Optomedin osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2023

Optomed Oyj Pörssitiedote  3.11.2023, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus,
tammi-syyskuu 2023

 

Heinä-syyskuu 2023

 • Liikevaihto nousi 14,0 prosenttia 4,2 (3,7) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 7,5 prosenttia ollen 1,8 (1,7) miljoonaa euroa johtuen kasvaneesta globaalista jakelijamyynnistä.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 19,4 prosenttia ollen 2,4 (2,0) miljoonaa euroa vahvan terveydenhuollon ratkaisumyynnin ansiosta.
 • Oikaistu käyttökate oli 0,3 (0,1) miljoonaa euroa vastaten 6,2 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate oli -0,0 (0,1) miljoonaa. Vertailukaudella sekä käyttökatteeseen että oikaistuun käyttökatteeseen vaikutti positiivisesti 0,8 miljoonan euron lainan perimättä jättö.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli ennätyksellinen, 767 (-504) tuhatta euroa.
 • Juho Himberg aloitti toimitusjohtajana lokakuun alusta.
 • Optomed toteutti onnistuneesti suunnatun osakeannin, keräten noin 4,3 miljoonan euron bruttovarat.
 • Näkymät ennallaan: Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna.

 

Tammi-syyskuu 2023

 • Liikevaihto nousi 7,4 prosenttia 11,4 (10,6) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 3,3 % ollen 4,0 (4,1) miljoonaa euroa.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 14,2 % olleen 7,5 (6,5) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu käyttökate oli -0,7 (-1,6) miljoonaa euroa vastaten -6,2 (-15,1) prosenttia liikevaihdosta.

 

Avainluvut

Tuhatta euroa 7-9/2023 7-9/2022 Muutos,  % 1-9/2023 1-9/2022 Muutos,  % 2022
Liikevaihto 4 218 3 700 14,0 % 11 440 10 648 7,4 % 14 660
Bruttotulos * 2 841 2 967 -4,2 % 7 803 7 305 6,8 % 10 069
Bruttokateprosentti *,  % 67,4 % 80,2 % 68,2 % 68,6 % 68,7 %
Käyttökate -48 145 -133,2 % -1 024 -1 604 36,2 % -1 952
Käyttökateprosentti *,  % -1,1 % 3,9 % -8,9 % -15,1 % -13,3 %
Oikaistu käyttökate * 263 145 80,9 % -713 -1 604 55,6 % -1 952
Oikaistu käyttökateprosentti *,  % 6,2 % 3,9 % -6,2 % -15,1 % -13,3 %
Liiketulos -603 -1 411 57,3 % -2 655 -4 227 37,2 % -5 097
Liiketulosprosentti *,  % -14,3 % -38,1 % -23,2 % -39,7 % -34,8 %
Oikaistu liiketulos * -291 -1 411 79,3 % -2 343 -4 227 44,6 % -5 097
Oikaistu liiketulosprosentti*,  % -6,9 % -38,1 % -20,5 % -39,7 % -34,8 %
Nettotulos -439 -1 377 68,1 % -2 911 -4 075 28,6 % -5 472
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,03 -0,10 71,9 % -0,18 -0,29 37,1 % -0,37
Liiketoiminnan nettorahavirta 767 -504 252,2 % -120 -2 093 94,3 % -2 370
Nettovelka -4 890 -271 1 707,5 % -4 890 -271 1 707,5  % -3 251
Nettovelka / käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
3,6 0,1 3,6 0,1 1,7
Nettovelka / oikaistu käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
4,6 0,1 4,6 0,1 1,7
Omavaraisuusaste * 68,9 % 63,3 % 68,9 % 63,3 % 65,0 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 297 251 18,0 % 942 850 10,9 % 1 198
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 192 124 55,2 % 505 480 5,4 % 661
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 489 375 30,3 % 1 447 1 329 8,9 % 1 859

 

 *) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed esittää oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen vaihtoehtoisina mittareina parantaakseen liiketoiminnan tuloksen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Heinä-syyskuussa 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 311 tuhatta euroa koskien lisääntynyttä luottoriskiä liittyen erääntyneisiin myyntisaataviin Kiinassa.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Optomedilla oli erinomainen kolmas vuosineljännes ja olen erittäin mielissäni suorituksestamme. Tulokset olivat enemmän kuin tyydyttäviä. Vuosineljänneksen aikana saimme muun muassa suuret tilaukset sekä Espanjasta että Kiinasta. Nämä tilaukset tarjoavat kasvumahdollisuuksia molemmissa maissa.

Haasteiden edessä tiimimme omistautuminen ja strateginen toteutus ovat tuottaneet meille hyviä tuloksia. Avainluvut, kuten liiketoiminnan rahavirta ja oikaistu käyttökate, heijastavat toimenpiteittemme tehokkuutta. Kun vertaillaan yhtiön tulosta vertailukauteen, on syytä korostaa, että vertailukauteen vaikutti positiivisesti 841 tuhannen euron lainan perimättä jättäminen, joka kirjattiin vertailukauden muihin tuottoihin.

Kolmannen vuosineljänneksen onnistumisista huolimatta, on myös käsiteltävä Optomed Aurora AEYE-tekoälykameran FDA-prosessin tilannetta. Tässä vaiheessa yhtiöllä ei ole lisäpäivityksiä. Teemme aktiivisesti yhteistyötä kumppaneidemme ja viranomaisten kanssa nopeuttaaksemme prosessia.

Eteenpäin katsottaessa olemme innoissamme saavutetusta vauhdista ja pysymme lujina pyrkimyksessämme kohti erinomaisuutta. Osakkeenomistajiemme jatkunut luottamus ja sijoitukset ovat keskeisiä menestyksemme kannalta, ja olemme omistautuneita tarjoamaan kestävää arvoa. Olemme optimistisia, mutta varovaisia.

Kiitos luottamuksestanne yhtiöömme.

Juho Himberg,
toimitusjohtaja

 

Vuoden 2023 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 3.11.2023 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 197 712 168#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Heinä-syyskuu 2023

Heinä-syyskuussa 2023 konsernin liikevaihto nousi 14,0 prosenttia ollen 4 218 (3 700) tuhatta euroa. Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 7,5 prosenttia 1 825 (1 697) tuhanteen euroon. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 19,4 prosenttia ollen 2 393 (2 003) tuhatta euroa. Kaikki myyntikanavat sekä Laitteet- että Ohjelmistot-segmenteissä suoriutuivat hyvin OEM-myyntikanavaa lukuun ottamatta.

Heinä-syyskuun 2023 bruttokateprosentti laski 67,4 prosenttiin vertailukauden 80,2 prosentista. Vertailukaudella bruttokatteeseen vaikutti negatiivisesti 200 tuhannen euron varastokuluvaraus ja positiivisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin vaikuttanut 841 tuhannen euron lainan perimättä jättäminen. Vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen avustuksilta ja liiketoiminnan muilta tuotoilta oikaistu bruttokateprosentti oli 68,2 prosenttia verrattuna vertailukauden 57,4 prosenttiin.

Käyttökate laski ollen -48 (145) tuhatta euroa. Oikaistu käyttökate oli 263 (145) tuhatta euroa. Vertailukauden käyttökatteeseen vaikutti edellä mainittu lainan perimättä jättäminen.

Liiketulos oli -603 (-1 411) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos oli -291 (-1 411) tuhatta euroa.

Heinä-syyskuun 2023 nettorahoituserät olivat 144 (15) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja Yhdysvaltojen dollarin välisistä kurssieroista euroon nähden.

 

Tammi-syyskuu 2023

Tammi-syyskuussa liikevaihto nousi 7,4 prosenttia ollen 11 440 (10 648) tuhatta johtuen Ohjelmistot-segmentin kasvusta. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 3,3 prosenttia ja Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 14,2 prosenttia.

Bruttokateprosentti laski 68,2 prosenttiin vertailukauden 68,6 prosentista.

Käyttökate oli -1 024 (-1 604) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -713 (-1 604) tuhatta euroa.

Liiketulos oli -2 655 (-4 227) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos oli -2 343 (-4 227) tuhatta euroa. Muutos johtui parantuneesta bruttotuloksesta sekä liiketoiminnan kulujen laskusta.

Nettorahoituserät olivat -315 (92) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja Yhdysvaltojen dollarin välisistä kurssieroista euroon nähden.

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Heinä-syyskuu 2023

Heinä-syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli 767 (-504) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -615 (-797) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli tilikaudella 3 721 (-172) tuhatta euroa. Optomed toteutti syyskuussa 2023 suunnatun osakeannin, joka koostui 1 589 042 yhtiön uudesta osakkeesta. Annissa kerättiin noin 4,3 miljoonan euron bruttovarat.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 9 565 (5 668) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -4 890 (-271) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 2 802 (4 138) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Kiinanlainen asiakas, jolta Optomedilla on merkittäviä myyntisaatavia, ei maksanut yhtä suoritusta neljänneksen aikana. Tämän seurauksena erityisen tappiovarauksen luottotappiovarausprosenttia on nostettu 50 prosenttiin vertailukauden 30 prosentista, nostaen tappiovarausta 311 tuhatta euroa. Myyntisaatavaa on taseessa tämän jälkeen 778 tuhatta euroa.

 

Tammi-syyskuu 2023

Tammi-syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -120 (-2 093) tuhatta euroa.

Investointien nettorahavirta oli -1 828 (-2 471) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista.

Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 3 024 (3 380) tuhatta euroa.

 

Laitteet-segmentti

 Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

Tuhatta euroa 7-9/2023 7-9/2022 Muutos, % 1-9/2023 1-9/2022 Muutos,  % 2022
Liikevaihto 1 825 1 697 7,5 % 3 986 4 122 -3,3 % 5 398
Bruttotulos * 1 124 1 592 -29,4 % 2 356 2 875 -18,0 % 3 738
Bruttokateprosentti*, % 61,6 % 93,8 % 59,1 % 69,7 % 69,3 %
Käyttökate -50 546 -109,2 % -693 -417 -66,2 % -670
Käyttökateprosentti *, % -2,7 % 32,2 % -17,4 % -10,1 % -12,4 %
Liiketulos -413 -844 51,1 % -1 769 -2 550 30,6 % -3 159
Liiketulosprosentti*, % -22,6 % -49,7 % -44,4 % -61,9 % -58,5 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Heinä-syyskuu 2023

Heinä-syyskuussa 2023 Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 7,5 prosenttia 1 825 (1 697) tuhanteen euroon. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti kansainvälisen jakelijamyynnin ja Kiinan myyntikanavat, mutta myös Yhdysvaltain markkinoiden liikevaihto jatkoi kasvu-urallaan. Neljänneksen aikana Optomed toimitti suuren laitetoimituksen kiinalaiselle asiakkaalle ja merkittävän diabeettisen retinopatian seulontaratkaisun julkisen sektorin loppuasiakkaalle Valenciaan Espanjaan. Espanjan toimitus koostui Optomed Aurora IQ kameroista ja niihin liittyvän ohjelmistoratkaisun.

Bruttokateprosentti oli 61,6 (93,8) prosenttia. Käyttökate oli -50 (546) tuhatta euroa eli -2,7 (32,2) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukaudella Optomedille myönnettiin 841 tuhannen euron lainan perimättä jättäminen, joka kirjattiin muihin tuottoihin, vaikuttaen positiivisestin sekä bruttotulokseen että käyttökatteeseen. Bruttokateprosentti oikaistuna avustuksilla ja muilla liiketoiminnan tuotolla oli 61,9 (44,2) prosenttia.

 

Tammi-syyskuu 2023

Tammi-syyskuussa 2023 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 3,3 prosenttia ollen 3 986 (4 122) tuhatta euroa.

Bruttokateprosentti laski 59,1 prosenttiin edellisen vuoden 69,7 prosentista. Bruttokateprosentti oikaistuna avustuksilla ja muilla liiketoiminnan tuotolla oli 59,1 (48,4) prosenttia. Edellä mainitusti oikaistun bruttokateprosentin parantunut kannattavuus oli erityisesti kansainvälisen jakelijamyynnin parantuneiden katteiden ansiota.

Käyttökate oli -693 (-417) tuhatta euroa eli -17,4 (-10,1) prosenttia liikevaihdosta. Alentunut kannattavuus johtui jo mainitusta vertailukauden tammi-syyskuu 2022 kertaluonteisesta erästä, joka kasvatti sekä bruttokatetta että käyttökatetta.

 

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamis-ohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 7-9/2023 7-9/2022 Muutos, % 1-9/2023 1-9/2022 Muutos, % 2022
Liikevaihto 2 393 2 003 19,4 % 7 454 6 525 14,2 % 9 263
Bruttotulos * 1 718 1 374 25,0 % 5 447 4 430 22,9 % 6 330
Bruttokateprosentti *, % 71,8 % 68,6 % 73,1 % 67,9 % 68,3 %
Käyttökate 636 475 34,1 % 2 004 1 373 46,0 % 2 079
Käyttökateprosentti *, % 26,6 % 23,7 % 26,9 % 21,0 % 22,4 %
Liiketulos 448 310 44,5 % 1 456 890 63,7 % 1 431
Liiketulosprosentti *, % 18,7 % 15,5 % 19,5 % 13,6 % 15,4 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Heinä-syyskuu 2023

Heinä-syyskuussa 2023 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 19,4 prosenttia ollen 2 393 (2 003) tuhatta euroa. Terveydenhuollon ratkaisuliiketoiminta jatkoi kasvuaan.

Terveydenhuollon ratkaisumyynnin kannattavuuden parantuminen vaikutti positiivisesti segmentin kannattavuuteen. Bruttokateprosentti nousi ollen 71,8 (68,6). Käyttökate oli 636 (475) tuhatta euroa ja 26,6 (23,7) prosenttia liikevaihdosta.

 

Tammi-syyskuu 2023

Tammi-syyskuussa 2023 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 14,2 prosenttia 7 454 (6 525) tuhanteen euroon.

Bruttokateprosentti nousi ollen 73,1 (67,9) prosenttia. Käyttökate oli 2 004 (1 373) tuhatta euroa eli 26,9 (21,0) prosenttia liikevaihdosta. Keskeinen syy kannattavuuden parantumiseen oli terveydenhuollon ratkaisumyynnin myynnin parantuminen.

 

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

 

Heinä-syyskuu 2023

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 635 (875) tuhatta euroa.

 

Tammi-syyskuu 2023

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 2 335 (2 560) tuhatta euroa.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

9/2023 9/2022
Laitteet 47 54
Ohjelmistot 48 42
Konsernihallinto 21 24
Yhteensä 116 120

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2022. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/sijoittajat/.

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n 10.5.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hylätä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2022 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja Catherine Calarco ja Ty Lee valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Hyry. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 654 135 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 654 135 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallituksen jäsenten vähimmäismäärä laskettiin viidestä neljään jäseneen.

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Catherine Calarco
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Catherine Calarco
 • Ty Lee

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 18 130 397 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 353 973 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 2,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

 

Suunnattu osakeanti

Optomed toteutti syyskuussa 2023 suunnatun osakeannin, joka koostui 1 589 042 yhtiön uudesta osakkeesta. Annissa kerättiin noin 4,3 miljoonan euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on yhtiön taseen vahvistaminen sekä riittävän rahoituksen varmistaminen Yhtiön kasvustrategian toimeenpanolle erityisesti Yhdysvaltain diabeettisen retinopatian seulontamarkkinoilla. Sijoittajiin kuuluu kokeneita ja institutionaalisia sijoittajia.  Merkintähinta oli 2,70 euroa Osakkeelta vastaten noin 9,09 prosentin alennusta Yhtiön osakkeen viimeisen 5 päivän määräpainotettuun keskihintaan (2,97 euroa), mukaan lukien 20.9.2023. Merkintähinta vastaa noin 8,78 prosentin alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 20.9.2023. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kaupankäynti niillä alkoi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 25.9.2023.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 2.3.2023 julkaistussa vuoden 2022 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Seuraava riski on lisätty riskipositioon.

 

Julkinen hankinta

Optomedin Ohjelmistot-segmentti tarjoaa kehityspalveluita valtakunnalliselle julkiselle virastolle Suomessa sopimuksella, jonka voimassaoloaika päättyy heinäkuun alussa 2024. Uuden jatkosopimuksen solminen viraston kanssa on riippuvainen julkisen hankintaprosessin tuloksesta. On olemassa riski, että Yhtiö ei voita hankintaprosessia ja jatkosopimusta.

Mikäli yhtiö ei voita kilpailutusta, negatiivisen vaikutuksen vuoden 2024 liikevaihtoon arvioidaan olevan noin miljoona euroa.

 

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

 

Vuoden 2024 tulosjulkistukset

 • 15 helmikuuta 2024 Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2023
 • 7 toukokuuta 2024 Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2024
 • 8 elokuuta 2024 Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2024
 • 7 marraskuuta 2024 Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2024

 

Lisätietoja antaa

Sakari Knuutti, talousjohtaja
Puhelin: +358 (0)50 562 4077
Sähköposti: sakari.knuutti@optomed.com

Juho Himberg, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 (0)40 555 1050
Sähköposti:  juho.himberg@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta.

www.optomed.com

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

 

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate, %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti, %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liiketulosprosentti, %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liiketulosprosentti, %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti, %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

Nettovelka / käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

Nettovelka / käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 2022
Liikevaihto 4 218 3 700 11 440 10 648 14 660
Liiketoiminnan muut tuotot -6 842 28 879 857
Materiaalit ja palvelut -1 371 -1 576 -3 665 -4 221 -5 449
Bruttotulos 2 841 2 967 7 803 7 305 10 069
Liiketulos -603 -1 411 -2 655 -4 227 -5 097
 
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Erityisen tappion luottotappiovarausprosentin
muutos 30 prosentista 50 prosenttiin
311 0 311 0 0
Oikaistu liiketulos -291 -1 411 -2 343 -4 227 -5 097
Poistot ja arvonalentumiset 554 -1 557 1 631 2 622 3 145
Oikaistu käyttökate 263 145 -713 -1 604 -1 952

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 2022
Liikevaihto 4 218 3 700 11 440 10 648 14 660
Liiketoiminnan muut tuotot -6 842 28 879 857
Materiaalit ja palvelut -1 371 -1 576 -3 665 -4 221 -5 449
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 876 -2 083 -6 258 -6 449 -8 827
Poistot ja arvonalentumiset -554 -1 557 -1 631 -2 622 -3 145
Liiketoiminnan muut kulut -1 013 -739 -2 569 -2 460 -3 193
Liiketulos -603 -1 411 -2 655 -4 227 -5 097
Rahoitustuotot 317 145 423 563 569
Rahoituskulut -173 -130 -738 -471 -1 024
Nettorahoituskulut 144 15 -315 92 -454
 
Voitto/tappio ennen veroja -459 -1 397 -2 970 -4 135 -5 551
Tuloverokulu 20 20 59 59 79
Kauden voitto/tappio -439 -1 377 -2 911 -4 075 -5 472
Kauden voiton/tappion jakautuminen  
Emoyrityksen omistajille -439 -1 377 -2 911 -4 075 -5 472
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 16 114 040 14 180 928 16 114 040 14 180 928 14 640 697
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,03 -0,10 -0,18 -0,29 -0,37

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 2022
Kauden voitto/tappio -439 -1 377 -2 911 -4 075 -5 472
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot -133 -21 111 -141 139
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -133 -21 111 -141 139
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -573 -1 398 -2 800 -4 216 -5 333

 

Konsernitase

Tuhatta euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo  4 256  4 256  4 256
Kehittämismenot  7 493  6 287  6 562
Asiakassuhteet  998  1 220  1 164
Teknologia-omaisuuserä  458  560  534
Muut aineettomat hyödykkeet  387  360  379
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  13 592  12 683  12 895
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  747  932  852
Käyttöoikeusomaisuuserät  1 069  920  1 448
Laskennalliset verosaamiset  17  15  15
Pitkäaikaiset varat yhteensä  15 425  14 549  15 210
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus  2 793 2 833 2 998
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 697 4 782 4 568
Rahavarat  9 565  5 668  8 524
Lyhytaikaiset varat yhteensä  16 054  13 283  16 090
 
Varat yhteensä  31 479  27 832  31 300

 

Tuhatta euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma  80  80  80
Ylikurssirahasto  504  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  50 936  43 137  46 896
Muuntoero 162 -228 51
Kertyneet voittovarat -27 085 -21 803 -21 717
Tilikauden tappio -2 911 -4 075 -5 472
Oma pääoma yhteensä  21 686  17 613  20 342
VELAT      
Pitkäaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  1 851  3 579  3 380
Julkiselta vallalta saadut lainat  837  1 030  906
Vuokrasopimusvelat  595  538  1 058
Laskennalliset verovelat  329  406  387
Pitkäaikaiset velat yhteensä  3 613  5 553  5 731
       
Lyhytaikaiset velat      
Lainat rahoituslaitoksilta  1 794  596  794
Julkiselta vallalta saadut lainat  193  193  193
Vuokrasopimusvelat  505  400  412
Ostovelat ja muut velat 3 687 3 477 3 828
Lyhytaikaiset velat yhteensä  6 180  4 666  5 227 
       
Velat yhteensä  9 793  10 218  10 957
 
Oma pääoma ja velat yhteensä 31 479  27 832  31 300

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 80 504 46 896 51 -27 189 20 342
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -2 911 -2 911
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 111 111
Kauden laaja tulos yhteensä   111 -2 911 -2 800
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  4 023  4 023
Osakeoptiot 16 105 121
Liiketoimet omistajien   4 039   105 4 144
kanssa yhteensä
 
Oma pääoma 30.9.2023 80 504 50 936 162 -29 995  21 686

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 80 504 38 526 -88 -21 970 17 052
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -4 075 -4 075
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot -141 -141
Kauden laaja tulos yhteensä   -141 -4 075 -4 216
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti 4 611 4 611
Osake optiot 167 167
Liiketoimet omistajien   4 611   167 4 778
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 0
Oma pääoma 30.9.2022 80 504 43 137 -228 -25 878  17 613

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 80 504 38 526 -88 -21 970 17 052
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -5 472 -5 472
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 139 139
Kauden laaja tulos yhteensä   139 -5 472 -5 333
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  8 371 8 371
Osakeoptiot 253 253
Liiketoimet omistajien   8 371   253 8 624
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 0
Oma pääoma 31.12.2022 80 504 46 896 51 -27 189  20 342

 

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 2022
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -439 -1 377 -2 911 -4 075 -5 472
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 554 1 557 1 631 2 622 3 145
Rahoitustuotot ja -kulut -79 37 423 0 618
Muut oikaisut 366 -782 311 -752 -770
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 402 -565 -546 -2 204 -2 479
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 611 496 597 64 204
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 187 345 173 159 -68
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) -334 -725 -175 20 172
Rahavirta ennen rahoituseriä 866 -449 50 -1 962 -2 171
Maksetut korot -76 -38 -128 -60 -76
Maksetut muut rahoituskulut -23 -17 -42 -72 -123
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 767 -504 -120 -2 093 -2 370
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -549 -449 -1 672 -1 729 -2 249
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -67 -349 -156 -742 -780
Investointien nettorahavirta (B) -615 -797 -1 828 -2 471 -3 029
Rahoituksen rahavirta
Osakemerkinnöistä saadut maksut 4 294 7 4 310 4 952 9 012
Osakeannin transaktiokulut -318 0 -318 -382 -682
Lainojen lyhennykset -132 -73 -598 -880 -912
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -123 -106 -370 -310 -415
Rahoituksen nettorahavirta (C) 3 721 -172 3 024 3 380 7 003
Rahavarojen muutos (A+B+C) 3 872 -1 473 1 077 -1 184 1 605
Rahavarat kauden alussa 5 691 7 079 8 524 6 804 6 804
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 2 63 -36 48 115
Rahavarat kauden lopussa 9 565 5 668 9 565 5 668 8 524

 

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä osavuosikatsauksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu Osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446–1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie, 1 90230 Oulu.

 

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)  mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2023 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset-standardia mukaillen ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2022 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa.Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IAS 34 -standardissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Yhtiön hallitus valtuutti osavuosikatsauksen julkistamisen.

 

Raportoitavat segmentit

7-9/2023

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 825  2 393 0  4 218
Operatiiviset kulut netto -701 -675 0 -1 376
Kate 1 124 1 718 0  2 841
Poistot -363 -189 -3 -554
Muut kulut -1 174 -1 081 -635 -2 890
Liiketulos -413 448 -637 -603
Rahoituserät 0 0 144 144
Voitto/Tappio ennen verokuluja -413 448 -494 -459

 

7-9/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 697  2 003 0  3 700
Operatiiviset kulut netto -105 -629 0 -734
Kate 1 592 1 374 0  2 967
Poistot -1 390 -165 -2 -1 557
Muut kulut -1 046 -900 -875 -2 821
Liiketulos -844 310 -877 -1 411
Rahoituserät 0 0 15 15
Voitto/Tappio ennen verokuluja -844 310 -863 -1 397

 

1-9/2023

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  3 986  7 454 0  11 440
Operatiiviset kulut netto -1 630 -2 007 0 -3 637
Kate 2 356 5 447 0  7 803
Poistot -1 076 -548 -7 -1 631
Muut kulut -3 050 -3 443 -2 335 -8 827
Liiketulos -1 769 1 456 -2 342 -2 655
Rahoituserät 0 0 -315 -315
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 769 1 456 -2 657 -2 970

 

1-9/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  4 122  6 525 0  10 648
Operatiiviset kulut netto -1 248 -2 095 0 -3 342
Kate 2 875 4 430 0  7 305
Poistot -2 133 -483 -6 -2 622
Muut kulut -3 292 -3 057 -2 560 -8 909
Liiketulos -2 550 890 -2 566 -4 227
Rahoituserät 0 0 92 92
Voitto/Tappio ennen verokuluja -2 550 890 -2 474 -4 135

 

2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 398  9 263 0  14 660
Operatiiviset kulut netto -1 659 -2 933 0 -4 592
Kate 3 738 6 330 0  10 069
Poistot -2 489 -649 -8 -3 145
Muut kulut -4 408 -4 251 -3 361 -12 020
Liiketulos -3 159 1 431 -3 368 -5 097
Rahoituserät 0 0 -454 -454
Voitto/Tappio ennen verokuluja -3 159 1 431 -3 823 -5 551

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 2022
Liiketoiminnan muut tuotot -6 842 28 879 857
Yhteensä -6 842 28 879 857

 

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut 7-9/2023 7-9 2022 1-9/2023 1-9/2022 2022
Myynnin ja markkinoinnin kulut -111 -200 -450 -578 -784
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -54 -36 -186 -298 -361
Hallinto- ja yleiskulut -849 -503 -1 933 -1 584 -2 049
Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 013 -739 -2 569 -2 460 -3 193

 

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan myös odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset sekä toteutuneet luottotappiot.

 

Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus

Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski. Erityisen tappiovarauksen luottotappiovarausprosenttia on nostettu 50 prosenttiin vertailukauden 30 prosentista.

 

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
30.9.2023
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                    1 647 0,5 %                    8
Erääntyneet
7-90 päivää                         38 1,5 %                    1
30 päivää                         83 4 %                    3
60 päivää                       125 9 %                  11
Yli 90 päivää                       306 12 %                  37
Erityinen tappiovaraus                    1 556 50 %                778
Yhteensä                    3 756                  838  

 

1 000 euroa Bruttokirjanpito arvo Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
30.9.2022
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                 1 572 0,50 %                              8
Erääntyneet
7-90 päivää                    144 1,50 %                              2
31-90 päivää                    135 4 %                              5
61-90 päivää                      12 9 %                              1
Yli 90 päivää                      37 12 %                              4
Erityinen tappiovaraus                 2 211 30 %                          663
Yhteensä                 4 112                            684  

 

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.12.2022
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                    1 664 0,50 %                    8
Erääntyneet
7-90 päivää                       161 1,50 %                    2
30 päivää                           7 4 %                    0
60 päivää                         29 9 %                    3
Yli 90 päivää                         12 12 %                    1
Erityinen tappiovaraus                    1 962 30 %                589
Yhteensä                    3 836                  604  

 

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  30.9.2023 30.9.2022  31.12.2022
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 1 851 3 579 3 380
Julkiselta vallalta saadut lainat 837 1 030 906
Vuokrasopimusvelat 595 538 1 058
Yhteensä 3 284 5 147 5 344
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 1794 596 794
Julkiselta vallalta saadut lainat 193 193 193
Vuokrasopimusvelat 505 400 412
Ostovelat 990 1 004 869
Yhteensä 3 482 2 193 2 268
 
Rahoitusvelat yhteensä 6 766 7 340 7 612

 

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

 

Lue koko katsaus täältä.