Optomed Oyj osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020

Optomed Oyj, Pörssitiedote, 25.11.2020, klo 9:00, Helsinki

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020

Heinä–syyskuu 2020

 • Liikevaihto laski 6,0 prosenttia 3 338 (3 551) tuhanteen euroon
 • Bruttotulos, bruttokateprosentti ja käyttökate kasvoivat
 • Oikaistu käyttökate oli 229 (-160) tuhatta ollen 6,9 (-4,5) prosenttia liikevaihdosta
 • Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti Laitteet-segmentin liikevaihtoon, kun taas Ohjelmistot-segmentti jatkoi tasaisen hyvää suoritustaan
 • Merkittävän kiinalaisen asiakkaan laiteostot vauhdittivat Kiinan liikevaihdon kasvua
 • Ensimmäisen täysin integroidun tekoälykameran, Aurora IQ:n, lanseeraus on suunniteltu alkavaksi 26.11.2020
 • Liiketoiminnan laajentaminen Yhdysvalloissa jatkuu suunnitellusti ja ensimmäiset kameratoimitukset on tehty
 • Yhtiön 19.3.2020 julkaistut näkymät pysyvät ennallaan

Tammi–syyskuu 2020

 • Liikevaihto laski 15,8 prosenttia 8 969 (10 649) tuhanteen euroon
 • Oikaistu käyttökate oli -671 (19) tuhatta vastaten -7,5 (0,2) prosenttia liikevaihdosta
 • Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti Laitteet-segmenttiin erityisesti toisella vuosineljänneksellä, kun taas Ohjelmistot-segmentti on jatkanut tasaisen hyvää suoritustaan

 

Avainluvut

Tuhatta euroa 7-9/2020 7-9/2019 Muutos, % 1-9/2020 1-9/2019 Muutos, % 2019
Liikevaihto 3 338 3 551 -6,0% 8 969 10 649 -15,8% 14 977
Bruttotulos * 2 262 2 035 11,2% 6 146 7 199 -14,6% 9 944
Bruttokateprosentti *, % 67,8% 57,3% 68,5% 67,6% 66,4%
Käyttökate 229 -546 141,9% -671 -885 24,1% -335
Käyttökateprosentti *, % 6,9% -15,4% -7,5% -8,3% -2,2%
Oikaistu käyttökate * 229 -160 243,1% -671 19 -3565,4% -196
Oikaistu käyttökateprosentti *, % 6,9% -4,5% -7,5% 0,2% -1,3%
Liiketulos -278 -1 109 75,0% -2 312 -2 563 9,8% -2 596
Liiketulosprosentti *, % -8,3% -31,2% -25,8% -24,1% -17,3%
Oikaistu liiketulos * -278 -723 61,6% -2 312 -1 659 -39,4% -2 457
Oikaistu Liikevoittomarginaali *, % -8,3% -20,4% -25,8% -15,6% -16,4%
Nettotulos -299 -1 256 76,2% -2 525 -2 817 10,4% -2 875
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,02 -0,14 83,7% -0,19 -0,32 38,8% -0,32
Liiketoiminnan Nettorahavirta -400 -530 24,5% -3 215 -1 839 -74,8% 161
Nettovelka -4 381 8 354 152,4% -4 381 8 354 -152,4% -8 940
Nettovelka / oikaistu
käyttökate (viimeiset 12 kk) *
5,0 8,5 5,0 8,5 45,6
Omavaraisuusaste * 66,5% 28,0% 66,5% 28,0% 57,2%
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 248 342 -27,3% 1 011 1 096 -7,8% 1 540
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 31 79 -61,0% 152 168 -9,8% 234
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 279 421 -33,6% 1 163 1 265 -8,1% 1 774

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Huolimatta pandemian jatkumisesta ja sen vaikutuksista terveydenhuollon yksiköiden toimintaan, silmänpohjakameroidemme kysyntä lähti kuitenkin kolmannen vuosineljänneksen aikana elpymään Kiinassa sekä osassa Euroopan maita. Tämä näkyi Laitteet-segmenttimme liikevaihdon kasvuna verrattuna erittäin haastavaan toiseen vuosineljännekseen. Odotamme globaalien markkinoiden jatkavan tätä suotuisaa kehitystään, vaikka pandemiaan liittyvät rajoitteet kuitenkin jatkuvat sairaaloissa ja klinikoissa vähintään pandemian kiihtymisvaiheen ajan, vaikuttaen jatkossakin negatiivisesti lyhyen aikavälin kasvunäkymiin.

Kiinan myynnin kasvua veti markkinan yleinen elpyminen ja erityisesti merkittävän kiinalaisen asiakkaamme laiteostot. Kiinan laitemyynnin odotetaan jatkuvan vahvana myös koko loppuvuoden. Vastaavanlaista kysynnän elpymistä nähtiin myös osassa Eurooppaa sekä Venäjällä. Sen sijaan Amerikan, Aasian ja Lähi-Idän markkinat kärsivät vielä merkittävästi pandemian aiheuttamasta markkinan hidastumisesta. Yhtiön globaalit OEM-asiakkaat jatkoivat varastojensa tyhjentämistä eivätkä tilanneet Optomedilta merkittäviä määriä uusia tuotteita vuosineljänneksen aikana.

USA:n liiketoiminnan käynnistäminen etenee hyvin. Vuosineljänneksen aikana tehtiin strategisia yhteistyösopimuksia kliinisten ja kaupallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, käynnistettiin uusia pilottihankkeita ja tehtiin ensimmäiset kaupalliset laitetoimitukset merkittäville referenssiasiakkaille. Lisäksi käynnistimme pilottivaiheen kliiniselle tutkimukselle, joka tähtää FDA-hyväksynnän saamiseen AEYE Health -nimisen yrityksen kehittämälle diabeettisen retinopatian seulontaan tarkoitetulle algoritmille yhdistettynä Optomedin Aurora-kameraan. Tekoälyn käyttöönotto silmäsairauksien seulonnassa ottaa tällä hetkellä merkittäviä edistysaskeleita erityisesti Yhdysvalloissa, jossa tekoälyllä tehdyt diagnoosit tulevat korvattavuuden piiriin vuodesta 2021 alkaen. Optomedin tavoitteena on olla jatkossakin etulinjassa kaupallistamassa tekoälypohjaisia kokonaisratkaisuja. Optomed myös allekirjoitti jakelijasopimuksen Eyenuk Inc:in, joka on globaaliin terveysteknologian tekoälyyn keskittyvä yritys. Tämä sopimus mahdollistaa Eyenukin toimimisen Optomedin kameroiden jakelukanavana Amerikan markkinoilla.

Uusien tuotteiden kehitys etenee suunnitelmien mukaisesti. Katsauskauden jälkeen saimme Kiinan lääkintälaiteluvan uusimman sukupolven kädessä pidettävälle kamerallemme Optomed Auroralle. Lupa mahdollistaa tuotteen myynnin aloittamisen Kiinassa. Yhtiön tekoälyyn yhdistetyn silmänpohjakameran, Aurora IQ:n kaupallinen lanseeraus aloitetaan 26.11.2020 järjestettävällä lanseeraustapahtumalla. Näiden molempien lanseerausten odotetaan tukevan kameroidemme myyntiä ensi vuodesta alkaen. Lisäksi Aurora IQ:n odotetaan kiihdyttävän merkittävästi tekoälypalveluidemme käyttäjämäärien kasvua. Vaikka pandemia määrittää pitkälti Laitteet-segmentin lähitulevaisuuden näkymiä, edellä mainitut tuotelanseeraukset yhdistettynä merkittäviin kokonaisratkaisujen myyntimahdollisuuksiin sekä mahdollisten uusien asiakassegmenttien ja maantieteellisten alueiden avaamiseen luo pohjaa sille, että yhtiön liikevaihto palaisi vuoden 2021 aikana takaisin kasvupolulle. Optomedin vahva taloudellinen asema mahdollistaa sen, että yhtiö on valmiina vastaamaan kysynnän elpymiseen ja markkinoilla avautuviin mahdollisuuksiin.

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

 

Vuoden 2020 näkymät (ennallaan)

Jatkamme laajentumista Yhdysvaltoihin ja kasvatamme edelleen kansainvälistä jakelijaverkostoamme. Lisäksi investoimme tällä hetkellä voimakkaasti ensimmäiseen täysin integroituun tekoälykameraan, jonka kaupallistamistoimien arvioidaan alkavan vuonna 2020.

Optomed odottaa liikevaihdon laskevan vuonna 2020.

COVID-19 pandemialla on negatiivinen vaikutus yhtiön kasvuun ja liiketoimintaan vuonna 2020.

 

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 25.11.2020 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 26300

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 346 945 274#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

 

Konsernin tulos

Heinä-syyskuu 2020

Heinä-syyskuussa 2020 konsernin liikevaihto laski 6,0 prosenttia ollen 3 338 (3 551) tuhatta euroa. Ohjelmistot-segmentin liiketoiminta pysyi tasaisen vahvana huolimatta koronaviruspandemiasta. Segmentin liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia. Lykkääntyneet diabeettisen retinopatian seulonnat sekä muut diagnostiset tutkimukset toipuivat osittain katsauskauden aikana. Pandemia vaikutti yhä Laitteet-segmentin liikevaihtoon, mutta markkina näytti kuitenkin elpymisen merkkejä. Liikevaihto laski Laitteet-segmentissä 17,5 prosenttia. Tämä on selkeä parannus toiseen neljännekseen verrattuna ja osoitus markkinoiden toipumisesta kvartaalin loppua kohden. Konsernin bruttokateprosentti nousi 67,8 prosenttiin vertailukauden 57,3 prosentista. Yhtiö sai 29 (-235) tuhannen euron avustuksen kolmannella kvartaalilla. Vertailukauden 2019 avustuksessa on mukana negatiivinen 317 tuhannen euron oikaisu EU-rahoitteiseen tuotekehitysprojektiin. Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen bruttokateprosentti ilman avustuksia olisi ollut 66,9 prosenttia verrattuna 63,9 prosenttiin vuonna 2019. Nousu johtui Ohjelmistot-segmentin kasvaneesta osuudesta kokonaisliikevaihdosta.

Heinä-syyskuussa 2020 konsernin käyttökate oli 229 (-546) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli 229 (-160) tuhatta euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vuoden 2019 pörssilistautumiseen liittyvät kulut, joita oli 386 tuhatta euroa. Suurin syy oikaistun käyttökatteen eroon vuoteen 2019 verrattuna oli korkeampi bruttotulos ja matalammat liiketoiminnan muut kulut. Alentuneet kulut johtuivat yhtiön nopeasta reagoimisesta pandemiaan tehokkailla säästötoimenpiteillä. Yhtiö vähensi matkustamista, siirsi ulkopuolisia tapahtumia myöhemmäksi ja toimeenpani koko yhtiötä koskevat osa-aikaiset lomautukset huhtikuusta alkaen. Lomautukset vaikuttivat vielä kolmannella vuosineljänneksellä. Liiketulos oli -278 (-1 109) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos oli -278 (-723) tuhatta euroa.

Heinä-syyskuussa 2020 nettorahoituskulut olivat -41 (-142) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista. Kolmannen vuosineljänneksen nettorahoituskuluihin vaikutti myös vähäriskisten rahoitusinstrumenttien arvon kasvu.

Tammi-syyskuu 2020

Tammi-syyskuussa 2020 konsernin liikevaihto laski 15,8 prosenttia ollen 8 969 (10 649) tuhatta euroa. Ohjelmistot-segmentin liiketoiminta pysyi tasaisen vahvana huolimatta koronaviruspandemiasta ja sen liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia. Segmentin liikevaihdon kasvu perustui jatkuvien palveluiden toimitukseen nykyisille asiakkaille. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 34,8 prosenttia. Lasku johtui koronaviruspandemiasta, mikä pysäytti henkilökohtaisen myyntityön sairaaloihin ja klinikoille, sekä laitevalmistaja-asiakkaidemme (OEM) aloittamasta varastojen tyhjentämisestä. Bruttokateprosentti nousi vertailukauden 67,6 prosentista 68,5 prosenttiin. Yhtiö sai 117 (242) tuhannen euron avustuksen, joka kasvatti kausien bruttotulosta. Vertailukauden 2019 avustuksessa oli mukana negatiivinen 317 tuhannen euron oikaisu EU-rahoitteiseen tuotekehitysprojektiin. Vuoden 2020 ensimmäisen yhdeksän kuukauden bruttokateprosentti olisi ollut 67,2 (65,3) ilman saatuja avustuksia.

Tammi-syyskuun 2020 käyttökate oli -671 (-885) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -671 (19) tuhatta euroa. Vertailukauteen vaikuttivat listautumiseen liittyvät kulut, joita oli 904 tuhatta euroa. Suurin syy oikaistun käyttökatteen heikentymiseen vuoteen 2019 verrattuna oli sekä alempi liikevaihto että bruttotulos. Toisaalta käyttökatteeseen vaikutti positiivisesti alemmat liiketoiminnan toimintakulut, johtuen touko-elokuussa tapahtuneista lomautuksista, matkustuskulujen alenemisesta ja ulkoisten tapahtumien perumisesta tai siirrosta myöhemmäksi koronaviruspandemian takia. Liiketulos oli -2 312 (-2 563) tuhatta euroa ja oikaistu liiketulos oli -2 312 (-1 659) tuhatta euroa.

Tammi-syyskuun 2020 nettorahoituskulut olivat -272 (-289) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

 

Rahavirta ja taloudellinen asema

Heinä-syyskuun 2020 liiketoiminnan nettorahavirta oli -400 (-530) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -398 (-314) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -82 (43).

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 10 899 (1 721) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -4 381 (8 354) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 3 862 (2 654) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

 

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

Tuhatta euroa 7-9/2020 7-9/2019 Muutos, % 1-9/2020 1-9/2019 Muutos, % 2019
Liikevaihto 1 537 1 863 -17,5 % 3 359 5 152 -34,8 % 7 309
Bruttotulos * 933 768 21,4 % 1 872 3 087 -39,4 % 4 200
Bruttokateprosentti, % * 60,7 % 41,2 % 55,7 % 59,9 % 57,5%
Käyttökate 290 -155 -287,7 % – 251 – 240 -4,8 % – 408
Käyttökateprosentti, % * 18,9 % -8,3 % -7,5 % -4,7 % -5,6%
Liiketulos -62 – 562 89,0 % -1 437 -1 373 -4,6 % -1 913
Liiketulosprosentti*, % -4,0 % -30,2 % -42,8 % -26,7 % -26,2%

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Heinä-syyskuu 2020

Heinä-syyskuussa 2020 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 17,5 prosenttia. Kuten toisella vuosineljänneksellä, lasku johtui koronaviruspandemian aiheuttamasta henkilökohtaisen myyntityön rajoittuneisuudesta sairaaloihin ja klinikoille. Laitevalmistaja-asiakkaamme (OEM) reagoivat haastavaan markkinatilanteeseen jatkamalla aiemmin aloittamiaan varastojensa tyhjentämistä. Toipumisen merkkejä nähtiin katsauskauden aikana ensin Kiinassa ja myöhemmin Euroopan alueella. Kiinassa liikevaihto oli korkeampi kuin vertailukaudella, koska toimitukset yhtiön merkittävälle kiinalaiselle asiakkaalle ovat palaamassa normaalille tasolle.

Heinä-syyskuussa 2020 bruttokateprosentti nousi 60,7 prosenttiin edellisen vuoden 41,2 prosentista. Yhtiö sai 29 (-235) tuhatta euroa julkisia avustuksia. Vertailukauden 2019 avustuksessa oli mukana negatiivinen 317 tuhannen euron oikaisu EU-rahoitteiseen tuotekehitysprojektiin. Heinä-syyskuun 2020 bruttokateprosentti ilman avustuksia olisi ollut 58,8 prosenttia verrattuna 53,8 prosenttiin vertailukauteen vuonna 2019. Parantunut bruttotulos ja kasvanut bruttokateprosentti ilman avustuksia johtui pienemmästä OEM-myynnistä sekä kasvaneesta Aurora-kameran myynnistä.

Heinä-syyskuussa 2020 käyttökate oli 290 (-155) tuhatta euroa eli 18,9 (-8,3) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen nousuun oli parantunut bruttotulos sekä pienemmät liiketoiminnan muut kulut. Liiketoiminnan muut kulut laskivat johtuen matkustamisen ja toimialatapahtumien vähenemisestä pandemian takia, sekä lomautuksista aiheutuneista säästöistä

 

Tammi-syyskuu 2020

Tammi-syyskuussa 2020 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 34,8 prosenttia johtuen pandemian vaikutuksista.

Tammi-syyskuussa 2020 bruttokateprosentti laski 55,7 prosenttiin edellisen vuoden 59,9 prosentista. Yhtiö sai katsauskaudella 101 (175) tuhatta euroa julkisia avustuksia. Tammi-syyskuun 2020 bruttokateprosentti ilman avustuksia olisi ollut 52,7 prosenttia verrattuna 56,5 prosenttiin 2019.

Tammi-syyskuussa 2020 käyttökate oli -251 (-240) tuhatta euroa eli -7,5 (-4,7) prosenttia liikevaihdosta. Vaikka liikevaihto tippui 34,8 prosenttia, käyttökate on linjassa vuoden 2019 vastaavan ajanjakson kanssa. Tämä johtuu pandemian vuoksi aloitetuista säästötoimenpiteistä.

 

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 7-9/2020 7-9/2019 Muutos, % 1-9/2020 1-9/2019 Muutos, % 2019
Liikevaihto 1 802 1 688 6,7 % 5 610 5 497 2,1 % 7 668
Bruttotulos * 1 330 1 267 5,0 % 4 274 4 112 3,9 % 5 744
Bruttokateprosentti, % * 73,8 % 75,0 % 76,2 % 74,8 % 74,9%
Käyttökate  444  426 4,2 % 1 291 1 190 8,4 % 1 667
Käyttökateprosentti, % * 24,6 % 25,2 % 23,0 % 21,7 % 21,7%
Liiketulos  289  271 6,9 %  836  646 29,4 %  909
Liiketulosprosentti, % * 16,1 % 16,0 % 14,9 % 11,7 % 11,9 %

 

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Heinä–syyskuu 2020

Heinä-syyskuu 2020 oli Ohjelmistot-segmentille onnistunut vuosineljännes. Liikevaihto nousi 6,7 prosenttia ja oli 1 802 (1 688) tuhatta euroa. Koronaviruspandemiasta huolimatta liikevaihto säilyi hyvällä tasolla nykyisten asiakkaiden jatkuvan palveluliikevaihdon ansiosta. Aiemmin lykättyjen diabeettisen retinopatian seulontojen ja muiden diagnostisten tutkimusten määrä oli palautumassa normaaliksi katsauskauden loppua kohden.

Heinä-syyskuun 2020 bruttokateprosentti oli 73,8 (75.0). Käyttökate oli 444 (426) tuhatta euroa eli 24,6 (25,2) prosenttia liikevaihdosta. Pandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset hidastavat seulontojen kansainvälistä ratkaisumyyntiä.

 

Tammi–syyskuu 2020

Tammi-syyskuussa 2020 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 2,1 prosenttia ollen 5 610 (5 497) tuhatta euroa. Bruttotulokseen sisältyi 16 tuhatta euroa avustuksia, verrattuna 67 tuhanteen euroon vuonna 2019. Bruttokateprosentti oli 76,2 (74,8). Käyttökate oli 1 291 (1 190) tuhatta euroa eli 23,0 (21,7) prosenttia liikevaihdosta.

 

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, lakiasiat, henkilöstöhallinto ja IT-kulut, sekä osakeantien kustannukset.

 

Heinä–syyskuu 2020

Heinä-syyskuussa 2020 konsernitason operatiiviset kulut olivat 505 (817) tuhatta euroa. Vuoden 2019 vertailukausi sisälsi 386 tuhatta euroa listautumiseen liittyviä kuluja. Katsauskauden kulujen kasvu ilman listautumiseen liittyviä kuluja oli 74 tuhatta euroa ja kasvuun liittyy sekä johtoryhmän että markkinoinnin kulujen uudelleen siirrosta segmenteistä konsernitason kuluihin.

 

Tammi–syyskuu 2020

Tammi-syyskuussa 2020 konsernitason operatiiviset kulut olivat 1 711 (1 827) tuhatta euroa. Vuoden 2019 vertailukausi sisälsi 904 tuhatta euroa listautumiseen liittyviä kuluja. Kulujen kasvu liittyy sekä johtoryhmän vahvistamiseen että markkinoinnin siirtämiseen Laitteet-segmentiltä konsernitason kuluihin.

 

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa.

 

9/2020 9/2019 12/2019
Laitteet 54 56 54
Ohjelmistot 38 36 40
Konsernihallinto 17 13 14
Yhteensä 109 105 108

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2019. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

 

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n 11.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti palkitsemispolitiikan sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa.

 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi:

 • Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Jun Wu valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi
 • Anna Tenstam valittiin uutena jäsenenä hallitukseen

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • Hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • Hallituksen jäsenet 18 000 euroa

 

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksettiin kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tapio Raappanan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 775 878 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 5,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 20.3.2020 julkaistussa vuoden 2019 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Tässä tulosjulkistuksessa yhtiö kuvaa ainoastaan muutokset vuosikertomuksessa julkaistuun kokonaiseen kuvaukseen riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Puolivuosikatsaus H1-2020:n COVID-19 koronavirus -riski on päivitetty seuraavasti:

 

COVID-19 koronavirus

COVID-19 koronavirus on aiheuttanut pandemian, jonka kesto ja pitkäaikaiset vaikutukset ovat epävarmoja.

Yhtiön Ohjelmistot-segmentti on pitkälti säästynyt pandemian negatiivisilta vaikutuksilta johtuen sen toistuvaluontoisesta liikevaihdosta ja olemassa olevista pitkistä asiakassopimuksista, kun taas Laitteet-segmentti on kärsinyt pandemiasta. Terveydenhuoltosektori on keskittynyt pandemian hoitoon ja sen vaikutuksiin, minkä vuoksi muita toimittajatapaamisia ja ostoja on lykätty. Tällä kaikella on vaikutus yhtiön kykyyn myydä laitteita ja kasvattaa yhtiön asiakaskuntaa erityisesti, koska henkilökohtaiset asiakastapaamiset ovat silmänpohjakameramarkkinoille tyypillinen myyntitapa.

Tällä hetkellä Kiinan kansantasavalta ja Aasian ja Tyynenmeren maat näyttävät päässeen pandemian pahimman vaiheen yli. Tartuntamäärät ovat kuitenkin kasvussa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tällä voi olla vaikutusta sekä Optomedin myyntiin Euroopassa että liiketoiminnan laajentamistoimiin Yhdysvalloissa. Optomed tunnistaa lisäksi riskin pitkittyneestä pandemiasta, mikä voisi aiheuttaa lisärajoituksia maailmanlaajuisesta sekä erityisesti alhaisten tartuntamäärien alueilla kuten Kiinan kansantasavallassa ja Aasian ja Tyynenmeren maissa. Yhtiö on aloittanut kustannussäästötoimenpiteitä suojellakseen nykyistä vahvaa kassatilannetta.

 

Muut tapahtumat

18.9.2020 Optomed tiedotti, että Optomed ja AEYE Health ovat sopineet kliinisen ja kaupallisen yhteistyön aloittamisesta tavoitteenaan julkistaa kädessä pidettävä tekoäly-silmänpohjakamera Aurora AEYE. Yhteistyö sisältää kliinisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena on saada Yhdysvaltain Food and Drug Administrationin (FDA:n) hyväksyntä kädessä pidettävälle kameralle, joka sisältää diagnosoivaa tekoälyä.

11.9.2020 Optomed tiedotti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon. Edustettuina yhtiön nimitystoimikunnassa ovat Cenova Capitalin määräysvaltayhtiöt (Alnair Investments, Cenova China Healthcare Fund IV ja Shanghai Cenova Innovation Venture Fund (Limited Partnership)), Robert Bosch Venture Capital GmbH sekä Aura Capital Oy. Nämä osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat henkilöt nimitystoimikuntaan:

 • Hai Wu, Cenova Capital
 • Ingo Ramesohl, Robert Bosch Venture Capital GmbH
 • Jarmo Malin, Aura Capital Oy

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa ja jäseniä sekä hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 31.1.2021.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

13.11.2020 Optomed tiedotti yhtiön saaneen Kiinan lääkintälaiteluvan yhtiön uusimman sukupolven kädessä pidettävälle kameralle, Optomed Auroralle. Kiinan lääkintäviranomaisten (CFDA:n) lupa mahdollistaa Optomed Auroran kaupallistamisen Kiinassa. Ennen tämän lääkintälaiteluvan saamista, Optomedilla on ollut lupa myydä Kiinassa ainoastaan edellisen sukupolven kameraansa, Smartscope Prota.

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

 

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja

Puhelin: +46 702 59 57 89

Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com

 

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 555 1050

Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 55 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2019 Optomedin liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopussa Optomed työllisti 108 ammattilaista.

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
 

Bruttotulos

 

Bruttokate, %

 

 

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 

Bruttotulos / Liikevaihto

 

 

Käyttökate

 

Käyttökateprosentti, %

 

 

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

 

Käyttökate / Liikevaihto

 

 

Liiketulos

 

Liikevoittoprosentti, %

 

 

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

 

Liiketulos / Liikevaihto

 

 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liikevoittoprosentti, %

 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökateprosentti, %

 

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

 

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

 

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

 

 

 

 

Nettovelka

 

 

 

 

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

 

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

 

 

Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

 

 

Osakekohtainen tulos

 

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (otettu huomioon osakkeiden määrien muutokset johtuen Ylimääräisen Yhtiökokouksen päätöksestä jakaa yhtiön osakkeet suhteessa 1:20)

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

 

 

Tutkimus- ja kehittämiskulut

 

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

 

 

Orgaaninen kasvu, %

 

Orgaaninen kasvu viittaa liikevaihdon kasvuun pois lukien (i) yritysostoista ja – myynneistä johtuva kasvu; ja (ii) valuuttakurssien vaihteluista johtuva kasvu. Orgaanisen kasvun eri osatekijät lasketaan seuraavasti:

 

Yritysostot ja -myynnit: Näyttää, kuinka kunkin kauden aikana toteutetut yritysostot ja -myynnit ovat vaikuttaneet raportoituihin liikevaihtoihin. Yritysostojen vaikutusten arvioimiseksi raportoituun liikevaihtoon nähden, liikevaihto hankittujen yksikköjen osuuksista tarkasteltavana olevalla kaudella vähennetään kokonaisliikevaihdosta samalta kaudelta. Yritysmyyntien vaikutusten arvioimiseksi raportoituun liikevaihtoon nähden, liikevaihto myytyjen yksikköjen osuuksista tarkasteltavana olevalla kaudella vähennetään kokonaisliikevaihdosta edelliseltä vastaavalta vertailukaudelta.

 

Valuuttakurssien vaihtelut: Näyttää, kuinka muissa valuutoissa kuin eurossa (Konsernin raportointivaluutta) kertyneen liikevaihdon muuntaminen on vaikuttanut raportoituun liikevaihtoon silloin, kun valuuttakursseissa on eroja tarkasteltavana olevan kauden ja vastaavan vertailukauden välillä. Vertailukauden tulot muissa valuutoissa kuin euroissa lasketaan uudelleen käyttäen tarkasteltavana olevan kauden soveltuvaa valuuttakurssia valuuttakurssien vaihtelujen vaikutusten poistamiseksi kyseiseltä kaudelta.

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 2019
Liikevaihto 3 338 3 551 8 969 10 649 14 977
Liiketoiminnan muut tuotot 29 -235 117 242 254
Materiaalit ja palvelut -1 105 -1 281 -2 941 -3 691 -5 287
Bruttotulos 2 262 2 035 6 146 7 199 9 944
Liiketulos -278 -1 109 -2 312 -2 563 -2 596
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Listautumiseen liittyvät kustannukset 386 904 139
Oikaistu liiketulos -278 -723 -2 312 -1 659 -2 457
Poistot ja arvonalentumiset 507 563 1 640 1 678 2 261
Oikaistu käyttökate 229 -160 -671 19 -196

 

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 2019
Liikevaihto 3 338 3 551 8 969 10 649 14 977
Liiketoiminnan muut tuotot 29 -235 117 242 254
Materiaalit ja palvelut -1 105 -1 281 -2 941 -3 691 -5 287
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 484 -1 591 -5 158 -5 156 -7 299
Poistot ja arvonalentumiset -507 -563 -1 640 -1 678 -2 261
Liiketoiminnan muut kulut -549 -990 -1 659 -2 928 -2 980
Liiketulos -278 -1 109 -2 312 -2 563 -2 596
Rahoitustuotot 102 -13 256 4 8
Rahoituskulut -143 -129 -528 -293 -365
Nettorahoituskulut -41 -142 -272 -289 -356
           
Voitto/tappio ennen veroja -319 -1 251 -2 584 -2 852 -2 952
           
Tuloverokulu 20 -4 59 34 76
Kauden voitto/tappio -299 -1 256 -2 525 -2 817 -2 875
Kauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -299 -1 256 -2 525 -2 817 -2 875
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 13 080 477 8 935 654 13 080 477 8 935 654 8 935 654
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,02 -0,14 -0,19 -0,32 -0,32

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 2019
Kauden voitto/tappio -299 -1 256 -2 525 -2 817 -2 875
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot 59 14 68 18 14
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 59 14 68 18 14
Kauden laaja tulos yhteensä -240 -1 242 -2 457 -2 799 -2 862
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -240 -1 242 -2 457 -2 799 -2 862

Konsernitase

Tuhatta euroa 30.9.2020 31.12.2019
VARAT .
Pitkäaikaiset varat .
Liikearvo  4 256 4 256
Kehittämismenot  5 386 5 218
Asiakassuhteet  1 663 1 829
Teknologia-omaisuuserä  763 840
Muut aineettomat hyödykkeet  484 540
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  12 552 12 662
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  347 406
Käyttöoikeusomaisuuserät  772 1 075
Laskennalliset verosaamiset  10 8
Pitkäaikaiset varat yhteensä  13 681 14 151
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus  2 721 2 468
Myyntisaamiset ja muut saamiset  3 590 4 125
Rahavarat  10 899 18 866
Lyhytaikaiset varat yhteensä  17 209 24 459
     
Varat yhteensä 30 890  39 611

 

 

Tuhatta euroa 30.9.2020 31.12.2019
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma  80 80
Ylikurssirahasto  504 504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  37 413 37 341
Muuntoero  157 89
Kertyneet voittovarat  -15 082 -12 500
Tilikauden tappio -2 525 -2 875
Oma pääoma yhteensä  20 547 22 637
VELAT    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta  3 257 5 104
Julkiselta vallalta saadut lainat  2 998 2 998
Vuokrasopimusvelat  471 699
Laskennalliset verovelat  559 616
Pitkäaikaiset velat yhteensä  7 284 9 416
     
Lyhytaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta  0 1 766
Julkiselta vallalta saadut lainat  263 60
Vuokrasopimusvelat  347 414
Ostovelat ja muut velat  2 448 5 317
Lyhytaikaiset velat yhteensä  3 058 7 557
     
Velat yhteensä 10 342 16 973
     
Oma pääoma ja velat yhteensä  30 890 39 611

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
 
           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -2 525 -2 525
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 68 68
Kauden laaja tulos yhteensä 68 -2 525 -2 456
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti
Osake optiot 72 294 366
 
Liiketoimet omistajien   72   294 366
kanssa yhteensä
 
Oma pääoma 30.9.2020 80 504 37 413 157 -17 607 20 547

 

 

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
 
           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 19 565 18 549 75 -1 3656 5 552
Laaja tulos  
Kauden voitto/tappio -2 817 -2 817
Muut laajan tuloksen erät  
muuntoerot 18 18
Kauden laaja tulos yhteensä 18 -2 817 -2 799
 
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti 3 000 3 000
Osake optiot 349 349
 
Liiketoimet omistajien     3 000 0 349 3 349
kanssa yhteensä  
   
Oma pääoma 30.9.2019 19 565 21 549 93 -16 123 6 102

 

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
 
           
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 19 565 18 549 75 -1 3656 5 552
Laaja tulos  
Kauden voitto/tappio -2 875 -2 875
Muut laajan tuloksen erät  
muuntoerot 14 14
Kauden laaja tulos yhteensä 14 -2 875 -2 862
 
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti 61 -61 18 792 694 19 486
Osake optiot 461 461
 
Liiketoimet omistajien 61 -61 18 792   1 155 19 974
kanssa yhteensä  
   
Oma pääoma 31.12.2019 80 504 37 341 89 -15 376 22 637

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 2019
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -299 -1 256 -2 525 -2 817 -2 875
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 507 563 1 640 1 678 2 261
Rahoitustuotot ja -kulut 42 135 273 269 356
Muut oikaisut 56 70 154 326 466
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 306 -488 -457 -545 207
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
(lisäys (-) / vähennys (+))
-657 638 578 -312 -783
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) /
vähennys (+))
128 -347 -262 -1 212 -1 346
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
(lisäys (+) / vähennys (-))
-164 -215 -2 828 489 2 396
Rahavirta ennen rahoituseriä -386 -412 -2 969 -1 580 475
Maksetut korot -19 -64 -58 -147 -202
Maksetut muut rahoituskulut -129 -55 -476 -119 -136
Saadut korot 134 0 288 7 24
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -400 -530 -3 215 -1 839 161
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -349 -250 -1 007 -836 -1 175
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -49 -65 -162 -192 -261
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankinta-
ajankohdan rahavaroilla
0 0 0 0 1
Investointien nettorahavirta (B) -398 -314 -1 169 -1 026 -1 434
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut 72 0 72 3 000 23 000
Osakeannin transaktiokulut 0 0 0 0 -4 208
Lainojen nostot 4 138 -170 136 176
Lainojen lyhennykset -60 -84 -3 233 -274 -460
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -98 -97 -295 -287 -385
Rahoituksen nettorahavirta (C) -82 -43 -3 626 2 575 18 123
Rahavarojen muutos (A+B+C) -880 -887 -8 010 -290 16 849
Rahavarat kauden alussa 11 742 2 607 18 866 2 000 2 000
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 37 1 42 11 17
Rahavarat kauden lopussa 10 899 1 721 10 899 1 721 18 866

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen sokeuttavien silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

 

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2019 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2020 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä osavuosikatsaus ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IAS 34 -standardissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

 

Raportoitavat segmentit

7-9/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 537  1 802  3 338
Operatiiviset kulut netto -604 -472 0 -1 076
Kate 933 1 330  –  2 262
Poistot -352 -155 0 -507
Muut kulut -642 -886 -505 -2 033
Liiketulos -62 289 -505 -278
Rahoituserät 0 0 -41 -41
Voitto/Tappio ennen verokuluja -62 289 -546 -319

 

7-9/2019

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 863  1 688  3 551
Operatiiviset kulut netto -1 095 -421 0 -1 517
Kate 768 1 267  –  2 035
Poistot -408 -156 0 -563
Muut kulut -923 -840 -817 -2 580
Liiketulos -562 271 -817 -1 109
Rahoituserät 0 0 -142 -142
Voitto/Tappio ennen verokuluja -562 271 -959 -1 251

 

1-9/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  3 359  5 610  8 969
Operatiiviset kulut netto -1 487 -1 336 -2 823
Kate 1 872 4 274  –  6 146
Poistot -1 185 -455 -1 640
Muut kulut -2 123 -2 983 -1 711 -6 817
Liiketulos -1 437 836 -1 711 -2 312
Rahoituserät 0 0 -272 -272
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 437 836 -1 983 -2 584

 

1-9/2019

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 152  5 497  –  10 649
Operatiiviset kulut netto -2 064 -1 385 0 -3 449
Kate 3 087 4 112  –  7 199
Poistot -1 133 -545 0 -1 678
Muut kulut -3 335 -2 922 -1 827 -8 084
Liiketulos -1 381 646 -1 827 -2 563
Rahoituserät 0 0 -289 -289
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 381 646 -2 116 -2 852

 

2019

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  7 309  7 668 0  14 977
Operatiiviset kulut netto -3 109 -1 924 0 -5 033
Kate  4 200 5 744 0  9 944
Poistot -1 504 -757 0 -2 261
Muut kulut -4 609 -4 077 -1 593 -10 279
Liiketulos -1 913 909 -1 593 -2 596
Rahoituserät 0 0 -356 -356
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 913 909 -1 949 -2 952

 

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  30.9.2020 31.12.2019
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 257  5 104
Julkiselta vallalta saadut lainat 2 998  2 723
Vuokrasopimusvelat 471 699
Yhteensä 6 726  8 800
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 0  1 766
Julkiselta vallalta saadut lainat 263 60
Vuokrasopimusvelat 347 414
Ostovelat 579  1 667
Yhteensä 1 189 3 907
Rahoitusvelat yhteensä 7 652 12 707

 

Lainoja on uudelleenjärjestelty vuoden 2020 aikana. Lainoja on lyhennetty ennenaikaisesti 3 173 tuhatta euroa tilikauden aikana. Seuraavaan 12 kuukauteen ei ole sovittuja lyhennyksiä lainoihin rahoituslaitoksilta.

Käyvät arvot – jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.

Optomed Oyj osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020