Imaging future in sunrise

Yhtiökokous 2022

Viimeksi muokattu: 21.12.2021

Varsinainen yhtiökokous 2022

Optomedin varsinainen yhtiökokous 2022 tullaan pitämään 10.5.2022. Hallitus kutsuu kokouksen koolle erillisellä kutsulla.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti vaatii sitä ilmoittamalla asiasta yhtiön hallitukselle viimeistään 15. maaliskuuta tai neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun toimittamista riippuen siitä, kumpi päivämäärä on myöhemmin.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan postitse tai sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen:

sakari.knuutti@optomed.com

tai

Optomed Oyj
Hallituksen sihteeri Sakari Knuutti
Keilaranta 16 B
02150 Espoo