Optomed Oyj:n osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2020

Optomed Oyj, Pörssitiedote 29.5.2020, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2020

Tammi–maaliskuu 2020, kohokohdat

  • Liikevaihto laski 6,3 prosenttia 3 034 (3 240) tuhanteen euroon
  • Oikaistu käyttökate oli -575 (93) tuhatta ollen -19,0 (2,9) prosenttia liikevaihdosta
  • Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti Laitteet-segmenttiin, kun taas Ohjelmistot-segmentti on suurelta osin säästynyt negatiivisilta vaikutuksilta
  • Liiketoiminnan laajentaminen Yhdysvaltoihin on aloitettu perustamalla maahan tytäryhtiö, sekä palkkaamalla paikallinen johtaja vetämään Yhdysvaltojen liiketoimintaa
  • Yhtiön 19.3.2020 julkaistut näkymät pysyvät ennallaan

Avainluvut

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 Muutos,  % 2019
Liikevaihto 3 034 3 240 -6,3 % 14 977
Bruttotulos * 1 977 2 518 -21,5 % 9 944
Bruttokateprosentti *,  % 65,2 % 77,7 %   66,4 %
Käyttökate -575 -113 -407,5 % -335
Käyttökateprosentti *,  % -19,0 % -3,5 %   -2,2 %
Oikaistu käyttökate * -575 93 -720,9 % -196
Oikaistu käyttökateprosentti *,  % -19,0 % 2,9 %   -1,3 %
Liiketulos -1 061 -664 -59,8 % -2 596
Liiketulosprosentti *,  % -35,0 % -20,5 %   -17,3 %
Oikaistu liiketulos * -1 061 -458 -131,7 % -2 457
Oikaistu Liikevoittomarginaali *,  % -35,0 % -14,1 %   -16,4 %
Nettotulos -1 250 -575 -117,5 % -2 875
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,12 -0,06 -90,3 % -0,32
Liiketoiminnan Nettorahavirta -2 920 -539 -441,5 % 161
Nettovelka -5 566 9 251   -8 938
Nettovelka / oikaistu
käyttökate (viimeiset 12 kk) *
6,4 5,3   45,7
Omavaraisuusaste  * 66,0 % 23,9 %   57,2 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 356 354 0,3 % 1 245
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 82 10 753,2 % 529
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 438 364 20,3 % 1 774

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 alkoi poikkeuksellisissa merkeissä.

Terveydenhuollon prioriteetit maailmanlaajuisesti ovat keskitetty COVID-19 pandemian hallitsemiseen ja kaikki ei-kiireelliset toimenpiteet ja näihin liittyvät investoinnit ovat lykätty myöhäisemmälle ajankohdalle useissa sairaaloissa ja klinikoissa. Nämä resurssien kohdistamistoimet vaikuttavat väistämättä sekä Optomedin, että koko oftalmologian toimialan liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä.

Silmäpohjakameroiden globaali markkina alkoi hidastua kun COVID-19 pandemia alkoi levitä ympäri maailman. Optomedin myyntitiimi ja jälleenmyyjät eivät päässeet matkustamaan asiakkaiden luo ja pääsy sairaaloihin rajoitettiin suurimmassa osassa niistä 60 maasta, joissa Optomedillä on kaupallista toimintaa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana useat silmäklinikat ja optometristit siirsivät ei-kiireellisiä potilaskäyntejä ja uusien laitteiden investointeja myöhemmäksi. Näiden syiden vuoksi Optomedin Laitteet-segmentin liikevaihto laski odotetulta tasolta. Tämä liikevaihdon lasku nähtiin ensin kameratuotteissamme Kiinassa ja sama vaikutus alkoi leviämään kvartaalin lopulla myös Aasian, Euroopan ja Lähi-Idän markkinoille. Myyntimme laitevalmistaja-asiakkaittemme (OEM) kautta kuitenkin säilyi odotetulla tasolla.

Koronaviruspandemia vaikuttaa silmänpohjakameroidemme  myyntiin voimakkaammin kuin Ohjelmistot-segmenttimme liiketoimintaan. Huolimatta pandemian aiheuttamista dramaattisista muutoksista terveydenhuollon toimintaympäristöön, Ohjelmistot-segmenttimme liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Vaikka uusien silmäseulontaratkaisujemme toimitukset sairaaloihin ovat toistaiseksi keskeytetty, Ohjelmistot-segmenttimme olemassa oleva asiakaskunta tuottaa meille jatkuvaa tasaista liikevaihtoa.

Vuoden alussa, kuultuamme ensimmäisiä koronavirusuutisia Kiinasta, ennakoimme tulevaa aloittamalla ylimääräiset materiaalinhankintaan ja toimitusketjun varmistamiseen liittyvät toimenpiteet, joiden tavoitteena on minimoida mahdolliset tuotantoon haitallisesti vaikuttavat tekijät. Varmistaaksemme silmänpohjakameroidemme toimitukset maailmanlaajuisesti koko vuodelle, suoritimme ylimääräisiä tiettyjen avainkomponenttien lisäostoja useilta eri toimittajilta. Nämä toimenpiteet nostivat valmistuskustannuksiamme väliaikaisesti ensimmäisen vuosineljänneksen  aikana, mutta eivät vaikuta yleiseen kannattavuuteemme pitkällä aikavälillä. Näiden toimenpiteiden vaikutus näkyy Laitteet-segmenttimme valmistuskustannuksissa ja sitä kautta myyntikatteissa ensimmäisen ja mahdollisesti myös yhden tai kahden seuraavan vuosineljänneksen aikana jatkaessamme näitten hankittujen materiaalien käyttöä. Nämä ennakoivat toimenpiteemme osoittautuivat tarpeellisiksi ja onnistuneeksi strategiaksi viruksen eskaloiduttua globaaliksi pandemiaksi.

Olemme arvioineet COVID-19 pandemian vaikutusta globaaliin liiketoimintaamme huolellisesti ja ryhtyneet kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin vaikutusten minimoimiseksi. Odotamme markkinan elpymisen alkavan ensin Kiinasta vuoden toisella vuosipuoliskolla ja sen jälkeen muilla markkinoilla. Silmäklinikat ja muut silmäpohjien tutkimusta ja seulontaa tarjoavat toimijat eivät voi pysäyttää toimintaansa liian pitkiksi ajanjaksoiksi. Silmänpohjien seulonnat ja muut ei-kiireelliset toimenpiteet ja näihin liittyvät laiteinvestoinnit voidaan lykätä kuukausiksi, mutta niitä ei voida kokonaan pysäyttää vuosiksi, koska tämä johtaisi sokeutuminen lisääntymiseen.

Silmäklinikat maalimanlaajuisesti ovat alkaneet etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja silmäseulontojen toteuttamiseen selvitäkseen pandemiasta. Useat sairaalat, klinikat ja optikkoliikkeet ovat laajentaneet etädiagnostiikan, kotisairaanhoidon ja etäseulonnan palveluitaan. COVID-19 ei tule täysin häviämään maailmasta pitkään aikaan senkään jälkeen, kun liikkumisrajoituksia ryhdytään purkamaan. Tämän vuoksi korkean riskin potilaille, kuten vanhukset, diabeetikot ja sydän- ja verisuonisairauksista kärsivät, ei suositella käyntejä ruuhkaisilla silmäklinikoilla tai optometristien vastaanotoilla vuosittaisissa silmätarkastuksissaan, mikäli heille on mahdollista järjestää tutkimukset vaihtoehtoisella tavalla. Perinteisesti silmälääkärit ja optometristit ovat tehneet nämä tutkimukset omilla klinikoillaan käyttäen pöytämallisia silmänpohjakameroita. Pandemian myötä he ovat uuden tilanteen edessä, jossa suuri määrä potilaita pitäisi pystyä tutkimaan uusien menetelmien avulla klinikan ulkopuolella. Tartuntariskin minimoiseksi ja potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi seulontatutkimukset on usein helpompi toteuttaa pienemmissä terveyskeskuksissa tai potilaiden kotona etälääketieteen keinoin. Tämä on johtanut siihen, että yhä useampi silmälääkäri ja optometristi harkitsee nyt hankkivansa ensimmäiset kädessä pidettävät kameransa niiden potilaiden tutkimiseen etälääketieteen keinoin, joiden ei ole turvallista tulla sairaalaan tai klinikalle tutkimuksiin. Me näemme tämän mahdollisuutena kiihdyttää edelleen menneillään olevaa silmänpohjakameramarkkinan murrosta kohti kannettavia kameroita, etälääketieteen ohjelmistoja ja tekoälypalveluita, mahdollistaen turvalliset silmänpohjatutkimukset myös pandemian aikana.

Optomed on taloudellisesti vakaa yritys ja koronaviruksen aiheuttama väliaikainen hidastuma ei vaikuta toimintaamme pitkällä aikavälillä. Meillä on merkittävät kassavarat ja riittävä kassavirta, joiden avulla voimme toteuttaa strategiaamme ilman suurempia häiriöitä. Suunnitelmamme mukaisesi perustimme huhtikuun alussa tytäryhtiön Yhdysvaltoihin ja palkkasimme paikallisen johtajan vetämään Amerikan liiketoimintaamme. Olemme varmistaneet tuotteidemme valmistus- ja toimitusketjun jatkuvuuden, ja uuden tekoälyä yhdistävän silmänpohjakameramme sekä muiden uusien avaintuotteidemme kehitystyö etenee ilman viiveitä. COVID-19 pandemialla on tällä hetkellä negatiivinen vaikutus Laitteet-segmenttimme liikevaihtoon, mutta elpymisen odotetaan alkavan Kiinasta vuoden toisella puoliskolla. Kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ja tekoälypohjaiseen analysointiin perustuvat silmäseulonnat jatkavat kasvuaan kokonaismarkkinoita nopeammin ja ohjelmistoliiketoimintamme jatkaa tasaisen varmaa suorituskykyään.

Seppo Kopsala,
toimitusjohtaja

Vuoden 2020 näkymät

Jatkamme laajentumista Yhdysvaltoihin ja kasvatamme edelleen kansainvälistä jakelijaverkostoamme. Lisäksi investoimme tällä hetkellä voimakkaasti ensimmäiseen täysin integroituun tekoälykameraan, jonka kaupallistamistoimien arvioidaan alkavan vuonna 2020.

Optomed odottaa liikevaihdon laskevan vuonna 2020.

COVID-19 pandemialla on negatiivinen vaikutus yhtiön kasvuun ja liiketoimintaan vuonna 2020.

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 29.5.2020 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 13.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +358 9 85626300 ja syöttämällä tunnuksen 920 394815#. Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Konsernin tulos

Tammi-maaliskuu 2020

Liikevaihto laski 6,3 prosenttia ollen 3 034 (3 240) tuhatta euroa. Ohjelmistosegmentin liiketoiminta pysyi tasaisena huolimatta koronaviruspandemiasta ja liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia.  Liikevaihdon tasaisuus perustuu jatkuvien palveluiden toimitukseen  nykyisille asiakkaille. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 19,5 prosenttia johtuen koronaviruspandemian vaikutuksista maailmantalouteen. Bruttokateprosentti laski 77,7 prosentista 65,2 prosenttiin. Vuonna 2019 yhtiö sai 282 tuhannen euron avustuksen, joka kasvatti vertailukauden bruttokatetta. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen bruttotulos olisi ollut 69,08 prosenttia ilman saatuja avustuksia. Jäljelle jäävä lasku johtui Laitteet-segmentin uusista materiaalihankintojen järjestelyistä sekä asiakas- että tuote-eroista.

Käyttökate oli -575 (-113) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -575 (93) tuhatta euroa. Ensimmäisellä kvartaalilla 2019 vertailtavuuteen vaikutti listautumiseen liittyvät kulut, joita oli 206 tuhatta euroa. Suurin syy oikaistun käyttökatteen eroon vuoteen 2019 verrattuna oli alempi liikevaihto ja bruttokatemarginaali. Toisaalta erotusta oikaisee alemmat liiketoiminnan muut kulut, koska matkustuskulut ovat laskeneet ja ulkopuolisten palvelujen hankintoja on peruttu tai siirretty myöhemmäksi koronaviruspandemian takia. Optomed on myös vahvistanut johtoryhmäänsä sekä myynti- ja markkinointitoimintojaan tulevan kasvun takaamiseksi. Toimintojen vahvistaminen selittää osittain käyttökatteen heikentymisen verrattuna vuoden 2019 vastaavaan jaksoon. Liiketulos oli -1 061 (-664) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos oli -1 061 (-458) tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat -209 (70) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä muuntoeroista. Ensimmäiseen vuosineljännekseen 2020 vaikutti myös vähäisen riskin investointien arvonalentuminen.

Rahavirta ja taloudellinen asema

Ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan nettorahavirta oli -2 920 (-539) tuhatta euroa. 2,4 miljoonan euron muutos ostoveloissa selittyy vuoden 2019 listautumisannin maksuihin ja kuluihin. Investointien nettorahavirta oli -354 (-399) tuhatta euroa ja johtui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -3 452 (-4) ja johtui lähinnä lainojen uudelleenjärjestelyistä.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 12 145 (1 066) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -5 651 (9 251) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 3 529 (2 125) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kannettavia silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman, seulontaan.

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 Muutos,  % 2019
Liikevaihto 974 1 210 -19,5 % 7 309
Bruttotulos * 396 996 -60,2 % 4 200
Bruttotulosprosentti,  % * 40,7 % 82,2 % 57,5 %
Käyttökate -421 -233 -80,6 % -408
Käyttökateprosentti *,% -43,2 % -19,3 %   -5,6 %
Liiketulos -758 -640 -18,6 % -1 913
Liiketulosprosentti*, % -77,9 % -52,8 % -26,2 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Tammi–maaliskuu 2020

Laitteet-segmentin liikevaihto laski 19,5 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lasku johtui koronaviruspandemiasta, jonka vaikutus nähtiin neljänneksen alussa ensin Kiinassa ja myöhemmin Aasiassa ja lopulta koko maailman markkinassa.

Bruttokateprosentti laski 40,7 prosenttiin edellisen vuoden 82,2 prosentista. Yhtiö sai vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 217 tuhatta euroa julkisia avustuksia, mikä kasvatti vertailukauden bruttokateprosenttia. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen bruttokateprosentti ilman avustuksia olisi ollut 64,4 prosenttia. Yhtiö teki katsauskaudella ennakoivia hankintajärjestelyitä ja osti lisää tärkeimpiä komponentteja tuotannon kapasiteetin varmistamiseksi koronaviruspandemian aikana. Nämä järjestelyt yhdistettynä normaalia korkeampaan OEM-liikevaihtoon laskivat katsauskauden bruttotulosprosenttia.

Käyttökate oli -421 (-233) tuhatta euroa eli -43,2 (-19,3) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen laskuun oli liikevaihdon lasku. Käyttökatetta paransivat pienemmät liiketoiminnan muut kulut, jotka alenivat matkustamisen ja toimialatapahtumien vähenemisestä ja  tiettyjen kulujen allokoinnista konsernikuluihin.

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 Muutos, % 2019
Liikevaihto 2 060 2 030 1,5 % 7 668
Bruttotulos * 1 581  1 523 3,8 % 5 744
Bruttotulosprosentti % * 76,7 % 75,1 % 74,9 %
Käyttökate 481 514 -6,4 % 1 667
Käyttökateprosentti*,  % 23,3 % 25,3 % 21,7 %
Liiketulos 333 370 -10,0 % 909
Liikevoittoprosentti*,  % 16,2 % 18,2 % 11,9 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Tammi–maaliskuu 2020

Ohjelmistot-segmentillä oli tasaisen vahva vuosineljännes. Liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia ja oli 2 060 (2 030) tuhatta euroa. Koronaviruspandemiasta huolimatta liikevaihto säilyi hyvällä tasolla, mikä johtui  tasaisista lisenssituloista ja palveluiden myynnistä nykyisille asiakkaille. Vuoden 2019 myyntikatteeseen sisältyi 65 tuhatta euroa avustuksia. Käyttökate oli 481 (514) tuhatta euroa eli 23,3 (25,3) prosenttia liikevaihdosta.

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, lakiasiat, henkilöstöhallinto ja IT kulut, sekä julkisen osakeannin kustannukset.

Tammi–maaliskuu 2020

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 635 (394) tuhatta euroa. Kulujen kasvuun vaikutti johtoryhmän vahvistaminen ja markkinointikustannusten siirtäminen Laitteet-segmentiltä konsernitason kuluihin. Vuoden 2019 ensimmäinen vuosineljännes sisälsi 206 tuhatta euroa listautumiseen liittyviä kuluja.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

3/2020 3/2019
Laitteet 55 60
Ohjelmistot 37 40
Konserni 18 7
Yhteensä 110 107

Konsernin henkilöstömäärän kasvu johtui pääasiassa yhtiön pörssilistaukseen liittyen tehdyistä IFRS 8:n mukaisista toimintasegmenttien perustamisista ja niistä johtuvista henkilöstön siirroista segmenteistä konserniin.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2019. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

Yhtiökokous

Optomedin nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle julkaistiin 3.2.2020. Nimitystoimikunta ehdotti seuraava:

  • Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Jun Wu valitaan uudelleen hallitukseen
  • Anna Tenstam valitaan uutena jäsenenä hallitukseen

Lisäksi nimitystoimikunnan ehdotus sisälsi ehdotuksen hallituksen palkitsemisesta.

Katsauskauden jälkeen 19.5.2020 Optomed tiedotti kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.6.2020 klo 10.00 Life Science Center Keilaniemessä osoitteessa Keilaranta 16 B, 02150 Espoo. . COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämän vuoksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 811 000 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 5,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 20.3.2020 julkaistussa vuosikertomuksessa 2019. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Tässä tulosjulkistuksessa yhtiö kuvaa ainoastaan muutokset vuosikertomuksessa julkaistuun kokonaiseen kuvaukseen riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Vuosikertomuksen COVID-19 koronavirus -riski on päivitetty seuraavasti:

COVID-19 koronavirus

COVID-19 koronavirus on aiheuttanut pandemian, jonka kesto ja pitkäaikainen vaikutus ovat epävarmoja

Yhtiön ohjelmistosegmentti on pitkälti säästynyt pandemian negatiivisilta vaikutuksilta johtuen sen toistuvaluontoisesta liikevaihdosta, kun taas Laitteet-segmentti on kärsinyt pandemian vaikutuksista. Terveydenhuoltosektori on keskittynyt pandemian hoitoon ja vaikutuksiin, mistä syystä muita toimittaja tapaamisia ja ostoja lykätään. Tällä kaikella on vaikutus yhtiön kykyyn myydä laitteita ja kasvattaa yhtiön asiakaskuntaa. Pandemian kesto ja sen mahdolliset jälkivaikutukset ovat epävarmoja, joten yhtiö on käynnistänyt henkilöstön osa-aikaiset lomautukset ja aloittanut muita kustannussäästötoimenpiteitä tarkoituksenaan suojella nykyistä vahvaa kassatilannetta.

Muut tapahtumat

18.2.2020 yhtiö ilmoitti Health Canadan myöntäneen myyntiluvan Optomedin kädessä pidettäville silmänpohjakameroille. Optomedin kameroille on jo aikaisemmin myönnetty vastaava myyntilupa Yhdysvaltain markkinoille (FDA), joten tämä Kanadan lupa mahdollistaa myyntitoimenpiteet koko Pohjois-Amerikan alueella.

Myöhemmin katsauskauden aikana Optomed perusti tytäryhtiön USA:han ja palkkasi USA:n toiminnoille vetäjän.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

1.4.2020 yhtiö ilmoitti aloittaneensa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut saatiin päätökseen 14.4.2020 ja yhtiö lomautti noin 50 henkilöä osa-aikaisesti. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää ja myös konsernin johtoryhmä on lomautettuna osa-aikaisesti. Optomed arvioi saavuttavansa lomautuksilla ja muilla tehostamistoimilla noin 400,000 euron kustannussäästöt vuonna 2020.

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

Vuoden 2020 tulosjulkistukset

27.8.2020                              Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

25.11.2020                           Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja

Puhelin: +46 702 59 57 89

Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 555 1050

Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 55 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2019 Optomedin liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa ja yhtiön pro forma -liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lopussa Optomed työllisti 108 ammattilaista.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
BruttotulosBruttokate,  % Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelutBruttotulos / Liikevaihto
KäyttökateKäyttökateprosentti,  % Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistojaKäyttökate / Liikevaihto
LiiketulosLiikevoittoprosentti,  % Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeenLiiketulos / Liikevaihto
Oikaistu liiketulosOikaistu liikevoittoprosentti,  %Oikaistu käyttökateOikaistu käyttökateprosentti,  %Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriäOikaistu liiketulos / LiikevaihtoKäyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriäOikaistu käyttökate / LiikevaihtoNormaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.
Nettovelka Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)
Osakekohtainen tulos Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (otettu huomioon osakkeiden määrien muutokset johtuen Ylimääräisen Yhtiökokouksen päätöksestä jakaa yhtiön osakkeet suhteessa 1:20)
Omavaraisuusaste,  % Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä
Tutkimus- ja kehittämiskulut Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.
Orgaaninen kasvu,  % Orgaaninen kasvu viittaa liikevaihdon kasvuun pois lukien (i) yritysostoista ja – myynneistä johtuva kasvu; ja (ii) valuuttakurssien vaihteluista johtuva kasvu. Orgaanisen kasvun eri osatekijät lasketaan seuraavasti:Yritysostot ja -myynnit: Näyttää, kuinka kunkin kauden aikana toteutetut yritysostot ja -myynnit ovat vaikuttaneet raportoituihin liikevaihtoihin. Yritysostojen vaikutusten arvioimiseksi raportoituun liikevaihtoon nähden, liikevaihto hankittujen yksikköjen osuuksista tarkasteltavana olevalla kaudella vähennetään kokonaisliikevaihdosta samalta kaudelta.  Yritysmyyntien vaikutusten arvioimiseksi raportoituun liikevaihtoon nähden, liikevaihto myytyjen yksikköjen osuuksista tarkasteltavana olevalla kaudella vähennetään kokonaisliikevaihdosta edelliseltä vastaavalta vertailukaudelta. Valuuttakurssien vaihtelut: Näyttää, kuinka muissa valuutoissa kuin eurossa (Konsernin rapotointivaluutta) kertyneen liikevaihdon muuntaminen on vaikuttanut raportoituun liikevaihtoon silloin, kun valuuttakursseissa on eroja tarkasteltavana olevan kauden ja vastaavan vertailukauden välillä. Vertailukauden tulot muissa valuutoissa kuin euroissa lasketaan uudelleen käyttäen tarkasteltavana olevan kauden soveltuvaa valuuttakurssia valuuttakurssien vaihtelujen vaikutusten poistamiseksi kyseiseltä kaudelta.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 2019
Liikevaihto 3 034 3 240 14 977
Liiketoiminnan muut tuotot 1 288 254
Materiaalit ja palvelut -1 059 -1 010 -5 287
Bruttotulos 1 977 2 518 9 944
Liiketulos -1 061 -664 -2 596
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Listautumiseen liittyvät kustannukset 0 206 139
Hankintaan liittyvät kustannukset 0 0 0
Oikaistu liiketulos -1 061 -458 -2 457
Poistot ja arvonalentumiset 485 550 2 261
Oikaistu käyttökate -575 93 -196

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 2019
Liikevaihto 3 034 3 240 14 977
Liiketoiminnan muut tuotot 1 288 254
Materiaalit ja palvelut -1 059 -1 010 -5 287
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 916 -1 741 -7 299
Poistot ja arvonalentumiset -485 -550 -2 261
Liiketoiminnan muut kulut -636 -890 -2 980
Liiketulos -1 061 -664 -2 596
Rahoitustuotot 75 143 8
Rahoituskulut -284 -74 -365
Nettorahoituskulut -209 70 -356
Voitto/tappio ennen veroja -1 270 -594 -2 952
Tuloverokulu 20 19 76
Kauden voitto/tappio -1 250 -575 -2 875
Kauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -1,250 -575 -2 875
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 10 212 475 8 935 654 8 935 654
Laimentamaton osakekohtainen tappio, euroa -0,12 -0,06 -0,32

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 1.3.2020 1.3.2019 2019
Kauden voitto/tappio -1 250 -575 -2 875
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 9 -78 14
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 9 -78 14
Kauden laaja tulos yhteensä -1 241 -653 -2 861
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -1 241 -653 -2 861

Konsernitase

Tuhatta euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 4 256 4 256 4 256
Kehittämismenot 5 311 5 201 5 218
Asiakassuhteet 1 774 1 996 1 829
Teknologia-omaisuuserä 814 916 840
Muut aineettomat hyödykkeet 502 448 540
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 12 657 12 817 12 662
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 386 684 406
Käyttöoikeusomaisuuserät 974 987 1 075
Laskennalliset verosaamiset 9 8 8
Pitkäaikaiset varat yhteensä  14 026  14 495 14 151
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 773 1 682 2 468
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 659 3 563 4 125
Rahavarat 12 145 1 066 18 866
Lyhytaikaiset varat yhteensä 18 577 6 261 24 459
Varat yhteensä  32 603  20 757  39 611

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Tuhatta euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 19 80
Ylikurssirahasto 504 565 504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 341 18 549 37 341
Muuntoero 97 -3 89
Kertyneet voittovarat -15 264 -13 585 -12 500
Tilikauden tappio -1 250 -575 -2 875
Oma pääoma yhteensä 21 509 4 970 22 637
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta  3 293 0 5 104
Julkiselta vallalta saadut lainat 3 057 2 582 2 998
Vuokrasopimusvelat  623  638 699
Etuosakevelka 703
Laskennalliset verovelat  597  674 616
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 571 4 596 9 416
Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 2 7 531 1 766
Julkiselta vallalta saadut lainat 226 204 60
Vuokrasopimusvelat 391 387 414
Ostovelat ja muut velat 2 904 3 069 5 317
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 523 11 191 7 557
Velat yhteensä 11 094 15 687 16 973
Oma pääoma ja velat yhteensä 32 603 20 757 39 611

 

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -1 250 -1 250
Muut laajan tuloksen
erät – muuntoerot
9 –  9
Kauden laaja tulos yhteensä –  –  –  9 -1 250 -1 241
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti  –  –
Osake-
optiot
 – 112  112
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä  – – 
Oma pääoma 31.3.2020 80 504 37 341 97 -16 513 21 509

 

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 19  565  18 549 75 -13 656 5 552
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -575 -575
Muut laajan tuloksen
erät – muuntoerot
-78 –  -78
Kauden laaja tulos yhteensä –  –  –  -3 -575 -653
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti  –
Osake-
optiot
 – 71  71
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä  –
Oma pääoma 31.3.2019  19  565  18 549  -3 -14 160 4 970

 

Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 19  565  18 549 75 -13 656 5 552
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -2 817 -2 875
Muut laajan tuloksen
erät – muuntoerot
14 –  14
Kauden laaja tulos yhteensä –  –  –  14 -2 875 -2 861
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti 61 -61 18 792  694  19 486
Osake-
optiot
 – 461  461
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 61  -61  18 792 –  1 155 19 947
Oma pääoma 31.12.2019 80 504 37 341 89 -15 376 22 637

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 2019
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -1 250 -575 -2 875
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 485 550 2 261
Rahoitustuotot ja -kulut 209 -78 356
Muut oikaisut 47 77 466
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -509 -24  207
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 535 -114 -783
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -303 -485 -1 346
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) -2 444 152 2 396
Rahavirta ennen rahoituseriä -2 721 -470 475
Maksetut korot -27 -38 -202
Maksetut muut rahoituskulut -259 -31 -136
Saadut korot 87 0 24
Liiketoiminnan nettorahavirta (A)  -2 920 -539 161
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -307 -332 -1 175
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -47 -74 -260
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankinta-ajankohdan rahavaroilla 0 7 0
Investointien nettorahavirta (B) -354 -399 -1 434
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut 0 0 23 000
Osakeannin transaktiokulut 0 0 -4 208
Lainojen nostot -180 174 176
Lainojen lyhennykset -3173 -82 -460
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -98 -96 -385
Rahoituksen nettorahavirta (C) -3 452 -4 18 123

 

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 2019
Liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen nettorahavirrat (A+B+C)  -6 727 -942 16 849
Rahavarojen muutos  -6 727 -942 16 849
Rahavarat kauden alussa 18 866 2 000 2 000
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 5 8 17
Rahavarat kauden lopussa 12 145 1 066 18 866

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen sokeuttavien silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö, Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”), on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1, 90230 Oulu.

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2019 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 31.3.2020 mennessä voimaan tulleet standardimuutokset.

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2019 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 31.3.2020 mennessä voimaan tulleet standardimuutokset. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä osavuosikatsaus ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IAS 34 -standardessa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

Konsernitilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatetta noudattaen.

Optomed Oy:n hallitus hyväksyi tämän tilinpäätöstiedotteen kokouksessaan. Yhtiön hallitus valtuutti osavuosikatsauksen julkistamisen.

Raportoitavat segmentit

1-3/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  974  2 060 0  3 034
Operatiiviset kulut netto -578 -479 0 -1 057
Kate 396 1 581  0   1 977
Poistot -338 -148 0 -485
Muut kulut -817 -1 100 -635 -2 552
Liiketulos -758 333 -635 -1 061
Rahoituserät 0 0 -209 -209
Voitto/Tappio ennen verokuluja -758 333 -844 -1 270

 

1-3/2019

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 210  2 030 0  3 240
Operatiiviset kulut netto -215 -506 0 -721
Kate  996  1 523  2 518
Poistot -407 -143 0 -550
Muut kulut -1 229 -1 009 -394 -2 632
Liiketulos -640  370 -394 -664
Rahoituserät 0 0 70 70
Voitto/Tappio ennen verokuluja -640 370 -324  -594

 

2019

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  7 309  7 668  14 977
Operatiiviset kulut netto -3 109 -1 924 0 -5 033
Kate  4 200 5 744  0   9 944
Poistot -1 504 -757 0 -2 261
Muut kulut -4 609 -4 077 -1 593 -10 279
Liiketulos -1 913 909 -1 593 -2 596
Rahoituserät 0 0 -356 -356
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 913 909 -1 949 -2 952

 

Optomed osavuosikatsaus (FIN)