Optomed puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2023

Optomed Oyj Pörssitiedote  4.8.2023, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n puolivuosikatsaus,
tammi-kesäkuu 2023

Huhti–kesäkuu 2023

 • Liikevaihto nousi 0,3 prosenttia 3,7 (3,7) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 6,5 prosenttia ollen 1,3 (1,4) miljoonaa euroa johtuen OEM- ja Kiinan myyntikanavien hiljaisesta neljänneksestä.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia ollen 2,5 (2,4) miljoonaa euroa vahvan terveydenhuollon ratkaisumyynnin ansiosta.
 • Käyttökate oli -0,5 (-0,8) miljoonaa euroa ollen -12,4 (-21,8) prosenttia liikevaihdosta jatkaen edellisten neljännesten suotuisaa kehitystä.
 • Katsauskauden jälkeen 3.8.2023 Optomed tiedotti, että Juho Himberg aloittaa yhtiön toimitusjohtajana 1.10.2023. Juho Himberg on viimeksi toiminut Aidianin toimitusjohtajana. Aidian on johtava point-of-care-diagnostiikkayritys (aiemmin tunnettu nimellä Orion Diagnostica). Ennen Aidiania Himberg on toiminut johtotehtävissä maailmanlaajuisesti eri terveydenhuollon ja lääketieteellisen teknologian alan yrityksissä, kuten Ortonilla, Strykerillä, C.R. Bard Inc:llä ja Gambrolla. Yhtiö tiedotti toimitusjohtajan siirtymäsuunnitelmasta 14.6.2023.Optomedin nykyinen toimitusjohtaja Seppo Kopsala ja hallitus ovat sopineet, että Kopsala jättää toimitusjohtajan tehtävän, kun uusi toimitusjohtaja on valmis aloittamaan.
 • Näkymät ennallaan: Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna.
 • Aurora AEYE hyväksymisprosessin datan keruu jatkuu.

 

Tammi–kesäkuu 2023

 • Liikevaihto nousi 4,0 prosenttia 7,2 (6,9) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 10,9 % ollen 2,2 (2,4) miljoonaa euroa.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 11,9 % olleen 5,1 (4,5) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu käyttökate oli -976 (-1 750) tuhatta vastaten -13,5 (-25,2) prosenttia liikevaihdosta.

 

Avainluvut

Tuhatta euroa 4-6/2023 4-6/2022 Muutos,  % 1-6/2023 1-6/2022 Muutos,  % 2022
Liikevaihto 3 744 3 733 0,3 % 7 222 6 947 4,0 % 14 660
Bruttotulos * 2 486 2 149 15,7 % 4 962 4 339 14,4 % 10 069
Bruttokateprosentti *,  % 66,4 % 57,6 % 68,7 % 62,4 % 68,7 %
Käyttökate -462 -813 43,1 % -976 -1 750 44,2 % -1 952
Käyttökateprosentti *,  % -12,4 % -21,8 % -13,5 % -25,2 % -13,3 %
Oikaistu käyttökate * -462 -813 43,1 % -976 -1 750 44,2 % -1 952
Oikaistu käyttökateprosentti *,  % -12,4 % -21,8 % -13,5 % -25,2 % -13,3 %
Liiketulos -1 009 -1 355 25,5 % -2 052 -2 815 27,1 % -5 097
Liiketulosprosentti *,  % -27,0 % -36,3 % -28,4 % -40,5 % -34,8 %
Oikaistu liiketulos * -1 009 -1 355 25,5 % -2 052 -2 815 27,1 % -5 097
Oikaistu liiketulosprosentti*,  % -27,0 % -36,3 % -28,4 % -40,5 % -34,8 %
Nettotulos -1 314 -1 328 1,1 % -2 471 -2 698 8,4 % -5 472
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,08 -0,10 13,0 % -0,16 -0,20 19,5 % -0,37
Liiketoiminnan nettorahavirta -468 -965 51,5 % -913 -1 665 45,2 % -2 370
Nettovelka -883 -825 7,1 % -883 -825 7,1 % -3 251
Nettovelka / oikaistu käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
0,7 0,2 0,7 0,2 1,7
Omavaraisuusaste * 63,6 % 61,5 % 63,6 % 61,5 % 65,0 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 362 222 63,3 % 645 598 7,9 % 1 198
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 150 147 2,5 % 313 356 -12,0 % 661
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 512 368 39,1 % 958 954 0,5 % 1 859

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

 

Toimitusjohtajan katsaus

Ohjelmistoliiketoiminta ja kannattavuus jatkaa kasvuaan 

Optomedin ohjelmistot-liiketoimintayksikön myynnin kasvu jatkui edelleen uusien terveydenhuollon ohjelmistojärjestelmien toimitusten ja kasvaneen jatkuvalaskutteisen liiketoiminnan vuoksi. Liikevaihdon kasvun lisäksi Ohjelmistot-liiketoimintayksikön kannattavuus kehittyi jälleen erittäin hyvin katsauskauden aikana. Kuten edellisilläkin vuosineljänneksillä, olemme erittäin tyytyväisiä tähän kehitykseen, mikä mahdollistaa merkittävät kasvupanostuksemme uusien tuotteiden markkinoille tuomiseen ja Yhdysvaltain markkinoiden avaamiseen.

Muutosvaiheessa olevalla Laitteet-liiketoimintayksiköllä oli suhteellisen hiljainen vuosineljännes, joskin jättämä viime vuoden vertailukaudesta ei ollut enää yhtä merkittävä kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Omalla tuotemerkillä myymiemme laitteiden myynti erityisesti kansainvälisten jakelukanaviemme kautta kasvoi jälleen erittäin vahvasti, mutta OEM-asiakasmyynti laski merkittävästi edellisvuodesta. Tästä syystä Laitteet-liiketoimintayksikön myynti laski hieman verrattuna vertailukauteen. Laitteet-liiketoimintayksikössä alkanut trendi, jossa omalla tuotemerkillä myytyjen laitteiden määrä kasvaa OEM-myyntiä enemmän, jatkui vahvana vuosineljänneksen aikana. Tämä muutostrendi on vaikuttanut viime aikoina negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen, mutta positiivisesti myyntikatteeseen.

Olemme luottavaisia, että tuotteemme ovat erittäin kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla. Myyntiputkemme on kasvanut ja se sisältää merkittäviä kilpailutuksia useilla markkinoilla. Näiden aloitteiden myötä odotamme paluuta kasvuun myös Laitteet-liiketoimintayksikössä. Tällä hetkellä keskitymme ensisijaisesti AEYE-tekoälykameran FDA-lupaprosessin edistämiseen, joka on merkittävin käynnissä oleva hankkeemme. Olemme edistyneet katsauskauden aikana, ja olemme lähestymässä tavoitettamme. Pidättäydymme jatkossa kommentoimasta asiaa ennen kuin yhtiöllä on virallista tiedotettavaa. Meillä on hyvä ymmärrys FDA:n odotuksista ja uskomme vahvasti pystyvämme vastaamaan niihin nyt käynnissä olevilla toimenpiteillä. Yhtiön toinen merkittävä hanke, uuden laitekehitysprojektin loppuun saattaminen on CE hyväksyntävaiheessa

Yhtiön kannattavuus ja kassavirran kehitys jatkaa selkeää paranemistaan. Tähän vaikuttaa kasvava ja hyvin kannattava ohjelmistomyynti, laitteet-liiketoimintayksikön myyntikatteiden paraneminen, loppuvaiheessa olevat merkittävät investointiprojektit sekä laskusuunnassa olevat kiinteät kustannukset. Tuotteemme ovat teknisesti erinomaisia ja kilpailukykyisiä, ja uusien tuotteiden kehitysputki on vahva. Tavoittelemamme Aurora AEYE -tuotteen FDA-hyväksyntä tulee toteutuessaan olemaan yhtiölle äärimmäisen merkittävä läpimurto.

Olen kokonaisuudessaan tyytyväinen yhtiön tämänhetkiseen tilanteeseen ja optimistinen sen tulevaisuudennäkymien suhteen. Yhtiö ja organisaatio ovat valmiita aloittamaan seuraavan kehitysvaiheen.

Seppo Kopsala
toimitusjohtaja

 

Vuoden 2023 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 4.8.2023 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00
SE +46 8 505 218 52
UK +44 20 3321 5273
US +1 646 838 1719
FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 179 385 659#

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Huhti-kesäkuu 2023

Huhti-kesäkuussa 2023 konsernin liikevaihto nousi 0,3 prosenttia ollen 3 744 (3 733) tuhatta euroa. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 6,5 prosenttia 1 273 (1 361) tuhanteen euroon. Kansainvälinen jakelijamyynti suoriutui hyvin, mutta OEM-myyntikanavalla oli hiljainen neljännes. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 4,2 prosenttia ollen 2 471 (2 372) tuhatta euroa terveydenhuoltoliiketoiminnan hyvän suorituksen johdosta.

Huhti-kesäkuun 2023 bruttokateprosentti nousi 66,4 prosenttiin vertailukauden 57,6 prosentista molempien segmenttien parantaessa katetta. Kasvuun vaikutti ennen kaikkea terveydenhuollon ratkaisutoimitusten parantunut kannattavuus.

Käyttökate parantui ollen -462 (-813) tuhatta euroa. Käyttökatetta paransi etenkin parantunut bruttotulos, mutta myös liiketoiminnan kulut laskivat.

Huhti-kesäkuun 2023 nettorahoituserät olivat -325 (6) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin sekä Yhdysvaltojen dollarin että euron välisistä kurssieroista.

 

Tammi-kesäkuu 2023

Tammi-kesäkuussa liikevaihto nousi 4,0 prosenttia ollen 7 222 (6 947) tuhatta johtuen Ohjelmistot-segmentin kasvusta. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 10,9 prosenttia ja Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 11,9 prosenttia.

Bruttokateprosentti nousi 68,7 prosenttiin vertailukauden 62,4 prosentista.

Käyttökate oli -976 (-1 750) tuhatta euroa ja liiketulos oli -2 052 (-2 815) tuhatta euroa. Muutos johtui parantuneesta bruttotuloksesta sekä liiketoiminnan kulujen laskusta.

Nettorahoituserät olivat -459 (77) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Huhti-kesäkuu 2023

Huhti-kesäkuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -468 (-965) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -668 (-825) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli tilikaudella -348 (4 208) tuhatta euroa.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 5 691 (7 097) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -883 (-825) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 3 537 (4 239) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Kiinalainen asiakas, jolta Optomedilla on erääntyneitä saatavia, on jatkanut saatavien maksua maksuohjelman mukaan.

 

Tammi-kesäkuu 2023

Tammi-kesäkuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -913 (-1 665) tuhatta euroa.

Investointien nettorahavirta oli -1 213 (-1 672) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista.

Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -696 (3 595).

 

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

Tuhatta euroa 4-6/2023 4-6/2022 Muutos, % 1-6/2023 1-6/2022 Muutos,  % 2022
Liikevaihto 1 273 1 361 -6,5 % 2 161 2 425 -10,9 % 5 398
Bruttotulos * 674 642 5,0 % 1 233 1 283 -3,9 % 3 738
Bruttokateprosentti*, % 53,0 % 47,2 % 57,0 % 52,9 % 69,3 %
Käyttökate -217 -464 53,2 % -643 -963 33,2 % -670
Käyttökateprosentti *, % -17,1 % -34,1 % -29,8 % -39,7 % -12,4 %
Liiketulos -578 -843 31,5 % -1 356 -1 707 20,5 % -3 159
Liiketulosprosentti*, % -45,4 % -61,9 % -62,8 % -70,4 % -58,5 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Huhti-kesäkuu 2023

Huhti-kesäkuussa 2023 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 6,5 prosenttia 1 273 (1 361) tuhanteen euroon, johtuen lähinnä OEM-kanavan alhaisesta liikevaihdosta. Kansainvälinen jakelijamyyntijatkoi hyvää suoriutumistaan.

Bruttokateprosentti oli 53,0 (47,2) prosenttia. Käyttökate oli -217 (-464) tuhatta euroa eli -17,1 (-34,1) prosenttia liikevaihdosta. Neljänneksen aikana suoritettiin liiketoiminnan tehostamistoimenpiteitä karsimalla kuluja erityisesti tukifunktioissa. Tämä vaikuttaa sekä Laitteet-segmenttiin että konsernitoimintoihin.

 

Tammi-kesäkuu 2023

Tammi-kesäkuussa 2023 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 10,9 prosenttia ollen 2 161 (2 425) tuhatta euroa.

Bruttokateprosentti nousi 57,0 prosenttiin edellisen vuoden 52,9 prosentista. Kansainvälisellä jakelijamyynnilläon yleensä korkeampi bruttokateprosentti kuin OEM-kanavalla ja kansainvälisen jakelijamyynninosuus kokonaisliikevaihdosta on noussut ja OEM-kanavan osuus on taas laskenut.

Käyttökate oli -643 (-963) tuhatta euroa eli -29,8 (-39,7) prosenttia liikevaihdosta.

 

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 4-6/2023 4-6/2022 Muutos, % 1-6/2023 1-6/2022 Muutos, % 2022
Liikevaihto 2 471 2 372 4,2 % 5 061 4 522 11,9 % 9 263
Bruttotulos * 1 812 1 507 20,2 % 3 729 3 056 22,0 % 6 330
Bruttokateprosentti *, % 73,3 % 63,5 % 73,7 % 67,6 % 68,3 %
Käyttökate 578 478 20,7 % 1 368 898 52,2 % 2 079
Käyttökateprosentti *, % 23,4 % 20,2 % 27,0 % 19,9 % 22,4 %
Liiketulos 393 317 24,2 % 1 009 580 74,0 % 1 431
Liiketulosprosentti *, % 15,9 % 13,3 % 19,9 % 12,8 % 15,4 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Huhti–kesäkuu 2023

Huhti-kesäkuussa 2023 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 4,2 prosenttia ollen 2 471 (2 372) tuhatta euroa. Kasvu johtui terveydenhuollon ratkaisuliiketoiminnan jatkuneesta kasvusta.

Terveydenhuollon ratkaisumyynnin kannattavuuden parantuminen vaikutti positiivisesti segmentin kannattavuuteen. Bruttokateprosentti nousi ollen 73,3 (63,5). Käyttökate oli 578 (478) tuhatta euroa ja 23,4 (20,2) prosenttia liikevaihdosta.

 

Tammi–kesäkuu 2023

Tammi-kesäkuussa 2023 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 11,9 prosenttia 5 061 (4 522) tuhanteen euroon.

Bruttokateprosentti nousi ollen 73,3 (63,5) prosenttia. Käyttökate oli 1 368 (898) tuhatta euroa eli 27,0 (19,9) prosenttia liikevaihdosta. Keskeinen syy kannattavuuden parantumiseen oli terveydenhuollon ratkaisumyynnin kannattavuuden parantuminen.

 

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

 

Huhti–kesäkuu 2023

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 823 (827) tuhatta euroa.

Tammi–kesäkuu 2023

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 1 700 (1 685) tuhatta euroa.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

6/2023 6/2022
Laitteet 47 55
Ohjelmistot 46 43
Konsernihallinto 22 22
Yhteensä 115 120

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2022. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/sijoittajat/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n 10.5.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hylätä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2022 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja Catherine Calarco ja Ty Lee valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Hyry. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 654 135 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 654 135 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallituksen jäsenten vähimmäismäärä laskettiin viidestä neljään jäseneen.

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Catherine Calarco
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Catherine Calarco
 • Ty Lee

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 16 541 355 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 370 066 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 2,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 2.3.2023 julkaistussa vuoden 2022 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät eivät ole muuttuneet vuosikertomuksen julkaisun jälkeen.

 

Liputusilmoitukset

5.6.2023 Cenova Capital ilmoitti, että sen osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 9,96 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

 

Tilintarkastus

Tämä puolivuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

 

Vuoden 2023 tulosjulkistukset

 • marraskuuta 2023 Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2023

 

Lisätietoja antaa

Sakari Knuutti, talousjohtaja
Puhelin: +358 (0)50 562 4077
Sähköposti: sakari.knuutti@optomed.com

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 (0)40 555 1050
Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta.

www.optomed.com

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate, %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti, %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liiketulosprosentti, %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liiketulosprosentti, %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti, %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 2022
Liikevaihto 3 744 3 733 7 222 6 947 14 660
Liiketoiminnan muut tuotot 34 0 34 37 857
Materiaalit ja palvelut -1 292 -1 584 -2 294 -2 645 -5 449
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 190 -2 124 -4 382 -4 367 -8 827
Poistot ja arvonalentumiset -547 -542 -1 076 -1 066 -3 145
Liiketoiminnan muut kulut -758 -838 -1 556 -1 722 -3 193
Liiketulos -1 009 -1 355 -2 052 -2 815 -5 097
Rahoitustuotot 38 302 106 418 569
Rahoituskulut -363 -296 -565 -340 -1 024
Nettorahoituskulut -325 6 -459 77 -454
 
Voitto/tappio ennen veroja -1 334 -1 348 -2 511 -2 738 -5 551
Tuloverokulu 20 20 40 39 79
Kauden voitto/tappio -1 314 -1 328 -2 471 -2 698 -5 472
Kauden voiton/tappion jakautuminen  
Emoyrityksen omistajille -1 314 -1 328 -2 471 -2 698 -5 472
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 15 691 727 13 797 968 15 691 727 13 797 968 14 640 697
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,08 -0,10 -0,16 -0,20 -0,37

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 2022
Kauden voitto/tappio -1 314 -1 328 -2 471 -2 698 -5 472
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot 166 -43 244 -120 139
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 166 -43 244 -120 139
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -1 148 -1 372 -2 227 -2 818 -5 333

 

Konsernitase

Tuhatta euroa 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo  4 256  4 256  4 256
Kehittämismenot  7 200  7 115  6 562
Asiakassuhteet  1 053  1 275  1 164
Teknologia-omaisuuserä  483  585  534
Muut aineettomat hyödykkeet  381  355  379
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  13 374  13 586  12 895
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  769  664  852
Käyttöoikeusomaisuuserät  1 231  1 029  1 448
Laskennalliset verosaamiset  17  14  15
Pitkäaikaiset varat yhteensä  15 391  15 293  15 210
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus  2 954 3 161 2 998
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 590 5 190 4 568
Rahavarat  5 691  7 079  8 524
Lyhytaikaiset varat yhteensä  13 235  15 429  16 090
   
Varat yhteensä  28 627 30 722  31 300

 

Tuhatta euroa 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma  80  80  80
Ylikurssirahasto  504  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  46 912  43 089  46 896
Muuntoero 296 -207 51
Kertyneet voittovarat -27 117 -21 879 -21 717
Tilikauden tappio -2 471 -2 698 -5 472
Oma pääoma yhteensä  18 203  18 888  20 342
VELAT      
Pitkäaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  2 983  3 822  3 380
Julkiselta vallalta saadut lainat  837  1 871  906
Vuokrasopimusvelat  744  640  1 058
Laskennalliset verovelat  349  425  387
Pitkäaikaiset velat yhteensä  4 913  6 758  5 731
       
Lyhytaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  794  368  794
Julkiselta vallalta saadut lainat  193  193  193
Vuokrasopimusvelat  515  405  412
Ostovelat ja muut velat 4 008  4 112 3 828
Lyhytaikaiset velat yhteensä  5 510  

5 077

 

 5 227 
       
Velat yhteensä  10 423  11 835  10 957
 
Oma pääoma ja velat yhteensä  28 627  30 722  31 300

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 80 504 46 896 51 -27 189 20 342
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -2 471 -2 471
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 244 244
Kauden laaja tulos yhteensä   244 -2 471 -2 227
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeoptiot  16 72 88
Liiketoimet omistajien   16   72 88
kanssa yhteensä
 
Oma pääoma 30.6.2023 80 504 46 912 296 -29 588  18 203

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 80 504 38 526 -88 -21 970 17 052
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -2 698 -2 698
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot -120 -120
Kauden laaja tulos yhteensä   -120 -2 698 -2 818
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  
Osake optiot  4 563 91 4 654
Liiketoimet omistajien   4 563   91 4 654
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 0
Oma pääoma 30.6.2022 80 504 43 089 -207 -24 577  18 888

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 80 504 38 526 -88 -21 970 17 052
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -5 472 -5 472
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 139 139
Kauden laaja tulos yhteensä   139 -5 472 -5 333
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  8 371 8 371
Osakeoptiot 253 253
Liiketoimet omistajien   8 371   253 8 624
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 0
Oma pääoma 31.12.2022 80 504 46 896 51 -27 189  20 342

 

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 2022
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -1 314 -1 328 -2 471 -2 698 -5 472
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 547 542 1 076 1 066 3 145
Rahoitustuotot ja -kulut 333 403 470 330 618
Muut oikaisut -44 15 -55 30 -770
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -479 -369 -980 -1 273 -2 479
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -252 -872 -21 -438 204
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 82 115 -14 -184 -68
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) 223 568 139 671 172
Rahavirta ennen rahoituseriä -426 -557 -875 -1 223 -2 171
Maksetut korot -34 -10 -52 -22 -76
Maksetut muut rahoituskulut -7 -398 13 -420 -123
Saadut korot 0 0 0 0 0
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -468 -965 -913 -1 665 -2 370
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -606 -750 -1 124 -1 281 -2 249
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -62 -75 -89 -391 -780
Investointien nettorahavirta (B) -668 -825 -1 213 -1 672 -3 029
Rahoituksen rahavirta
Osakemerkinnöistä saadut maksut 12 4 892 16 4 945 9 012
Osakeannin transaktiokulut 0 -382 0 -382 -682
Lainojen nostot 0 14 0 14 0
Lainojen lyhennykset -235 -213 -465 -778 -912
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -125 -103 -247 -205 -415
Rahoituksen nettorahavirta (C) -348 4 208 -696 3 595 7 003
Rahavarojen muutos (A+B+C) -1 483 2 418 -2 822 257 1 605
Rahavarat kauden alussa 7 179 4 630 8 524 6 804 6 804
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -5 31 -11 17 115
Rahavarat kauden lopussa 5 691 7 079 5 691 7 079 8 524

 

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä puolivuosikatsauksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu Osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446–1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie, 1 90230 Oulu.

 

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)  mukaisesti. Puolivuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2023 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset-standardia mukaillen ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2022 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa.Tämä puolivuosikatsaus ei sisällä kaikkea IAS 34 -standardissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Yhtiön hallitus valtuutti puolivuosikatsauksen julkistamisen.

 

Tärkeimmät johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut sekä arvioihin ja oletuksiin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadinta-ajankohdan varojen ja velkojen määriin,  ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Nämä arviot ja oletukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden Optomedin johto uskoo olevan kohtuullisia ottaen huomioon olosuhteet raportointikauden päättymispäivänä sekä silloin, kun kyseiset arviot ja oletukset on tehty.

Vaikka nämä arviot perustuvat Optomedin johdon parhaaseen näkemykseen tapahtumista ja toimenpiteistä tilinpäätöksen laatimisajankohtana, on mahdollista  että toteumat saattavat poiketa näistä arvioista. Arvioita ja taustaoletuksia arvioidaan jatkuvasti sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Konserni voi joutua muuttamaan arvioitaan  mikäli ne olosuhteet, joihin arviot perustuvat muuttuvat tai jos Optomed saa uutta tietoa tai sille kertyy lisää kokemusta. Mahdolliset muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.

 

Johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen ja arvioiden käyttö

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt puolivuotiskatsauksen laatimisperiaatteita soveltaessaan  ja joilla on eniten vaikutusta puolivuotiskatsauksessa esitettäviin lukuihin, liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

—Myyntisaamisten luottotappioriskin määrittämiseen

— kehittämismenojen aktivointi: minkä kehittämismenojen katsotaan täyttävän taseeseen kirjaamisen edellytykset

— kehittämismenojen arvonalentumistestaus

 

Raportoitavat segmentit

4-6/2023

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 273  2 471 0  3 744
Operatiiviset kulut netto -599 -659 0 -1 258
Kate 674 1 812 0  2 486
Poistot -360 -184 -2 -547
Muut kulut -891 -1 234 -823 -2 948
Liiketulos -578 393 -825 -1 009
Rahoituserät 0 0 -325 -325
Voitto/Tappio ennen verokuluja -578 393 -1 149 -1 334

 

4-6/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 361  2 372 0  3 733
Operatiiviset kulut netto -719 -865 0 -1 584
Kate 642 1 507 0  2 149
Poistot -378 -162 -2 -542
Muut kulut -1 106 -1 029 -827 -2 961
Liiketulos -843 317 -829 -1 355
Rahoituserät 0 0 6 6
Voitto/Tappio ennen verokuluja -843 317 -822 -1 348

 

1-6/2023

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  2 161  5 061 0  7 222
Operatiiviset kulut netto -928 -1 332 0 -2 260
Kate 1 233 3 729 0  4 962
Poistot -713 -359 -4 -1 076
Muut kulut -1 876 -2 362 -1 700 -5 938
Liiketulos -1 356 1 009 -1 704 -2 052
Rahoituserät 0 0 -459 -459
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 356 1 009 -2 163 -2 511

 

1-6/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  2 425  4 522 0  6 947
Operatiiviset kulut netto -1 143 -1 466 0 -2 609
Kate 1 283 3 056 0  4 339
Poistot -743 -319 -4 -1 066
Muut kulut -2 246 -2 158 -1 685 -6 088
Liiketulos -1 707 580 -1 689 -2 815
Rahoituserät 0 0 77 77
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 707 580 -1 611 -2 738

 

2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 398  9 263 0  14 660
Operatiiviset kulut netto -1 659 -2 933 0 -4 592
Kate 3 738 6 330 0  10 069
Poistot -2 489 -649 -8 -3 145
Muut kulut -4 408 -4 251 -3 361 -12 020
Liiketulos -3 159 1 431 -3 368 -5 097
Rahoituserät 0 0 -454 -454
Voitto/Tappio ennen verokuluja -3 159 1 431 -3 823 -5 551

 

Myyntituottojen erittely

Tuhatta euroa 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 2022
Suomi  2 391 2 066  4 911  4 172 8 606
Muu Eurooppa 234  682  470  997 1 715
Muu Maailma  1 119  985  1 841  1 778 4 340
Yhteensä  3 744  3 733  7 222  6 947 14 660

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 2022
Liiketoiminnan muut tuotot 34 0 34 37 857
Yhteensä 34 0 34 37 857

 

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut 4-6/2023 4-6 2022 1-6/2023 1-6/2022 2022
Myynnin ja markkinoinnin kulut -192 -204 -339 -378 -784
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -43 -82 -132 -263 -361
Hallinto- ja yleiskulut -523 -551 -1 085 -1 081 -2 049
Liiketoiminnan kulut yhteensä -758 -838 -1 556 -1 722 -3 193

 

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan myös odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset sekä toteutuneet luottotappiot.

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto
Tuhatta euroa 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  3 512  2 721  2 721
Lisäykset  88  405  791
Loppusaldo 30.6 / 31.12.  3 600  3 126  3 512
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. -2 660 -2 288 -2 288
Kauden poistot -170 -174 -372
Loppusaldo 30.6./31.12. -2 830 -2 462 -2 660
Kirjanpitoarvo 1.1.  852  433  433
Kirjanpitoarvo 30.6./31.12.  769  664  852

 

Vuokrasopimukset

Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät

 

 Tuhatta euroa 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset  280  35  671
Käyttöoikeusomaisuuserien poistot -253 -211 -428
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 231 1 029 1 448
Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät ovat
toimitiloja ja ne on esitetty omalla rivillään käyttöoikeusomaisuuserissä.
Vuokrasopimusvelat
Tuhatta euroa 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
Lyhytaikainen  515  405  412
Pitkäaikainen  744  640  1 058
Yhteensä  1 260  1 044  1 470

 

Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelat pitkäaikainen/lyhytaikainen erääntymisajankohtansa mukaan.

 

Aineettomat hyödykkeet

30.06.2023

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1. 4 256 13 978 2 222 1 023 1 054 22 533
Lisäykset  0  1 099 0  33  1 132
Loppusaldo 30.6  4 256  15 077  2 222  1 023  1 087  23 665
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  0 -7 416 -1 057 -489 -676 -9 638
Kauden poistot 0 -461 -112 -51 -30 -653
Loppusaldo 30.6. 0 -7 877 -1 169 -540 -706 -10 291
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256 6 562 1 164 534 379 12 895
Kirjanpitoarvo 30.6.  4 256  7 200  1 053  483  381  13 374

30.06.2022

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  11 815  2 222  1 023  951  20 267
Lisäykset 0  1 245 0 0  48  1 293
Loppusaldo 30.6  4 256  13 060  2 222  1 023  999  21 560
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. 0 -5 477 -836 -387 -593 -7 292
Kauden poistot 0 -468 -111 -51 -51 -681
Loppusaldo 30.6. 0 -5 945 -947 -438 -644 -7 973
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256  6 338  1 386  636  358  12 975
Kirjanpitoarvo 30.6.  4 256  7 115  1 275  585  355  13 586

 

31.12.2022

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  11 815  2 222  1 023  951  20 267
Lisäykset  0  2 163  0  0  103  2 266
Loppusaldo 31.12.  4 256  13 978  2 222  1 023  1 054  22 533
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  0 -5 477 -836 -387 -593 -7 292
Kauden poistot  0 -899 -222 -102 -83 -1 306
Kauden arvonalentumiset  0 -1 040  0  0  0 -1 040
Loppusaldo 31.12. 0 -7 416 -1 057 -489 -676 -9 638
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256  6 338  1 386  636  358  12 975
Kirjanpitoarvo 31.12.  4 256  6 562  1 164  534  379  12 895

 

Rahoitusvarat

Tasearvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

1 000 euroa 30.6.2023 30.6.2022 2022
Myyntisaamiset
Saatavarahoitus 0  358  324
Muut myyntisaamiset  3 442 3 673  3 232
Myyntisaamiset yhteensä  3 442  4 031  3 556
Rahavarat  5 691  7 079  8 524
Yhteensä  9 133  11 109 12 080

 

Erääntyneiden myyntisaamisten vuoksi rahoitusvaroihin liittyy kohonnut luottotappioriski.

Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus

Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski.

Kiinalainen asiakas on maksanut erääntyneitä myyntisaatavia maksusuunnitelman mukaisesti.

 

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
30.6.2023
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                    1 877 0,5 %                    9
Erääntyneet
4-60 päivää                       170 1,5 %                    3
30 päivää                         35 4 %                    1
60 päivää                           8 9 %                    1
Yli 90 päivää                       279 12 %                  33
Erityinen tappiovaraus                    1 600 30 %                480
Yhteensä                    3 970                  528  

 

1 000 euroa Bruttokirjanpito arvo Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
30.6.2022
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät) 1 800 0,50 % 9
Erääntyneet
4-60 päivää 172 1,50 % 3
31-60 päivää 45 4 % 2
61-90 päivää 11 9 % 1
Yli 90 päivää 30 12 % 4
Erityinen tappiovaraus 2 332 30 % 700
Yhteensä 4 391 718

 

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.12.2022
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                    1 664 0,50 %                    8
Erääntyneet
4-60 päivää                       161 1,50 %                    2
30 päivää                           7 4 %                    0
60 päivää                         29 9 %                    3
Yli 90 päivää                         12 12 %                    1
Erityinen tappiovaraus                    1 962 30 %                589
Yhteensä                    3 836                  604  

 

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  30.6.2023 30.6.2022  31.12.2022
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 2 983 3 822 3 380
Julkiselta vallalta saadut lainat 837 1 871 906
Vuokrasopimusvelat 744 640 1 058
Yhteensä 4 565 6 333 5 344
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 794 368 794
Julkiselta vallalta saadut lainat 193 193 193
Vuokrasopimusvelat 515 405 412
Ostovelat 785 1 159 869
Yhteensä 2 287 2 123 2 268
 
Rahoitusvelat yhteensä 6 852 8 456 7 612

 

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.

 

Kovenantit

Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto ja lisäksi Optomedin on saavutettava tietyt keskeiset toimintaan liittyvät tavoitteet.

Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella.

 

Kovenanttiehto Toteuma Tarkasteltava taso l
Nordea laina
30.6.2023
Omavaraisuusaste 50 % 60,9 % Optomed-konserni
Rahavarat 2 miljoonaa 5,7 miljoonaa Optomed-konserni
30.6.2022
Omavaraisuusaste 50 % 61,5 % Optomed-konserni
Rahavarat 2 miljoonaa 7,1 miljoonaa Optomed-konserni
31.12.2022
Omavaraisuusaste 50 % 62,1 % Optomed-konserni
Rahavarat 2 miljoonaa 8,5 miljoonaa Optomed-konserni
OP lainan omavaraisuusaste
30.6.2023 35 % 65,3 % Optomed-konserni
30.6.2022 35 % 62,7 % Optomed-konserni
31.12.2022 35 % 66,1 % Optomed-konserni

 

Yhtiön omavaraisuusaste lasketaan lainanantajasta riippuen seuraavalla tavalla:

Nordean lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/ (taseen loppusumma+vuokravastuut)

OP lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/(taseen loppusumma-saadut ennakot)

Kovenanttiehto täyttyi 30.6.2023.

 

Lähipiiritapahtumat

Muun lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä avoimet saldot

Tuhatta euroa Myynnit Myyntisaamiset Muut kulut
Tammi-kesäkuu 2023 0 0 -40
Tammi-kesäkuu 2022 0 0 -40
Tammi-Joulukuu 2022 0 0 -80

 

*Vuoden 2022 tammi-kesäkuun vertailulukuja on korjattu myynnit ja myyntisaamiset erissä

Myynnit ja myyntisaamiset ja osa muista kuluista liittyvät Optomed Oyj:n merkittävimpiin omistajiin, joiden katsotaan kuuluvan emoyrityksen lähipiiriin. Lähipiirit: hallituksen muutosten vuoksi omistajat eivät enää 2022 kuulu lähipiiriin.

Lisäksi muut kulut koostuvat emoyrityksen hallituksen puheenjohtajalle maksetuista konsulttipalkkioista.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen 3.8.2023 Optomed tiedotti, että Juho Himberg aloittaa yhtiön toimitusjohtajana 1.10.2023. Juho Himberg on viimeksi toiminut Aidianin toimitusjohtajana. Aidian on johtava point-of-care-diagnostiikkayritys (aiemmin tunnettu nimellä Orion Diagnostica). Ennen Aidiania Himberg on toiminut johtotehtävissä maailmanlaajuisesti eri terveydenhuollon ja lääketieteellisen teknologian alan yrityksissä, kuten Ortonilla, Strykerillä, C.R. Bard Inc:llä ja Gambrolla. Yhtiö tiedotti toimitusjohtajan siirtymäsuunnitelmasta 14.6.2023. Optomedin nykyinen toimitusjohtaja Seppo Kopsala ja hallitus ovat sopineet, että Kopsala jättää toimitusjohtajan tehtävän, kun uusi toimitusjohtaja on valmis aloittamaan.

 

Lue koko raportti täältä.