Optomed aloittaa diabeetikoiden seulontaprojektin Eswatinissa

Optomed Oyj    Lehdistötiedote  27.10.2020, klo 9.00, Helsinki

Optomed aloittaa diabeetikoiden silmä- ja jalkasairauksien seulontaprojektin yhteistyössä Good Shephard -sairaalan kanssa Eswatinissa

Optomed Oyj, Good Shephard Hospital Eye Clinic (GSHEC), ja potilasjärjestö Diabetes Eswatini aloittavat yhdessä Maailman diabetessäätiön (World Diabetes Foundation, WDF) rahoittaman tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on parantaa diabeetikoiden hoitoa vahvistamalla silmä- ja jalkaseulontaa Eswatinissa, Afrikassa.

Kansainvälisen diabetesliiton arvion mukaan diabetesta sairastavien potilaiden määrä kasvaa 98 prosentilla Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vuosina 2010–2030. Myös Etelä-Afrikan ja Mosambikin välissä sijaitsevassa Eswatinissa on kasvava diabetespopulaatio. Diabeetikoilla on kohonnut riski sairauden mikrovaskulaarisiin komplikaatioihin, kuten diabeettiseen retinopatiaan, munuaisten vajaatoimintaan ja neuropatian aiheuttamiin jalkahaavaumiin. Tällä hetkellä Eswatinissa ei ole kansallista diabetesrekisteriä eikä systemaattista seulontajärjestelmää diabeettiselle retinopatialle- tai alaraajojen neuropatialle ja ainoastaan silmäklinikalle hakeutuneiden potilaiden silmänpohjat kuvataan. Tästä johtuen monen potilaan kohdalla näiden sairauksien diagnosointi viivästyy. Tästä viiveestä seuraa, että nykyisellään diabeettista silmäsairautta ja jalkahaavoja hoidetaan vasta taudin myöhäisessä vaiheessa, jonka vuoksi potilaat kärsivät näönmenetyksestä ja jalkahaavaumista, mitkä olisi voitu välttää varhaisemmalla diagnosoinnilla.

GSHEC on yksi eteläisen Afrikan johtavista silmäsairaaloista, ja on alueen ainoa sairaala, jolla on valmiudet kehittää kansallista diabeettisen retinopatian seulontaohjelmaa (DRS). Moderni ja tehokas jalka- ja silmäseulontapalvelu Eswatinissa toimisi esimerkkinä myös naapurimaissa vastaavanlaisten seulontaohjelmien kehittämisessä.

”Diabeetikoiden hoidon laadun parantaminen vahvistamalla diabeettisen retinopatian ja jalkahaavaumien seulontaa” -projektin tavoitteena on perustaa pilottijärjestelmä diabeettisten verkkokalvon sairauksien ja jalkojen komplikaatioiden varhaiseen tunnistamiseen ja potilaiden oikea-aikaiseen hoitoon lähettämiseen. Projekti toteutetaan Eswatinin tarttumattomien sairauksien palvelujen avustuksella, jotta se voidaan toteuttaa koko maassa.

Hanketta johtaa ja koordinoi GSHEC:n asiantuntijaryhmä, jota tukevat kansainväliset kliiniset neuvonantajat ja WDF:n asiantuntijajäsenet. Optomed toimittaa projektiin kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, etälausuntaohjelmiston ja tekoälypalvelun silmänpohjakuvien analysoimiseksi. Tämän lisäksi Optomed on sitoutunut tarjoamaan koulutusta ja teknistä tukea koko projektin ajan.

Tohtori Jonathan Pons, GSH-silmäklinikan johtaja: ”Näin maailmanlaajuisen pandemian keskellä tämä projekti tuo helpotusta diabetesta sairastaville afrikkalaisille. Olemme ylpeitä siitä, että olemme maassamme seulontapalveluiden tarjoajien kärjessä ja otamme käyttöön kokonaisvaltaisemman lähestymistavan diabeetikoiden seulontaan hyödyntäen alan uusinta teknologiaa. Toivomme, että tämä kokemus hyödyttää myös muita vastaavia kansallisia ohjelmia.”

Petri Huhtinen, PhD, kliininen johtaja Optomed: “Olemme ylpeitä ja innostuneita yhteistyöstä tohtori Ponsin ja hänen tiiminsä kanssa tässä innovatiivisessa ja kunnianhimoisessa projektissa. On hienoa nähdä, kuinka Optomedin ratkaisu voi auttaa parantamaan diabeetikkojen terveyttä ja myös luomaan kustannushyötyä diabetekseen liittyviin terveydenhuoltomenoihin Eswatinissa.”

Good Shephard silmäsairaala (GSHEC) lyhyesti: GSHEC tarjoaa kattavat terveydenhuollon palvelut vuosittain yli 20 000 potilaalle, mukaan lukien yli tuhat kaihileikkausta ja reilun viisisataa muuta silmäleikkausta vuodessa. Lisäksi GSHEC on alueen ainoa diabeettisen retinopatian seulontapalveluja tarjoava sairaala reilun miljoonan asukkaan väestölle pääasiallisesti Eswatinissa, mutta myös naapurimaissa Mosambikissa ja lähialueilla Etelä-Afrikassa. GHSEC on myös ainoa sairaala Eswatinissa, jossa voi kouluttautua silmälääkäriksi ja he ovat lähiaikoina aukaisemassa myös silmätautien sairaanhoitajien koulua. GSHEC:n vahvuuksia ovat taloudellinen vakaus, sähköinen potilastietokanta, hyvät kansalliset ja kansainväliset yhteydet sekä ammattitaitoinen ja tulevaisuuteen suuntaava sairaala- ja silmätautien tiimi. GSHEC kuuluu Eswatinin terveysministeriön kansanterveysjärjestelmään.

Optomed Oyj lyhyesti: Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 56 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2019 Optomedin liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti 108 ammattilaista.

World Diabetes Foundation -säätiöstä (WDF) lyhyesti: World Diabetes Foundation (WDF) on riippumaton voittoa tavoittelematon säätiö, joka sijaitsee Bagsværdissa, Tanskassa. Novo Nordisk A / S:n vuonna 2002 perustama WDF on edelleen yksi harvoista rahoitusmekanismeista, jotka on tarkoitettu diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon kehitysmaissa. WDF:n missiona on ”valtuuttaa hallituksia, kansalaisyhteiskuntaa ja muita valtiosta riippumattomia toimijoita täyttämään sovitut maailmanlaajuiset sitoumukset kansallisen ja paikallisen toiminnan avulla. Tämän saavuttamiseksi WDF luo kumppanuuksia ja toimii katalysaattorina auttaakseen muita tekemään enemmän. WDF tukee ja rahoittaa innovatiivisia hankkeita ja strategioita diabeteksen ja sen komplikaatioiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.”

Lisätietoja antaa:

Good Shephard Eye Hospital; Vastaava silmälääkäri, Dr. Jonathan Pons, jono@mabuda.com

Optomed Oyj; Petri Huhtinen, kliininen johtaja, petri.huhtinen@optomed.com, p. 040 526 5789

World Diabetes Foundation; Mads Loftager Mundt, MDTL@worlddiabetesfoundation.org