Optomed Oyj:n tilinpäätöstiedote, tammi-joulukuu 2022

Optomed Oyj  Pörssitiedote  17.2.2023, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n tilinpäätöstiedote, tammi-joulukuu 2022

 

Loka–joulukuu 2022

 • Liikevaihto nousi 13,0 prosenttia 4,0 (3,6) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 4,0 prosenttia ollen 1,3 (1,3) miljoonaa euroa.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 23,2 prosenttia ollen 2,7 (2,2) miljoonaa euroa vahvan terveydenhuollon ratkaisumyynnin ansiosta.
 • Käyttökate oli -0,3 (-1,5) miljoonaa euroa ollen -8,7 (-43,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Optomed toteutti onnistuneesti suunnatun osakeannin keräten 4,1 miljoonaa euroa.
 • Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna.

 

Tammi–joulukuu 2022

 • Liikevaihto laski 1,3 prosenttia 14,7 (14,9) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 7,6 % ollen 5,4 (5,8) miljoonaa euroa.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 2,8 % ollen 9,3 (9,0) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate oli -2,0 (-2,0) miljoonaa euroa vastaten -13,3 (-13,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Optomed toteutti kaksi suunnattua osakeantia, jotka koostuivat yhteensä 2 538 211 osakkeesta, keräten vuonna 2022 bruttotuloja noin 8,9 miljoonaa euroa.
 • Optomed pyrkii saamaan FDA:n hyväksynnän kädessä pidettävälle silmänpohjakameralleen Auroralle yhdessä AEYE Healthin tekoälynratkaisun kanssa, jolla tunnistetaan lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit. Optomed ilmoitti prospektiivisen monikeskustutkimuksen tulokset helmikuussa 2022, ja yhtiö työskentelee parhaillaan käsitelläkseen FDA:n lisätietopyynnöt.

 

Avainluvut

Tuhatta euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 2022 2021 Muutos, %
Liikevaihto 4 013 3 552 13,0 % 14 660 14 850 -1,3 %
Bruttotulos * 2 764 2 407 14,8 % 10 069 10 558 -4,6 %
Bruttokateprosentti *, % 68,9 % 67,8 % 68,7 % 71,1 %
Käyttökate -347 -1 528 77,3 % -1 952 -2 002 2,5 %
Käyttökateprosentti *, % -8,7 % -43,0 % -13,3 % -13,5 %
Oikaistu käyttökate * -347 -1 528 77,3 % -1 952 -2 002 2,5 %
Oikaistu käyttökateprosentti *, % -8,7 % -43,0 % -13,3 % -13,5 %
Liiketulos -870 -2 182 60,1 % -5 097 -4 780 -6,6 %
Liiketulosprosentti *, % -21,7 % -61,4 % -34,8 % -32,2 %
Oikaistu liiketulos * -870 -2 182 60,1 % -5 097 -4 780 -6,6 %
Oikaistu liiketulosprosentti*, % -21,7 % -61,4 % -34,8 % -32,2 %
Nettotulos -1 397 -1 936 27,8 % -5 472 -4 249 -28,8 %
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,10 -0,14 33,8 % -0,37 -0,32 -18,2 %
Liiketoiminnan nettorahavirta -109 -484 77,5 % -2 370 -2 940 19,4 %
Nettovelka -3 251 213 -1 629,6 % -3 251 213 -1 629,6 %
Nettovelka / oikaistu käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
1,7 -0,1 1,7 -0,1
Omavaraisuusaste * 65,0 % 58,8 % 65,0 % 58,8 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 348 419 -16,9 % 1 198 1 773 -32,5 %
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 182 121 50,1 % 661 511 29,5 %
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 530 540 -1,9 % 1 859 2 284 -18,6 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

 

Toimitusjohtajan katsaus

Loppuvuoden vahva kasvu länsimarkkinoilla kuroi kiinni Kiinan liikevaihdon pudotuksen. Hyvät tulokset Aurora AEYE tekoälykameran kliinisestä tutkimuksesta, lisätyötä kuitenkin vielä tarvitaan FDA hyväksynnän saamiseksi. Liiketoiminnan painopiste vahvasti länsimarkkinoilla.

Optomedin ensimmäinen vuosipuolisko oli heikko Kiinan liikevaihdon laskiessa vuositasolla noin 1,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Loppuvuoden aikana molempien liiketoimintayksiköidemme liikevaihto kääntyi kuitenkin länsimarkkinoiden kasvaneen kysynnän ja muutaman isomman ratkaisutoimituksen vetämänä vahvaan kasvuun. Odotamme länsimarkkinoiden kysynnän jatkuvan vahvana myös vuonna 2023, ja pyrimme aktiivisesti löytämään myös Kiinan markkinalle ja muille kehittyville markkinoille uusia merkittäviä strategisia asiakkuuksia ja kumppanuuksia. Kiinan Covid-tilanteen ja sitä kautta markkinan odotetaan viimeinkin parantuvan sen jälkeen, kun viimeisin pandemia-aalto menee maassa ohitse oletettavasti alkuvuoden 2023 aikana.

Vuoden merkittävin yksittäinen tapahtuma oli Yhdysvalloissa toteutetun Aurora AEYE – tekoälykameramme kliinisen tutkimuksen valmistuminen ja siitä saatujen tulosten julkaiseminen. Olimme erittäin tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin, mitkä mahdollistivat FDA-myyntilupaan tähtäävän prosessin käynnistämisen. Näemme että diabeettisen retinopatian seulontamarkkinan murros Yhdysvalloissa on uuden korvattavuuskoodin (CPT 92229) myötä nyt alkamassa.

Aurora AEYE -tuotteen FDA-lupaprosessi on meneillään ja FDA esitti Optomedille vuoden lopulla viimeisimmät lisätietopyynnöt. Optomed pyrkii keräämään tarvittavat lisätiedot ja toimittamaan nämä FDA:lle yhdessä päivitetyn lupahakemuksen kanssa lähikuukausien aikana. Yhtiön kannalta olennaista on tehdä tarkkaa ja kattavaa työtä pyydettyjen lisätietojen keräämisessä ja toimittamisessa FDA:lle. Uskomme että luvan saamisen todennäköisyys on näin toimien varsin hyvä. Vaikka FDA-hyväksynnän saaminen diagnostista tekoälyä hyödyntäville lääketieteellisille laitteille on erityisen aikaa vievää ja haasteellista Yhdysvalloissa, uskomme vahvasti näiden investointien kannattavan. Yhdysvaltain erityisen korkeat laatukriteerit ja korkea markkinoille tulokynnys synnyttävät luottamusta asiakaskunnassa ja tuovat hyväksynnän saaneille ratkaisuille vahvaa suojaa kilpailulta. Uuden korvattavuuskoodin (CPT 92229) myötä ratkaisujen kaupallinen potentiaali on hyvin merkittävä.

Olemme arvioineet, että Yhdysvalloissa tulisi noin 5-10 vuoden kuluttua olemaan arviolta 50 000 – 100 000 diagnostiseen tekoälyyn kytkeytyvää silmänpohjakameraa seulomassa diabeettista retinopatiaa ja myöhemmin myös muita sokeuttavia silmäsairauksia sekä systeemisiä sairauksia, ja että 5-10 vuoden kuluttua suurin osa diabeettisen retinopatian seulonnoista tehdään Yhdysvalloissa tekoälyä hyödyntäen. Tämä on merkittävä mahdollisuus ja FDA-lupaprosessin onnistuessa Optomed tulee olemaan ainutlaatuisessa asemassa tässä markkinamurroksessa. Optomedin liiketoimintamalli näistä ratkaisuista tulee olemaan pääsääntöisesti jatkuvalaskutteista.

Merkittävän kasvupotentiaalin ja uudelle Aurora AEYE – tekoälykameralle tavoittelemamme FDA-hyväksynnän johdosta keskitämme kasvupanostuksemme vahvasti Yhdysvaltoihin. Palkkasimme Yhdysvaltoihin vuoden 2022 aikana merkittävän määrän uutta myynnin ja markkinoinnin henkilöstöä, minkä seurauksena meillä on siellä tällä hetkellä vahva ja osaava organisaatio myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun toiminnoissa. Myymme tämän organisaation toimesta sekä kameroitamme että niihin liittyviä ohjelmistoratkaisuja. Olemme lisäksi ryhtyneet kouluttamaan ja valmistelemaan yhteistyökumppaneitamme odottamaamme Aurora AEYE – tuotelanseerausta varten. Näemme Yhdysvallat yhtiöllemme sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä selkeästi merkittävimpänä kasvumarkkinana, missä meillä on hyvät edellytykset menestyä.

Muualla maailmassa yhtiön kustannukset ovat olleet laskussa. Isoimmat kehityshankkeemme lähenevät valmistumista, minkä seurauksena yhtiön kiinteät kulut ja investoinnit ovat jatkossa hieman aikaisempaa alemmalla tasolla Yhdysvaltain ulkopuolella. Olemme juuri käynnistäneet kaupalliset lanseeraustoimenpiteet uudelle silmäklinikoille suunnatulle ohjelmistotuotteellemme Avenue Flowlle. Tämän lisäksi uuden laitetuotteemme kehitystyö on jo loppusuoralla ja valmistaudumme aloittamaan sen tyyppihyväksyntä (CE) – testaukset. Tuotteen kaupallinen esittely tehdään sen saatua CE-hyväksynnän.

Jatkamme määrätietoisesti strategiamme toteuttamista.

Seppo Kopsala, Toimitusjohtaja

 

Vuoden 2023 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 17.2.2023 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00
SE +46 8 505 218 52
UK +44 20 3321 5273
US +1 646 838 1719
FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 235 776 314#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Loka-joulukuu 2022

Loka-joulukuussa 2022 konsernin liikevaihto nousi 13,0 prosenttia ollen 4 013 (3 552) tuhatta euroa. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 23,2 prosenttia segmentin terveydenhuoltoliiketoiminnan erittäin vahvan neljänneksen ansiosta. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 4,0 prosenttia 1,3 (1,3) miljoonaan euroon kolmannen vuosineljänneksen erittäin vahvan 45,4 prosentin kasvun jälkeen.

Bruttokateprosentti nousi 68,9 prosenttiin vertailukauden 67,8 prosentista. Vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen bruttokateprosentti avustuksilla ja liiketoiminnan muilla tuotoilla oikaistuna olisi ollut 69,4 prosenttia verrattuna vuoden 2021 oikaisemattomaan 66,2 prosenttiin. Bruttokateprosentin parantumiseen vaikutti Laitteet-segmentti, jonka bruttokateprosentti parani erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla.

Loka-joulukuun 2022 käyttökate oli -347 (-1 528) tuhatta euroa. Vertailukauteen vaikutti luottotappiovaraus, joka liittyi erääntyneeseen myyntisaamiseen Kiinassa. Luottotappiovaraus selittää noin 700 tuhatta euroa eroa vertailukauteen, kun taas lopun eron selittää parantunut bruttotulos.

Loka-joulukuun 2022 nettorahoituskulut olivat -546 (226) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin sekä Yhdysvaltojen dollarin että euron välisistä kurssieroista.

 

Tammi-joulukuu 2022

Tammi-joulukuussa liikevaihto laski 1,3 prosenttia ollen 14 660 (14 850) tuhatta euroa. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 7,6 prosenttia ja Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 2,8 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa hiljentyneestä liiketoiminnasta Kiinassa, jossa liikevaihto laski noin 1,5 miljoonaa euroa.

Bruttokateprosentti laski 68,7 prosenttiin vertailukauden 71,1 prosentista. Yhtiön liiketoiminnan muut tulot olivat 857 (810) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyi 841 (538) tuhannen euron Business Finlandin lainan perimättä jättäminen päättyneisiin tuotekehityshankkeisiin liittyen. Vuoden 2022 tammi-joulukuun bruttokateprosentti olisi ollut 62,8 (65,6) prosenttia ilman saatuja avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja.

Käyttökate oli -1 952 (-2 002) tuhatta euroa ja liiketulos oli -5 097 (-4 780) tuhatta euroa. Liiketulokseen vaikutti tuotekehityshankkeen 1 040 tuhannen euron alaskirjaus. Kohonneet henkilöstökulut erityisesti Yhdysvalloissa ja heikentynyt bruttotulos vaikuttivat negatiivisesti käyttökatteeseen tänä vuonna.

Nettorahoituserät olivat -454 (453) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin että Yhdysvaltojen dollarin ja euron välisistä kurssieroista.

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Loka-joulukuu 2022

Loka-joulukuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -109 (-484) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -557 (-882) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli tilikaudella 3 531 (291) tuhatta euroa. Optomed toteutti suunnatun osakeannin ja keräsi noin 4,1 miljoonan euron bruttovarat joulukuussa 2022.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 8 524 (6 804) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -3 251 (213) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 3 738 (4 315) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääomaan sisältyy myyntisaamisia 3,6 (3,7) miljoonaa euroa. Yksi kiinalainen asiakas edustaa noin 50 % konsernin kaikista myyntisaamisista. Saamisista noin 2,0 miljoonaa euroa on erääntynyttä, minkä vuoksi on johdon arvion perusteella tehty 589 tuhannen euron luottotappiovaraus, joka on noin 30 % kokonaissaatavasta.

 

Tammi-joulukuu 2022

Tammi-joulukuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -2 370 (-2 940) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -3 029 (-2 574) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 7 003 (1 637). Optomed toteutti vuonna 2022 kaksi suunnattua osakeantia, jotka koostuivat yhteensä 2 538 211 uudesta osakkeesta. Anneissa kerättiin noin 8,9 miljoonan euron bruttovarat.

 

Laitteet-segmentti 

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

Tuhatta euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 2022 2021 Muutos, %
Liikevaihto 1 275 1 329 -4,0 % 5 398 5 839 -7,6 %
Bruttotulos * 864 764 13,1 % 3 738 4 139 -9,7 %
Bruttokateprosentti*, % 67,7 % 57,5 % 69,3 % 70,9 %
Käyttökate -253 -1 198 78,9 % -670 -1 014 33,9 %
Käyttökateprosentti *, % -19,8 % -90,2 % -12,4 % -17,4 %
Liiketulos -609 -1 698 64,2 % -3 159 -3 182 0,7 %
Liiketulosprosentti*, % -47,7 % -127,8 % -58,5 % -54,5 %

 *) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Loka-joulukuu 2022

Loka-joulukuussa 2022 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 4,0 prosenttia 1 275 (1 329) tuhanteen euroon kolmannen kvartaalin erittäin voimakkaan 45,4 prosentin kasvun jälkeen. Maantieteellisesti Yhdysvallat oli suurin markkina erityisesti OEM-kanavan suoriuduttua hyvin. Kiinan markkinat pysyivät erittäin vaimeina.

Bruttokateprosentti oli 67,7 (57,5) prosenttia. Bruttokateprosenttia tukivat erityisesti OEM-asiakkaalle tehty projektityö ja USA:n liiketoiminnan parantunut bruttokate.

Käyttökate oli -253 (-1 198) tuhatta euroa eli -19,8 (-90,2) prosenttia liikevaihdosta. Noin 700 tuhatta euroa muutoksesta on luottotappiokirjausta vuodelta 2021. Loppuosa muutoksesta johtuu pääosin parantuneesta bruttokatteesta Yhdysvalloissa.

 

Tammi-joulukuu 2022

Tammi-joulukuussa 2022 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 7,6 prosenttia ollen 5 398 (5 839) tuhatta euroa. Lasku johtui pääosin Kiinan myynnistä, mikä oli noin 1,5 miljoonaa euroa alhaisempi edellisvuoteen verrattuna.

Bruttokateprosentti laski 69,3 prosenttiin edellisen vuoden 70,9 prosentista. Tammi-joulukuun bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 53,4 (57,0) prosenttia. Bruttokateprosenttiin vaikutti positiivisesti Business Finlandin 841 tuhannen euron (538 tuhatta 2021) lainan perimättä jättäminen ja negatiivisesti 251 (0) tuhannen suuruinen varaston epäkuranttiuteen liittyvä vapaaehtoinen varaus.

Käyttökate oli -670 (-1 014) tuhatta euroa eli -12,4 (-17,4) prosenttia liikevaihdosta. Henkilöstökulut kasvoivat erityisesti Yhdysvalloissa.

 

Ohjelmistot-segmentti

 Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 2022 2021 Muutos, %
Liikevaihto 2 738 2 223 23,2 % 9 263 9 011 2,8 %
Bruttotulos * 1 900 1 643 15,6 % 6 330 6 420 -1,4 %
Bruttokateprosentti *, % 69,4 % 73,9 % 68,3 % 71,2 %
Käyttökate 706 516 36,9 % 2 079 1 855 12,1 %
Käyttökateprosentti *, % 25,8 % 23,2 % 22,4 % 20,6 %
Liiketulos 541 363 49,2 % 1 431 1 247 14,7 %
Liiketulosprosentti *, % 19,8 % 16,3 % 15,4 % 13,8 %

 *) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Loka–joulukuu 2022

Loka-joulukuussa 2022 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 23,2 prosenttia ollen 2 738 (2 223) tuhatta euroa. Muutos johtui erittäin vahvasta suoriutumisesta terveydenhuollon ratkaisujen liiketoiminta-alueella.

Bruttokateprosentti laski hieman ollen 69,4 (73,9). Lasku johtui terveydenhuollon ratkaisujen merkittävästä kasvusta konsultoinnin sijaan.

Käyttökate oli 706 (516) tuhatta euroa ja 25,8 (23,2) prosenttia liikevaihdosta.

 

Tammi–joulukuu 2022

Tammi-joulukuussa 2022 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 2,8 prosenttia 9 263 (9 011) tuhanteen euroon. Käyttökate oli 2 079 (1 855) tuhatta euroa eli 22,4 (20,6) prosenttia liikevaihdosta.

 

Konsernitason kulut

 Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

 

Loka–joulukuu 2022

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 803 (846) tuhatta euroa. Pääsyinä kulujen laskuun olivat muutokset yhtiön johtoryhmässä.

 

Tammi–joulukuu 2022

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 3 368 (2 844) tuhatta euroa.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

12/2022 12/2021
Laitteet 48 50
Ohjelmistot 43 45
Konsernihallinto 23 23
Yhteensä 114 118

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2021. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n 10.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2021 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Xisi Guo, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana jatkaa yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa optio-ohjelman 2017B ehtojen kohtaa II.2.3 siten, että osakkeiden merkintäaikaa jatketaan kahdella (2) vuodella, jolloin merkintäaika kaikilla optio-ohjelman 2017B nojalla annetuilla optio-oikeuksilla päättyy 1.7.2024.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta:

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

 

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiö järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen 6.9.2022, koska Xisi Guo jätti paikkansa Optomedin hallituksessa 19.8.2022. Ylimääräinen yhtiökokous nimitti Mars Duanin yhtiön hallitukseen. Mars Duan on riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Optomed Oyj:n hallitus koostuu nyt seuraavista henkilöistä: puheenjohtaja Petri Salonen, Mars Duan, Seppo Mäkinen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam.

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 16 541 355 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 374 566 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 2,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

 

Suunnatut osakeannit

Toukokuussa 2022 Optomed toteutti suunnatun osakeannin, joka koostui 1 397 853 yhtiön uudesta osakkeesta. Annissa kerättiin noin 4,8 miljoonan euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena oli varmistaa riittävä rahoitus Yhtiön kasvustrategian toimeenpanolle erityisesti Yhdysvaltain diabeettisen retinopatian seulontamarkkinoilla sekä vahvistaa Yhtiön tasetta. Merkintähinta oli 3,45 euroa osakkeelta vastaten noin 6,76 prosentin alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 5.5.2022. Merkintähinta merkittiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoittajiin kuuluu tahoja, joilla on aikaisempaa kokemusta ja osaamista lääketieteellisten laitteiden alalta (kuten Joensuun Kauppa & Kone Oy, Timo Syrjälä, Markku Kaloniemi, Berenberg rahastot ja Säästöpankki rahastot), joiden Yhtiö odottaa tukevan Yhtiön strategiaa sekä osoittaa Yhtiön houkuttelevaa asemaa markkinoilla. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kaupankäynti niillä alkoi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 10.5.2022.

Joulukuussa 2022 Optomed toteutti toisen suunnatun osakeannin, jossa merkittiin yhteensä 1 140 358 Osaketta. Yhtiö sai osakeannin tuloksena noin 4,1 miljoonan euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on Yhtiön taseen vahvistaminen sekä riittävän rahoituksen varmistaminen Yhtiön kasvustrategian toimeenpanolle erityisesti Yhdysvaltain diabeettisen retinopatian seulontamarkkinoilla. Sijoittajiin kuuluu suomalaisia kokeneita ja institutionaalisia sijoittajia, mukaan lukien Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo uutena sijoittajana. Merkintähinta oli 3,56 euroa Osakkeelta vastaten Yhtiön osakkeen viimeisen 30 päivän määräpainotettua keskihintaa ja noin 17,4 prosentin preemiota osakkeen viimeisen kolmen kuukauden määräpainotettuun keskihintaan (2.94 euroa). Merkintähinta vastaa noin 15,4 prosentin alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 9.12.2022.  Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kaupankäynti niillä alkoi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 14.12.2022.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Optomed on käynyt läpi yhtiön riskit ja epävarmuustekijät vuoden 2022 lopussa. Riskit ja epävarmuustekijät ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

Aurora-AEYEn FDA-prosessi

Optomedin Aurora AEYE-tekoälykameran FDA-lupaprosessi jatkuu

Optomedilla ja sen yhteistyökumppanilla AEYE Healthilla on yhteinen tavoite saada Yhdysvaltain Food and Drug Administrationin (FDA:n) lupa kädessä pidettävälle tekoälykameralle Aurora AEYE:lle. Yhtiöllä on rajoittunut näkyvyys FDA:n päätöksentekoprosessiin ja yhtiölle voi aiheutua haittoja, mikäli FDA-lupa viivästyy tai prosessi vaatii merkittävästi ylimääräistä työtä tai investointeja.

Pandemiat
COVID-19 pandemia vaikuttaa edelleen yhtiön markkinoihin

Yhtiölle saattaa aiheutua haitallisia vaikutuksia mikäli uusi COVID-19 tai muu pandemia alkaa levitä. Covid-19 pandemia vaikuttaa yhä useisiin maihin.

Tuotteiden korkea laatu

Tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat erittäin tärkeitä yhtiön kilpailukyvyn kannalta.

Jos yhtiö ei pysty jatkuvasti kehittämään ja päivittämään kädessä pidettäviä silmänpohjakameroitaan ja ohjelmistoratkaisujaan tai identifioimaan tai integroimaan uusia tuotteita ja tuotealustoja tarjontaansa, voi tällä olla haitallinen vaikutus yhtiöön. Yhtiön tai sen kumppaneiden tuotteille voidaan tehdä kliinisiä tutkimuksia, joiden tulokset ovat kriittisiä tuotteiden viranomaishyväksyntien ja markkinoille saattamisen kannalta.

Strategia ja yritysjärjestelyt

Yhtiö voi epäonnistua strategiansa toteuttamisessa tai strategia itsessään voi olla epäonnistunut.

Yhtiön strategian menestyksekäs toteuttaminen riippuu useista tekijöistä, joista osa on kokonaan tai osittain yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yhtiöllä on toimintansa kokoon nähden riittävät riskienhallintamenettelyt, mutta yhtiön riskienhallintatoiminto ei välttämättä kykene tunnistamaan tai valvomaan kaikkia olennaisia riskejä ja määrittämään tehokkaita riskienhallintamenettelyitä ja vastuuhenkilöitä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen strategiaan. Yhtiö on lisäksi riippuvainen kyvystään kehittää ja hallinnoida tuotteidensa vaihtelevia reittejä markkinoille, myyntikanaviensa tehokkuudesta sekä asiakas- ja jälleenmyyjäsuhteistaan. Yhtiö näkee mahdollisuuksia yritysjärjestelyissä, joihin luonnostaan sisältyy riskejä. Strategian epäonnistuminen voi johtaa alaskirjauksiin yhtiön liikearvossa.

Markkinat ja kilpailu

Yhtiö toimii erittäin kilpailluilla ja kapeilla markkinoilla.

Optomed toimii nopeasti kehittyvillä ja vahvasti kilpailluilla silmänpohjakameroiden markkinoilla. Yhtiön tulevan kasvun kannalta markkinoiden hyväksyntä yhtiön tuotteille ja ohjelmistoratkaisuille on hyvin tärkeää. Optomed tunnistaa, että markkinoille voi tulla uusia tuotteita, jotka voivat aiheuttaa muutoksia markkinoissa. Lisäksi yhtiöllä on rajallinen asiakaskunta tietyillä keskeisillä alueilla, ja täten näiden keskeisten markkinoiden ja yksittäisten keskeisten asiakkaiden menettämisellä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulontuottamiskykyyn.

Ulkoiset taloudelliset ja poliittiset riskit sekä luonnonkatastrofit

Optomed toimii eri puolilla maailmaa ja on siten alttiina erilaisille ulkoisille riskeille.

Yhtiö on altis luonnonkatastrofeille maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa sekä yleisille ja erityisille maakohtaisille taloudellisille, poliittisille ja säätelyä koskeville riskeille jotka voivat aiheuttaa epävakautta yhtiön myynnissä sen avainmarkkinoilla. Kiinan kansantasavallan “Made in China 2025” kansallinen strategiaohjelma saattaa vaikuttaa lääkinnällisten laitteiden valmistajien myyntiin julkiselle sektorille.

Toimitusketju

Optomedin liiketoiminta on riippuvainen materiaalien hankinnan, valmistuksen ja oikea-aikaisen jakelun tehokkuudesta

Yhtiö on riippuvainen sopimusvalmistajistaan toimivan ja tehokkaan tuotannon järjestämisessä sekä tuotteiden kokoamisessa. Yhtiö on lisäksi riippuvainen toimittajista, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteet asiakkailleen sovitussa aikataulussa. Maailmanlaajuiset komponenttien saatavuusongelmat ovat tehneet yhtiön lääkinnällisten laitteiden avainkomponenttien hankinnasta entistä vaikeampaa.

Tietojärjestelmät ja informaatio

Yhtiön toiminta on entistä riippuvaisempi IT-järjestelmistä.

Häiriöt yhtiön tietojärjestelmissä voivat vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan useilla tavoilla kuten raportoinnin, myynnin, tuotannon ja kassavirtojen kautta.

Oikeudenkäynnit

Optomed toimii kansainvälisesti ja tavoittelee kaksinumeroista orgaanista kasvua keskipitkällä aikavälillä

Optomed ei välttämättä saa parhaita mahdollisia sopimusehtoja eri sidosryhmien kanssa. Erilaiset yhtiöön, tai kolmansiin osapuoliin back-to-back vastuutilanteissa, kohdistuvat oikeudenkäynnit voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiöön. Lisäksi yhtiö on alttiina väitteille ja vaatimuksille liittyen erityisesti lääkintälaitteiden tuotevastuisiin ja immateriaalioikeuksiin.

Liikesalaisuudet ja patentit

Teknologinen osaaminen on yhtiön kilpailuetu, jota on pystyttävä suojaamaan.

Yhtiö ei välttämättä pysty suojaamaan liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja, mikä voi johtaa yhtiön nykyisen kilpailuedun menettämiseen. Optomed voi olla myös pakotettu ryhtymään oikeustoimiin yhtiön immateriaalioikeuksia rikkovia toimijoita vastaan.

Osaaminen ja organisaatio

Osaava työvoima ja ketterä organisaatio ovat ensiarvoisen tärkeitä liiketoiminnan jatkuvalle menestykselle.

Mikäli Optomed menettäisi avainhenkilöitään tai ei pystyisi houkuttelemaan palvelukseensa oikeanlaista osaamista, voisi tällä olla haitallisia vaikutuksia yhtiöön.

Rahoitus

Yhtiö tarvitsee ulkoista rahoitusta liiketoimintaansa, eikä ole tällä hetkellä ole kannattava

Yhtiö on riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta. Yhtiöllä voi olla vaikeuksia hankkia vaadittavaa lisärahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla tai rahoitusta ei ole saatavissa lainkaan, mikä voi edelleen lisää yhtiön likviditeettiriskejä. Lisäksi yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille myyntisaataviensa kautta. Optomedilla on suuri luottoriskikeskittymä liittyen merkittävään kiinalaiseen asiakkaaseen, jonka maksut ovat myöhässä. Maksut asiakkaalta jatkuvat, mutta merkittävästi hitaammin kuin alun perin oli sovittu.

Valuuttakurssit

Optomed toimii kansainvälisesti ja on siten alttiina valuuttakurssiriskeille.

Keskeisimmät valuutat, joihin liittyville valuuttakurssiriskeille yhtiö eniten altistuu, ovat Kiinan renminbi ja Yhdysvaltain dollari. Valuuttakurssien sekä kysynnän vaihtelu voivat aiheuttaa merkittäviä heilahteluja yhtiön tuotteissaan käyttämien raaka- aineiden hinnoissa sekä yhtiön omien tuotteiden että OPEX-hinnoissa.

Lait ja määräykset

Lakien ja määräysten noudattaminen on olennainen osa Optomedin liiketoimintaa.

Optomed toimii globaalissa ympäristössä, ja sen täytyy yhdessä toimittajiensa ja jälleenmyyjiensä kanssa noudattaa monien eri maiden kansallisia ja alueellisia lakeja ja määräyksiä. Lait ja määräykset voivat liittyä lääkinnällisiin laitteisiin, tuoteturvallisuuteen, tuotteiden omistusoikeuksiin, tietosuojaan, immateriaalioikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen, kilpailuun, työlainsäädäntöön, veroihin sekä rahanpesun torjuntaan ja korruptioon. Lisäksi monet yhtiön laitteista edellyttävät sääntelyyn pohjautuvaa arviointia (mukaan lukien kliiniset tutkimukset) sekä lupaa ja/tai hyväksyntää ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Näiden lakien ja määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa myyntilupien menettämiseen kyseisillä markkinoilla, tuotteiden takaisinvetoihin, maineen menetykseen sekä siviili- ja rikosoikeudellisten kanteisiin, jotka voivat aiheuttaa Optomedille tai sen työntekijöille suoraa tai epäsuoraa vahinkoa, joita yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kokonaan. Erityisesti epäonnistuminen eräiden lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien määräysten ja hyväksymisprosessien noudattamisessa voi haitata yhtiön tuotteiden pääsyä markkinoille.

 

Liputusilmoitukset

28.1.2022 BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä laski 4,31 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

11.5.2022 Cenova Capital ilmoitti, että sen rahastojen (Shanghai Cenova Innovation Venture Fund (Limited Partnership), Alnair Investment ja Cenova China Healthcare Fund IV, L.P) osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 14,36 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 10.5.2022 seurauksena Optomedin kokonaisosakemäärän noususta kyseisenä päivänä.

2.12.2022 OP-Rahastoyhtiö Oy ilmoitti, että osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on 5,43 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista. OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus ei ole muuttunut 30.11.2022. Rahaston omistusosuuden muutos johtuu OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahaston fuusiosta OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahastoon.

 

Muut tapahtumat

16.8.2022 Optomed tiedotti, että Optomedin hallitus on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta. Päätös perustuu yhtiökokouksen 10.5.2022 antamaan valtuutukseen.  Optioiden määrä optio-ohjelma 2022A:ssa on yhteensä 250 000 ja jokainen optio oikeuttaa yhteen osakkeeseen. Optioita tarjotaan tietyille avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on avainhenkilöiden sitouttaminen ja kannustaminen. Merkintähinta on 4,17 euroa vastaten perjantain 12.8.2022 päätöskurssia. Merkintäaika on 1.1.2026 – 31.12.2027. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on noin 1,771 euroa. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 442 750,00 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black and Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 4,04 euroa, osakkeen merkintähinta 4,17 euroa, riskitön korko 0,0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 3,4 vuotta ja volatiliteetti 64,07 %.

7.9.2022 Optomed tiedotti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon. Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano säilyi samana kuin edellisenä vuonna. Optomedin osakasluettelon 1. Joulukuuta 2022 mukaan osakkeenomistajat edustettuina yhtiön nimitystoimikunnassa ovat OP:n rahastot, Aktia Rahastoyhtiö Oy sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy. Nämä osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat henkilöt nimitystoimikuntaan:

 • Vesa Vanha-Honko, OP-Rahastoyhtiö Oy
 • Markus Lindqvist, Aktia Rahastoyhtiö Oy
 • Keith Bonnici, Suomen Teollisuussijoitus Oy

Optomedin hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

 

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 23 858 348,30 euroa ja tilikauden tappio kauden lopussa 3 547 640,33 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että ulkona oleville 16 541 355 osakkeelle kuuluvat voitonjakokelpoiset varat jäävät yhtiölle ja ne jätetään tuleville tilikausille.

 

Tilintarkastus

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastettu.

 

Vuoden 2023 tulosjulkistukset

 • toukokuuta 2023 Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2023
 • elokuuta 2023 Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2023
 • marraskuuta 2023 Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2023

 

Lisätietoja antaa

Sakari Knuutti, talousjohtaja
Puhelin: +358 (0)50 562 4077
Sähköposti: sakari.knuutti@optomed.com

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 555 1050
Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta.

www.optomed.com

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate, %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti, %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liiketulosprosentti, %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liiketulosprosentti, %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti, %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2022 10-12/2021 2022 2021
Liikevaihto 4 013 3 552 14 660 14 850
Liiketoiminnan muut tuotot -22 57 857 810
Materiaalit ja palvelut -1 227 -1 201 -5 449 -5 102
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 378 -2 448 -8 827 -8 702
Poistot ja arvonalentumiset -523 -654 -3 145 -2 778
Liiketoiminnan muut kulut -733 -1 486 -3 193 -3 858
Liiketulos -870 -2 182 -5 097 -4 780
Rahoitustuotot 7 264 569 715
Rahoituskulut -553 -38 -1 024 -263
Nettorahoituskulut -546 226 -454 453
 
Voitto/tappio ennen veroja -1 417 -1 956 -5 551 -4 327
Tuloverokulu 20 20 79 78
Kauden voitto/tappio -1 397 -1 936 -5 472 -4 249
Kauden voiton/tappion jakautuminen  
Emoyrityksen omistajille -1 397 -1 936 -5 472 -4 249
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 14 640 697 13 441 437 14 640 697 13 441 437
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,10 -0,14 -0,37 -0,32

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2022 10-12/2021 2022 2021
Kauden voitto/tappio -1 397 -1 936 -5 472 -4 249
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot 280 -119 139 -253
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 280 -119 139 -253
Kauden laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille -1 117 -2 055 -5 333 -4 502

Konsernitase

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo  4 256  4 256
Kehittämismenot  6 562  6 338
Asiakassuhteet  1 164  1 386
Teknologia-omaisuuserä  534  636
Muut aineettomat hyödykkeet  379  358
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  12 895  12 975
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  852  433
Käyttöoikeusomaisuuserät  1 448  1 205
Laskennalliset verosaamiset  15  13
Pitkäaikaiset varat yhteensä  15 210  14 626
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 998 2 936
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 568 4 631
Rahavarat  8 524  6 804
Lyhytaikaiset varat yhteensä  16 090  14 371
 
Varat yhteensä  31 300  28 998

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma  80  80
Ylikurssirahasto  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  46 896  38 526
Muuntoero 51 -88
Kertyneet voittovarat -21 717 -17 721
Tilikauden tappio -5 472 -4 249
Oma pääoma yhteensä  20 342  17 052
VELAT    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta  3 380  3 813
Julkiselta vallalta saadut lainat  906  1 940
Vuokrasopimusvelat  1 058  818
Laskennalliset verovelat  387  463
Pitkäaikaiset velat yhteensä  5 731  7 034
     
Lyhytaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta  794  1 071
Julkiselta vallalta saadut lainat  193  193
Vuokrasopimusvelat  412  396
Ostovelat ja muut velat 3 828 3 252
Lyhytaikaiset velat yhteensä  5 227   4 912
     
Velat yhteensä  10 957  11 946
 
Oma pääoma ja velat yhteensä  31 300  28 998

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 80 504 38 526 -88 -21 970 17 052
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -5 472 -5 472
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 139 139
Kauden laaja tulos yhteensä   139 -5 472 -5 333
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  8 371 8 371
Osakeoptiot 253 253
Liiketoimet omistajien   8 371   253 8 624
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 0
Oma pääoma 31.12.2022 80 504 46 896 51 -27 189  20 342

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -4 249 -4 249
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot -253 -253
Kauden laaja tulos yhteensä   -253 -4 249 -4 502
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti 0
Osakeoptiot  1 055 340 1 395
Liiketoimet omistajien   1 055   340 1 395
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 86 86
Oma pääoma 31.12.2021 80 504 38 526 -88 -21 970  17 052

 

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2022 10-12/2021 2022 2021
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -1 397 -1 936 -5 472 -4 249
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 523 565 3 145 2 689
Rahoitustuotot ja -kulut 618 -206 618 -472
Muut oikaisut -19 671 -770 454
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -275 -906 -2 479 -1 579
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 164 248 204 -1 409
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -250 -9 -68 -340
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) 320 235 172 516
Rahavirta ennen rahoituseriä -42 -432 -2 171 -2 811
Maksetut korot -16 -27 -76 -66
Maksetut muut rahoituskulut -51 -25 -123 -64
Saadut korot 0 0 0 1
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -109 -484 -2 370 -2 940
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -518 -789 -2 249 -2 112
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -39 -92 -780 -462
Investointien nettorahavirta (B) -557 -882 -3 029 -2 574
Rahoituksen rahavirta
Osakemerkinnöistä saadut maksut 4 060 149 9 012 1 012
Osakeannin transaktiokulut -300 0 -682 0
Lainojen nostot 0 367 0 1 366
Lainojen lyhennykset -124 -124 -912 -327
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -105 -100 -415 -414
Rahoituksen nettorahavirta (C) 3 531 291 7 003 1 637
Rahavarojen muutos (A+B+C) 2 865 -1 075 1 605 -3 876
Rahavarat kauden alussa 5 668 7 827 6 804 10 608
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -9 52 115 73
Rahavarat kauden lopussa 8 524 6 804 8 524 6 804

*Vuoden 2021 vertailulukuja on korjattu liiketoiminnan nettorahavirtojen erässä

 

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä osavuosikatsauksen laatimisperusta


Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446–1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

 

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2022 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset. Tämä tilinpäätöskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti ja sitä tulisi tulkita yhdessä tilinpäätöksen kanssa.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

 

Tärkeimmät johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut sekä arvioihin ja oletuksiin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadinta-ajankohdan varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Nämä arviot ja oletukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden Optomedin johto uskoo olevan kohtuullisia ottaen huomioon olosuhteet raportointikauden päättymispäivänä sekä silloin, kun kyseiset arviot ja oletukset on tehty.

Vaikka nämä arviot perustuvat Optomedin johdon parhaaseen näkemykseen tapahtumista ja toimenpiteistä tilinpäätöksen laatimisajankohtana, on mahdollista, että toteumat saattavat poiketa näistä arvioista. Arvioita ja taustaoletuksia arvioidaan jatkuvasti sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Konserni voi joutua muuttamaan arvioitaan mikäli ne olosuhteet, joihin arviot perustuvat muuttuvat tai jos Optomed saa uutta tietoa tai sille kertyy lisää kokemusta. Mahdolliset muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.

Johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen ja arvioiden käyttö

Ukrainan sodalla ei ole ollut merkittävää suoraa vaikutusta Optomedin liiketoimintaan vuonna 2022, koska myynti alueelle on ollut vähäistä.  

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta puolivuotiskatsauksessa esitettäviin lukuihin, liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

—Myyntisaamisten luottotappioriskin määrittämiseen

— kehittämismenojen aktivointi: minkä kehittämismenojen katsotaan täyttävän taseeseen kirjaamisen edellytykset

— kehittämismenojen arvonalentumistestaus

 

Raportoitavat segmentit

10-12/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 275  2 738 0  4 013
Operatiiviset kulut netto -411 -838 0 -1 249
Kate 864 1 900 0  2 764
Poistot -356 -165 -2 -523
Muut kulut -1 117 -1 194 -801 -3 111
Liiketulos -609 541 -803 -870
Rahoituserät 0 0 -546 -546
Voitto/Tappio ennen verokuluja -609 541 -1 349 -1 417

 

10-12/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 329  2 223 0  3 552
Operatiiviset kulut netto -565 -579 0 -1 144
Kate 764 1 643 0  2 407
Poistot -500 -153 -1 -654
Muut kulut -1 962 -1 127 -845 -3 935
Liiketulos -1 698 363 -846 -2 182
Rahoituserät 0 0 226 226
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 698 363 -620 -1 956

2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 398  9 263 0  14 660
Operatiiviset kulut netto -1 659 -2 933 0 -4 592
Kate 3 738 6 330 0  10 069
Poistot -2 489 -649 -8 -3 145
Muut kulut -4 408 -4 251 -3 361 -12 020
Liiketulos -3 159 1 431 -3 368 -5 097
Rahoituserät 0 0 -454 -454
Voitto/Tappio ennen verokuluja -3 159 1 431 -3 823 -5 551

 

2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 839  9 011 0  14 850
Operatiiviset kulut netto -1 700 -2 592 0 -4 292
Kate 4 139 6 420 0  10 558
Poistot -2 168 -608 -2 -2 778
Muut kulut -5 153 -4 565 -2 843 -12 561
Liiketulos -3 182 1 247 -2 844 -4 780
Rahoituserät 0 0 453 453
Voitto/Tappio ennen verokuluja -3 182 1 247 -2 392 -4 327

 

Myyntituotot

Tuhatta euroa 10-12/2022 10-12/2021 2022 2021
Suomi 2 454 2 262 8 606 58,7 %  8 939 60,2 %
Muu Eurooppa  462 375 1 715 11,7 %  1 162 7,8 %
Muu Maailma  1 097 915 4 340 29,6 %  4 749 32,0 %
Yhteensä  4 013 3 552  14 660 100 % 14 850 100 %

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 10-12/2022 10-12/2021 2022 2021
Liiketoiminnan muut tuotot -22 57 857 810
Yhteensä -22 57 857 810

 

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat Business Finlandin lainan perimättä jättämisestä (841 tuhatta euroa) sekä saaduista avustuksista ja käyttöomaisuuden myyntituotoista. Tilikausilla 2021 – 2022 Optomed on saanut julkisia avustuksia eri tahoilta kuten Business Finlandilta.

 

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut 10-12/2022 10-12/2021 2022 2021
Myynnin ja markkinoinnin kulut -206 -229 -784 -674
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -62 -24 -361 -412
Hallinto- ja yleiskulut -464 -1 233 -2 049 -2 772
Liiketoiminnan kulut yhteensä -733 -1 486 -3 193 -3 858

 

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan myös odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset sekä toteutuneet luottotappiot. Vertailukaudelle 2021 on kirjattu 715 tuhannen euron erityinen luottotappiovaraus joka näkyy hallinto- ja yleiskulut kohdassa.

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tuhatta euroa 2022 2021
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  2 721  2 257
Lisäykset  791  464
Loppusaldo 31.12.  3 512  2 721
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. -2 288 -1 898
Kauden poistot -372 -390
Loppusaldo 31.12. -2 660 -2 288
Kirjanpitoarvo 1.1.  433  359
Kirjanpitoarvo 31.12.  852  433

Vuokrasopimukset

Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset  671  449
Poistot -428 -409
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 448 1 205
Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät ovat toimitiloja.
Vuokrasopimusvelat
Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
Lyhytaikainen  412  396
Pitkäaikainen  1 058  818
Yhteensä  1 470 1 214

 

Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelat pitkäaikainen/lyhytaikainen erääntymisajankohtansa mukaan

 

Aineettomat hyödykkeet

31.12.2022

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  11 815  2 222  1 023  951  20 267
Lisäykset  0  2 163  0  0  103  2 266
Loppusaldo 31.12.  4 256  13 978  2 222  1 023  1 054  22 533
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  0 -5 477 -836 -387 -593 -7 292
Kauden poistot  0 -899 -222 -102 -83 -1 306
Kauden arvonalentumiset  0 -1 040  0  0  0 -1 040
Loppusaldo 31.12. 0 -7 416 -1 057 -489 -676 -9 638
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256  6 338  1 386  636  358  12 975
Kirjanpitoarvo 31.12.  4 256  6 562  1 164  534  379  12 895

 

31.12.2021

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156
Lisäykset 0  2 105 0 0  6  2 111
Loppusaldo 31.12  4 256  11 815  2 222  1 023  952  20 267
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  0 -4 043 -614 -286 -461 -5 403
Kauden poistot  0 -952 -222 -102 -43 -1 319
Kauden arvonalentumiset  0 -482 0 0 -89 -571
Loppusaldo 31.12. 0 -5 477 -836 -387 -593 -7 292
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 256  5 667  1 608  738  485  12 753
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 256  6 338  1 386  636  358  12 975

 

Rahoitusvarat  

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
1 000 euroa  2022 2021
Myyntisaamiset
Saatavarahoitus  324 740
Muut myyntisaamiset 3 232 2 917
Myyntisaamiset yhteensä  3 556 3 658
Rahavarat  8 524 6 804
Yhteensä 12 080 10 462

 

Erääntyneiden myyntisaamisten vuoksi rahoitusvaroihin liittyy kohonnut luottotappioriski.

Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus

Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski.

Maksusuunnitelma uudelleen neuvoteltiin lokakuussa. Kiinalainen asiakas on maksanut erääntyneitä myyntisaatavia maksusuunnitelman mukaisesti.

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.12.2022
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                    1 664 0,50 %                    8
Erääntyneet
1-30 päivää                       161 1,50 %                    2
30 päivää                           7 4 %                    0
60 päivää                         29 9 %                    3
Yli 90 päivää                         12 12 %                    1
Erityinen tappiovaraus                    1 962 30 %                589
Yhteensä                    3 836                  604  

 

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.12.2021
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät) 1 143 0,50 % 6
Erääntyneet
1-30 päivää 67 1,50 % 1
30 päivää 10 4 % 0
60 päivää 2 9 % 0
Yli 90 päivää 40 12 % 5
Erityinen tappiovaraus 2 382 30 % 715
Yhteensä 3 644 727

 

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  31.12.2022 31.12.2021
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 380 3 813
Julkiselta vallalta saadut lainat 906 1 940
Vuokrasopimusvelat 1 058 818
Yhteensä 5 344 6 571
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 794 1 071
Julkiselta vallalta saadut lainat 193 193
Vuokrasopimusvelat 412 396
Ostovelat 869 944
Yhteensä 2 268 2 604
   
Rahoitusvelat yhteensä 7 612 9 175

 

Business Finlandin laina 841 tuhatta euroa konvertoitiin avustukseksi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

 

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista. Tämä arvio vastaa käyvän arvon hierarkian tasoa 3.

 

Kovenantit

Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto ja lisäksi Optomedin on saavutettava tietyt keskeiset toimintaan liittyvät tavoitteet. Tilikaudella 2022 konserni muutti rahoituslaitoksilta saatujen lainojen lyhennysohjelmaa. Lainoista otettiin lyhennysvapaita maksuajan pysyessä samana.

Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella.

Kovenanttiehto Toteuma Tarkasteltava taso l
Nordea laina
31.12.2022
Omavaraisuusaste 50 % 62,1 % Optomed-konserni
Rahavarat 2 miljoonaa 8,5 miljoonaa Optomed-konserni
31.12 2021
Omavaraisuusaste 50 % 56,4 % Optomed-konserni
Rahavarat 2 miljoonaa 6,8 miljoonaa Optomed-konserni
OP lainan omavaraisuusaste
31.12.2022 35 % 66,1 % Optomed-konserni
31.12.2021 35 % 59,0 % Optomed-konserni

 

Yhtiön omavaraisuusaste lasketaan lainanantajasta riippuen seuraavalla tavalla:

Nordean lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/ (taseen loppusumma+vuokravastuut)

OP lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/(taseen loppusumma-saadut ennakot)

Kovenanttiehto täyttyi 31.12.2022.

 

Lähipiiritapahtumat

Muun lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä avoimet saldot

 

Tuhatta euroa Myynnit Myyntisaamiset Muut kulut
2022 0 0 -80
2021 1 704 2 382 -87

 

Myynnit ja myyntisaamiset ja osa muista kuluista liittyvät Optomed Oyj:n merkittävimpiin omistajiin, joiden katsotaan kuuluvan emoyrityksen lähipiiriin. Lähipiirit: hallituksen muutosten vuoksi omistajat eivät enää 2022 kuulu lähipiiriin.

Lisäksi muut kulut koostuvat emoyrityksen hallituksen puheenjohtajalle maksetuista konsulttipalkkioista.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

 

 

Lue Optomed Oyj:n tilinpäätöstiedote, tammi-joulukuu 2022 PDF.nä täältä.