Optomedin vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu

Optomed Oyj Pörssitiedote 29.2.2024, klo 9.00, Helsinki

Optomedin vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu

Optomedin vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu tänään. Vuosikertomus sisältää konserni- ja emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin.

Optomedin tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut riippumattoman, kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Optomedin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä.

Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Tilinpäätös on lisäksi tiedotteen liitteenä XHTML-tiedostona.

Optomed Oyj

Lisätietoja

Sakari Knuutti, talousjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kehittäjistä. Optomed yhdistää silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.

Lue lisää ja koko raportti täältä.