Optomed Oyj:n tilinpäätöstiedote, Tammi-joulukuu 2023

Optomed Oyj    Pörssitiedote    15.2.2024, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n tilinpäätöstiedote,
Tammi-joulukuu 2023

 

Loka-joulukuu 2023

 • Liikevaihto laski 8,8 prosenttia 3,7 (4,0) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 19,8 prosenttia ollen 1,0 (1,3) miljoonaa euroa.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 3,7 prosenttia ollen 2,6 (2,7) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate ja oikaistu käyttökate olivat -0,8 (-0,3) miljoonaa euroa vastaten -20,7 (-8,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 verrattuna vuoteen 202
 • Aurora AEYE-tekoälykameran täydennystiedot on toimitettu Yhdysvaltain FDA:lle katsauskauden jälkeen ja Optomed odottaa FDA:n palautetta.

 

Tammi-joulukuu 2023

 • Liikevaihto nousi 3,0 prosenttia 15,1 (14,7) miljoonaan euroon.
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 7,2 % ollen 5,0 (5,4) miljoonaa euroa.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 8,9 % ollen 10,1 (9,3) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu käyttökate oli -1,5 (-2,0) miljoonaa euroa vastaten -9,7 (-13,3) prosenttia liikevaihdosta.

 

Avainluvut

Tuhatta euroa 10-12/2023 10-12/2022 Muutos,  % 2023 2022 Muutos,  %
Liikevaihto 3 660 4 013 -8,8 % 15 100 14 660 3,0 %
Bruttotulos * 2 489 2 764 -9,9 % 10 292 10 069 2,2 %
Bruttokateprosentti *,  % 68,0 % 68,9 % 68,2 % 68,7 %
Käyttökate -757 -347 -118,0 % -1 781 -1 952 8,7 %
Käyttökateprosentti *,  % -20,7 % -8,7 % -11,8 % -13,3 %
Oikaistu käyttökate * -757 -347 -118,0 % -1 470 -1 952 24,7 %
Oikaistu käyttökateprosentti *,  % -20,7 % -8,7 % -9,7 % -13,3 %
Liiketulos -1 319 -870 -51,6 % -3 974 -5 097 22,0 %
Liiketulosprosentti *,  % -36,1 % -21,7 % -26,3 % -34,8 %
Oikaistu liiketulos * -1 319 -870 -51,6 % -3 663 -5 097 28,1 %
Oikaistu liiketulosprosentti*,  % -36,1 % -21,7 % -24,3 % -34,8 %
Nettotulos -1 530 -1 397 -9,5 % -4 441 -5 472 18,9 %
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,09 -0,10 4,0 % -0,27 -0,37 28,9 %
Liiketoiminnan nettorahavirta -457 -109 -319,9 % -615 -2 370 74,0 %
Nettovelka -3 768 -3 251 15,9 % -3 768 -3 251 15,9 %
Nettovelka / käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
2,1 1,7 2,1 1,7
Nettovelka / oikaistu käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
2,6 1,7 2,6 1,7
Omavaraisuusaste * 70,0 % 65,0 % 70,0 % 65,0 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 338 348 -3,0 % 1 280 1 198 6,8 %
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 139 182 -23,7 % 644 661 -2,6 %
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 476 530 -10,1 % 1 924 1 859 3,5 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed esittää oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen vaihtoehtoisina mittareina parantaakseen liiketoiminnan tuloksen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Loka-joulukuussa2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 311 tuhatta euroa koskien lisääntynyttä luottoriskiä liittyen erääntyneisiin myyntisaataviin Kiinassa.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Meillä on ilo esitellä tilinpäätöskatsaus vuodelta 2023. Vaikka viimeinen neljännes oli suhteellisen vaimea, olemme ylpeitä ilmoittaessamme liiketoimintamme vakaasta kokonaiskasvusta, joka oli 3% verrattuna edellisvuoteen. Laitteet-segmenttimme on hyvin syklinen, mikä tekee neljännesten vertailusta haastavaa.  Ohjelmistot-segmentti puolestaan tuottaa suhteellisen vakaata tulovirtaa neljänneksittäin. Vuosi 2023 tarjosi sekä mahdollisuuksia että haasteita, ja odotettu FDA-hyväksyntä tekoälyllä varustetulle Aurora-AEYE tekoälykameralle oli merkittävä painopistealue yrityksellemme.

Taloudellinen suoriutuminen koko vuodelta 2023 heijastaa tasaista kasvun kehitystä verrattuna edellisvuoteen. Vaikka viimeiseltä neljännekseltä puuttuivat suuret yksittäiskaupat ja kohtasimme haasteita, kokonaissuorituksemme pysyi hyvänä. Kasvun mahdollistivat strategiset investoinnit tuotekehitykseen, markkinointiin ja markkina-alueemme laajentumiseen.

Vuoden 2023 aikana jatkoimme innovaatioiden ja tuotekehityksen priorisointia vastataksemme asiakkaidemme kehittyviin tarpeisiin. Jatkoimme tutkimus- ja kehityspanostuksiamme sekä Ohjelmistot- että Laite-segmenteissä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi, tavoitteenamme parantaa diagnostiikkaa ja potilaiden hoitoa. Lisäksi keskityimme vahvistamaan jakelukanaviamme ja luomaan strategisia kumppanuuksia lisätäksemme markkinapresenssiämme.

Vuoden 2023 viimeinen neljännes tarjosi haasteita, ja edellisen vuoden vertailuluvut osoittautuivat erityisen vaativiksi. Pysyimme kuitenkin joustavina ja sopeuduimme markkinoiden dynamiikkaan ja hyödynsimme kasvun mahdollisuuksia. Näistä haasteista huolimatta olemme luottavaisia kykyymme voittaa esteet ja ajaa kestävää kasvua tulevina vuosina.

Yksi vuoden 2023 keskeisistä tavoitteista oli odotettu FDA-hyväksyntä Aurora-AEYE tekoälykamerallemme. Vaikka prosessin päätöstä ei saavutettu tilivuoden loppuun mennessä, prosessi etenee. Hyväksyntä validoi tuotteemme tehokkuuden ja turvallisuuden sekä avaa lisäksi uusia mahdollisuuksia liikevaihdon tuottamiseen ja markkinoiden laajentamiseen.

Olemme varovaisen optimistisia Optomedin vuodesta 2024. Odottaessamme FDA-prosessin lopputulosta tekoälykameramme hyväksynnästä, näemme kasvun kiihtyvän sekä markkinaosuuden lisääntyvän. Olemme sitoutuneita edistämään innovaatioita, tuottamaan arvoa asiakkaillemme sekä luomaan pitkän aikaväli osakkeenomistaja-arvoa.

Yhteenvetona, vaikka kohtasimme haasteita viimeisellä neljänneksellä, vuosi 2023 oli tyydyttävä Optomedille. Olemme luottavaisia kyvyssämme navigoida markkinoiden kehittyvässä ympäristössä ja hyödyntää kasvavia mahdollisuuksia. Kiitämme työntekijöitämme, asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme jatkuvasta tuesta ja odotamme menestyksekästä tulevaa vuotta

 

Ystävällisesti,

Juho Himberg,

toimitusjohtaja

 

Vuoden 2024 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 15.2.2024 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 656 849 980#

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

 

Loka-joulukuu 2023

Loka-joulukuussa 2023 konsernin liikevaihto laski 8,8 prosenttia ollen 3 660 (4 013) tuhatta euroa. Laitteet-segmentillä oli hiljainen neljännes ja liikevaihto laski 19,8 prosenttia 1 023 (1 275) tuhanteen euroon. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 3,7 prosenttia ollen 2 637 (2 738) tuhatta euroa. Ohjelmistot-segmentillä oli hiljainen kvartaali verrattuna erittäin vahvaan vertailukauteen, jolloin segmentti kasvoi 23,2 prosenttia.

Loka-joulukuun 2023 bruttokateprosentti laski 68,0 prosenttiin vertailukauden 68,9 prosentista.

Käyttökate laski ollen -757 (-347) tuhatta euroa. Lasku johtui pääasiassa heikentyneestä bruttotuloksesta.

Liiketulos oli -1 319 (-870) tuhatta euroa.

Loka-joulukuun 2023 nettorahoituserät olivat -230 (-546) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja Yhdysvaltojen dollarin välisistä kurssieroista euroon nähden.

 

Tammi-joulukuu 2023

Tammi-joulukuussa liikevaihto nousi 3,0 prosenttia ollen 15 100 (14 660) tuhatta johtuen Ohjelmistot-segmentin kasvusta. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 7,2 prosenttia ja Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 8,9 prosenttia.

Bruttokateprosentti laski 68,2 prosenttiin vertailukauden 68,7 prosentista. Vertailukaudella bruttokateprosenttia heikensi 251 tuhannen euron varastoon liittyvä vapaaehtoinen varaus sekä paransi liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu 841 tuhannen euron lainan perimättä jättäminen. Vuoden 2023 tammi-joulukuun bruttokateprosentti olisi ollut 67,8 (62,8) prosenttia ilman saatuja avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja.

Käyttökate oli -1 781 (-1 952) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -1 470 (-1 952) tuhatta euroa. Vertailukauden käyttökatteeseen vaikutti positiivisesti myös aiemmin mainittu lainan perimättä jättäminen. Vertailukauden käyttökate ilman saatuja avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut -2 809 tuhatta euroa.

Liiketulos oli -3 974 (-5 097) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos oli -3 663 (-5 097) tuhatta euroa. Muutos johtui parantuneesta bruttotuloksesta.

Nettorahoituserät olivat -545 (-454) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja Yhdysvaltojen dollarin välisistä kurssieroista euroon nähden.

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Loka-joulukuu 2023

Loka-joulukuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -457 (-109) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -583 (-557) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli tilikaudella -1 415 (3 531) tuhatta euroa. Neljänneksen aikana yhtiö maksoi 1 000 tuhannen euron määräaikaisen lainan ennen eräpäivää muuttuneesta korkoympäristöstä johtuen.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 7 118 (8 524) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -3 768 (-3 251) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 2 460 (3 738) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Kiinanlainen asiakas, jolta Optomedilla on merkittäviä myyntisaatavia, ei maksanut useita suorituksia toisen vuosipuoliskon aikana. Tämän seurauksena erityisen tappiovarauksen luottotappiovarausprosenttia on nostettu 50 prosenttiin kolmannella neljänneksellä. Maksuaikatauluneuvottelut jatkuvat mainitun asiakkaan kanssa. Myyntisaatavaa on taseessa tällä hetkellä 767 tuhatta euroa.

 

Tammi-joulukuu 2023

Tammi-joulukuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -615 (-2 370) tuhatta euroa.

Investointien nettorahavirta oli -2 412 (-3 029) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista.

Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 1 609 (7 003) tuhatta euroa.

Optomed toteutti syyskuussa 2023 suunnatun osakeannin, joka koostui 1 589 042 yhtiön uudesta osakkeesta. Annissa kerättiin noin 4,3 miljoonan euron bruttovarat.

 

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

 

Tuhatta euroa 10-12/2023 10-12/2022 Muutos, % 2023 2022 Muutos,  %
Liikevaihto 1 023 1 275 -19,8 % 5 009 5 398 -7,2 %
Bruttotulos * 590 864 -31,7 % 2 947 3 738 -21,2 %
Bruttokateprosentti*, % 57,7 % 67,7 % 58,8 % 69,3 %
Käyttökate -570 -253 -125,5 % -1 264 -670 -88,6 %
Käyttökateprosentti *, % -55,7 % -19,8 % -25,2 % -12,4 %
Liiketulos -938 -609 -54,1 % -2 707 -3 159 14,3 %
Liiketulosprosentti*, % -91,7 % -47,7 % -54,0 % -58,5 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Loka-joulukuu 2023

Loka-joulukuussa 2023 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 19,8 prosenttia 1 023 (1 275) tuhanteen euroon. Huolimatta liikevaihdon kasvusta globaalissa jakelijamyynnissä ja Yhdysvalloissa, liikevaihto laski OEM-myynnin heikon kehityksen vuoksi.

Bruttokateprosentti oli 57,7 (67,7) prosenttia. Bruttokateprosentti oikaistuna avustuksilla ja muilla liiketoiminnan tuotolla oli 57,7 (69,5) prosenttia.  Vertailukauden bruttokateprosenttia tuki OEM-asiakkaalle tehty projektityö.

Käyttökate oli -570 (-253) tuhatta euroa eli -55,7 (-19,8) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteen lasku johtui liikevaihdon ja bruttotuloksen laskusta.

 

Tammi-joulukuu 2023

Tammi-joulukuussa 2023 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 7,2 prosenttia ollen 5 009 (5 398) tuhatta euroa. Globaali jakelijamyynti ja USA kasvoivat voimakkaasti, mutta kasvua kompensoi heikko OEM-myynti.

Bruttokateprosentti laski 58,8 prosenttiin edellisen vuoden 69,3 prosentista. Bruttokateprosentti oikaistuna avustuksilla ja muilla liiketoiminnan tuotolla oli 58,8 (53,4) prosenttia.

Käyttökate oli -1 264 (-670) tuhatta euroa eli -25,2 (-12,4) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukaudella Optomedille myönnettiin 841 tuhannen euron lainan perimättä jättäminen, joka kirjattiin muihin tuottoihin, vaikuttaen positiivisesti sekä bruttotulokseen että käyttökatteeseen.

 

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamis-ohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

 

Tuhatta euroa 10-12/2023 10-12/2022 Muutos, % 2023 2022 Muutos, %
Liikevaihto 2 637 2 738 -3,7 % 10 091 9 263 8,9 %
Bruttotulos * 1 899 1 900 -0,1 % 7 346 6 330 16,0 %
Bruttokateprosentti *, % 72,0 % 69,4 % 72,8 % 68,3 %
Käyttökate 624 706 -11,6 % 2 629 2 079 26,4 %
Käyttökateprosentti *, % 23,7 % 25,8 % 26,1 % 22,4 %
Liiketulos 432 541 -20,1 % 1 889 1 431 32,0 %
Liiketulosprosentti *, % 16,4 % 19,8 % 18,7 % 15,4 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Loka-joulukuu 2023

Loka-joulukuussa 2023 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 3,7 prosenttia ollen 2 637 (2 738) tuhatta euroa. Ohjelmistot-segmentin kasvu vaimeni verrattuna erittäin vahvaan vertailukauteen jossa segmentti kasvoi 23,2 prosenttia.

Bruttokateprosentti nousi ollen 72,0 (69,4). Käyttökate oli 624 (706) tuhatta euroa ja 23,7 (25,8) prosenttia liikevaihdosta.

 

Tammi-joulukuu 2023

Tammi-joulukuussa 2023 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 8,9 prosenttia 10 091 (9 263) tuhanteen euroon.

Bruttokateprosentti nousi ollen 72,8 (68,3) prosenttia. Käyttökate oli 2 629 (2 079) tuhatta euroa eli 26,1 (22,4) prosenttia liikevaihdosta. Keskeinen syy kannattavuuden parantumiseen oli terveydenhuollon ratkaisumyynnin myynnin parantuminen.

 

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

 

Loka-joulukuu 2023

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 814 (803) tuhatta euroa.

 

Tammi-joulukuu 2023

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 3 155 (3 368) tuhatta euroa.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

12/2023 12/2022
Laitteet 47 48
Ohjelmistot 47 43
Konsernihallinto 20 23
Yhteensä 114 114

 

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2022. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/sijoittajat/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n 10.5.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hylätä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2022 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja Catherine Calarco ja Ty Lee valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Hyry. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 654 135 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 654 135 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallituksen jäsenten vähimmäismäärä laskettiin viidestä neljään jäseneen.

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Catherine Calarco
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Catherine Calarco
 • Ty Lee

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 18 130 397 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 353 973 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 1,95 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

 

Liputusilmoitukset

5.6.2023 Cenova Capital ilmoitti, että sen osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 9,96 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

2.11.2023 Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung ilmoitti että ilmoittajan osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 4,98 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

4.12.2023 Cenova Capital ilmoitti, että sen osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 3,81 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista..

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Optomed on käynyt läpi yhtiön riskit ja epävarmuustekijät vuoden 2023 loputtua. Riskit ja epävarmuustekijät ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

 

Aurora-AEYEn FDA-prosessi

Optomedin Aurora AEYE-tekoälykameran FDA-lupaprosessi jatkuu

Optomedilla ja sen yhteistyökumppanilla AEYE Healthilla on yhteinen tavoite saada Yhdysvaltain Food and Drug Administrationin (FDA:n) lupa kädessä pidettävälle tekoälykameralle Aurora AEYE:lle. Yhtiöllä on rajoittunut näkyvyys FDA:n päätöksentekoprosessiin ja yhtiölle voi aiheutua haittoja, mikäli FDA-lupa viivästyy tai prosessi vaatii merkittävästi ylimääräistä työtä tai investointeja.

 

Julkinen hankinta

Optomedin Ohjelmisto-segmentti tarjoaa terveydenhuollon asiakkaidensa lisäksi kehityspalveluita myös muulle kuin terveydenhuoltoalan valtakunnalliselle julkiselle virastolle Suomessa sopimuksella, jonka voimassaoloaika päättyy heinäkuun alussa 2024

Uuden jatkosopimuksen solminen viraston kanssa on riippuvainen julkisen hankintaprosessin tuloksesta. On olemassa riski, että Yhtiö ei voita hankintaprosessia ja jatkosopimusta. Mikäli yhtiö ei voita kilpailutusta, negatiivisen vaikutuksen vuoden 2024 liikevaihtoon arvioidaan olevan enemmän kuin puoli miljoonaa mutta alle miljoona euroa.

 

Pandemiat
Vuonna 2020 COVID-19-pandemia johti laajoihin sulkutoimiin ja vaikutti merkittävästi eri yritysten toimitusketjuihin ja tulovirtoihin

Yhtiölle saattaa aiheutua haitallisia vaikutuksia mikäli uusi COVID-19 tai muu pandemia alkaa levitä ja aiheuttaa sulkutoimia.

 

Tuotteiden korkea laatu

Tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat erittäin tärkeitä yhtiön kilpailukyvyn kannalta

Jos yhtiö ei pysty jatkuvasti kehittämään ja päivittämään kädessä pidettäviä silmänpohjakameroitaan ja ohjelmistoratkaisujaan tai identifioimaan tai integroimaan uusia tuotteita ja tuotealustoja tarjontaansa, voi tällä olla haitallinen vaikutus yhtiöön. Yhtiön tai sen kumppaneiden tuotteille voidaan tehdä kliinisiä tutkimuksia, joiden tulokset ovat kriittisiä tuotteiden viranomaishyväksyntien ja markkinoille saattamisen kannalta.

 

Strategia ja yritysjärjestelyt

Yhtiö voi epäonnistua strategiansa toteuttamisessa tai strategia itsessään voi olla epäonnistunut

Yhtiön strategian menestyksekäs toteuttaminen riippuu useista tekijöistä, joista osa on kokonaan tai osittain yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yhtiöllä on toimintansa kokoon nähden riittävät riskienhallintamenettelyt, mutta yhtiön riskienhallintatoiminto ei välttämättä kykene tunnistamaan tai valvomaan kaikkia olennaisia riskejä ja määrittämään tehokkaita riskienhallintamenettelyitä ja vastuuhenkilöitä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen strategiaan. Yhtiö on lisäksi riippuvainen kyvystään kehittää ja hallinnoida tuotteidensa vaihtelevia reittejä markkinoille, myyntikanaviensa tehokkuudesta sekä asiakas- ja jälleenmyyjäsuhteistaan. Yhtiö näkee mahdollisuuksia yritysjärjestelyissä, joihin luonnostaan sisältyy riskejä. Strategian epäonnistuminen voi johtaa alaskirjauksiin yhtiön liikearvossa.

 

Markkinat ja kilpailu

Yhtiö toimii erittäin kilpailluilla ja kapeilla markkinoilla

Optomed toimii nopeasti kehittyvillä ja vahvasti kilpailluilla silmänpohjakameroiden markkinoilla. Yhtiön tulevan kasvun kannalta markkinoiden hyväksyntä yhtiön tuotteille ja ohjelmistoratkaisuille on hyvin tärkeää. Optomed tunnistaa, että markkinoille voi tulla uusia tuotteita, jotka voivat aiheuttaa muutoksia markkinoissa. Lisäksi yhtiöllä on rajallinen asiakaskunta tietyillä keskeisillä alueilla, ja täten näiden keskeisten markkinoiden ja yksittäisten keskeisten asiakkaiden menettämisellä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulontuottamiskykyyn.

 

Ulkoiset taloudelliset ja poliittiset riskit sekä luonnonkatastrofit

Optomed toimii eri puolilla maailmaa ja on siten alttiina erilaisille ulkoisille riskeille

Yhtiö on altis luonnonkatastrofeille maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa sekä yleisille ja erityisille maakohtaisille taloudellisille, poliittisille ja säätelyä koskeville riskeille jotka voivat aiheuttaa epävakautta yhtiön myynnissä sen avainmarkkinoilla.

 

Toimitusketju

Optomedin liiketoiminta on riippuvainen materiaalien hankinnan, valmistuksen ja oikea-aikaisen jakelun tehokkuudesta

Yhtiö on riippuvainen sopimusvalmistajistaan toimivan ja tehokkaan tuotannon järjestämisessä sekä tuotteiden kokoamisessa. Yhtiö on lisäksi riippuvainen toimittajista, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteet asiakkailleen sovitussa aikataulussa.

 

Tietojärjestelmät ja informaatio

Yhtiön toiminta on entistä riippuvaisempi IT-järjestelmistä

Häiriöt yhtiön tietojärjestelmissä voivat vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan useilla tavoilla kuten raportoinnin, myynnin, tuotannon ja kassavirtojen kautta.

 

Oikeudenkäynnit

Optomed toimii kansainvälisesti ja tavoittelee kaksinumeroista orgaanista kasvua keskipitkällä aikavälillä

Optomed ei välttämättä saa parhaita mahdollisia sopimusehtoja eri sidosryhmien kanssa. Erilaiset yhtiöön, tai kolmansiin osapuoliin back-to-back vastuutilanteissa, kohdistuvat oikeudenkäynnit voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiöön. Lisäksi yhtiö on alttiina väitteille ja vaatimuksille liittyen erityisesti lääkintälaitteiden tuotevastuisiin ja immateriaalioikeuksiin.

 

Liikesalaisuudet ja patentit

Teknologinen osaaminen on yhtiön kilpailuetu, jota on pystyttävä suojaamaan

Yhtiö ei välttämättä pysty suojaamaan liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja, mikä voi johtaa yhtiön nykyisen kilpailuedun menettämiseen. Optomed voi olla myös pakotettu ryhtymään oikeustoimiin yhtiön immateriaalioikeuksia rikkovia toimijoita vastaan.

 

Osaaminen ja organisaatio

Osaava työvoima ja ketterä organisaatio ovat ensiarvoisen tärkeitä liiketoiminnan jatkuvalle menestykselle.

Mikäli Optomed menettäisi avainhenkilöitään tai ei pystyisi houkuttelemaan palvelukseensa oikeanlaista osaamista, voisi tällä olla haitallisia vaikutuksia yhtiöön.

 

Rahoitus

Yhtiö tarvitsee ulkoista rahoitusta liiketoimintaansa, eikä ole tällä hetkellä ole kannattava 

Yhtiö on riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta. Yhtiöllä voi olla vaikeuksia hankkia vaadittavaa lisärahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla tai rahoitusta ei ole saatavissa lainkaan, mikä voi edelleen lisää yhtiön likviditeettiriskejä. Lisäksi yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille myyntisaataviensa kautta. Optomedilla on suuri luottoriskikeskittymä liittyen merkittävään kiinalaiseen asiakkaaseen, jonka maksut ovat myöhässä. Maksut asiakkaalta ovat jatkuneet, mutta merkittävästi hitaammin kuin alun perin oli sovittu.

 

Valuuttakurssit

Optomed toimii kansainvälisesti ja on siten alttiina valuuttakurssiriskeille 

Keskeisimmät valuutat, joihin liittyville valuuttakurssiriskeille yhtiö eniten altistuu, ovat Kiinan renminbi ja Yhdysvaltain dollari. Valuuttakurssien sekä kysynnän vaihtelu voivat aiheuttaa merkittäviä heilahteluja yhtiön tuotteissaan käyttämien raaka- aineiden hinnoissa sekä yhtiön omien tuotteiden että OPEX-hinnoissa.

 

Lait ja määräykset

Lakien ja määräysten noudattaminen on olennainen osa Optomedin liiketoimintaa 

Optomed toimii globaalissa ympäristössä, ja sen täytyy yhdessä toimittajiensa ja jälleenmyyjiensä kanssa noudattaa monien eri maiden kansallisia ja alueellisia lakeja ja määräyksiä. Lait ja määräykset voivat liittyä lääkinnällisiin laitteisiin, tuoteturvallisuuteen, tuotteiden omistusoikeuksiin, tietosuojaan, immateriaalioikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen, kilpailuun, työlainsäädäntöön, veroihin sekä rahanpesun torjuntaan ja korruptioon. Lisäksi monet yhtiön laitteista edellyttävät sääntelyyn pohjautuvaa arviointia (mukaan lukien kliiniset tutkimukset) sekä lupaa ja/tai hyväksyntää ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Näiden lakien ja määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa myyntilupien menettämiseen kyseisillä markkinoilla, tuotteiden takaisinvetoihin, maineen menetykseen sekä siviili- ja rikosoikeudellisten kanteisiin, jotka voivat aiheuttaa Optomedille tai sen työntekijöille suoraa tai epäsuoraa vahinkoa, joita yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kokonaan. Erityisesti epäonnistuminen eräiden lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien määräysten ja hyväksymisprosessien noudattamisessa voi haitata yhtiön tuotteiden pääsyä markkinoille.

 

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 24 937 168,01 euroa ja tilikauden tappio kauden lopussa -2 583 822,23 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että ulkona oleville 18 130 397 osakkeelle kuuluvat voitonjakokelpoiset varat jäävät yhtiölle ja ne jätetään tuleville tilikausille

 

Tilintarkastus

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastettu.

 

Vuoden 2024 tulosjulkistukset

 • 7 toukokuuta 2024 Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2024
 • 8 elokuuta 2024 Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2024
 • 7 marraskuuta 2024 Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2024

 

Lisätietoja antaa

Sakari Knuutti, talousjohtaja

Sähköposti: sakari.knuutti@optomed.com

 

Juho Himberg, toimitusjohtaja

Sähköposti:  juho.himberg@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta.

www.optomed.com

 

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate, %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti, %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liiketulosprosentti, %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liiketulosprosentti, %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti, %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

Nettovelka / käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

Nettovelka / käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 10-12/2023 10-12/2022 2023 2022
Liikevaihto 3 660 4 013 15 100 14 660
Liiketoiminnan muut tuotot 21 -22 49 857
Materiaalit ja palvelut -1 192 -1 227 -4 857 -5 449
Bruttotulos 2 489 2 764 10 292 10 069
Liiketulos -1 319 -870 -3 974 -5 097
 
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Erityisen tappion luottotappiovarausprosentin
muutos 30 prosentista 50 prosenttiin
0 0 311 0
Oikaistu liiketulos -1 319 -870 -3 663 -5 097
Poistot ja arvonalentumiset 562 533 2 193 3 145
Oikaistu käyttökate -757 -347 -1 470 -1 952

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2023 10-12/2022 2023 2022
Liikevaihto 3 660 4 013 15 100 14 660
Liiketoiminnan muut tuotot 21 -22 49 857
Materiaalit ja palvelut -1 192 -1 227 -4 857 -5 449
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 441 -2 378 -8 699 -8 827
Poistot ja arvonalentumiset -562 -523 -2 193 -3 145
Liiketoiminnan muut kulut -805 -733 -3 374 -3 193
Liiketulos -1 319 -870 -3 974 -5 097
Rahoitustuotot 56 7 479 569
Rahoituskulut -286 -553 -1 024 -1 024
Nettorahoituskulut -230 -546 -545 -454
 
Voitto/tappio ennen veroja -1 550 -1 417 -4 519 -5 551
Tuloverokulu 20 20 79 79
Kauden voitto/tappio -1 530 -1 397 -4 441 -5 472
Kauden voiton/tappion jakautuminen  
Emoyrityksen omistajille 1 530 -1 397 -4 441 -5 472
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 16 706 508 14 640 697 16 706 508 14 640 697
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,09 -0,10 -0,27 -0,37

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2023 10-12/2022 2023 2022
Kauden voitto/tappio -1 530 -1 397 -4 441 -5 472
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot 172 280 283 139
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 172 280 283 139
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -1 358 -1 117 -4 157 -5 333

 

Konsernitase

Tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo  4 256  4 256
Kehittämismenot  7 731  6 562
Asiakassuhteet  942  1 164
Teknologia-omaisuuserä  433  534
Muut aineettomat hyödykkeet  384  379
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  13 746  12 895
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  710  852
Käyttöoikeusomaisuuserät  1 472  1 448
Laskennalliset verosaamiset  23  15
Pitkäaikaiset varat yhteensä  15 951  15 210
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus  2 820 2 998
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 190 4 568
Rahavarat  7 118  8 524
Lyhytaikaiset varat yhteensä  13 128  16 090
 
Varat yhteensä  29 079  31 300

 

Tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma  80  80
Ylikurssirahasto  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  50 936  46 896
Muuntoero 334 51
Kertyneet voittovarat -27 052 -21 717
Tilikauden tappio -4 441 -5 472
Oma pääoma yhteensä  20 361  20 342
VELAT    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta  1 651  3 380
Julkiselta vallalta saadut lainat  713  906
Vuokrasopimusvelat  991  1 058
Laskennalliset verovelat  310  387
Pitkäaikaiset velat yhteensä  3 665  5 731
     
Lyhytaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta  794  794
Julkiselta vallalta saadut lainat  193  193
Vuokrasopimusvelat  516  412
Ostovelat ja muut velat 3 550 3 828
Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 052  5 227 
     
Velat yhteensä  8 718  10 957
 
Oma pääoma ja velat yhteensä  29 079  31 300

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 80 504 46 896 51 -27 189 20 342
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -4 441 -4 441
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 283 283
Kauden laaja tulos yhteensä   283 -4 441 -4 157
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  3 973 3 973
Osakeperusteiset maksut 48 48
Osakeoptiot 19 137 156
Liiketoimet omistajien   4 039   137 4 176
kanssa yhteensä
 
Oma pääoma 31.12.2023 80 504 50 936 334 -31 493  20 361

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 80 504 38 526 -88 -21 970 17 052
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -5 472 -5 472
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 139 139
Kauden laaja tulos yhteensä   139 -5 472 -5 333
 
Liiketoimet  
omistajien kanssa  
Osakeanti  8 200 8 200
Osakeperusteiset maksut 41 41
Osakeoptiot 129 253 382
Liiketoimet omistajien   8 371   253 8 624
kanssa yhteensä
 Muut muutokset 0
Oma pääoma 31.12.2022 80 504 46 896 51 -27 189  20 342

 

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 10-12/2023 10-12/2022 2023 2022
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -1 530 -1 397 -4 441 -5 472
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 562 523 2 193 3 145
Rahoitustuotot ja -kulut 155 618 468 618
Muut oikaisut -22 -19 289 -770
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -835 -275 -1 491 -2 479
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 501 164 1 094 204
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -48 -250 118 -68
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) -18 320 -75 172
Rahavirta ennen rahoituseriä -400 -42 -354 -2 171
Maksetut korot -42 -16 -169 -76
Maksetut muut rahoituskulut -16 -51 -93 -123
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -457 -109 -615 -2 370
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -527 -518 -2 199 -2 249
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -56 -39 -213 -780
Investointien nettorahavirta (B) -583 -557 -2 412 -3 029
Rahoituksen rahavirta
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 4 060 4 310 9 012
Osakeannin transaktiokulut 0 -300 -318 -682
Lainojen lyhennykset -1 323 -124 -1 921 -912
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -92 -105 -462 -415
Rahoituksen nettorahavirta (C) -1 415 3 531 1 609 7 003
Rahavarojen muutos (A+B+C) -2 456 2 865 -1 419 1 605
Rahavarat kauden alussa 9 565 5 668 8 524 6 804
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 9 -9 13 115
Rahavarat kauden lopussa 7 118 8 524 7 118 8 524

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöstiedotteen laatimisperusta

 

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu Osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446–1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie, 1 90230 Oulu.

 

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)  mukaisesti. tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2023 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset. Tämä tilinpäätöskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti ja sitä tulisi tulkita yhdessä tilinpäätöksen kanssa.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Yhtiön hallitus valtuutti tilinpäätöskatsauksen julkistamisen.

 

Tärkeimmät johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut sekä arvioihin ja oletuksiin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadinta-ajankohdan varojen ja velkojen määriin,  ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Nämä arviot ja oletukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden Optomedin johto uskoo olevan kohtuullisia ottaen huomioon olosuhteet raportointikauden päättymispäivänä sekä silloin, kun kyseiset arviot ja oletukset on tehty.

Vaikka nämä arviot perustuvat Optomedin johdon parhaaseen näkemykseen tapahtumista ja toimenpiteistä tilinpäätöksen laatimisajankohtana, on mahdollista  että toteumat saattavat poiketa näistä arvioista. Arvioita ja taustaoletuksia arvioidaan jatkuvasti sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Konserni voi joutua muuttamaan arvioitaan  mikäli ne olosuhteet, joihin arviot perustuvat muuttuvat tai jos Optomed saa uutta tietoa tai sille kertyy lisää kokemusta. Mahdolliset muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.

Johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen ja arvioiden käyttö

Ukrainan sodalla ei ole ollut merkittävää suoraa vaikutusta Optomedin liiketoimintaan vuonna 2023, koska myynti alueelle on ollut vähäistä. 

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta puolivuotiskatsauksessa esitettäviin lukuihin, liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

—Myyntisaamisten luottotappioriskin määrittämiseen

— kehittämismenojen aktivointi: minkä kehittämismenojen katsotaan täyttävän taseeseen kirjaamisen edellytykset

— kehittämismenojen arvonalentumistestaus

 

Raportoitavat segmentit

10-12/2023

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 023  2 637 0  3 660
Operatiiviset kulut netto -433 -738 0 -1 171
Kate 590 1 899 0  2 489
Poistot -368 -192 -2 -562
Muut kulut -1 160 -1 274 -811 -3 246
Liiketulos -938 432 -814 -1 319
Rahoituserät 0 0 -230 -230
Voitto/Tappio ennen verokuluja -938 432 -1 044 -1 550

 

10-12/2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 275  2 738 0  4 013
Operatiiviset kulut netto -411 -838 0 -1 249
Kate 864 1 900 0  2 764
Poistot -356 -165 -2 -523
Muut kulut -1 117 -1 194 -801 -3 111
Liiketulos -609 541 -803 -870
Rahoituserät 0 0 -546 -546
Voitto/Tappio ennen verokuluja -609 541 -1 349 -1 417

 

2023

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 009  10 091 0  15 100
Operatiiviset kulut netto -2 062 -2 745 0 -4 807
Kate 2 947 7 346 0  10 292
Poistot -1 444 -740 -9 -2 193
Muut kulut -4 210 -4 717 -3 146 -12 074
Liiketulos -2 707 1 889 -3 155 -3 974
Rahoituserät 0 0 -545 -545
Voitto/Tappio ennen verokuluja -2 707 1 889 -3 701 -4 519

 

2022

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 398  9 263 0  14 660
Operatiiviset kulut netto -1 659 -2 933 0 -4 592
Kate 3 738 6 330 0  10 069
Poistot -2 489 -649 -8 -3 145
Muut kulut -4 408 -4 251 -3 361 -12 020
Liiketulos -3 159 1 431 -3 368 -5 097
Rahoituserät 0 0 -454 -454
Voitto/Tappio ennen verokuluja -3 159 1 431 -3 823 -5 551

 

Myyntituotot

Tuhatta euroa 10-12/2023 10-12/2022 2023 2022
Suomi 2 463 2 454 9 643 64 % 8 606 59 %
Muu Eurooppa  421  462 1 870 12 % 1 715 12 %
Muu Maailma  776  1 097 3 586 24 % 4 340 30 %
Yhteensä  3 660  4 013 15 100 100 % 14 660 100 %

 

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 10-12/2023 10-12/2022 2023 2022
Liiketoiminnan muut tuotot 21 -22 49 857
Yhteensä 21 -22 49 857

 

 

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut 10-12/2023 10-12 2022 2023 2022
Myynnin ja markkinoinnin kulut -185 -206 -635 -784
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -43 -62 -230 -361
Hallinto- ja yleiskulut -576 -464 -2 509 -2 049
Liiketoiminnan kulut yhteensä -805 -733 -3 374 -3 193

 

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan myös odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset sekä toteutuneet luottotappiot.

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tuhatta euroa 2023 2022
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  3 512  2 721
Lisäykset  212  791
Loppusaldo 31.12.  3 724  3 512
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1. -2 660 -2 288
Kauden poistot -355 -372
Loppusaldo 31.12. -3 015 -2 660
Kirjanpitoarvo 1.1.  852  433
Kirjanpitoarvo 31.12.  710  852

 

Vuokrasopimukset

 

Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät

 

Tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022
Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset  532  671
Poistot -508 -428
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 472 1 448
Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät ovat toimitiloja.
Vuokrasopimusvelat
Tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022
Lyhytaikainen  516  412
Pitkäaikainen  991  1 058
Yhteensä  1 507  1 470

 

Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelat pitkäaikainen/lyhytaikainen erääntymisajankohtansa mukaan

 

Aineettomat hyödykkeet

31.12.2023

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1. 4 256 13 978 2 222 1 023 1 054 22 533
Lisäykset  2 089  93 2 182
Loppusaldo 31.12.  4 256  16 067  2 222  1 023  1 147 24 715
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  0 -7 416 -1 057 -489 -676 -9 638
Kauden poistot  0 -920 -223 -101 -66 -1 311
Kauden arvonalentumiset  0  0  0  0 -21 -21
Loppusaldo 31.12. 0 -8 336 -1 280 -590 -763 -10 969
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256 6 562 1 164 534 379 12 895
Kirjanpitoarvo 31.12.  4 256  7 731  942  433  384  13 746

 

31.12.2022

Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis-menot Asiakas-suhteet Teknologia-omaisuuserä Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  11 815  2 222  1 023  951  20 267
Lisäykset  0  2 163  0  0  103  2 266
Loppusaldo 31.12.  4 256  13 978  2 222  1 023  1 054  22 533
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  0 -5 477 -836 -387 -593 -7 292
Kauden poistot  0 -899 -222 -102 -83 -1 306
Kauden arvonalentumiset  0 -1 040  0  0  0 -1 040
Loppusaldo 31.12. 0 -7 416 -1 057 -489 -676 -9 638
Kirjanpitoarvo 1.1.  4 256  6 338  1 386  636  358  12 975
Kirjanpitoarvo 31.12.  4 256  6 562  1 164  534  379  12 895

 

Rahoitusvarat

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
1 000 euroa  2023 2022
Myyntisaamiset
Saatavarahoitus 0  324
Muut myyntisaamiset 2 583 3 232
Myyntisaamiset yhteensä  2 583  3 556
Rahavarat  7 118  8 524
Yhteensä  9 701 12 080

 

Erääntyneiden myyntisaamisten vuoksi rahoitusvaroihin liittyy kohonnut luottotappioriski.

 

Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus

Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski. Erityisen tappiovarauksen luottotappiovarausprosenttia on nostettu 50 prosenttiin vertailukauden 30 prosentista.

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.12.2023
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                            1 516 0,5 %                           8
Erääntyneet
1-30 päivää                                  51 1,5 %                           1
30 päivää                                    6 4 %                           0
60 päivää                                  10 9 %                           1
Yli 90 päivää                               277 12 %                        33
Erityinen tappiovaraus                            1 534 50 %                      767
Yhteensä                            3 392                        809

 

1 000 euroa Brutto
kirjanpitoarvo
Painotettu keskim. Luottotappiovaraus prosentti Luottotappiovaraus
31.12.2022
Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)                    1 664 0,5 %                    8
Erääntyneet
1-30 päivää                       161 1,5 %                    2
30 päivää                           7 4 %                    0
60 päivää                         29 9 %                    3
Yli 90 päivää                         12 12 %                    1
Erityinen tappiovaraus                    1 962 30 %                589
Yhteensä                    3 836                  604  

 

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  31.12.2023  31.12.2022
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 1 651 3 380
Julkiselta vallalta saadut lainat 713 906
Vuokrasopimusvelat 991 1 058
Yhteensä 3 355 5 344
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 794 794
Julkiselta vallalta saadut lainat 193 193
Vuokrasopimusvelat 516 412
Ostovelat 782 869
Yhteensä 2 285 2 268
 
Rahoitusvelat yhteensä 5 640 7 612

 

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.

 

Kovenantit

Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto.

Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella.

Kovenanttiehto Toteuma Tarkasteltava taso l
OP lainan omavaraisuusaste
31.12.2023 35 % 83,1 % Optomed-konserni
31.12.2022 35 % 76,7 % Optomed-konserni

 

Yhtiön omavaraisuusaste lasketaan seuraavalla tavalla:

OP lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/(taseen loppusumma-saadut ennakot-liikearvo)

Kovenanttiehto täyttyi 31.12.2023.

 

Lähipiiritapahtumat

Tuhatta euroa Myynnit Myyntisaamiset Muut kulut
Tammi-Joulukuu 2023 0 0 -78
Tammi-Joulukuu 2022 0 0 -80

 

Myynnit ja myyntisaamiset ja osa muista kuluista liittyvät Optomed Oyj:n merkittävimpiin omistajiin, joiden katsotaan kuuluvan emoyrityksen lähipiiriin.

Lisäksi muut kulut koostuvat emoyrityksen hallituksen puheenjohtajalle maksetuista konsulttipalkkioista.

 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

 

Lue koko tiedote täältä.