Toimitusjohtajan katsaus

Viimeksi muokattu: 12.3.2021

Poikkeuksellinen vuosi 2020

Vuosi 2020 jää historiaan poikkeuksellisena
vuotena, josta selvisimme yhtiönä olosuhteet
huomioiden hyvin.

Taipaleemme pörssilistattuna yrityksenä alkoi haastavissa merkeissä, kun koronaviruspandemia pysäytti kameramyyntimme ensin Kiinassa ja laajentuen sitten kaikille päämarkkinoillemme. Lähes kaikki perinteiset myynnin- ja markkinoinnin tapahtumat, kuten messut ja henkilökohtainen myyntityö sairaaloissa peruuntuivat toisesta vuosineljänneksestä alkaen aina vuoden loppuun saakka. Reagoimme tähän käynnistämällä huhtikuussa merkittävät kulusäästöt myynnissä ja markkinoinnissa, Laitteet-liiketoimintayksikössämme sekä yhtiön hallinnossa, ja ryhdyimme määrätietoisesti mukauttamaan toimintaamme muuttuneeseen tilanteeseen luomalla uusia tapoja markkinoida, myydä ja toimittaa, sekä tukea asiakkaitamme hyödyntäen internetiin pohjautuvia sähköisiä työkaluja ja uusia myyntikanavia. Nämä toimenpiteet osoittautuivat toimiviksi. Sekä liikevaihto että myyntikatteet lähtivät jo kolmannella vuosineljänneksellä paranemaan toisen vuosineljänneksen rajusta pudotuksesta, käyttökatteen (EBITDA) ja kassavirran pysyessä tavoitteidemme mukaisella tasolla koko toisen vuosipuoliskon ajan.

Markkinoiden elpyminen alkoi kolmannella vuosineljänneksellä ensin Kiinassa, ja myöhemmin kysyntä lähti asteittain palautumaan myös muilla markkinoilla. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Optomedin omalla tuotemerkillä myytyjen kameroiden määrä oli jo korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019 vastaavalla ajanjaksolla. Liiketoimintamme laitevalmistaja-asiakkaillemme (OEM) laski merkittävästi vuoden 2020 aikana.

Ohjelmistot-liiketoimintayksikkömme osoittautui pandemian aikana erityisen vahvaksi. Yksikön liikevaihto, myyntikate ja käyttökate säilyivät hyvällä tasolla koko vuoden ajan, ja kasvu kiihtyi erityisesti viimeisellä neljänneksellä. Liiketoiminnan kestävyyden, sekä sen kasvun ajureina on jatkuvaan liikevaihtoon perustuva liiketoimintamalli olemassa olevalle asiakaskunnalle, sekä viimeisen vuosineljänneksen aikana tehdyt uudet diabeettisen retinopatian seulonnan järjestelmätoimitukset Lähi-idässä ja Aasiassa.

Vuoden merkittävimmät tapahtumat olivat Yhdysvaltain tytäryhtiön perustaminen, uusien tuoterekisteröintien saaminen Kiinan markkinoille sekä tekoälyä hyödyntävän Aurora IQ -kameran lanseeraus. Lisäksi käynnistimme Yhdysvalloissa kliinisen tutkimuksen FDA hyväksynnän saamiseksi diabeettisen retinopatian tunnistamiseen tarkoitetulle uudelle tekoälyratkaisulle.
Nämä tapahtumat, yhdistettynä siihen että keskeiset kasvumarkkinamme kuten Yhdysvallat ja Kiina, osoittavat nyt selkeitä elpymisen merkkejä, antavat meille lupaavat lähtökohdat vuodelle 2021 ja siitä eteenpäin. Olemmekin tällä hetkellä kasvattamassa, ja uudelleen käynnistämässä, lukuisia myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä, joita vuonna 2020 lykättiin pandemian vuoksi.

Haastavasta vuodesta huolimatta, Optomed säilytti vahvan taloudellisen asemansa, ja kykynsä vastata elpyvän markkinan kysyntään. Strategiamme toteuttaminen eteni ja saavutimme lukuisia meille tärkeitä etappeja. Myyntikanavarakenteemme on muuttunut aiemmasta OEM-kanavamyyntiin painottuneesta kameramyynnistä pääosin omalla tuotemerkillä ja omien jakelupartnereidemme kautta tapahtuvaan myyntiin. Lisäksi suoramyyntimme, kansainvälinen ratkaisumyyntimme ja myös uudet, vaihtoehtoiset myyntikanavat, kuten verkon kautta tapahtuva etämyynti on käynnistynyt hyvin monilla keskeisillä markkina-alueillamme.

Olemme nyt kääntämässä fokuksemme eteenpäin ja pitkän aikavälin strategiamme toteuttamiseen. Kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tunnettuus lisääntyy ja niiden kysyntä jatkaa kasvuaan perinteisten pöytäkameroiden markkinoita nopeammin. Pandemia on kiihdyttänyt entisestään etälausuntaratkaisujen kysyntää, ja diabeettisen retinopatian ja muiden silmäsairauksien seulonnat siirtyvät kiihtyvää tahtia silmäklinikoilta kiertäville seulontaoperaattoreille sekä perusterveydenhuollon yksiköiden suuntaan. Samalla tekoälyratkaisujen käyttöönottojen määrä kasvaa useilla keskeisillä markkina-alueillamme. Kädessä pidettäville silmänpohjakameroille on diabeettisen retinopatian seulonnan lisäksi löytynyt uusia käyttökohteita muun muassa päivystyksissä, pediatrian klinikoilla, neurologiassa sekä perusterveydenhuollossa. Uskomme näiden kehityssuuntien kasvattavan jatkossakin tuotteidemme kysyntää vuosia ja vuosikymmeniä eteenpäin.

Matkustusrajoitusten poistuessa, patoutuneen kysynnän alkaessa purkautumaan ja markkinoiden jälleen palautuessa “uuteen normaaliin”, odotamme tuotteidemme ja ratkaisujemme kysynnän saavuttavan jälleen uuden nopean kasvun vaiheen. Pitkällä aikavälillä seulontatutkimusten odotetaan siirtyvän yhä vahvemmin perusterveydenhuollon tehtäväksi. Kädessä pidettävät silmänpohjakamerat yhdistettynä tekoälyratkaisuihin tulevat ajan myötä syrjäyttämään perinteiset pöytämalliset silmänpohjakamerat tässä työssä. Optomedilla on erittäin ammattitaitoinen henkilöstö, hyvä asema arvoketjussa sekä selkeä tekninen ja kaupallinen kilpailuetu näissä ratkaisuissa, ja uskomme että tulemme näiden myötä saavuttamaan merkittävän aseman tässä kasvavassa markkinassa.

Haluaisin lämpimästi kiittää asiakkaitamme, henkilökuntaamme, yhteistyökumppaneitamme, sekä omistajiamme tuestanne tänä poikkeuksellisena vuotena. Ilman teidän sitoutuneisuuttanne emme olisi saaneet toteutettua kaikkia strategiamme kannalta merkittäviä etappeja.

Lähdemme luottavaisina vuoteen 2021.

Toimitusjohtaja,
Seppo Kopsala