Optomed Oyj:n puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2021

Optomed Oyj:n puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2021

 

Huhti–kesäkuu 2021

 • Liikevaihto nousi 54,5 prosenttia 4 012 (2 597) tuhanteen euroon.
 • Laitteet-segmentti kasvoi 123,5 prosenttia ollen 1 896 (848) tuhatta euroa.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia ollen 2 116 (1 749) tuhatta euroa
 • Oikaistu käyttökate oli 177 (-325) tuhatta ollen 4,4 (-12,5) prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevaihdon erittäin vahva kasvu verrattuna heikkoon korona-pandemian vaikuttamaan vertailukauteen johtui vahvasta neljänneksestä Kiinan markkinoilla sekä kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen kysynnän lisääntymisestä myös muilla avainmarkkinoilla.

Tammi–kesäkuu 2021

 • Liikevaihto nousi 41,3 prosenttia 7 956 (5 631) tuhanteen euroon.
 • Oikaistu käyttökate oli -138 (-900) tuhatta vastaten -1,7 (-16,0) prosenttia liikevaihdosta
 • Yhteistyö uuden strategisen jakelukumppanin, China National Pharmaceutical Group Co., Ltd:n (Sinopharm), kanssa alkoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana

 

Avainluvut

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 Muutos,  % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos, % 2020
Liikevaihto 4 012 2,597 54,5 % 7 956 5,631 41,3 % 13 011
Bruttotulos * 3 324 1,907 74,3 % 5 901 3,884 51,9 % 8 955
Bruttokateprosentti *, % 82,9 % 73,4 % 74,2 % 69,0% 68,8 %
Käyttökate 177 -325 154,5 % -138 -900 84,7 % -733
Käyttökateprosentti *, % 4,4 % -12,5 % -1,7 % -16,0% -5,6 %
Oikaistu käyttökate * 177 -325 154,5 % -138 -900 84,7 % -733
Oikaistu käyttökateprosentti *, % 4,4 % -12,5 % -1,7 % -16,0% -5,6 %
Liiketulos -859 -973 11,7 % -1 710 -2,034 15,9 % -2 906
Liiketulosprosentti *, % -21,4 % -37,5 % -21,5 % -36,1% -22,3 %
Oikaistu liiketulos * -859 -973 11,7 % -1 710 -2,034 15,9 % -2 906
Oikaistu Liikevoitto-marginaali *,  % -21,4 % -37,5 % -21,5 % -36,1% -22,3 %
Nettotulos -864 -976 11,5 % -1 480 -2,226 33,5 % -3 177
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,06 -0,08 22,5 % -0,11 -0,19 41,7 % -0,24
Liiketoiminnan Nettorahavirta -1 403 107 -1408,0 % -1 659 -2,814 41,0 % -2 801
Nettovelka -2 042 -5,165 -60,5 % -2 042 -5,165 -60,5 % -4 090
Nettovelka / oikaistu
käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
-68,7 4,1 -68,7 4,1 5,6
Omavaraisuusaste  * 64,5 % 66,0 % 64,5 % 66,0 % 64,6 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 490 338 44,9 % 968 763 27,0 % 1 406
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 161 31 422,1 % 310 121 157,0 % 253
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 651 369 76,4 % 1 279 884 44,7 % 1 659

 *) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

Erittäin vahva kasvu jatkui

Optomedin liikevaihto jatkoi erittäin vahvaa kasvuaan myös toisen vuosineljänneksen aikana. Laitteet-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 124 %, erityisesti Kiinan liiketoimintojen suotuisan kehityksen johdosta. Tämän lisäksi yksikön liikevaihto kasvoi myös muilla keskeisillä markkina-alueilla. Vertailukausi oli heikko koronapandemiasta johtuen. Myös Ohjelmistot-liiketoimintayksikkö kasvoi vuosineljänneksen aikana erittäin vahvasti 21 %. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 55 % verrattuna edellisvuoteen. Yhtiölle erityisen suosiolliset megatrendit, kuten silmäseulontojen kokonaismäärän kasvu ja niiden yleistyminen myös perusterveydenhuollossa sekä etälääketieteen palveluiden lisääntyminen, ovat säilyneet muuttumattomina.

Liikevaihto kasvoi katsauskauden aikana lähes kaikissa myyntikanavissamme, vaikka Covid-19 pandemia vaikuttaa edelleen negatiivisesti perinteisiin jakelukanaviimme useissa maissa. Vuosineljänneksen aikana näimme merkittävää kasvua sekä Optomedin omalla brändillä myytävien tuotteiden, että laitevalmistaja-asiakasmyyntimme (OEM) tilausmäärissä. Myös kansainväliset silmäseulontojen kokonaisratkaisuprojektimme etenivät suotuisasti sekä Aasiassa että Lähi-Idässä.

Aloitimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteistyön uuden strategisen jakelukumppanimme kanssa Kiinassa. Tämä uusi yhteistyökumppanimme, China National Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Sinopharm), on yksi maailman merkittävimmistä terveydenhoitoalan yrityksistä. Optomedin laitteiden lisäksi Sinopharm toimii jälleenmyyjänä myös Optomedin pitkäaikaisen strategisen asiakkaan, Phoebus Medical Technology Co., Ltd. (Phoebus) etälääketieteen palveluille Kiinassa. Liiketoimintamalli on järjestetty siten, että Optomed myy laitteet Phoebukselle osaksi kokonaisratkaisua, johon kuuluu Optomedin kameroita sekä Phoebuksen etälääketieteen ohjelmistoja ja palveluita. Sinopharm toimii tämän kokonaisratkaisun jakelukanavana Kiinassa. Sopimus on luonteeltaan yksinoikeudellinen, koko Kiinan kattava jakelusopimus. Tavoitteemme on tämän yhteistyön kautta kasvattaa merkittävästi jakelukanavamme kattavuutta Kiinassa ja sitä kautta kasvattaa liiketoimintaamme. Toimitimme vuosineljänneksen aikana näille yhteistyökumppaneillemme merkittävän määrän uusia laitteita ja keskitymme tällä hetkellä heidän myynti- ja markkinointihenkilöstönsä koulutukseen. Tällaisen yhteistyön käynnistäminen suurien terveydenhuoltoalan yritysten kanssa on usein aikaa vievää, ja odotamme myös tämän toiminnan käynnistämisvaiheen kestävän noin 12–18 kuukautta ja aiheuttavan Optomedille kohtuullisia kertaluonteisia kustannuksia koko tämän ajan. Pitkän aikavälin kokonaispotentiaalia ja liiketoiminnan kasvuvauhtia pystytään paremmin arvioimaan vasta käynnistysvaiheen lopulla. Samasta syystä meidän on vaikeaa vielä arvioida, miltä vuoden 2021 jälkimmäinen puolisko tulee näyttämään.

Yhdysvalloissa olemme jatkaneet tuotteidemme myyntiä oman suoramyyntiorganisaatiomme kautta ja rakentaneet jakeluverkostoa suunnitelmien mukaisesti. Tuotteiden kysyntä ja liikevaihdon kehitys jatkui odotusten mukaisesti kasvusuunnassa.

Uusina tuotteina toimme vuosineljänneksen aikana markkinoille kertakäyttöisen silmäsuojan kädessä pidettäville kameroillemme, sekä kaksi perinteistä pöytämallista silmänpohjakameraa täydentämään tarjoamiamme kokonaisratkaisuja. Näiden tuotteiden odotetaan lisäävän Optomedin pitkän aikavälin kasvua ja parantavan kannattavuutta, mutta niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta vielä vuonna 2021.

Jatkamme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana aloittamiamme merkittäviä panostuksia myyntikanaviemme laajentamiseen, kliiniseen tutkimukseen, sekä uusien tuotteiden kehittämiseen ja niiden markkinoille tuomiseen. Nämä investoinnit näkyvät kuluneena ja tulevina vuosineljänneksinä aiempaa korkeampina kuluina. Merkittävimmät strategiset kehittämishankkeemme ovat meneillään olevat kliiniset tutkimukset FDA-hyväksynnän saamiseksi diabeettisen retinopatian seulontaan tarkoitetuille tekoälyratkaisuille Yhdysvaltain markkinoilla, muiden uusien tekoälyalgoritmien validaatio ja kaupallistaminen Euroopassa ja muilla keskeisillä markkina-alueilla, sekä uusien silmädiagnostiikkalaitteiden kehitys ja markkinoille tuominen tulevina vuosina.

Olemme tyytyväisiä toteutuneeseen toiseen vuosineljännekseen.

Seppo Kopsala,
toimitusjohtaja

 

Vuoden 2021 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vahvasti vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna.

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 5.8.2021 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00
SE +46 8 505 218 52
UK +44 20 3321 5273
US +1 646 838 1719
FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 703 421 921#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Huhti-kesäkuu 2021

Huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 54,5 prosenttia ollen 4 012 (2 597) tuhatta euroa. Liikevaihdon vahva kasvu verrattuna heikkoon korona-pandemian vaikuttamaan vertailukauteen johtui vahvasta neljänneksestä Kiinan markkinoilla sekä kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen kysynnän lisääntymisestä muilla avainmarkkinoilla. Laitteet-segmentin liikevaihto kasvoi 123,5 prosenttia. Ohjelmistot-segmentin liiketoiminta pysyi tasaisen vahvana ja sen liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtuu pääasiallisesti myynnin kasvusta nykyisille asiakkaille. Kansainväliset toimitusprojektit jatkuivat sekä Aasiassa että Lähi-Idässä. Aurora AEYE:n diabeettisen retinopatian diagnosoivaa tekoälyä sisältävän kädessä pidettävän kameran, FDA-hyväksyntään tähtäävät kliiniset tutkimukset etenevät suunnitellusti. Lanseerasimme kvartaalin aikana myös kaksi kolmannen osapuolen valmistamaa pöytämallista silmänpohjakameraa osaksi kokonaisratkaisujamme. Usein asiakkaat hankkivat sekä näitä ns. perinteisiä pöytäkameroita että kädessä pidettäviä kameroita. Koska Optomedilla ei ole valikoimissa omia pöytäkameroita, yhtiö on täydentänyt tuoteportfoliotaan hankkimalla pöytäkameroita private label sopimuksella. Kamerat ovat laadukkaita  ja kilpailukykyisiä, ja ne integroituvat Optomedin ohjelmisto- ja tekoälyratkaisuihin. Näiden täydentävien tuotteiden tarjoamisen odotetaan vaikuttavan positiivisesti Optomedin kokonaisratkaisujen kysyntään ja käyttäjämääriin, mutta niillä ei odoteta olevan merkittävää liikevaihto- tai tulosvaikutusta lyhyellä aikavälillä.

Bruttokateprosentti nousi 82,9 prosenttiin vertailukauden 73,4 prosentista. Bruttotulosta tuki Business Finlandin tekemä päätös yhtiön 538 tuhannen euron lainan perimättä jättämisestä. Laina koski Laitteet-segmentin lopetettua tuotekehitysprojektia, ja sen perimättä jättäminen kirjattiin avustuksena. Yhtiö sai avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja 624 (87) tuhatta euroa, mikä kasvatti molempien ajanjaksojen bruttotulosta. Avustuksilla ja liiketoiminnan muilla tuotoilla oikaistu vuoden 2021 toisen neljänneksen bruttokateprosentti olisi ollut 67,3 prosenttia verrattuna 70,0 prosenttiin vuonna 2020.

Käyttökate oli 177 (-325) tuhatta euroa. Suurin syy oikaistun käyttökatteen eroon vuoteen 2020 verrattuna oli Business Finlandin lainan perimättä jättäminen. Toisen vuosineljänneksen 2021 korkeampaa bruttotulosta vuoteen 2020 verrattuna kompensoivat myös korkeammat liiketoiminnan muut kulut, sillä vuoden 2020 korona-pandemia ja siihen liittyvät kustannussäästötoimet vaikuttivat tuolloin voimakkaasti yhtiön toimintaan. Liiketulos oli -859 (-973) tuhatta euroa. Liiketulokseen vaikutti päätettyjen tuotekehityshankkeiden 482 tuhannen euron alaskirjaus.

Nettorahoituskulut olivat -25 (-22) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

Tammi-kesäkuu 2021

Tammi-kesäkuussa liikevaihto nousi 41,3 prosenttia ollen 7 956 (5 631) tuhatta euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtuen pääasiassa samoista syistä kuin toisen neljänneksen kasvu. Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 83,4 prosenttia ja Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 21,1 prosenttia.

Bruttokateprosentti nousi 74,2 prosenttiin vertailukauden 69,0 prosentista. Yhtiön liiketoiminnan muut tulot sisältävät 704 (71) tuhannen euron avustuksen, joka kasvatti kausien bruttotulosta. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon bruttotulos olisi ollut 65,3 (67,4) prosenttia ilman saatuja avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja.

Käyttökate oli -138 (-900) tuhatta euroaja liiketulos oli -1 710 (-2 034) tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat 191 (-231) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista. Positiivinen muutos vuoteen 2020 verrattuna johtuu kurssivoitoista pääosin ensimmäisen neljänneksen aikana.

Rahavirta ja taloudellinen asema

Huhti-kesäkuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -1 403 (107) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -489 (-411) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -6 (-92).

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 7 818 (11 742) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -2 042 (-5 165) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 4 804 (3 218) tuhatta euroa katsauskauden lopussa. Käyttöpääoman kasvu johtuu tuotteiden kasvaneista toimitusmääristä ja myyntisaatavien kasvusta, erityisesti Kiinassa.

 

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 Muutos,  % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos,  % 2020
Liikevaihto 1 896 848 123,5 % 3 343 1 822 83,4 % 5 097
Bruttotulos * 1 811 543 233,2 % 2 653 940 182,4 % 2 862
Bruttotulosprosentti,  % * 95,5 % 64,1 % 79,4 % 51,6 % 56,1 %
Käyttökate 593 -121 591,1 % 362 -542 166,9 % – 251
Käyttökateprosentti *,% 31,3 % -14,2 % 10,8 % -29,7 % -4,9 %
Liiketulos -292 -617 52,6 % -907 -1 375 34,0 % -1 820
Liiketulosprosentti*, % -15,4 % -72,7 % -27,1 % -75,4 % -35,7 %

 *) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Huhti-kesäkuu 2021

Huhti-kesäkuussa Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 123,5 prosenttia ollen 1 896 (848) tuhatta euroa. Muutokseen vaikutti korona-pandemian aiheuttama heikko toinen vuosineljännes edellisenä vuonna. Kasvu johtui pääasiassa vahvasta neljänneksestä Kiinan markkinoilla, mutta myös muut markkinat ja myyntikanavat suoriutuivat hyvin.

Bruttokateprosentti nousi 95,5 prosenttiin edellisen vuoden 64,1 prosentista. Muutokseen vaikutti aiemmin mainittu perimättä jätetty laina. Laitteet-segmentin liiketoiminnan muut tuotot olivat 623 (71) tuhatta euroa toisella vuosineljänneksellä, mikä kasvatti bruttotulosta molemmilla kausilla. Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä saaduilla avustuksilla ja liiketoiminnan muilla tuotoilla oikaistu bruttotulos olisi ollut 62,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden 55,7 prosenttiin.

Käyttökate oli 593 (-121) tuhatta euroa eli 31,3 (-14,2) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen kasvuun oli liikevaihdon ja bruttokateprosentin nousu. Käyttökatteeseen vaikutti myös korkeammat liiketoiminnan muut kulut, sillä vertailukaudella käyttökatteeseen vaikuttivat korona-pandemiaan liittyvät kustannusssäästöt.

Tammi-kesäkuu 2021

Tammi-kesäkuussa 2021 Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 83,4 prosenttia ollen 3 343 (1 822) tuhatta euroa. Kasvuun vaikuttivat samat syyt kuin toisella vuosineljänneksellä.

Bruttokateprosentti nousi 79,4 prosenttiin edellisen vuoden 51,6 prosentista. Yhtiö sai 704 (71) tuhatta euroa julkisia avustuksia. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 58,3 prosenttia verrattuna 47,6 prosenttiin 2020. Yhtiö teki vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennakoivia hankintajärjestelyitä ja osti lisää tärkeimpiä komponentteja tuotannon kapasiteetin varmistamiseksi koronaviruspandemian aikana.

Käyttökate oli 362 (-542 ) tuhatta euroa eli 10,8 (-29,7) prosenttia liikevaihdosta. Syyt käyttökatteen paranemiseen olivat samat syyt kuin toisella vuosineljänneksellä.

 

Ohjelmistot-segmentti

 Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 Muutos, % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos,  % 2020
Liikevaihto 2 116 1,749 21,0 % 4 613 3,809 21,1 % 7 913
Bruttotulos * 1 513 1,363 11,0 % 3 248 2,944 10,3 % 6 093
Bruttotulosprosentti,  % * 71,5 % 78,0 % 70,4 % 77,3 % 77,0 %
Käyttökate 248 366 -32,3 % 788 847 -6,9 % 1 926
Käyttökateprosentti *,% 11,7 % 20,9 % 17,1 % 22,2 % 24,3 %
Liiketulos 97 213 -54,4 % 486 546 -11,2 % 1 323
Liiketulosprosentti*, % 4,6 % 12,2 % 10,5 % 14,3 % 16,7 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Huhti–kesäkuu 2021

Huhti-kesäkuussa 2021 Ohjelmistot-segmentin vahva kehitys jatkui, ja liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia lähinnä nykyisten asiakkaiden vakaan toistuvan liiketoiminnan ansiosta. Kansainväliset seulontaratkaisuprojektit jatkuivat hyvin Aasiassa ja Lähi-idässä. Bruttokateprosentti sisälsi liiketoiminnan muita tuottoja 16 tuhatta euroa vuonna 2020. Käyttökate oli 248 (366) tuhatta euroa ja 11,7 (20,9) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuteen vaikuttivat pitkän aikavälin kasvua tukevat uudet rekrytoinnit sekä kehityskulut.

 

Tammi–kesäkuu 2021

Tammi-kesäkuussa 2021 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 21,1 prosenttia 4 613 (3 809) tuhanteen euroon pääasiassa samoista syistä kuin toisella vuosineljänneksellä. Bruttokate sisälsi liiketoimnnan muita tuottoja 16 tuhatta euroa vuonna 2020. Käyttökate oli 788 (847) tuhatta euroa eli 17,1 (22,2) prosenttia liikevaihdosta.

 

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

 

Huhti–kesäkuu 2021

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 664(570) tuhatta euroa. Kulujen kasvu johtui lähinnä edellisen vuoden säästöistä johtuen korona-pandemiasta.

 

Tammi–kesäkuu 2021

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 1 288 (1 205) tuhatta euroa. Kulujen kasvu liittyy samoihin syihin kuin toisella vuosineljänneksellä, eli edellisen kauden korona-pandemiaan liittyviin säästöihin.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

6/2021 6/2020
Laitteet 55 47
Ohjelmistot 41 41
Konsernihallinto 19 15
Yhteensä 115 103

 

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2020. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

 

Yhtiökokous

28.4.2021 pidettiin Optomedin varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi:

 • Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi
 • Xisi Guo valittiin uutena jäsenenä hallitukseen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana jatkaa yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

 

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 609 678 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 4,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 12.3.2021 julkaistussa vuoden 2020 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät eivät ole muuttuneet vuosikertomuksen julkaisun jälkeen.

 

Liputusilmoitukset

17.2.2021 Optomedin hallussaan olevien omien osakkeiden määrä laski 4,61 prosenttiin kaikista rekisteröidyistä Optomedin osakkeista.

8.4.2021 OP-Rahastoyhtiö Oy:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä nousi 5,46 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

28.4.2021 BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä nousi 5,69 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

25.5.2021 Robert Bosch Venture Capital GmbH:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä  laski alle 5,00 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

 

Muut tapahtumat

7.5.2021
Optomed ilmoitti saaneensa lääkintälaiteluvan Aurora kameralleen Brasiliaan.

14.5.2021
Optomed ilmoitti, että se on valittu yhteistyökumppaniksi kehittämään Pihlajalinnan kuvantamistutkimusten arkistointia ja jakelua.

4.6.2021
Optomed ilmoitti lanseeraavansa kertakäyttöisen silmäsuojan kädessä pidettäville kameroilleen.

 

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

 

Vuoden 2021 tulosjulkistukset

4.11.
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

 

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja
Puhelin: +46 702 59 57 89
Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 555 1050
Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta.

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate,  %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti,  %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liikevoittoprosentti,  %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liikevoittoprosentti,  %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti,  %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

 

Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

 

Omavaraisuusaste,  %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevaihto 4 012 2 597 7 956 5 631 13 011
Liiketoiminnan muut tuotot 624 87 705 89 157
Materiaalit ja palvelut -1 311 -777 -2 761 -1 836 -4 213
Bruttotulos 3 324 1 907 5 901 3 884 8 955
Liiketulos -859 -973 -1 710 -2 034 -2 906
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu liiketulos -859 -973 -1 710 -2 034 -2 906
Poistot ja arvonalentumiset 1 036 648 1 572 1 134 2 173
Oikaistu käyttökate 177 -325 -138 -900 -733

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevaihto 4 012 2 597 7 956 5 631 13 011
Liiketoiminnan muut tuotot 624 87 705 89 157
Materiaalit ja palvelut -1 311 -777 -2 761 -1 836 -4 213
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 257 -1 758 -4 405 -3 674 -7 319
Poistot ja arvonalentumiset -1 036 -648 -1 572 -1 134 -2 173
Liiketoiminnan muut kulut -890 -474 -1 634 -1 110 -2 369
Liiketulos -859 -973 -1 710 -2 034 -2 906
Rahoitustuotot 103 79 342 154 452
Rahoituskulut -128 -102 -151 -386 -794
Nettorahoituskulut -25 -22 191 -231 -341
       
Voitto/tappio ennen veroja -884 -996 -1 519 -2 265 -3 247
Tuloverokulu 20 20 39 39 70
Kauden voitto/tappio -864 -976 -1 480 -2 226 -3 177
Kauden voiton/tappion jakautuminen  
Emoyrityksen omistajille -864 -976 -1 480 -2 226 -3 177
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 13 353 833 11 696 476 13 353 833 11 696 476 13 262 766
Laimentamaton osakekohtainen tappio  euroa -0,06 -0,08 -0,11 -0,19 -0,24

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Kauden voitto/tappio -864 -976 -1 480 -2 226 -3 177
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot -56 31 -134 40 77
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -56 31 -134 40 77
Kauden laaja tulos yhteensä -920 -945 -1 614 -2 186 -3 100
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -920 -945 -1 614 -2 186 -3 100

 

Konsernitase

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo  4 256 4 256  4 256
Kehittämismenot  5 531 5 273  5 667
Asiakassuhteet  1 497 1 719  1 608
Teknologia-omaisuuserä  687 789  738
Muut aineettomat hyödykkeet  451 491  485
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  12 422 12 528  12 743
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  352  377  359
Käyttöoikeusomaisuuserät  989  873  1 165
Laskennalliset verosaamiset  11  9  11
Pitkäaikaiset varat yhteensä  13 774  13 787  14 289
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 552 2 850  2 539
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 501 2 970  3 637
Rahavarat  7 818 11 742  10 608
Lyhytaikaiset varat yhteensä  15 871 17 562  16 784
       
Varat yhteensä 29 646 31 349 31 073

 

 

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma  80 80  80
Ylikurssirahasto  504 504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  37 832 37 341  37 470
Muuntoero  32 128  166
Kertyneet voittovarat -17 839 -15 151 -14 970
Tilikauden tappio -1 480 -2 226 -3 177
Oma pääoma yhteensä  19 129 20 676 20 073
VELAT      
Pitkäaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  3 079 3 293  3 520
Julkiselta vallalta saadut lainat  1 896 3 057  2 670
Vuokrasopimusvelat  605 547  782
Laskennalliset verovelat  501 578  540
Pitkäaikaiset velat yhteensä  6 081 7 476  7 512
       
Lyhytaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  441 0  0
Julkiselta vallalta saadut lainat  361 226  328
Vuokrasopimusvelat  386 369  425
Ostovelat ja muut velat  3 249  2 602  2 736
Lyhytaikaiset velat yhteensä  4 436 2 156  3 489
       
Velat yhteensä  10 517 10 673  11 001
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 29 646 31 349  31 073

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
 
           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -1 480 -1 480
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot -134 -134
Kauden laaja tulos yhteensä   -134 -1 480 -1 614
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  
Osake optiot  362 222 584
Liiketoimet omistajien   362   222 584
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 86 86
Oma pääoma 30.6.2021 80 504 37 832 32 -19 319  19 129

 

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
 
           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
Laaja tulos  
Kauden voitto/tappio -2 226 -2 226
Muut laajan tuloksen erät   
muuntoerot 40 40
Kauden laaja tulos yhteensä   40 -2 226 -2 186
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  
Osake optiot 225  225
Liiketoimet omistajien       225  225
kanssa yhteensä
   
Oma pääoma 30.6.2020 80 504 37 470 128 -17 377  20 676
             

 

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
 
           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
Laaja tulos  
Kauden voitto/tappio -3 177  -3 177
Muut laajan tuloksen erät   
muuntoerot 77 77
Kauden laaja tulos yhteensä   77 -3 177 -3 100
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  
Osake optiot  129 406 535
Liiketoimet omistajien    129   406 535
kanssa yhteensä
   
Oma pääoma 31.12.2020 80 504 37 470 166 -18 147  20 073
 

 

           

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -864 -976 -1 480 -2 226 -3 177
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 1 036 648 1 572 1 134 2 173
Rahoitustuotot ja -kulut 20 22 -201 231 343
Muut oikaisut -445 51 -356 98 284
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -253 -254 -465 -763 -377
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -1 104 704 -1 702 1 237 496
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -200 -86 10 -389 -83
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) 192 -226 536 -2 668 -2 402
Rahavirta ennen rahoituseriä -1 365 139 -1 622 -2 582 -2 367
Maksetut korot -11 -11 -30 -39 -75
Maksetut muut rahoituskulut -27 -88 -8 -347 -725
Saadut korot 0 67 1 154 366
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -1 403 107 -1 659 -2 814 -2 801
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -445 -346 -881 -654 -1 553
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -43 -65 -164 -112 -268
Investointien nettorahavirta (B) -489 -411 -1 046 -766 -1 820
Rahoituksen rahavirta
Osakeamerkinnöistä saadut maksut 125 0 362 0 92
Lainojen nostot 0 6 0 -174 -167
Lainojen lyhennykset -33 0 -225 -3 173 -3 233
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -97 -98 -216 -197 -390
Rahoituksen nettorahavirta (C) -6 -92 -79 -3 544 -3 698
Rahavarojen muutos -1 897 -397 -2 784 -7 124 -8 319
Rahavarat kauden alussa 9 767 12 145 10 608 18 866 18 866
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -51 -6 -6 -0 61
Rahavarat kauden lopussa 7 818 11 742 7 818 11 742 10 608

 

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

 

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”),  joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen sokeuttavien silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö,  jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

 

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2020 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 30.6.2021 mennessä voimaan tulleet standardimuutokset. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty  joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän 31.12.2020 päättyneen vuositilinpäätöksen kanssa. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IFRS -standardeissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia,  jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konsernissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Yhtiön hallitus valtuutti osavuosikatsauksen julkistamisen.

 

Tärkeimmät johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut sekä arvioihin ja oletuksiin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadinta-ajankohdan varojen ja velkojen määriin,  ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Nämä arviot ja oletukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden Optomedin johto uskoo olevan kohtuullisia ottaen huomioon olosuhteet raportointikauden päättymispäivänä sekä silloin, kun kyseiset arviot ja oletukset on tehty.

Vaikka nämä arviot perustuvat Optomedin johdon parhaaseen näkemykseen tapahtumista ja toimenpiteistä tilinpäätöksen laatimisajankohtana, on mahdollista  että toteumat saattavat poiketa näistä arvioista. Arvioita ja taustaoletuksia arvioidaan jatkuvasti sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Konserni voi joutua muuttamaan arvioitaan  mikäli ne olosuhteet, joihin arviot perustuvat muuttuvat tai jos Optomed saa uutta tietoa tai sille kertyy lisää kokemusta. Mahdolliset muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.

 

Johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen ja arvioiden käyttö

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt puolivuotiskatsauksen laatimisperiaatteita soveltaessaan  ja joilla on eniten vaikutusta puolivuotiskatsauksessa esitettäviin lukuihin, liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

— kehittämismenojen aktivointi: minkä kehittämismenojen katsotaan täyttävän taseeseen kirjaamisen edellytykset

— kehittämismenojen arvonalentumistestaus

 

Raportoitavat segmentit

4-6/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 896  2 116 0  4 012
Operatiiviset kulut netto -85 -603 0 -688
Kate 1 811 1 513 0  3 324
Poistot -885 -151 0 -1 036
Muut kulut -1 218 -1 265 -664 -3 147
Liiketulos -292 97 -664 -859
Rahoituserät 0 0 -25 -25
Voitto/Tappio ennen verokuluja -292 97 -689 -884

 

4-6/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  848  1 749 0  2 597
Operatiiviset kulut netto -305 -385 0 -690
Kate 543 1 363 0  1 907
Poistot -496 -153 0 -648
Muut kulut -664 -997 -570 -2 232
Liiketulos -617 213 -570 -973
Rahoituserät 0 0 -22 -22
Voitto/Tappio ennen verokuluja -617 213 -593 -996

 

1-6/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  3 343  4 613 0  7 956
Operatiiviset kulut netto -690 -1 365  0 -2 055
Kate 2 653 3 248  0  5 901
Poistot -1 269 -303 0 -1 572
Muut kulut -2 291 -2 460 -1 288 -6 038
Liiketulos -907 486 -1 288 -1 710
Rahoituserät 0 0 191 191
Voitto/Tappio ennen verokuluja -907 486 -1 098 -1 519

 

1-6/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot 1822 3 809 0 5 631
Operatiiviset kulut netto -883 -864 0 -1 747
Kate 940 2 944 0  1 907
Poistot -833 -300 0 -1 134
Muut kulut -1 481 -2 097 -1 205 -4 784
Liiketulos -1 375 546 -1 205 -2 034
Rahoituserät 0 0 -231 -231
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 375  546 -1 437 -2 265

 

2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 097  7 913 0  13 011
Operatiiviset kulut netto -2 235 -1 820  0 -4 055
Kate 2 862 6 093  0  8 955
Poistot -1 569 -603 0 -2 173
Muut kulut -3 113 -4 166 -2 408 -9 687
Liiketulos -1 820 1 324 -2 408 -2 904
Rahoituserät 0 0 -341 -341
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 820 1 324 -2 749 -3 247

 

Myyntituottojen erittely

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Suomi  2 047  1 727  4 505  3 743  7 777
Kiina  876  355  1 651  440  2 443
Muut  1 089  515  1 800  1 448  2 791
Yhteensä  4 012 2 597  7 956 5 631  13 011

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liiketoiminnan muut tuotot 624 87 705 89 157
Yhteensä 624 87 705 89 157

 

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat saaduista avustuksista, käyttöomaisuuden myyntituotoista ja Business Finlandin lainanmuutoksesta avustukseksi. Tilikausilla 2020-2021 Optomed on saanut julkisia avustuksia eri tahoilta kuten Business Finlandilta.

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto
Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  2 257 1 992 1 992
Lisäykset  165 111 265
Loppusaldo 31.12.  2 422 2 103 2 257
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. -1 898 -1 585 -1 585
Kauden poistot -173 -141 -313
Loppusaldo 30.6./31.12. -2 070 -1 726 -1 898
Kirjanpitoarvo 1.1.  359 406 406
Kirjanpitoarvo 30.6./31.12.  352 377 359

Vuokrasopimukset

Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät

 

 Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset  27 0  484
Käyttöoikeusomaisuuserien poistot -203 -203 -394
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 989 873  1 165
Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät ovat toimitiloja ja ne on esitetty omalla rivillään käyttöoikeusomaisuuserissä
Vuokrasopimusvelat
Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Lyhytaikainen  386 547 425
Pitkäaikainen  605 369 782
Yhteensä  991 916 1 207

Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelat pitkäaikainen/lyhytaikainen) erääntymisajankohtansa mukaan.

 

Aineettomat hyödykkeet

 Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

30.06.2021

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156
Lisäykset  –  831  –  –  34  865
Loppusaldo 30.6  4 256  10 541  2 222  1 023  979  19 021
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  – -4 043 -614 -286 -461 -5 403
Kauden poistot  – -486 -111 -51 -67 -715
Kauden arvonalentumiset  – -482  –  –  – -482
Loppusaldo 30.6.  – -5 010 -725 -337 -527 -6 599
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256  5 667  1 608  738  485  12 753
Kirjanpitoarvo 30.6.  4 256  5 531  1 497  687  451  12 422

 

 

30.06.2020

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  8 246  2 222  1 023  859  16 606
Lisäykset  –  617  –  –  32  650
Loppusaldo 30.6  4 256  8 864  2 222  1 023  891  17 256
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  – -3 029 -392 -184 -340 -3 945
Kauden poistot  – -411 -111 -51 -61 -634
Kauden arvonalentumiset  – -150 -150
Loppusaldo 30.6  – -3 590 -503 -235 -401 -4 729
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256 5 218 1 829 840 519 12 662
Kirjanpitoarvo 30.6  4 256 5 273 1 719 789 491 12 528

 

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

31.12.2020

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  8 246  2 222  1 023  859  16 606
Lisäykset  –  1 463  –  –  86  1 549
Loppusaldo 31.12.  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  – -3 029 -392 -184 -340 -3 945
Kauden poistot  – -854 -222 -102 -121 -1 298
Kauden arvonalentumiset  – -160 -160
Loppusaldo 31.12.  –  – 4 043 -614 -286 -461 -5 403
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256 5 218 1 829 840 519 12 662
Kirjanpitoarvo 31.12.  4 256 5 667 1 608 738 485 12 753

 

Rahoitusvarat

Tasearvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 2020
Myyntisaamiset
Saatavarahoitus  351  461  131
Muut myyntisaamiset 3 787 1 255 2 508
Myyntisaamiset yhteensä  4 138  1 715  2 639
Rahavarat  7 818  11 742  10 608
Yhteensä  11 957  13 457  13 247

 

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  30.6.2021  30.6.2020 31.12.2020
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 079 3 293 3 192
Julkiselta vallalta saadut lainat 1 896 2 831 2 998
Vuokrasopimusvelat 605 547 782
Yhteensä 5 580 6 672 6 972
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 441 0 0
Julkiselta vallalta saadut lainat 361 226 328
Vuokrasopimusvelat 386 369 425
Ostovelat 913 446 595
Yhteensä 2 100 1 040 1 348
       
Rahoitusvelat yhteensä 7 680 7 712 8 320

 

Business Finlandin 538 tuhannen laina konvertoitui avustukseksi Q2 2021 aikana.

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista. Tämä arvio vastaa käyvän arvon hierarkian tasoa 3, koska kyseisten rahoitusvelkojen arvostaminen perustuu Optomedin johdon näkemykseen.

Kovenantti

Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto ja lisäksi Optomedin on saavutettava tietyt keskeiset toimintaan liittyvät tavoitteet. Lainat maksetaan takaisin uusien lyhennysohjelmien mukaisesti.

Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella. Toteumat on laskettu FAS standardien mukaisesti.

Omavaraisuusaste

Kovenanttiehto

Toteuma Tarkasteltava taso
30.6.2021

35 %

68,87 %

Optomed-konserni

30.6.2020

25 %

70,18 %

Optomed-konserni

31.12.2020

25 %

69,03 %

Optomed-konserni

Lähipiiritapahtumat

Muun lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä avoimet saldot

Tuhatta euroa

Myynnit

Myyntisaamiset Muut kulut
Tammi-kesäkuu 2021

1,734

2,477

-48

Tammi-kesäkuu 2020

773

467

-30

2020

2 685 1 389

-103

 

Myynnit ja myyntisaamiset  ja osa muista kuluista liittyvät Optomed Oyj:n merkittävimpiin omistajiin, joiden katsotaan kuuluvan emoyrityksen lähipiiriin.

Muut kulut koostuvat emoyrityksen hallituksen puheenjohtajalle maksetuista konsulttipalkkioista ja matkakulujen korvauksista.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

 

Lue Optomedin Puolivuosikatsaus, Tammi-kesäkuu 2021PDF muodossa.