Optomed kehittää tietojärjestelmän Suomen yliopistollisille silmäklinikoille

Optomed Oyj  Lehdistötiedote, 12.1.2021, klo 9.00 Helsinki

Optomed kehittää tietojärjestelmän Suomen yliopistollisille silmäklinikoille

Optomed on voittanut kilpailutuksen, jonka tarkoituksena on kehittää silmätautien hoidon kirjaamisen ja seurannan järjestelmä yliopistollisille silmäklinikoille. Optomed valittiin järjestelmän kehittäjäksi yhdessä Carl Zeiss Oy:n kanssa.

Kehittämisvaiheessa Optomed suunnittelee IT-järjestelmän yhdessä yliopistollisten silmäklinikoiden kanssa. Kehittämisvaiheen liikevaihdon arvioidaan olevan noin 350 000 € ja sen keston noin 18 kuukautta, jonka päätyttyä sairaanhoitopiirien kuntayhtymät päättävät erikseen järjestelmän käyttöönotosta. Viiden yliopistosairaalan väestöpohja edustaa noin 60 % Suomen väestöstä, so. noin 3.3 miljoonaa asukasta. Optomed saa pitää kehitettävän järjestelmän immateriaalioikeudet, mikä mahdollistaa sen tuotteistuksen ja myynnin myös ulkomaille.

Markku Myllylä, Ohjelmistot-segmentin johtaja kommentoi:
”Olemme erittäin tyytyväisiä tästä mahdollisuudesta päästä kehittämään tietojärjestelmää yhdessä suomalaisten silmäalan ammattilaisten kanssa. Asiakkaidemme suunnittelema aces-rwm -konsepti (automation in care and evaluation of system with real-world monitoring) on innovatiivinen idea, joka tulee tehostamaan ja edistämään silmäsairauksien hoidon seurantaa ja vaikuttavuutta. Tämä projekti on erinomainen esimerkki yrityksemme mission mukaisista kustannustehokkaista ja skaalautuvista ratkaisuista, jotka estävät vältettävissä olevaa sokeutumista ja vähentävät terveydenhuollon kustannuksia.”

Tietoa IT-järjestelmästä:

aces-rwm-konseptiin sisältyy silmätautien arkikustannusvaikuttavuutta mittaava IT-järjestelmä, joka mahdollistaa omalta osaltaan arjen olosuhteissa tapahtuvan yhdenvertaisen ja vaikuttavan hoidon tuottamisen yhteiskunnalle kohtuullisin kustannuksin. aces-rwm-konsepti on kaikkien viiden yliopistollisen silmäklinikoiden yhteishanke, jota Business Finland osa-rahoittaa innovatiivisena julkisena hankintana. Lisäksi aces-rwm -konsepti tarjoaa työkalun kansallista ja kansainvälistä benchmarkingia varten ja luo perustan potilaskohtaisen datan visuaaliselle ja toiminnalliselle integraatiolle. aces-rwm -konseptin periaatteet ovat sovellettavissa kaikille erikoisaloille ja perusterveydenhuoltoon.

 Tietoa hankintamenettelystä:

Hankintamenettelynä oli innovaatiokumppanuus, johon osallistumishakemuksen jättivät mm.:

  • Icare Finland Oy, Cinia Oy, NHG Finland Oy ja Robu Oy
  • Topcon Healthcare Solutions Emea Oy ja BCB Medical Oy
  • Optomed Software Oy ja Carl Zeiss Oy


Optomed Oyj

Lisätietoja
Markku Myllylä, Ohjelmistot-segmentin johtaja, Optomed Oyj, markku.myllyla@optomed.com +358 0400 459 777

Lisätietoja yliopistosilmäklinikoiden aces-rwm konseptista
Professori Anja Tuulonen, ylilääkäri, aces-rwm projektijohtaja, Tays Silmäkeskus, anja.tuulonen@phsp.fi, +358 40 779 6278

 

Optomed lyhyesti
Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kehittäjistä. Optomed yhdistää silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 56 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2019 Optomedin liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti 108 ammattilaista.