Optomedilta suuri diabeettisen retinopatian seulontaratkaisun toimitus Espanjaan

Optomed Oyj  Lehdistötiedote 18.8.2023 klo 11.00, Helsinki

Optomedilta suuri diabeettisen retinopatian seulontaratkaisun toimitus Espanjaan

 

Optomed toimittaa diabeettisen retinopatian seulontaratkaisun, joka koostuu Optomed Aurora IQ silmänpohjakameroista ja niihin liittyvistä ohjelmistoratkaisuista, julkisen sektorin loppuasiakkaalle Valenciaan Espanjaan. Ratkaisua tullaan käyttämään paikallisten diabetesta sairastavien silmänpohjien seulontaan ja mahdollisesti näköä uhkaavan diabeettisen retinopatian havaitsemiseen. Nyt tehdyn sopimuksen arvo on noin 800 000 euroa. Toimituksella on positiivinen vaikutus Laitteet-liiketoimintayksikön toisen vuosipuoliskon liikevaihtoon. Toimituksella ei ole vaikutusta Optomedin vuoden 2023 liikevaihtoennusteeseen.

Optomedin toimitusjohtaja Seppo Kopsala kommentoi: “Olen erittäin iloinen, että pitkäjänteinen työmme alkaa näkymään kasvavassa määrin merkittävinä kansallisen tason seulontaratkaisujen toimituksina eri maissa. Olemme vuosia keskittyneet strategiassamme tarjoamaan kokonaisvaltaisia diabeettisen retinopatian seulonnan kokonaisratkaisuja sisältäen laitteita ja ohjelmistoja, ja tällaisten merkittävien tarjouskilpailuiden voittaminen on konkreettinen osoitus siitä, että kysyntä näille ratkaisuille on kasvamassa ja että tuotteidemme kilpailukyky on erinomainen. Pääsemme toimittamaan Espanjaan parasta teknologiaamme.”

Optomed Oyj

Lisätietoja

Seppo Kopsala, Optomed Oyj, seppo.kopsala@optomed.com, +358 40 555 1050

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa useiden sairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy toiminnassaan silmäseulontalaitteistojen ja ohjelmistojen tuotekehitykseen Suomessa ja myyntiin eri kanavien kautta yli 60 eri maassa.