Whistleblowing-ohjeet

Viimeksi muokattu: 27.5.2021

Whistleblowing-ohjeet

Optomedin työntekijät voivat ilmoittaa jo tapahtuneesta tai mahdollisesta MAR:n ja muiden siihen liittyvien säännösten ja ohjeiden rikkomuksista esimiehilleen tai, jos tämä on osallisena rikkomukseen tai tällä on muutoin eturistiriita tilanteessa, tämän välittömälle esimiehelle. Ilmoitukset rikkomuksista voidaan toimittaa kirjallisesti joko sähköpostitse tai kirjeellä, joka osoitetaan yhtiön lakiasiainjohtajalle seuraavaan osoitteeseen: sakari.knuutti@optomed.com/Optomed Oyj, Sakari Knuutti, PL 75, 02101 Espoo.

Vastuulliset henkilöt tarkistavat ilmoitukset huolellisesti luottamuksellisuuden parhaalla mahdollisella tavalla säilyttäen.

Yhtiö suojaa asianmukaisesti ilmoittajan ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilötiedot. Yhtiö säilyttää ilmoitukset viiden vuoden ajan ilmoituspäivästä tai tätä pidemmän ajan, mikäli tietoja tarvitaan meneillään olevaan rikostutkinnan, oikeudenkäynnin tai ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi. Ilmoitusten säilyttämistarvetta arvioidaan kolmen vuoden kuluttua edellisestä arvioinnista. Asianmukaisesti rikkomuksista ilmoittaneita Optomedin työntekijöitä ei tule kohdella epäasiallisesti ilmoituksen tekemisen vuoksi.