Professional imaging boys eye

Yhtiökokous 2021

Viimeksi muokattu: 15.1.2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

Optomed Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on 28.4.2021. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi tulee toimittaa Optomedin hallitukselle viimeistään 1.2.2021. Mikäli Optomedin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle osakeyhtiölain väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (677/2020) mukaisesti, kutsuun otetaan mukaan vain sellaiset osakkeenomistajien ehdotukset, joissa ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista. Pyyntö on lähetettävä päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Optomed Oyj, lakiasiainjohtaja, Life Science Center, Keilaranta 16 B, 02150. Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.

Kokousmateriaali