Tekoäly mullistaa silmäseulonnat

Tekoäly helpottaa lääkäreiden työtä ja vähentää silmäseulontojen kustannuksia

Tekoälyn laajamittainen käyttöönotto tulee olemaan yksi merkittävimmistä muutoksista terveydenhuollossa tulevina vuosina. Tekoälyalgoritmit tukevat lääkärin päätöksentekoa muun muassa sairauden seulonnassa, lausunnassa, diagnosoinnissa ja hoitosuunnitelmien laatimisessa. Tekoälyllä voidaan korvata ensimmäisen vaiheen analyysi ja ohjata lääkärien resurssit hoitamaan niitä, joilla on jo silmäsairauksiin viittaavia muutoksia.

Tekoäly parantaa silmäseulontojen laatua ja saatavuutta

Tekoälyn ansiosta seulonnat voidaan tulevaisuudessa ulottaa kattamaan entistä laajempia potilasryhmiä sekä myös muita silmäsairauksia kuten glaukoomaa ja silmänpohjan ikärappeumaa. Silmäsairauksien lisäksi tekoälyllä pystytään tulevaisuudessa tunnistamaan silmänpohjista myös riskejä muista sairauksista, kuten sydän- ja verisuonisairauksista sekä neurologisista sairauksista. Silmänpohjakuvauksen merkitys tulee tämän johdosta tulevaisuudessa korostumaan myös perusterveydenhuollon käytössä.

Tekoälystrategiamme rakentuu vahvoille kumppanuuksille ja omaan kehitystyöhön

Kehitämme ohjelmistojemme tekoälyalgoritmeja tiiviissä yhteistyössä kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa. Optomedin itse kehittämien algoritmien lisäksi tekoälyratkaisumme koostuvat maailman johtavien kumppaniyritysten sekä tutkimustiimien algoritmeista. Tämän johdosta Optomed voi tarjota asiakkailleen useita sairauksia analysoivat ja lääketieteellisissä tutkimuksissa laajasti validoidut tekoälyratkaisut maailmanlaajuisesti.