Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2024

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2024

Optomed Oyj  Pörssitiedote  7.5.2024, klo 9.00, Helsinki

Tammi-maaliskuu 2024

  • Liikevaihto laski 4,4 prosenttia 3,3 (3,5) miljoonaan euroon.
  • Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 0,1 prosenttia ollen 0,9 (0,9) miljoonaa euroa.
  • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 5,9 prosenttia ollen 2,4 (2,6) miljoonaa euroa.
  • Käyttökate ja oikaistu käyttökate olivat -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa vastaten -26,3 (-14,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Näkymät ennallaan: Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 verrattuna vuoteen 202
  • Optomed Aurora AEYE-DS AI on onnistuneesti saanut Yhdysvaltain FDA-luvan katsauskauden jälkeen.
  • Optomed käy keskusteluja arvostetun silmäsairaalan ja pääomarahaston kanssa silmäseulontaan keskittyvän yhteisyrityksen perustamisesta Kiinassa.

 

Avainluvut

 

Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 Muutos,  % 2023
Liikevaihto 3 327 3 478 -4,4 % 15 100
Bruttotulos * 2 213 2 476 -10,6 % 10 292
Bruttokateprosentti *,  % 66,5 % 71,2 % 68,2 %
Käyttökate -648 -513 -26,3 % -1 781
Käyttökateprosentti *,  % -19,5 % -14,8 % -11,8 %
Oikaistu käyttökate * -648 -513 -26,3 % -1 470
Oikaistu käyttökateprosentti *,  % -19,5 % -14,8 % -9,7 %
Liiketulos -1 191 -1 043 -14,2 % -3 974
Liiketulosprosentti *,  % -35,8 % -30,0 % -26,3 %
Oikaistu liiketulos * -1 191 -1 043 -14,2 % -3 663
Oikaistu liiketulosprosentti*,  % -35,8 % -30,0 % -24,3 %
Nettotulos -1 090 -1 157 5,8 % -4 441
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,06 -0,08 15,8 % -0,27
Liiketoiminnan nettorahavirta -515 -440 -17,1 % -615
Nettovelka -2 585 -2 136 -21,0 % -3 768
Nettovelka / käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
1,3 1,4 2,1
Nettovelka / oikaistu käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
1,6 1,4 2,6
Omavaraisuusaste * 69,5 % 64,7 % 70,0 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 299 283 5,6 % 1 280
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 144 163 -11,7 % 644
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 443 446 -0,7 % 1 924

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed esittää oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen vaihtoehtoisina mittareina parantaakseen liiketoiminnan tuloksen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vuonna 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 311 tuhatta euroa koskien lisääntynyttä luottoriskiä liittyen erääntyneisiin myyntisaataviin Kiinassa.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Olen iloinen ilmoittaessani, että Optomed Aurora, varustettuna AEYE-DS -tekoälytekniikalla, on saanut FDA-hyväksynnän Yhdysvalloissa. Tämä on merkittävä virstanpylväs yrityksemme historiassa. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain FDA:n hyväksymä kädessä pidettävä tekoälykamera diabeettisen retinopatian havaitsemiseen ja se asettaa uuden standardin diabeetikkojen silmäseulonnassa Yhdysvalloissa. Tuotteemme on todistanut olevansa huippuluokkaa suorituskyvyltään. Se saavutti kahdessa laajamittaisessa tutkimuksessa, 92-93 % sensitiivisyyden, ja 89-94 % spesifisyyden sekä yli 99 %:n kuvattavuuden. On huomionarvoista, että teknologiamme yksinkertaistaa diagnostista prosessia käyttämällä vain yhtä kuvaa kummastakin silmästä. Tämä saavutus juontaa juurensa yhteistyöhömme kumppanimme AEYE Healthin kanssa.

Mitä tulee ensimmäisen vuosineljänneksen taloudelliseen kehitykseen, vaikka jäimme hieman odotuksistamme erityisesti Ohjelmistot-segmentissämme, koko vuoden näkymät ovat positiiviset. Saimme Kiinassa lupaavia asiakastilauksia neljänneksen aikana, mikä viittaa potentiaaliseen kasvuun kyseisellä alueella. Olemme myös arvioineet uudelleen strategiaamme Kiinassa ja käymme parhaillaan keskusteluja arvostetun silmäsairaalan ja pääomarahaston kanssa silmäseulontaan keskittyvän yhteisyrityksen perustamisesta Kiinaan. Tavoitteenamme on päästä toteutusvaiheeseen joko toisella tai kolmannella vuosineljänneksellä. Liiketoimintamalli on toistuvalaskutteinen, mikä varmistaa sen kestävyyden ja pitkän aikavälin menestyksen.

Pysäytimme onnistuneesti OEM-liiketoimintamme laskun ja palasimme kasvu-uralle. Haasteista huolimatta tiimimme omistautuminen ja strateginen toteutus ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia, sillä kaksi tärkeää strategisista tavoitetta saavutettiin. Lisäksi meillä on ilo kertoa, että saavutimme voiton ohjelmistosegmentin julkisessa tarjouskilpailussa, jota olemme käsitelleet aiemmissa raporteissamme. Tämä on seurausta tarjontamme laadusta ja kilpailukyvystä.

Kun katsomme eteenpäin, nämä tapahtumat antavat meille energiaa ja olemme edelleen sitoutuneita tuottamaan lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Kiitämme vilpittömästi jatkuvasta tuestanne ja luottamuksestanne Optomedia kohtaan.

 

Juho Himberg,

toimitusjohtaja

 

Vuoden 2024 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 7.5.2024 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 398 980 747 974#

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Tammi-maaliskuu 2024

Tammi-maaliskuu 2024 konsernin liikevaihto laski 4,4 prosenttia ollen 3 327 (3 478) tuhatta euroa. Laitteet-segmentillä oli hiljainen neljännes ja liikevaihto nousi 0,1 prosenttia 890 (888) tuhanteen euroon. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 5,9 prosenttia ollen 2 437 (2 590) tuhatta euroa.

Tammi-maaliskuun 2024 bruttokateprosentti laski 66,5 prosenttiin vertailukauden 71,2 prosentista.

Käyttökate laski ollen -648 (-513) tuhatta euroa. Lasku johtui pääosin heikentyneestä liikevaihdosta ja bruttotuloksesta.

Liiketulos oli -1 191 (-1 043) tuhatta euroa.

Tammi-maaliskuun 2024 nettorahoituserät olivat 94 (-134) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja Yhdysvaltojen dollarin välisistä kurssieroista euroon nähden.

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Tammi-maaliskuu 2024

Tammi-maaliskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -515 (-440) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -534 (-545) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli tilikaudella -366 (-349) tuhatta euroa.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 5 706 (7 179) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -2 585 (-2 136) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 2 364 (3 658) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Kiinalainen asiakas, jolta Optomedilla on merkittäviä myyntisaatavia, on jättänyt maksamatta useita suorituksia vuoden 2023 toisesta vuosipuoliskosta lähtien. Tämän seurauksena erityisen tappiovarauksen luottotappiovarausprosenttia on nostettu 50 prosenttiin kolmannella neljänneksellä 2023. Maksuaikatauluneuvottelut jatkuvat mainitun asiakkaan kanssa. Myyntisaatavaa on taseessa tällä hetkellä 778 tuhatta euroa.

 

Laitteet-segmentti

 Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

 

Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 Muutos, % 2023
Liikevaihto 890 888 0,1 % 5 009
Bruttotulos * 516 559 -7,6 % 2 947
Bruttokateprosentti*, % 58,0 % 62,9 % 58,8 %
Käyttökate -361 -426 15,3 % -1 264
Käyttökateprosentti *, % -40,5 % -47,9 % -25,2 %
Liiketulos -705 -779 9,5 % -2 707
Liiketulosprosentti*, % -79,2 % -87,7 % -54,0 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Tammi-maaliskuu 2024

Tammi-maaliskuu 2024 Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 0,1 prosenttia 890 (888) tuhanteen euroon. OEM- ja Kiinan liikevaihto kasvoi hieman, kun taas globaali jakelijamyynti laski hieman. Yhdysvalloissa myyntiorganisaation painopiste oli mahdollisen Aurora AEYE -lanseerauksen valmistelussa.

Bruttokateprosentti oli 58,0 (62,9) prosenttia.  Yhtiö myi vuosineljänneksen aikana Smartscope Pro -laitteita, joilla oli lievä negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Käyttökate oli -361 (-426) tuhatta euroa eli -40,5 (-47,9) prosenttia liikevaihdosta.

 

Ohjelmistot-segmentti

 Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamis-ohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 Muutos, % 2023
Liikevaihto 2 437 2 590 -5,9 % 10 091
Bruttotulos * 1 697 1 917 -11,5 % 7 346
Bruttokateprosentti *, % 69,6 % 74,0 % 72,8 %
Käyttökate 526 790 -33,4 % 2 629
Käyttökateprosentti *, % 21,6 % 30,5 % 26,1 %
Liiketulos 329 615 -46,5 % 1 889
Liiketulosprosentti *, % 13,5 % 23,8 % 18,7 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Tammi-maaliskuu 2024

Tammi-maaliskuussa 2024 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 5,9 prosenttia ollen 2 437 (2 590) tuhatta euroa, johtuen siitä että vuosineljänneksen aikana ei ollut suuria projektitoimituksia. Uutta kerrottavaa ei ole liittyen Suomen isoon julkisen puolen hankintaprosessiin, joka oli käynnissä neljänneksen aikana. Katsauskauden jälkeen Optomed tiedotti, että se on voittanut julkisessa kilpailutuksessa olleen jatkosopimuksen muun kuin terveydenhuoltoalan julkisen viraston kanssa. Optomed on toimittanut palveluita kyseiselle virastolle vuodesta 2003, mutta sopimus oli julkisessa kilpailutuksessa. Päätöksestä voi vielä valittaa.

Bruttokateprosentti laski ollen 69,6 (74,0). Käyttökate oli 526 (790) tuhatta euroa ja 21,6 (30,5) prosenttia liikevaihdosta.

 

Konsernitason kulut

 Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

 

Tammi-maaliskuu 2024

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 816 (877) tuhatta euroa.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

 

  3/2024 3/2023 12/2023
Laitteet 51 48 47
Ohjelmistot 47 45 47
Konsernihallinto 16 22 20
Yhteensä 114 115 114

 

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2023. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/sijoittajat/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 10.5.2024 klo 10.00 Life Science Center Keilaniemessä osoitteessa Keilaranta 16 C, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. Yhtiökokouskutsu ja lisätietoja on saatavissa osoitteessa:

https://www.optomed.com/fi/sijoittajat/varsinainen-yhtiokokous-2024/

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 18 130 397 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 353 973 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 1,95 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 29.2.2024 julkaistussa vuoden 2023 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Aiemmista avainriskeistä ”Aurora-AEYEn FDA-prosessi” ja ”Julkinen hankinta” eivät ole enää voimassa. Muut yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät eivät ole muuttuneet vuosikertomuksen julkaisun jälkeen.

 

Tilintarkastus

Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

 

Vuoden 2024 tulosjulkistukset

  • 8 elokuuta 2024Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2024
  • 7 marraskuuta 2024Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2024

 

Lisätietoja antaa

Sakari Knuutti, talousjohtaja

Sähköposti: sakari.knuutti@optomed.com

 

Juho Himberg, toimitusjohtaja

Sähköposti:  juho.himberg@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta.

www.optomed.com

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate, %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti, %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liiketulosprosentti, %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liiketulosprosentti, %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti, %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

Nettovelka / käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

Nettovelka / käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 2023
Liikevaihto 3 327 3 478 15 100
Liiketoiminnan muut tuotot 1 0 49
Materiaalit ja palvelut -1 114 -1 002 -4 857
Bruttotulos 2 213 2 476 10 292
Liiketulos -1 191 -1 043 -3 974
   
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  
Erityisen tappion luottotappiovarausprosentin
muutos 30 prosentista 50 prosenttiin
0 0 311
Oikaistu liiketulos -1 191 -1 043 -3 663
Poistot ja arvonalentumiset 543 530 2 193
Oikaistu käyttökate -648 -513 -1 470

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 2023
Liikevaihto 3 327 3 478 15 100
Liiketoiminnan muut tuotot 1 0 49
Materiaalit ja palvelut -1 114 -1 002 -4 857
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 127 -2 191 -8 699
Poistot ja arvonalentumiset -543 -530 -2 193
Liiketoiminnan muut kulut -734 -798 -3 374
Liiketulos -1 191 -1 043 -3 974
Rahoitustuotot 211 68 479
Rahoituskulut -118 -202 -1 024
Nettorahoituskulut 94 -134 -545
 
Voitto/tappio ennen veroja -1 098 -1 177 -4 519
Tuloverokulu 7 20 79
Kauden voitto/tappio -1 090 -1 157 -4 441
Kauden voiton/tappion jakautuminen  
Emoyrityksen omistajille -1 090 -1 157 -4 441
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 17 108 667 15 284 687 16 706 508
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,06 -0,08 -0,27

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 2023
Kauden voitto/tappio -1 090 -1 157 -4 441
Muut laajan tuloksen erät  
Kurssierot -80 78 283
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -80 78 283
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -1 170 -1 079 -4 157

 

Konsernitase

Tuhatta euroa 31.3.2024 31.3.2023 31.12.2023
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo  4 256  4 256  4 256
Kehittämismenot  7 996  6 849  7 731
Asiakassuhteet  887  1 109  942
Teknologia-omaisuuserä  407  509  433
Muut aineettomat hyödykkeet  386  374  384
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  13 932  13 096  13 746
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  652  793  710
Käyttöoikeusomaisuuserät  1 341  1 353  1 472
Laskennalliset verosaamiset  11  16  23
Pitkäaikaiset varat yhteensä  15 936  15 258  15 951
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus  2 777  3 071  2 820
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 259 4 324 3 190
Rahavarat  5 706  7 179  7 118
Lyhytaikaiset varat yhteensä  11 742  14 574  13 128
 
Varat yhteensä  27 678  29 832  29 079

 

Tuhatta euroa 31.3.2024 31.3.2023 31.12.2023
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma  80  80  80
Ylikurssirahasto  504  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  50 936  46 900  50 936
Muuntoero 255 129 334
Kertyneet voittovarat -31 460 -27 149 -27 052
Tilikauden tappio -1 090 -1 157 -4 441
Oma pääoma yhteensä  19 223  19 306  20 361
VELAT      
Pitkäaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  1 386  3 182  1 651
Julkiselta vallalta saadut lainat  681  874  713
Vuokrasopimusvelat  870  876  991
Laskennalliset verovelat  291  368  310
Pitkäaikaiset velat yhteensä  3 228  5 300  3 665
       
Lyhytaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  860  794  794
Julkiselta vallalta saadut lainat  193  193  193
Vuokrasopimusvelat  501  502  516
Ostovelat ja muut velat 3 672 3 737 3 550
Lyhytaikaiset velat yhteensä  5 227  5 226 5 052
       
Velat yhteensä  8 455  10 526  8 718
 
Oma pääoma ja velat yhteensä  27 678  29 832  29 079

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2024 80 504 50 936 334 -31 493  20 361
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -1 090 -1 090
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot -80 -80
Kauden laaja tulos yhteensä   -80 -1 090 -1 170
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti
Osakeperusteiset maksut
Osakeoptiot 32 32
Liiketoimet omistajien       32 32
kanssa yhteensä  
 
Oma pääoma 31.3.2024 80 504 50 936 255 -32 551  19 223

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

 

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 80 504 46 896 51 -27 189 20 342
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -1 157 -1 157
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 78 78
Kauden laaja tulos yhteensä   78 -1 157 -1 079
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti
Osakeperusteiset maksut
Osakeoptiot  4 40 43
Liiketoimet omistajien   4   40 43
kanssa yhteensä  
 Muut muutokset 0
Oma pääoma 31.3.2023 80 504 46 900 129 -28 307  19 306

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 80 504 46 896 51 -27 189 20 342
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -4 441 -4 441
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 283 283
Kauden laaja tulos yhteensä   283 -4 441 -4 157
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  3 973 3 973
Osakeperusteiset maksut 48 48
Osakeoptiot 19 137 156
Liiketoimet omistajien   4 039   137 4 176
kanssa yhteensä  
 
Oma pääoma 31.12.2023 80 504 50 936 334 -31 493  20 361

 

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 2023
Liiketoiminnan rahavirrat  
Kauden voitto/tappio -1 090 -1 157 -4 441
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 543 530 2 193
Rahoitustuotot ja -kulut -47 167 468
Muut oikaisut -2 -11 289
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -596 -471 -1 491
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -34 324 1 094
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 54 -95 118
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) 107 -171 -75
Rahavirta ennen rahoituseriä -468 -413 -354
Maksetut korot -29 -17 -169
Maksetut muut rahoituskulut -32 -10 -93
Saadut korot 14 0 0
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -515 -440 -615
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -509 -518 -2 199
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -25 -27 -213
Investointien nettorahavirta (B) -534 -545 -2 412
Rahoituksen rahavirta
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 4 4 310
Osakeannin transaktiokulut 0 0 -318
Lainojen lyhennykset -230 -230 -1 921
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -136 -122 -462
Rahoituksen nettorahavirta (C) -366 -349 1 609
Rahavarojen muutos (A+B+C) -1 415 -1 333 -1 419
Rahavarat kauden alussa 7 118 8 524 8 524
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 3 -12 13
Rahavarat kauden lopussa 5 706 7 179 7 118

 

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä osavuosikatsauksen laatimisperusta

 

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu Osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446–1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie, 1 90230 Oulu.

 

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)  mukaisesti. tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2024 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset-standardia mukaillen ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2023 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IAS 34 -standardissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

 

Raportoitavat segmentit

1-3/2024

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  890  2 437 0  3 327
Operatiiviset kulut netto -374 -740 1 -1 113
Kate 516 1 697 1  2 213
Poistot -344 -197 -3 -543
Muut kulut -877 -1 171 -814 -2 861
Liiketulos -705 329 -816 -1 191
Rahoituserät 0 0 94 94
Voitto/Tappio ennen verokuluja -705 329 -722 -1 098

 

1-3/2023

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  888  2 590 0  3 478
Operatiiviset kulut netto -330 -673 0 -1 002
Kate 559 1 917 0  2 476
Poistot -353 -175 -2 -530
Muut kulut -984 -1 127 -877 -2 989
Liiketulos -779 615 -879 -1 043
Rahoituserät 0 0 -134 -134
Voitto/Tappio ennen verokuluja -779 615 -1 014 -1 177

 

2023

 

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 009  10 091 0  15 100
Operatiiviset kulut netto -2 062 -2 745 0 -4 807
Kate 2 947 7 346 0  10 292
Poistot -1 444 -740 -9 -2 193
Muut kulut -4 210 -4 717 -3 146 -12 074
Liiketulos -2 707 1 889 -3 155 -3 974
Rahoituserät 0 0 -545 -545
Voitto/Tappio ennen verokuluja -2 707 1 889 -3 701 -4 519

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 1-3/2024 1-3/2023 2023
Liiketoiminnan muut tuotot 1 0 49
Yhteensä 1 0 49

 

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut 1-3/2024 1-3 2023 2023
Myynnin ja markkinoinnin kulut -95 -147 -635
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -79 -90 -230
Hallinto- ja yleiskulut -561 -562 -2 509
Liiketoiminnan kulut yhteensä -734 -798 -3 374

 

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan myös odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset sekä toteutuneet luottotappiot.

 

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  31.3.2024  31.3.2023  31.12.2023
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 1 386 3 182 1 651
Julkiselta vallalta saadut lainat 681 874 713
Vuokrasopimusvelat 870 876 991
Yhteensä 2 937 4 932 3 355
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 860 794 794
Julkiselta vallalta saadut lainat 193 193 193
Vuokrasopimusvelat 501 502 516
Ostovelat 1 102 758 782
Yhteensä 2 656 2 247 2 285
 
Rahoitusvelat yhteensä 5 594 7 179 5 640

 

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.

 

Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus

Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski. Erityisen tappiovarauksen luottotappiovarausprosenttia on nostettu 50 prosenttiin vertailukauden 30 prosentista.

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.3.2024  
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                    1 698 0,5 %                    8
Erääntyneet
1-30 päivää                         44 1,5 %                    1
30 päivää                          -8 4 %                  0
60 päivää                           6 9 %                    1
Yli 90 päivää                         67 12 %                    8
Erityinen tappiovaraus                    1 541 50 %                770
Yhteensä                    3 347                    788  

 

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.3.2023  
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                    1 839 0,5 %                    9
Erääntyneet
1-30 päivää                         83 1,5 %                    1
30 päivää                         33 4 %                    1
60 päivää                       255 9 %                  23
Yli 90 päivää                           5 12 %                    1
Erityinen tappiovaraus                    1 810 30 %                543
Yhteensä                    4 024                    578  

 

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.12.2023  
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                            1 516 0,5 %                           8
Erääntyneet
1-30 päivää                                  51 1,5 %                           1
30 päivää                                    6 4 %                           0
60 päivää                                  10 9 %                           1
Yli 90 päivää                               277 12 %                        33
Erityinen tappiovaraus                            1 534 50 %                      767
Yhteensä                            3 392                          809  

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

30.4.2024 Optomed tiedotti, että Optomed Aurora EYE DS-AI on onnistuneesti saanut FDA-myyntiluvan.

2.5.2024 Optomed tiedotti, että se on voittanut julkisessa kilpailutuksessa olleen jatkosopimuksen muun kuin terveydenhuoltoalan julkisen viraston kanssa. Optomed on toimittanut palveluita kyseiselle virastolle vuodesta 2003, mutta sopimus oli julkisessa kilpailutuksessa. Päätöksestä voi vielä valittaa.

 

Lue koko osavuosikatsaus täältä.