Heinä-syyskuun 2022 nettorahoituskulut olivat 15 (36) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin sekä Yhdysvaltojen dollarin että euron välisistä kurssieroista.

 

Tammi-syyskuu 2022

Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 5,8 prosenttia ollen 10 648 (11 299) tuhatta euroa. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 8,6 prosenttia ja Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 3,9 prosenttia. Optomed julkaisi helmikuussa tuloksia Yhdysvalloissa toteutetusta prospektiivisestä monikeskustutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kädessä pidettävän silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit. FDA-lupahakuprosessi etenee suunnitellusti.

Bruttokateprosentti laski 68,6 prosenttiin vertailukauden 72,1 prosentista. Yhtiön liiketoiminnan muut tulot sisältävät 879 (753) tuhannen euron avustukset, jotka kasvattivat kausien bruttokateprosenttia. Vuoden 2022 tammi-syyskuun bruttokateprosentti olisi ollut 60,4 (65,5) prosenttia ilman saatuja avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja.

Käyttökate oli -1 604 (-475) tuhatta euroa ja liiketulos oli -4 227 (-2 598) tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat 92 (226) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin että Yhdysvaltojen dollarin ja euron välisistä kurssieroista.

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Heinä-syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -504 (-764) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -797 (-646) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -172 (1 404).

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 5 668 (7 827) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -271 (-1 052) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 4 138 (5 298) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Tammi-syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -2 093 (-2 450) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -2 471 (-1 691) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 3 380 (1 347). Optomed toteutti toukokuussa 2022 suunnatun osakeannin, joka koostui 1 397 853 yhtiön uudesta osakkeesta. Annissa kerättiin noin 4,8 miljoonan euron bruttovarat.

 

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

Tuhatta euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos,  % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021
Liikevaihto 1 697 1 167 45,4 % 4 122 4 510 -8,6 % 5 839
Bruttotulos * 1592 722 120,5 % 2 875 3 375 -14,8 % 4 139
Bruttokateprosentti*, % 93,8 % 61,9 % 69,7 % 74,8 % 70,9 %
Käyttökate 546 -178 405,9 % -417 184 -326,8 % -1 014
Käyttökateprosentti *, % 32,2 % -15,3 % -10,1 % 4,1 % -17,4 %
Liiketulos -844 -577 -46,2 % -2 550 -1 484 -71,8 % -3 182
Liiketulosprosentti*, % -49,7 % -49,5 % -61,9 % -32,9 % -54,5 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Heinä-syyskuu 2022

Heinä-syyskuussa 2022 Laitteet-segmentin liikevaihto kasvoi 45,4 prosenttia 1 697 (1 167) tuhanteen euroon. Kaikki myyntikanavat kasvoivat. Kiinassa markkinat pysyivät kuitenkin vaimeina. Jakelijat-myyntikanava voitti lupaavan kaupan Egyptissä. Kaiken kaikkiaan myynti laitevalmistaja-asiakkaille (OEM) kasvoi merkittävästi tiettyjen OEM-asiakkaiden suuren aktiivisuuden vuoksi. Kasvu jatkui myös Yhdysvalloissa.

Bruttokateprosentti oli 93,8 (61,9) prosenttia ja siihen vaikutti positiivisesti Business Finlandin 841 tuhannen euron (48 tuhatta 2021) lainan perimättä jättäminen ja negatiivisesti 200 tuhannen suuruinen varaston kuluvaraus, joka liittyy osittain lainan perimättäjä jättämiseen. Bruttokateprosentti ilman lainan perimättä jättämistä ja varastovarausta olisi ollut 56,0 prosenttia. Vertailukauden bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 57,8 prosenttia.

Käyttökate oli 546 (-178) tuhatta euroa eli 32,2 (-15,3) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen nousuun oli edellä mainittu lainan perimättä jättäminen. Liiketoiminnan muut kulut nousivat Yhdysvalloissa verrattuna edelliseen vuoteen johtuen merkittävästä henkilöstön määrän lisäyksestä.

 

Tammi-syyskuu 2022

Tammi-syyskuussa 2022 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 8,6 prosenttia ollen 4 122 (4 510) tuhatta euroa.

Bruttokateprosentti laski 69,7 prosenttiin edellisen vuoden 74,8 prosentista. Tammi-syyskuun bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 48,4 (58,1) prosenttia. Käyttökate oli -417 (184) tuhatta euroa eli -10,1 (4,1) prosenttia liikevaihdosta.

 

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

 

Tuhatta euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos,  % 2021
Liikevaihto 2 003 2 176 -7,9 % 6 525 6 789 -3,9 % 9 011
Bruttotulos * 1 374 1 528 -10,1 % 4 430 4 776 -7,2 % 6 420
Bruttokateprosentti *, % 68,6 % 70,3 % 67,9 % 70,4 % 71,2 %
Käyttökate 475 551 -13,8 % 1 373 1 339 2,6 % 1 855
Käyttökateprosentti *, % 23,7 % 25,3 % 21,0 % 19,7 % 20,6 %
Liiketulos 310 399 -22,3 % 890 884 0,6 % 1 247
Liiketulosprosentti *, % 15,5 % 18,3 % 13,6 % 13,0 % 13,8 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Heinä–syyskuu 2022

Heinä-syyskuussa 2022 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 7,9 prosenttia ollen 2 003 (2 176) tuhatta. Bruttokateprosentti oli 68,6 (70,3). Käyttökate oli 475 (551) tuhatta euroa ja 23,7 (25,3) prosenttia liikevaihdosta. Ohjelmistot-segmentti on keskittynyt Avenue Flown ja Optomed Aurora AEYE:n tutkimus- ja kehitystyöhön. Tällä on negatiivinen lyhyen aikavälin vaikutus sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen.

 

Tammi–syyskuu 2022

Tammi-syyskuussa 2022 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 3,9 prosenttia 6 525 (6 789) tuhanteen euroon. Käyttökate oli 1 373 (1 339) tuhatta euroa eli 21,0 (19,7) prosenttia liikevaihdosta.

 

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

 

Heinä–syyskuu 2022

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 875 (710) tuhatta euroa. Pääsyinä kulujen nousuun olivat kasvaneet markkinointipanostukset.

 

Tammi–syyskuu 2022

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 2 560 (1 998) tuhatta euroa.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

 

9/2022 9/2021
Laitteet 54 49
Ohjelmistot 42 42
Konsernihallinto 24 27
Yhteensä 120 118

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2021. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n 10.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2021 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Xisi Guo, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana jatkaa yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa optio-ohjelman 2017B ehtojen kohtaa II.2.3 siten, että osakkeiden merkintäaikaa jatketaan kahdella (2) vuodella, jolloin merkintäaika kaikilla optio-ohjelman 2017B nojalla annetuilla optio-oikeuksilla päättyy 1.7.2024.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

 

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta:

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

 

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiö järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen 6.9.2022, koska Xisi Guo jätti paikkansa Optomedin hallituksessa 19.8.2022. Ylimääräinen yhtiökokous nimitti Mars Duanin yhtiön hallitukseen. Mars Duan on riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Optomed Oyj:n hallitus koostuu nyt seuraavista henkilöistä: puheenjohtaja Petri Salonen, Mars Duan, Seppo Mäkinen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam.

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 15 400 997 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 374 566 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

 

Suunnattu osakeanti

Optomed toteutti toukokuussa 2022 suunnatun osakeannin, joka koostui 1 397 853 yhtiön uudesta osakkeesta. Annissa kerättiin noin 4,8 miljoonan euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena oli varmistaa riittävä rahoitus Yhtiön kasvustrategian toimeenpanolle erityisesti Yhdysvaltain diabeettisen retinopatian seulontamarkkinoilla sekä vahvistaa Yhtiön tasetta. Merkintähinta oli 3,45 euroa osakkeelta vastaten noin 6,76 prosentin alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 5.5.2022. Merkintähinta merkittiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoittajiin kuuluu tahoja, joilla on aikaisempaa kokemusta ja osaamista lääketieteellisten laitteiden alalta (kuten Joensuun Kauppa & Kone Oy, Timo Syrjälä, Markku Kaloniemi, Berenberg rahastot ja Säästöpankki rahastot), joiden Yhtiö odottaa tukevan Yhtiön strategiaa sekä osoittaa Yhtiön houkuttelevaa asemaa markkinoilla. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kaupankäynti niillä alkoi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 10.5.2022.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 4.3.2022 julkaistussa vuoden 2021 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät eivät ole muuttuneet vuosikertomuksen julkaisun jälkeen.

 

Muut tapahtumat

16.8.2022 Optomed tiedotti että Optomedin hallitus on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta. Päätös perustuu yhtiökokouksen 10.5.2022 antamaan valtuutukseen.  optioiden määrä optio-ohjelma 2022A:ssa on yhteensä 250 000 ja jokainen optio oikeuttaa yhteen osakkeeseen. Optioita tarjotaan tietyille avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on avainhenkilöiden sitouttaminen ja kannustaminen. Merkintähinta on 4,17 euroa vastaten perjantain 12.8.2022 päätöskurssia. Merkintäaika on 1.1.2026 – 31.12.2027. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on noin 1,771 euroa. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 442 750,00 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black and Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 4,04 euroa, osakkeen merkintähinta 4,17 euroa, riskitön korko 0,0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 3,4 vuotta ja volatiliteetti 64,07 %.

7.9.2022 Optomed tiedotti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon. Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano säilyi samana kuin edellisenä vuonna. Optomedin osakasluettelon 1. syyskuuta 2022 mukaan osakkeenomistajat edustettuina yhtiön nimitystoimikunnassa ovat OP:n rahastot, Aktia Rahastoyhtiö Oy sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy. Nämä osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat henkilöt nimitystoimikuntaan:

 • Vesa Vanha-Honko, OP-Rahastoyhtiö Oy
 • Markus Lindqvist, Aktia Rahastoyhtiö Oy
 • Keith Bonnici, Suomen Teollisuussijoitus Oy

Optomedin hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

 

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

 

Vuoden 2023 tulosjulkistukset

 • 17 helmikuuta 2023 Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2022
 • 5 toukokuuta 2023 Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2023
 • 4 elokuuta 2023 Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2023
 • 3 marraskuuta 2023 Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2023

 

Lisätietoja antaa

Sakari Knuutti, talousjohtaja
Puhelin: +358 (0)50 562 4077
Sähköposti: sakari.knuutti@optomed.com

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 555 1050
Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta.

www.optomed.com

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

 

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate, %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti, %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liikevoittoprosentti, %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liikevoittoprosentti, %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti, %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

Konsernin tuloslaskelma

 

Tuhatta euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021
Liikevaihto 3 700 3 342 10 648 11 299 14 850
Liiketoiminnan muut tuotot 842 48 879 753 810
Materiaalit ja palvelut -1 576 -1 140 -4 221 -3 901 -5 102
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 083 -1 849 -6 449 -6 254 -8 702
Poistot ja arvonalentumiset -1 557 -551 -2 622 -2 123 -2 778
Liiketoiminnan muut kulut -739 -738 -2 460 -2 372 -3 858
Liiketulos -1 411 -888 -4 227 -2 598 -4 780
Rahoitustuotot 145 88 563 374 715
Rahoituskulut -130 -53 -471 -148 -263
Nettorahoituskulut 15 36 92 226 453
 
Voitto/tappio ennen veroja -1 397 -853 -4 135 -2 372 -4 327
Tuloverokulu 20 20 59 58 78
Kauden voitto/tappio -1 377 -833 -4 075 -2 313 -4 249
Kauden voiton/tappion jakautuminen  
Emoyrityksen omistajille -1 377 -833 -4 075 -2 313 -4 249
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 14 180 928 13 399 424 14 180 928 13 399 424 13 441 437
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,10 -0,06 -0,29 -0,17 -0,32

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021
Kauden voitto/tappio -1 377 -833 -4 075 -2 313 -4 249
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot -21 -55 -141 -189 -253
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -21 -55 -141 -189 -253
Kauden laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille -1 398 -888 -4 216 -2 502 -4 502

 

Konsernitase

 

Tuhatta euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo  4 256  4 256  4 256
Kehittämismenot  6 287  5 735  6 338
Asiakassuhteet  1 220  1 441  1 386
Teknologia-omaisuuserä  560  662  636
Muut aineettomat hyödykkeet  360  434  358
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  12 683  12 528  12 975
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  932  447  433
Käyttöoikeusomaisuuserät  920  888  1 205
Laskennalliset verosaamiset  15  12  13
Pitkäaikaiset varat yhteensä  14 549  13 875  14 626
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 833 2 902 2 936
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 782 5 454 4 631
Rahavarat  5 668  7 827  6 804
Lyhytaikaiset varat yhteensä  13 283  16 183  14 371
 
Varat yhteensä  27 832  30 058  28 998

 

Tuhatta euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma  80  80  80
Ylikurssirahasto  504  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  43 137  38 377  38 526
Muuntoero -228 -23 -88
Kertyneet voittovarat -21 803 -17 775 -17 721
Tilikauden tappio -4 075 -2 313 -4 249
Oma pääoma yhteensä  17 613  18 850  17 052
VELAT      
Pitkäaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  3 579  3 857  3 813
Julkiselta vallalta saadut lainat  1 030  2 064  1 940
Vuokrasopimusvelat  538  511  818
Laskennalliset verovelat  406  482  463
Pitkäaikaiset velat yhteensä  5 553  6 915  7 034
       
Lyhytaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  596  661  1 071
Julkiselta vallalta saadut lainat  193  193  193
Vuokrasopimusvelat  400  382  396
Ostovelat ja muut velat 3 477  3 058 3 252
Lyhytaikaiset velat yhteensä  4 666  4 293  4 912
       
Velat yhteensä  10 218  11 208  11 946
 
Oma pääoma ja velat yhteensä  27 832  30 058  28 998

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 80 504 38 526 -88 -21 970 17 052
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -4 075 -4 075
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot -141 -141
Kauden laaja tulos yhteensä   -141 -4 075 -4 216
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti 4 611 4 611
Osakeoptiot 167 4 778
Liiketoimet omistajien   4 611   167 4 778
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 0
Oma pääoma 30.9.2022 80 504 43 137 -228 -25 878  17 613

 

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -2 313 -2 313
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot -189 -189
Kauden laaja tulos yhteensä   -189 -2 313 -2 502
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti 0
Osakeoptiot  907 286 1 193
Liiketoimet omistajien   907   286 1 193
kanssa yhteensä
  86 86
Oma pääoma 30.9.2021 80 504 38 377 -23 -20 088  18 850

 

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -4 249 -4 249
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot -253 -253
Kauden laaja tulos yhteensä   -253 -4 249 -4 502
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti 0
Osakeoptiot  1 055 340 1 395
Liiketoimet omistajien   1 055   340 1 395
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 86 86
Oma pääoma 31.12.2021 80 504 38 526 -88 -21 970  17 052

 

Konsernin rahavirtalaskelma

 

Tuhatta euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -1 377 -833 -4 075 -2 313 -4 249
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 1 557 551 2 622 2 123 2 689
Rahoitustuotot ja -kulut 37 -65 0 -266 -472
Muut oikaisut -782 140 -752 -217 454
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -565 -207 -2 204 -673 -1 579
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 496 42 64 -1 662 -1 409
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 345 -332 159 -327 -340
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) -725 -250 20 288 516
Rahavirta ennen rahoituseriä -449 -748 -1 962 -2 373 -2 811
Maksetut korot -38 -9 -60 -39 -66
Maksetut muut rahoituskulut -17 -7 -72 -39 -64
Saadut korot 0 0 0 1 1
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -504 -764 -2 093 -2 450 -2 940
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -449 -443 -1 729 -1 324 -2 112
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -349 -202 -742 -367 -462
Investointien nettorahavirta (B) -797 -646 -2 471 -1 691 -2 574
Rahoituksen rahavirta
Osakemerkinnöistä saadut maksut 7 501 4 952 864 1 012
Osakeannin transaktiokulut 0 0 -382 0 0
Lainojen nostot 0 1 000 0 1 000 1 366
Lainojen lyhennykset -73 0 -880 -203 -327
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -106 -98 -310 -314 -414
Rahoituksen nettorahavirta (C) -172 1 404 3 380 1 347 1 637
Rahavarojen muutos (A+B+C) -1 473 -5 -1 184 -2 794 -3 876
Rahavarat kauden alussa 7 079 7 818 6 804 10 608 10 608
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 63 13 48 13 73
Rahavarat kauden lopussa 5 668 7 827 5 668 7 827 6 804

 

*Vuoden 2021 vertailulukuja on korjattu liiketoiminnan nettorahavirtojen erässä

 

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä osavuosikatsauksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446–1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

Osavuosikatsauksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2022 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia mukaillen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia standardin IAS 34 vaatimuksia. Osavuosikatsausta tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2021 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IFRS -standardeissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

 

Raportoitavat segmentit

7-9/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 697  2 003 0  3 700
Operatiiviset kulut netto -105 -629 0 -734
Kate 1 592 1 374 0  2 967
Poistot -1 390 -165 -2 -1 557
Muut kulut -1 046 -900 -875 -2 821
Liiketulos -844 310 -877 -1 411
Rahoituserät 0 0 15 15
Voitto/Tappio ennen verokuluja -844 310 -863 -1 397

 

7-9/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 167  2 176 0  3 342
Operatiiviset kulut netto -445 -647 0 -1 092
Kate 722 1 528 0  2 250
Poistot -399 -152 -1 -551
Muut kulut -900 -978 -709 -2 587
Liiketulos -577 399 -710 -888
Rahoituserät 0 0 36 36
Voitto/Tappio ennen verokuluja -577 399 -674 -853

 

1-9/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  4 122  6 525 0  10 648
Operatiiviset kulut netto -1 248 -2 095 0 -3 342
Kate 2 875 4 430 0  7 305
Poistot -2 133 -483 -6 -2 622
Muut kulut -3 292 -3 057 -2 560 -8 909
Liiketulos -2 550 890 -2 566 -4 227
Rahoituserät 0 0 92 92
Voitto/Tappio ennen verokuluja -2 550 890 -2 474 -4 135

 

1-9/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  4 510  6 789 0  11 299
Operatiiviset kulut netto -1 135 -2 012 0 -3 147
Kate 3 375 4 776 0  8 151
Poistot -1 668 -455 -1 -2 123
Muut kulut -3 191 -3 437 -1 997 -8 626
Liiketulos -1 484 884 -1 998 -2 598
Rahoituserät 0 0 226 226
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 484 884 -1 772 -2 372

 

2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 839  9 011 0  14 850
Operatiiviset kulut netto -1 700 -2 592 0 -4 292
Kate 4 139 6 420 0  10 558
Poistot -2 168 -608 -2 -2 778
Muut kulut -5 153 -4 565 -2 843 -12 561
Liiketulos -3 182 1 247 -2 844 -4 780
Rahoituserät 0 0 453 453
Voitto/Tappio ennen verokuluja -3 182 1 247 -2 392 -4 327

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021
Liiketoiminnan muut tuotot 842 48 879 753 810
Yhteensä 842 48 879 753 810

 

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat Business Finlandin lainan perimättä jättämisestä (841 tuhatta euroa) sekä saaduista avustuksista ja käyttöomaisuuden myyntituotoista. Tilikausilla 2021 – 2022 Optomed on saanut julkisia avustuksia eri tahoilta kuten Business Finlandilta.

 

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021
Myynnin ja markkinoinnin kulut -200 -164 -578 -445 -674
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -36 -28 -298 -388 -412
Hallinto- ja yleiskulut -503 -546 -1 584 -1539 -2 772
Liiketoiminnan kulut yhteensä -739 -738 -2 460 -2 372 -3 858

 

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan myös odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset sekä toteutuneet luottotappiot.

 

Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus

Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski.

Maksusuunnitelma uudelleen neuvoteltiin heinäkuussa. Kiinalainen asiakas on maksanut erääntyneitä myyntisaatavia maksusuunnitelman mukaisesti.

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
30.9.2022
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                 1 572 0,50 %                              8
Erääntyneet
1-30 päivää                    144 1,50 %                              2
31-90 päivää                    135 4 %                              5
61-90 päivää                      12 9 %                              1
Yli 90 päivää                      37 12 %                              4
Erityinen tappiovaraus                 2 211 30 %                          663
Yhteensä                 4 112                            684  

 

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.12.2021
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät) 1 143 0,50 % 6
Erääntyneet
1-30 päivää 67 1,50 % 1
31-90 päivää 10 4 % 0
61-90 päivää 2 9 % 0
Yli 90 päivää 40 12 % 5
Erityinen tappiovaraus 2 382 30 % 715
Yhteensä 3 644 727

 

Rahoitusvelat

 

Tuhatta euroa  30.9.2022  30.9.2021 31.12.2021
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 579 3 857 3 813
Julkiselta vallalta saadut lainat 1 030 2 064 1 940
Vuokrasopimusvelat 538 511 818
Yhteensä 5 147 6 433 6 571
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 596 661 1 071
Julkiselta vallalta saadut lainat 193 193 193
Vuokrasopimusvelat 400 382 396
Ostovelat 1 004 928 944
Yhteensä 2 193 2 164 2 604
     
Rahoitusvelat yhteensä 7 340 8 596 9 175

 

Business Finlandin laina 841 tuhatta konvertoitiin avustukseksi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista. Tämä arvio vastaa käyvän arvon hierarkian tasoa 3, koska kyseisten rahoitusvelkojen arvostaminen perustuu Optomedin johdon näkemykseen.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

 

 

Lue koko osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 täältä.